NHỮNG NGÀY LỄ VÍA TRONG NĂM

11 Tháng Năm 202112:17 CH(Xem: 319)
NHỮNG NGÀY LỄ VÍA TRONG NĂM
Ngày Âm Lịch


- Ngày 1 tháng 1: Vía Di Lạc Phật Vương
- Ngày 9 tháng 1: Vía Ngọc Hoàng Thượng Đế
- Ngày 15 tháng 2: Vía Thái Thượng Đạo Tổ
- Ngày 3 tháng 3: Vía Ngũ Nương Diêu Trì Cung
- Ngày 13 tháng 3: Vía Đức Ngôi Hai, Giáo Chủ Ngô Văn Chiêu
- Ngày 4 tháng 4: Vía Bát Nương Diêu Trì Cung
- Ngày 8 tháng 4: Vía Phật Thích Ca Mâu Ni Đản Sanh
- Ngày 5 tháng 5: Vía Đức Nhị Thiên, Giáo Chủ Võ Văn Phẩm
- Ngày 27 tháng 5: Vía Cửu Nương Diêu Trì Cung
- Ngày 19 tháng 6: Vía Quan Âm Bồ Tát
- Ngày 24 tháng 6: Vía Quan Thánh Đế Quân
- Ngày 7 tháng 7: Vía Hồng Quân Thượng Tổ
- Ngày 12 tháng 8: Vía Phật Thầy Tây An
- Ngày 15 tháng 8: Lễ Hội Yến Diêu Trì
- Ngày 18 tháng 8: Vía Đức Lý Giáo Tông
- Ngày 28 tháng 8: Vía Khổng Thánh Tôn Sư
Ngày 9 tháng 9: Lễ Trùng Cửu
- Ngày 18 tháng 10: Vía Địa Mẫu Diêu Trì
- Ngày 25 tháng 12 DL: Lễ Chúa Giáng Sinh
 


 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn