DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 29 THÁNG 2 NĂM MẬU TUẤT

12 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 34817)

Đàn Giờ Mão
Ngày 14 Tháng 4 Năm 2018
Ngày 29 Tháng 2 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

    

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #146A

 

GIANG HÀ tất bỉ vô ngăn ngại

Tùng xuất hữu tiên ngoạn ngoạn kỳ

Đôi chí giống ngạn đa nguyên hán

Di khán cửu linh hảo kim quang

Phiêu phiêu MẪU tất ngã du phủ

Can tiết nhiên đồ HỈ cửu đàn

Nhiên hồng lộ ky [cơ] đàn môn tự 

Tuấn HÀ sáng chiếu tự MINH NHƠN.

 

Đàn diệu khung lơi khúc líu hò

Các cõi đồng kiên túc DI TỪ

CAO cao đề luyện chu kỳ NGỌ

Tác tác liên chi khán khúc đò

Vi hữu hữu vi khán HƯNG tọa

Kim mạch dĩ HÀ quản thúc đo

Xuân Hạ Thu Đông HUYỀN tốc hạ

Mạch giọng tác THIÊN chuyển năm ba

Luồng cơ mạch khí tam điền hạ

Luận thuyết chung Canh [Tí] nang [rộng] dĩ tà.

 

HỒNG LIÊN chi ngã xuất hồng ban

Dị ký tựu đề chúng bỉ ngạn
Môn tự khai qui HOÀNG [NGÔ MINH] CHIÊU đáo
Thúc thúc THIÊN HUYỀN túc THIÊN HOÀNG

Thủ đáo quan y cầu chú hạo [rộng lớn, mênh mông]

Thủ chiến tàn sức thâu đao

Nhạn nhạn tuân kỷ uy lượng thán

Di dĩ hy hỉ cứu toan đào

Kim [nay] HÀ phúc ký vô đoạn hãn [hớn hở]

Phúc THIÊN ÂN chuẩn tụ liên bang

Châu di phương đởm đang dạy

Họp họp tam qui chuyển tông bang

Du phỉ tuân tòng nghị chi kháiBấm Vào Thanh Để Nghe  146-B

PHÁP ÂM #146B


Túc tam tam túc hãn tam khai

Đoàn tập công tụ khuyến nguyên chứng

Tam định di nhiên khấu tiên đài

Kim KIM BẠCH bạch LOAN tùng chỉ

Phương nghị thế toàn quản dinh kỳ

Phục mệnh DIÊU phong HOÀNG chuẩn khán

Tứ tự [Bửu Sơn Kỳ Hương] đề xuất tái kỳ

HƯNG HÀ nhiên tốc đồ nghị quản

Tụ khai ban quyết thủ nan

Luân bộ hoán tấu cung chỉ

Di giả truy đồ lộ thơ nang.

 

Ru Ra Ra Ru Rị Ra Ru

Ba Đà Di Há Dô Di Dô

Đan Đan Chi Chi Bồng Dị Hóa

Dạ Ra Ra Dạ Thủ Mê Tu

Dà Dà Di Dí Da Di Giả

Ti Tí Tì Ti Rá Rạ Ra

Phủ Đề Chi Luận Tan Chi Biến

Du Dị Rì Ra Tất Rị Ra

Trượng CHUẨN Y ĐỀ Ra Rị Ra

Thiên niên di hoán hoán Dị Dà

Âm từ thiên lộ phúc thiện ca

Ngàn ngàn THIÊN THỦ Truẩn Truẩn Đà

Sắc thị không sắc sắc không

CHUẨN ĐỀ phong thủ chiếu hồng GIANG [HÀ] nam [tử].

Toan đề thủ ký qui tam

Thập thập phương chiếu Phương Nam Tề

QUỐC điền THIÊN TỬ dị chi đa

ĐẠO THIÊN nan giả hỉ môn HÀ

Tôn hiếu gian nhân đều ...

 

[Thiên Tử = Con Trời, ý nói là Ngôi Hai theo lẽ đạo, không có ý nói Vua Chúa.]

 

Nghị nghị thuần khang đón kỳ hòa

Cầu chi QUỐC ban dân tốc

Hữu nghị đoan Kiền du hiển học

Hiển hiển thư phong mành chí rộ

Thoán chuyển luân HÀ mến qui Mộc.

 

Dư phủ tiên đề thiện tú lồ

Đông hàn khả cấu bậu ngang Hồ

Tuấn túc nghi ban hòa DI bổn

Tiếng tiếng bôn TỪ LẠC vĩ mô.

 

Kiếm đàn phong nhựt HOÀNG tam luận

Tái hồi lai kiến nghị Trần môn

HƯNG di mạng tấu THIÊN vô ngạn [bờ]

Bản bản lai hồi BỤT sinh tồn

DI nhiên chuẩn tấu điền linh điển

Thang thang THIÊN lui gót bổn lai

Trì chi mệnh chiếu đà phẩm phúc

Dậu Tuất liên đề đáo kỳ khai.
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 147

 

… hòa sức xác lạc lạc chơn

Thuyết thi thơ chẳng lao ngại phong chờ

Màn lớp thiên trình tự chơn khải

Thời bất định phân CAO sức HOÀNG THIÊN

Chi chi địa phú bàn chuyển lịnh

Màn lớp ly KỲ BỬU CAO nghi

Hoàng hoàng địa đoạn môn canh giả

Gió vô nguyệt thời túc phân đa

NGỌC lộ kỳ bàn khai thuyết giảng

LẠC lạc hòa chơn THỊ khấu Ta

Nhi phân chia đều nghĩa thiện hầu chi đoạn

Phúc nghi cơ phúc chiêu toàn

Quang minh tựu chánh Vô [Vi] màn lớp

Thọ ký thúc cơ chuyển sang bình

Y y phục kiến hào bát thính

Tự sự môn đề số phướn lai

Phát dụng hồng chờ di khấu tạ

Trống thúc liên hồi ngũ bình kha

Trì kỳ xuất trận Bàn Kim Lộ

Tụ thiết cao phân tứ khai Thiên

Dụng kỳ nương tựa đàn phải tấu

Bộ não tang bồng chịu khổ môn

Diên diên tuy ngẩn giỏi tự chi

NGỰA đóng xem lực đổng [đốc thúc] qui HÀ

Lão chèo Lão chống chày không đổ

Cản tìm đường để giữ dốc nghiêng

Lão ngồi ẩm tươi lược giải sách

Tử nhân đức tục phong lộng kèn

Trái trái điển phong điền sát lộ

Đủ duyên Canh [Tí] Lão thay buồm gió xoay

Lão chống dời trùng thế xổ năm dây

Đủ điệu khai âm tiếng ngày này

Tướng tướng Đông du TÒA THÁNH diệu

Chận tứ phương người tưởng Lão già phân

Khai màn làm chủ Lão hát tuồng đây đó

Triệu ánh quang minh tứ phục đề

Khuyên trong sanh chúng đều tu hướng nghịch

Lão giúp đôi câu mong tấc thuật tường

Giải kiếm xoay chiều cơ xây lực bổn

Nam ẩn bóng cân giải tự nan chi

Bổ phổi tạng mãn lược khai phong phổi

Cân lượng khí lai chào HUYỀN y nhiên

Lão tiền thân cứ tại y nhiên

Đông cầu chúc hóa tấn hữu vô Dần

Liên LIÊN ĐÀI tọa CỬU hàng TRỜI khứ

Lập công khai dự hoa đăng trình

Nhi bổn tọa Lão phò thân tại

Triệu triệu nhi cơ thức nghi trình

Dấu cố nghi đàng khai uy lực

Lão chịu sức đề chấm ngự ban

Giờ lui bản chiều hài tấu niềm trọn

Miễn nhân di tài khắp đó đây.

 

Nhi mẫn khấu từ HÀ di khấu

Úc kiến nghị đình nói trọn câu

Đoan đoan nghi xúc quan hệ khúc màn

Càn Khôn dĩ định chúc minh kha.

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 148A

 

Cơ TÙNG THIÊN lý ngàn xưa có

[SƯ] VÃI phận đóng vai Lão đưa đò

Tạo cuộc cơ Tớ chào thân thiện

Qui trình móc dấu tục phàm cơ

Nhiệm vụ THIÊN CÔNG lai dẫn chuyển

Hai nẻo đường chia giữ y nguyên

Ra khơi phong vũ mai còn chốt

Vạn cảnh siêu nhiên bực ra duyên

Từng minh thanh lọc khuôn khổ tốt

Mật độ thời đang tân di hợp

Đạo pháp vô biên đáp cạn sâu

Khai mầm bốn gốc Lão vâng cột

Trăng lên xem luận mai chiều tấu

Tam QUỐC Kỳ Nam nghiệp giải sầu

TRỜI ĐÀ LỐ BÓNG gì trong đó

Thiện căn Lão chịu chó [Mậu Tuất] thi cầu

Khai bổn thiện tuồng căn lưỡng ngộ

Đợi năm non ích đạo cân mau tô

Gia đăng thọ từ quang chiếu rọi

Mật thất thiên khai Thích từ tô

Cơ đội Ý THIÊN chi khởi

Ngõ LONG HOA xoay chuyển trổ ngòi

Mầm cơ đạo rèn trui khoa cử

CHỌN ĐẠI CĂN LÒNG Thiên chuyển hồi

Phương trường tới hiệp bầu hồi xứ

Thiện chí hòa khai đúng phút tư

Ngươn ba GIÁO LIÊN ĐÀNG trống lịnh

Định bốn bên tháo mở cho thư

NGỌC LỘ VẠN LÝ cơ sắc lịnh

Đáo thiên kỳ THÁI HIỆN ĐỔI HÌNH

Thiên Môn HUYỀN Tí đành ngọc cảnh

Khai tướng Long Châu chiếu điển linh

Thời gian kỳ sức thân khắc khoảnh

Vô hình chi tướng Bồng [Lai] thọ lãnh

Đột phá khinh đường phụ tuổi xanh

Thông ra giải hết chứng ngự thành

PHƯƠNG XA KIẾM KHÁCH VƯƠNG CHÚA KHÁNH

Thăng trầm trải diệu cõi hồng oanh [to lớn]

Người thảo chiến Tam Ngươn hạ phẩm


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 148B

 
Đúng nhiệm kỳ âm điệu khai nhanh

Dĩ khai QUỐC đáo điền THIÊN chí

Tỏa tỏa tiên phong du khảm chi

Loan tề chí đáo đà khâm ý

Thượng thượng du không kiếp đại hồng

Chí điền tâm QUỐC đà khởi tấu

Dạ mớn quang lay chuyển TAM TÒA

Chi chi diệu khiếu đàng chi chiếu

Chuẩn chuẩn khai thiên mực cao anh

HOA LIÊN LỘ non tiên phụng cánh

Phút đò chiều ĐẠO CỔ HUYỀN thâm

Điều hệ số NHƠN ÔNG tiên số

Tái PHONG THẦN bàn cổ cơ tâm

TRƯỜNG THIÊN mạng ẩn tàng theo cảnh

TÒA LIÊN TAM hồi trống khai nhanh

Qui thông XỨ TRỜI TÂY TAM GIÁO

CHỦ CAO ĐÀN phong cỏ phụng hành

Sương đêm công lộ chuyển đài

Bốn cửa bản chuyển vai ra tuồng

Đầu non Phụng [Dậu] gáy Tí dồn

Quang thần MỞ CỬA KỲ MÔN NGỌC TÒA

Chọn vai vở kịch Ông Già

Chiều mơi danh hạng phương đa sẵn dành

Phen này ai đấu môn hành

HỘI THI vào trận thi hành luật phân

Vận đồng đạo lý THIÊN ÂN

RA ĐỜI TẠO CHIẾC THIÊN LUÂN CHỖ NGỒI.

Rạng kỳ môn THIÊN TRỜI sắp đặt

Điển sáng lòa DƯƠNG NHỰT sắp khai

CỘT [TRỤ] NHÀ NAM hành giả diện xác hài

Lòng triều lộ rán chầu chót kiếp

Là phương QUỐC mới hay an đạo

BỬU PHÁP cầm bờ giác tố lam

HUYỀN THIÊN ơn Tam [Kỳ] ĐƯA NGƯỜI QUA BẾN

Vạn Càn Khôn buồn vướng thủy khai

HÀ xứ bộc lộ cơ thân sử

THÂN GIẢ HÀNH VI CHỦ TƯƠNG LAI

Tố tố khai thần huyết mạch dài

Trong cõi tạm tầm phăng chiến sử

Trầm tiếng nhạc chuyển xoay hồi khó

Mở tứ xuyên châu tử NĂNG VÔ [Vô Năng Thắng = Di Lạc]

Dò dần giáo KỲ BA QUỐC ĐẠOBấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 148C

 

Điện công từ sức sống hò hô

MỞ ĐẠI ĐẠO cờ bay đón chào

Đồng cảm tác lượng HÀ ân trổ

Dựng Ao Lung Đạo vị VÀNG THAO

 

[Vàng = kim.  Thao = Anh.  Vàng Thao =  Kim Anh.  Ám chỉ Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường, thế danh Thái Kim Anh, sẽ chịu trách nhiệm tạo môi trường (Ao Lung Đạo Vị) cho sen mọc, tức xây dựng cơ sở vật chất cho Giáo Hội Thiên Trường làm phương tiện phổ độ chúng sanh.]

 

Đông môn thịnh Kỳ Ba TÂN lộ

Rộng bàn cờ liên tọa THIÊN CAO

Khai chiến lịnh trổ sai [nhiều] hoa nở

THIÊN BẠCH KỲ giữ phận đỉnh cao

 
[Thiên Bạch Kỳ là thời kỳ hoằng hóa của Đức Di Lạc Thiên Tôn.]

 

Cửa Tiên mở Lư San phân rõ

Ải tam quan dạn dày máy tạo

Mở phẩm Đài Thiên CHIẾU lý MINH

PHONG ĐÀI HOÁ SẮC THAY DIỆN MẠO

TÂY CUNG CHIẾU CHU KỲ ĐỀ RÕ.

 

Tuy không bóng vô hình kỳ phận

Tiếng khải đàn khoảnh khắc chi in

Khai thủ kiến kỷ năng Nghiêu Thuấn

Lịnh sóng toàn hồi cả ngấm ngầm

… theo tiếng…

Dẫn chỗ ngồi thiện ký tử quân

TIÊN TRƯỞNG LÃO người xưa ẩn Khảm

Cập bến thoàn [thuyền] chiều hướng PHONG THẦN

Kỳ Lão gọi đường về lai chuyển

Ký tờ vẹn mặt chơn tu hạ

Đề cuộc vào thi sắc Ngũ Hành

Hồi trống trời Tây LỊNH TAM TÒA

Thâm thẩm diệu hòa MỞ ĐẠO XA

Giữ xác thân mạch khai nguồn cội

KHÉO CHÈO ĐÒ hồi thúc chiều mơi

Mục hạng đề chờ kéo vận thời

Tâm khai THẦN MÃ quyết đời dưỡng thân

Chọn chỗ đâu phận mệnh PHONG THẦN

Đầu tới vẹn chan bầu pháp cảnh

Mấy thi thơ nhiệt tình thấu Đạo

Tu luận tròn phán tiếp lực oai

Đạo cùng Đời TRAG SỬ MIỆT MÀI

CƠ TRỜI DĨ TỎ đường sắc tứ

Hò khoan khoan họ chuyển thể hình

Ơn tái tạo phần mình đức tính

Đón chào niên vận yên sẵn rất

MINH HUỆ VÔ VI thảo qui ca

Đem thân giải thoát cảnh trần hà

Hiếu chi chi hiếu vẹn đà thông thân

Lai lai thăng chiếu kỳ mạt kiếp

Chuyển tọa thanh đề mục đàn khai

Di di hạ hạ tất nang [rộng] tài

Cầu chi Bổn Liên Đài tâu chí.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 947)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 705)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 577)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 615)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 550)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 535)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1518)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1542)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1963)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1372)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1494)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2053)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1870)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3480)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3382)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2867)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3876)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2870)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4279)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2925)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3066)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3386)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3299)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2894)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3177)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2835)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2944)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3153)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2725)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3014)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2882)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2748)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2733)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2669)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3026)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2929)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3252)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3060)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3196)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3815)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3753)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3605)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3584)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3722)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5116)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4764)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4456)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4557)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4983)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5046)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4619)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4538)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4892)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5089)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4551)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4602)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4424)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4816)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4517)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4467)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4664)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4828)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4723)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5481)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4997)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.