DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 7 THÁNG 3 NĂM MẬU TUẤT

22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 33100)


ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2018

Ngày 7 Tháng 3 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 149A

 

Khai hành mở huyền linh thầm chuyển

Tục gian trần kiến tánh tùng duyên

Chi chi chín nhóm nhen kèn tiếu

Mở Canh [Tí] niên BẢO PHÁP KỶ HUYỀN.

 

Thiên thiên hóa túc thay hành vận

Vô hư không tuy có mà không

Dương Âm khí Kiền Khôn khí chuyển

Khói xông thành chơn tạo nẫm phong.

 

Nhơn nhơn hữu đắc nhiên vô phận

Lão đương lai tuế tuế phùng trông

Chư Hội Lạc chi khuyến trở trần

Kim hành sự khương ninh ĐẠI TỔNG.

 

BẢO công TRIỀU vô thượng bảo ân

Nhơn nhược bất nhơn luân đa trọng

Giai đắc thử bạch nhiên tam chấn

Thọ thọ miên trường cõi hư không.

 

Lướt thuyền đưa khách rõ ý duyên

Từ bi hai chữ dụng pháp huyền

Nhờ Trời Phật dắt nương tựa tống

Ý thiện sáng trong ý Cửa Thiên.

 

Truy mục hạ sầu lẽ bóng tuyền

Trời chuyển rừng mây đáp trần hồng

Lướt thuyền sông ngạn NHƠN ÔNG LÃO

Trùng Thiên lai tự khắp Tây Đông.

 

Ai rõ Thiên Cơ trời đất tạo

THIÊN TRỜI xoay chuyển tạng mai sau

Tánh di vọng khải thuyền nang đậu

Kỳ dinh cung lý rõ âm hao.

 

Đồng nhơn thuận chỉ khả cơ cầu

Thiên ky [cơ] quyết quới chi thả thấu

Sự hữu di tiên hảo đáo cáo

Phân tích sự bất giai duy lậu.

 

Kiếp tiền căn cao hạ phục quy

Lai phục khứ trường giang môn thị

Lộ mạt nhân lương tố lai lâm

Nghịch môn đạo CHÍ QUÂN phong nhĩ.

 

Tự đương chiếu phá ẩn hiện tàng

Hạ đài vương vị vọng HÀ xan

Kỷ niên tuế đắc nhứt trường miên 

Dĩ dĩ tựu đa QUỐC trung thoàn.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 149B

 
Vọng về phúc tựa tứ văn

HUYỀN THIÊN nương kỷ còn nằm bên trong

Mở then chạm dạ linh không

Cẩm nang hồi tỉnh ngoài trong sang bàn

Quy môn bất hạ rộng ràng

Sắc khai nang cẩm lạc khoan NGỌC ĐÀI
XUÂN THU khả ái kỳ tài
Đàn kêu tình tịch truy tìm bá quan

TRỜI XOAY LÃNH VIỆC CƠ ĐÀN

Vô hình huyền diệu một màn tài anh.

 

[Xuân Thu = Phạm Xuân Thu, thế danh của kim thân Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải.  “Tình tịch” là âm thanh tiếng đàn, nhưng đồng thời còn là duyên (tình) đã đoạn diệt (tịch).  Đoạn này ẩn ý nói bà phải rời xa Đức Ngài (bỏ xác qui thiên) để lãnh việc chưởng quản Cơ Đàn Vô Vi theo sự chuyển xoay của Thiên Thượng.]
 

Ai cầm [đàn] họa nguyệt Thành U Các

Khắp Long Đài Âu Lạc rồng bay

Năm dây nắm chặt cung đài

Thinh cao phủ sáng đổi thay Cơ Trời

Thánh Hiền lai khắp nơi thanh dĩ

Tâm diệu linh Phật ký ban

Hư vô nhứt dĩ chánh đàn

Hào quang phản chiếu linh quang khí trời.

 

CHỦ LÃO NHƠN ÔNG lượng ẩn phàm

KHÔNG KHÔNG vì gặp LÃO NHƠN ÔNG

Tuế tuế nguyệt sang túc chừng năm

Năm nay Mậu Tuất [2018] nghịch dây đàn

Máy tạo đổi xoay phép Thiên Cầm

Năm Canh [Tí] chó chạy vào rừng thảm

Cuộc thế xoay dần khó bước kham

Phen này NHƠN LÃO khuyên chớ muộn.

 

[Thiên Cầm = là tên chòm sao Lyra, hình ảnh cây đàn Lia, là một trong số 48 chòm sao Ptolemy.]

 

Mách bảo dùm cho lại nga ngâm

Ô hô TIÊN ĐẠO lo tam trọn

Hóa nhơn nhơn hóa CHÁNH LÝ tầm

CHỦ NHƠN ÔNG LÃO thủ CHƠN KHÔNG

HUYỀN DIỆU VÔ THƯỢNG CHÌA KHÓA CẦM

Hé cửa hồng quang không sắc không

Châu thiên thất nhật Tây hồng phẩm

Càn Khôn lẫn lộn tự chúng hồng

Hư vô nhất dĩ quang kỳ thẩm

Nhơn trục trụ nhơn chỗ không không

Tất giai giai tất chi ư lãm

Vĩ Lư bất tử muôn năm không.

 

Ba cửa huyệt ni bước tới đường

Tây Đông LÃO TỬ chiếu phản đương

Cửa ải mở lần ra tam giới

Mở khóa hồi quang đến cội trường.

 

Vận liền thời khắc ba năm khởi

Lao khổ kêu trời sắp đến nơi

Mở khai bốn cửa nguy cơ khốn

Sàng sảy lập đời chất thây phơi.

 

Tiếng đàn khoan trổi giọng dập dồn

Xoay chuyển định cổ máy Càn Khôn

Giăng bủa khắp ngửa nghiêng nghiêng ngửa

Hẹp rộng sâu trình giải sảy lầm.

 

Tiếng trống thùng thùng vang bốn bề

Điểm hóa huyền quang ánh trăng ly

Kỳ xuất lịnh sen nào mọc quí

Thiên cơ thời đại diễn dựng hề.

 

Nhạc khúc trổi vô hình tàng ẩn

Bóng Nam Sơn bí ẩn chuyển xoay

Chuông ngân vang cảnh cơ khai

Phân chia thới thạnh trần hài vắng tanh.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 150

 

LIỄU hiện liễu hình thân chết địa

Thông nguyệt phủ lực huyền công

Chơn chơn lạc lạc chiếu ánh tia

Canh [Tí] Tân [Sửu] lai hộ di HÀ TỔNG

Nhập nhập nhứt nhơn chuyển giáp hia

Hoa Liên LIỄU hiện du quần tống

Trực đáo chầu tôn ngũ trận thia

Huy phân lai hộ LIỄU biên từ

Môn thủ pháp cang LIỄU liễu thư

Phàm hạ Nam huê thị Đô Thành

Bất bất song KIỀN lập công lư.

 

[Liễu = Liễu Hạnh Thánh Mẫu = Ngũ Nương Diêu Trì Cung Liễu Hạnh Tiên Tử. Bà còn có những phong danh khác như là Chúa Ngọc hoặc Vân Hương Thánh Mẫu. Kim thân của bà hiện nay chính là Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

Cung cung lệ CHA hồi đáo

Viên viễn KIM NƯƠNG hội yến đào

Phân kỳ y biến phiêu phiêu thế

Thời mãi biến châu nhập thai chào.

 

Hiếu Nương truyền đáo đáo tiền

Kính kính hậu quỷnh tọa tọa niên

Xứ tự tam ngũ nhơn giai sắc

Chi chi thế sự hồi ký HUYỀN.

 

[quỷnh = luýnh quýnh mất tự chủ]

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 151

 

THIÊN TÙNG hoạch định suốt đêm thâu

Nặng gánh lòng lo cớ vì đâu

MAI VÀNG chuyển thể cơ xây lịnh

Chờ người mới lộ đúng y tìm

Tri nan tri chiến Tôi tầm mở

Diện mục Ngư Vương đúng giờ cơ

Quy quy chiếu độ xoay chiều hướng

Tái tái lâm trần kỳ phận lo

Khai hồi mật lịnh đêm ngày lượng

Cơ Thiên luận triển mai kế hưởng

HƯƠNG tỏa KỲ Nam SAN HÀ phướn

Nhiệm kỳ Tây cửa pháp soi tường.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 152

 

LÃO RÙA THIÊN tỏa HUYỀN thầm ý

Chào đón kỳ tài khai sắc y

Âm thinh đôi tiếng TRỜI TÂY THƯỢNG

Hữu lớp chào tiền đố ai tri.

 

Phiêu phiêu gió thổi lâm phàm hạ

QUI VÀNG hư ẩn kỳ man đà

Chuyển xoay xoay chuyển quy năng hướng

QUỐC ĐẠO mở then đẹp nhạn sa.

 

Tòa đài thông mở khai âm tiếng

Đông Du bể nhạn khai lộng quyền

Màn khai tam thưởng hư phù Bắc

QUI VÀNG bổn phận phụ kế truyền.

 

Năng khai THIÊN LỊNH CHÁNH ĐẠO KỲ

Thủ phận vai tuồng rộng nghĩa sâu

Tác phi nan phận HƯNG yên ký

Tam tử tử tam đúng nhịp bầu.

 

Trải lòng xứ rạng năm Canh [Tí] dị

Ẩn hài xây mộng vạn ức hầu

Lộ bản đàn cơ ra dặn kỷ

Của ÔNG MAI VÀNG QUI kết lầu.

 

Cất bước lên đường khâm sâu ý

Mức độ Lão trườn nặng mang lâu

Giải mộng bò ngang bóng TỪ CHÍ

Ngậm ý THIÊN hồi đàn khải mau.

 

Khai đăng đàn lễ năm sắc chỉ

Bóng nguyệt phơi bày hiệp sách lầu

Vạn lòng khai bước chung quy nghĩ

Phản chiếu thể linh sắc kỳ đầu.

 

NGƯ QUI MAI Lão chuyển phen lung

Mộng mộng mơ mơ nét y trần

Khai cảnh phong tư HÀ di [khuya] giấc  

Rõ nét tầm LÃO QUI tân đàn

Lui điển THĂNG chớ cầu khanh chúng

Thao lược di đàn chiếu QUỐC HƯNG.

 

GHI CHÚ:

Đêm trước Hoàng Di Thiên (Ngôi Hai trào tam) lúc ngũ thấy một Ông Rùa bay về đậu trên Lệnh Kỳ treo trong phòng của Ngài.  Hôm nay Lão Kim Qui về đàn cho biết đó là do Lão về báo mộng.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 642)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1018)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1350)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SẢY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1004)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1557)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1579)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3122)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3063)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2593)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3554)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2610)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3867)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2619)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 2805)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3097)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2982)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2857)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2542)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2699)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2868)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2492)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2750)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2609)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2446)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2416)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2408)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 2702)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2622)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 2908)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 2767)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 2944)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3532)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3442)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3298)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3464)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3261)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3396)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 4650)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4456)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4129)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4285)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4715)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 4814)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4383)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4289)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4640)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 4816)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4251)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4275)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4158)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4589)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4286)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4230)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4446)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4573)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4407)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5253)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4759)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4493)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4706)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 5295)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 4859)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 5814)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 5339)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 6424)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.