THIÊN THƠ THÁNG 5 NĂM 2021

04 Tháng Năm 20214:51 CH(Xem: 338)
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 4 tháng 5 năm 2021 lúc 10:38 A.M. US.

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC (tiếp theo)

Bỏ hết thanh danh thế sự dành
Từ đây nhu hạnh ĐẠO TAM THANH
CAO TIÊN tham vấn năng thường tánh
HỌC ĐẠO THƯỢNG THIÊN chí nguyện thành
Thánh Đức buổi đầu thanh lọc cảnh
Nhơn sanh LẦN CUỐI thực hành nhanh
Hoa sen năm nhánh TRƯỜNG THIÊN ĐẢNH
QUỐC KHÁCH ĐẠO HUỲNH TRỨ BỬU DANH.

Ba tiếng trống đồng thanh đại vĩ
SẤM TRẠNG TRÌNH SẤM KÝ BỬU SƠN
Phật Tiên Thần Thánh tuần quờn
LỚP MÀN KHAI MỞ KIM SƠN GIÁNG TRẦN.

Miền hoa liên SÔNG ĐẦM ĐẤT VIỆT
MỞ HỘI TRƯỜNG XIỂN TRIỆT VÀO THI
Ngồi xem kiếm báu HƯƠNG KỲ
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO VÔ VI MẪU THẦY.

PHẬT TỔ CẢ, Đông Tây TAM GIÁO
PHẬT THÁNH TIÊN chủ khảo trường thi,
PHẬT THẦY PHẬT MẪU hoạ bì,
PHẬT VƯƠNG DI LẠC DIÊU TRÌ chuyển tâm.

Bạch thuỷ tầm QUAN ÂM NAM HẢI
Hiệp đại đồng Bắc phái Nam tông
HỒI QUI CHÁU LẠC CON RỒNG
Nam Thiên cửa lớn đại đồng nhơn gian.

Mời PHẬT CỔ KIM THÂN ngự lãm
CHÚA THÁNH TIÊN bửu giám HỒNG HUỲNH
PHẬT BÀ đổi cảnh thánh minh
MINH VƯƠNG xuất thế Toà Đình Tây an.

CAO HÒA BỬU lâm san tông gốc
BỬU SƠN KỲ HƯƠNG Mộc đại căn
Mạng minh tái lại Tân Dân
Việt Nam phục quốc các lân Thiên Bình.

ĐỨC PHẬT THẦY qui linh sinh chúng
Điển âm dương hiệp chủng quốc gia
QUAN ÂM NAM HẢI PHỔ ĐÀ
SƠN LIÊN KIM PHẬT BỬU TÒA CHIẾU MINH.

Bạch thuỷ tâm hoá sinh nhơn vật
Ấn tay cầm bửu phất cơ thiên
Cam lồ tay ấn hoa liên
Thiên tình nhân cộng hoà biên đạo đời.

 

Này, Ông Đạo luận nơi nét tướng

Phật Thánh Tiên hiện tượng vô vi

Ao sen còn chỗ mầu trì

Thì trong khoa học hữu vi tướng đồng.

 

Đức tin đó thường thông tam cõi

Luận hữu hình đừng vội phán tuỳ

Từ nay ứng thí các kỳ

Xoá tan địa cực gọt bì nơi nơi.

 

ÔNG SƯ VÃI về mời điếu ngự

Cuộc chuyển dời võ trụ càn khôn

Âm ba tiếng trống vang đồng

Tôi ta chung một đại hồng thế gian.

 

Ôi thảm cảnh Phật Thiên nhìn thấy

Mà nhơn gian nào mấy tỏ lường

ĐẾ VƯƠNG GIÁC CHÚNG MƯỜI PHƯƠNG

HƯỚNG VỀ QUỐC NỘI LẬP ĐƯỜNG LONG TAM.

 

Trao kiếm báu Kỳ Nam lãnh đạo

Hạ bút thần khế hạo Việt Nam

Nhìn xem cảnh sắc Toà Tam

Giáo phân chức phận tập làm người xưa.

 

Ai toả rõ ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO

Sấm TRẠNG TRÌNH CHỦ KHẢO TRƯỜNG THIÊN

Băng qua mấy lớp đạo liền

Từ Kim Sơn Phật đến miền Tà Lơn.
 

Tư LONG HOA sấm thi GIÁO CHỦ

ĐỨC HỒNG HUỲNH luận ngữ Phật môn

Hôm nay xuống bút GIÁO TÔNG

QUI TRIỀU ĐẠI ĐẠO ĐẠI ĐỒNG THẾ GIAN.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Tư 2021(Xem: 3098)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 4551)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 4086)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 1897)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2050)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5423)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 6422)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 7479)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 7257)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 7441)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 6751)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 6318)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 3384)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 6906)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 9521)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 6711)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 6077)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 6749)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 4620)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 5648)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 6735)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 9142)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 6879)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 6262)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 5884)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 9799)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 10694)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 11923)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.
02 Tháng Mười 2018(Xem: 9780)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 10 năm 2018.
02 Tháng Chín 2018(Xem: 10974)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 9 năm 2018.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 10116)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 13485)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7 năm 2018.
02 Tháng Sáu 2018(Xem: 10252)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6.
05 Tháng Năm 2018(Xem: 37422)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 5 năm 2018 từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2018(Xem: 39875)
Tất cả thiên thơ tháng 4 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 33160)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 34882)
tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2018.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 31544)
03 Tháng Ba 2018(Xem: 15354)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 12 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười Một 2017(Xem: 28061)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng
01 Tháng Mười 2017(Xem: 31203)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Chín 2017(Xem: 33437)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 9 năm 2017. Mật điển của Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tám 2017(Xem: 34553)
Những bài thiên thơ trong tháng 8 năm 2017. Mật điển từ Huyến Không Thiên Thượng.
01 Tháng Bảy 2017(Xem: 28357)
Những bài thiên thơ trong tháng 7 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Sáu 2017(Xem: 28412)
Những bài thiên thơ trong tháng 6 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Năm 2017(Xem: 31249)
Những bài thiên thơ trong tháng 5 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2017(Xem: 40720)
Những bài thiên thơ trong tháng 4 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Ba 2017(Xem: 34515)
Những bài thiên thơ trong tháng 3 năm 2017. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Hai 2017(Xem: 62327)
Nhiều bài thiên thơ trong tháng 2 năm 2017. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.