NHỮNG NGÀY LỄ VÍA TRONG NĂM

11 Tháng Năm 202112:17 CH(Xem: 2655)
NHỮNG NGÀY LỄ VÍA TRONG NĂM
Ngày Âm Lịch


- Ngày 1 tháng 1: Vía Di Lạc Phật Vương
- Ngày 9 tháng 1: Vía Ngọc Hoàng Thượng Đế
- Ngày 15 tháng 2: Vía Thái Thượng Đạo Tổ
- Ngày 3 tháng 3: Vía Ngũ Nương Phật Mẫu Diêu Cung
- Ngày 13 tháng 3: Vía Đức Ngôi Hai, Cao Đài Giáo Chủ Ngô Văn Chiêu
- Ngày 4 tháng 4: Vía Bát Nương Phật Mẫu Diêu Cung
- Ngày 8 tháng 4: Phật Thích Ca Mâu Ni Đản Sanh
- Ngày 10 tháng 4: Vía Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc
- Ngày 18 tháng 4: Vía Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế
- Ngày 5 tháng 5: Vía Đức Nhị Thiên, Cao Đài Giáo Chủ Võ Văn Phẩm
- Ngày 27 tháng 5: Vía Cửu Nương Phật Mẫu Diêu Cung
- Ngày 19 tháng 6: Vía Quan Âm Bồ Tát Phổ Đà Sơn Phật
- Ngày 24 tháng 6: Vía Hiệp Thiên Đại Đế Già Lam Cái Thiên Cổ Phật
- Ngày 7 tháng 7: Vía Hồng Quân Thượng Tổ
- Ngày 12 tháng 8: Vía Phật Thầy Tây An
- Ngày 15 tháng 8: Lễ Hội Yến Diêu Trì
- Ngày 18 tháng 8: Vía Đức Lý Giáo Tông
- Ngày 22 tháng 8: Nhiên Đăng Cổ Phật (Dipankara) Đản Sanh
- Ngày 28 tháng 8: Vía Khổng Thánh Tôn Sư
Ngày 9 tháng 9: Lễ Trùng Cửu
- Ngày 18 tháng 10: Vía Diêu Trì Địa Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn
- Ngày 25 tháng 10: Vía Thất Nương Phật Mẫu Diêu Cung
- Ngày 27 tháng 10: Vía Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế
- Ngày 25 tháng 12 DL: Lễ Chúa Giáng Sinh
 


 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn