DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 7 THÁNG 3 NĂM MẬU TUẤT

22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 30244)

ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2018

Ngày 7 Tháng 3 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền

 


Pháp Âm 149A.  https://youtu.be/rvRKUc_oePs

PHÁP ÂM 149A

“Khai hành mở huyền linh thầm chuyển

Tục gian trần kiến tánh tùng duyên

Chi chi chín nhóm nhen kèn tiếu

Mở Canh niên bảo pháp kỷ huyền

Thiên thiên hóa túc thay hành vận

Vô, hư không tuy có mà không

Dương Âm khí Kiền Khôn khí chuyển

Khói xông thành chơn tạo nẩm phông

Nhơn nhơn hữu đắc nhiên vô phận

Lão đương lai tuế tuế phùng trông

Chư hội Lạc chi khuyến trở trần

Kiêm hành sử khương ninh đại tổng

Bảo công chiều/chìu vô thượng bảo ân

Nhơn nhược bất nhơn luân đa trọng

Giai đắc thử bạch nhiên tam chấn

Thọ thọ nguyên trường cõi hư không

Lướt thuyền đưa khách rõ ý duyên

Từ bi hai chữ dụng pháp huyền

Nhờ Trời Phật dắt nương tựa tống

Ý thiện sáng trong ý cửa Thiên

Truy mục hạ sầu lẽ bóng tuyền

Trời chuyển rừng mây đáp trần hồng

Lướt thuyền sông ngạn Nhơn Ông Lão

Trùng thiên lai tự khắp Tây Đông

Ai rõ thiên cơ trời đất tạo

Thiên Trời xoay chuyển tạng mai sau

Tánh di vọng khải thuyền nan đậu

Kỳ dinh cung lý rõ âm hao

Đồng nhơn thuận chỉ khả cơ cầu

Thiên ky quyết quới chi thả thấu [thiên ky = thiên cơ]

Sự hữu duy tiên hảo đáo cáo

Phân tích sự bất giai duy lậu

Kiếp tiền căn cao hạ phục quy

Lai phục khứ trường giang môn thị

Lộ mạt nhân lương tố lai lâm

Nghịch môn đạo Chí Quân phong nhĩ

Tự đương chiếu phá ẩn hiện tàng

Hạ đài vương vị vọng hà xan

[Thi hào Khuất Nguyên trong bài “Thiên Vấn” , tập Sở Từ nói: “Tại sao mạng sống (của Bành Tổ) lại được kéo lâu dài đến như vậy được?” “Ông đích thân nấu canh gà để dâng lên cho vua Nghiêu dùng” (Thụ thọ vĩnh đa, phù hà cửu trường ố Bành; khanh châm trĩ đế hà xan)]

Kỷ niên tuế đắc nhứt trường miên [Kỷ niên = Kỷ Hợi]

Dĩ dĩ tựu đa Quốc trung thoàn

Vọng về phúc tựa tứ văn

Huyền Thiên nương kỷ còn nằm bên trong

Mở then chạm dạ linh không

Cẩm nang hồi tỉnh ngoài trong sang bàn." 

 

Pháp Âm 149B. https://youtu.be/Pa-9ChYOq1g

 

PHÁP ÂM 149B

Quy môn bất hạ rộng ràng

Sắc khai nang cẩm lạc khoan Ngọc Đài
Xuân Thu khả ái kỳ tài
[Hóa thân vừa qua của Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải tên Phạm Xuân Thu] 
Đàn kêu tình tịch truy tìm bá quan
[tình tịch là âm thanh tiếng đàn đồng thời cũng có nghĩa là tình duyên (tình) đoạn diệt (tịch)]
Trời xoay lãnh việc cơ đàn

Vô hình huyền diệu một màn tài anh

Ai cầm họa nguyệt Thành U Các [cầm = đàn]

Khắp Long Đài Âu Lạc rồng bay

Năm dây nắm chặt cung đài

Thinh cao phủ sáng đổi thay cơ trời

Thánh hiền lai khắp nơi thanh nhĩ

Tâm diệu linh Phật ký ban

Hư vô nhứt dĩ chánh đàn

Hào quang phản chiếu linh quang khí trời.

Chủ Lão Nhơn Ông lượng ẩn phàm

Không không vì gặp Lão Nhơn Ông

Tuế tuế nguyệt sang Tuất chừng năm

Năm nay Mậu Tuất nghịch dây đàn [2018]

Máy tạo đổi xoay phép Thiên Cầm
[chòm sao Thiên Cầm Lyra, hình ảnh cây đàn Lia, là 1 trong số 48 chòm sao Ptolemy]

Năm Canh Chó chạy vào rừng thảm

Cuộc thế xoay dần khó bước kham

Phen này Nhơn Lão khuyên chớ muộn

Mách bảo dùm cho lại nga ngâm

Ô hô Tiên Đạo lo tam trọn

Hóa nhơn nhơn hóa chánh lý tầm

Chủ Nhơn Ông Lão thủ chơn không

Huyền diệu vô thượng chìa khóa cầm

Hé cửa hồng quang không sắc không

Châu thiên thất nhật Tây hồng phẩm

Càn Khôn lẫn lộn tự chúng hồng

Hư vô nhất dĩ quang kỳ thẩm

Nhơn trục trụ nhơn chỗ không không

Tất giai giai tất chi ư lãm

Vĩ Lư bất tử muôn năm không

Ba cửa huyệt ni bước tới đường

Tây Đông Lão Tử chiếu phản đương

Cửa ải mở lần ra tam giới

Mở khóa hồi quang đến cội trường

Vận liền thời khắc ba năm khởi

Lao khổ kêu trời sắp đến nơi

Mở khai bốn cửa nguy cơ khốn

Sàng sảy lập đời chất thây phơi

Tiếng đàn khoan trổi giọng dập dồn

Xoay chuyển định cổ máy Càn Khôn

Giăng bủa khắp ngửa nghiêng nghiêng ngửa

Hẹp rộng sâu trình giải sảy lầm

Tiếng trống thùng thùng vang bốn bề

Điểm hóa huyền quang ánh trăng ly

Kỳ xuất lịnh sen nào mọc quí

Thiên cơ thời đại diễn dựng hề

Nhạc khúc trổi vô hình tàng ẩn

Bóng Nam Sơn bí ẩn chuyển xoay

Chuông ngân vang cảnh cơ khai

Phân chia thới thạnh trần hài vắng tanh.”

 

Pháp Âm 150. https://youtu.be/Z9yCQPoTljw

PHÁP ÂM 150

Liễu [Hạnh] hiện liễu hình thân triết địa
[Liễu Hạnh Thánh Mẫu = Ngũ Nương Diêu Trì Cung]

 Thông nguyệt phủ lực huyền công liển

Chơn chơn lạc lạc chiếu ánh tia

Canh Tân lai hộ di Hà Tổng [Canh Tí 2020, Tân Sửu 2021]

Nhập nhập nhứt nhơn chuyển giáp hia

Hoa liên Liễu hiện du quần tống

Trực đáo chầu tôn ngũ trận thia

Uy phân lai hộ Liễu biên từ

Môn thủ pháp cang Liễu liễu thư

Phàm hạ Nam huê thị đô Thành [Nam Thành = Sài Gòn]

Bất bất song Kiền lập công lư

Cung cung lệ Cha hồi đáo thạnh

Viên viễn Kim Nương hội yến đào

Hưng kỳ y biến phiêu phiêu thế

Thời mãi biến châu nhập thai chào

Hiếu nương truyền đáo đáo tiền lộ

Kính kính hậu quỷnh tọa tọa niên [quỷnh = luýnh quýnh mất tự chủ]

Xứ tự tam ngũ nhơn giai sắc

Chi chi thế sự hồi ký huyền.”

 

Pháp Âm 151. https://youtu.be/o8M95INfyWE


PHÁP ÂM 151

Thiên Tùng hoạch định suốt đêm thâu

Nặng gánh lòng lo cớ vì đâu

Mai vàng chuyển thể cơ xâylịnh

Chờ người mới lộ đúng y tìm

Tri nan tri chiến tôi tầm mở

Diện mục ngư vương đúng giờ cơ

Quy quy chiếu độ xoay chiều hướng

Tái tái lâm trần kỳ phận lo

Khai hồi mật lịnh đêm ngày lượng

Cơ thiên luận triển mai kế hưởng

Hương tỏa Kỳ nam san hà phướng

Nhiệm kỳ Tây cửa phép soi tường.”

 

Pháp Âm 152. https://youtu.be/2ete2jJsVKo

PHÁP ÂM 152

Lão Rùa Thiên tỏa Huyền thầm ý

Chào đón kỳ tài khai sắc y

Âm thinh đôi tiếng Trời Tây thượng

Hữu hết chào tiền đố ai tri

Phiêu phiêu gió thổi lâm phàm hạ

Qui Vàng hư ẩn kỳ man đà

Chuyển xoay xoay chuyển quy năng hướng

Quốc Đạo mở then đẹp nhạn sa

Tòa đài thông mở khai âm tiếng

Đông Du bể nhạn khai lộng quyền

Màn khai tam thưởng hư phù Bắc

Qui Vàng bổn phận phụ kế truyền

Năng khai Thiên lịnh chánh đạo kỳ

Thủ phận vai tuồng rộng nghĩa sâu

Tác phi nan phận Hưng yên ký

Tam tử tử tam đúng nhịp bầu

Trải lòng xứ rạng năm Canh dị

Ẩn hài xây mộng vạn ức hầu

Lộ bản đàn cơ ra dặn kỷ

Của Ông Mai Vàng quy kết lầu

[Ông Mai Vàng = Ngũ Tổ Huỳnh Mai?]

Cất bước lên đường khâm sâu ý

Mức độ lão trườn nặng mang lâu

Giải mộng bò ngang bóng Từ Chí

Ngậm ý Thiên hồi đàn khải mau

Khai đăng đàn lễ năm sắc chỉ

Bóng nguyệt phơi bày hiệp sách lầu

Vạn lòng khai bước chung quy nghĩ

Phản chiếu thể linh sắc kỳ đầu

Ngư quy mai lão chuyển phen lung

Mộng mộng mơ mơ nét y trần

Khai cảnh phong tư Hà di giấc [chữ Di bộ Tịch = khuya]

Rõ nét tầm lão quy tân đàn

[Đêm hôm trước thấy một con rùa bay về đậu trên Thiên Ấn Lệnh treo trong phòng của Thiên Quốc nhưng không biết thực hư ra sao. Hôm nay Lão Kim Qui về đàn cho biết đó là do Lão báo mộng.]

Lui điển thăng chớ cầu khanh chúng

Thao lược di đàn chiếu Quốc Hưng


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 408)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 255)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1164)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1063)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1001)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1269)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1616)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1584)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1540)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1355)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1732)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1437)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1631)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2311)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1982)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2203)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2115)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2836)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2504)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4300)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3377)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3795)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.