DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 29 THÁNG 2 NĂM MẬU TUẤT

12 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 35449)

Đàn Giờ Mão
Ngày 14 Tháng 4 Năm 2018
Ngày 29 Tháng 2 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

    

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #146A

 

GIANG HÀ tất bỉ vô ngăn ngại

Tùng xuất hữu tiên ngoạn ngoạn kỳ

Đôi chí giống ngạn đa nguyên hán

Di khán cửu linh hảo kim quang

Phiêu phiêu MẪU tất ngã du phủ

Can tiết nhiên đồ HỈ cửu đàn

Nhiên hồng lộ ky [cơ] đàn môn tự 

Tuấn HÀ sáng chiếu tự MINH NHƠN.

 

Đàn diệu khung lơi khúc líu hò

Các cõi đồng kiên túc DI TỪ

CAO cao đề luyện chu kỳ NGỌ

Tác tác liên chi khán khúc đò

Vi hữu hữu vi khán HƯNG tọa

Kim mạch dĩ HÀ quản thúc đo

Xuân Hạ Thu Đông HUYỀN tốc hạ

Mạch giọng tác THIÊN chuyển năm ba

Luồng cơ mạch khí tam điền hạ

Luận thuyết chung Canh [Tí] nang [rộng] dĩ tà.

 

HỒNG LIÊN chi ngã xuất hồng ban

Dị ký tựu đề chúng bỉ ngạn
Môn tự khai qui HOÀNG [NGÔ MINH] CHIÊU đáo
Thúc thúc THIÊN HUYỀN túc THIÊN HOÀNG

Thủ đáo quan y cầu chú hạo [rộng lớn, mênh mông]

Thủ chiến tàn sức thâu đao

Nhạn nhạn tuân kỷ uy lượng thán

Di dĩ hy hỉ cứu toan đào

Kim [nay] HÀ phúc ký vô đoạn hãn [hớn hở]

Phúc THIÊN ÂN chuẩn tụ liên bang

Châu di phương đởm đang dạy

Họp họp tam qui chuyển tông bang

Du phỉ tuân tòng nghị chi kháiBấm Vào Thanh Để Nghe  146-B

PHÁP ÂM #146B


Túc tam tam túc hãn tam khai

Đoàn tập công tụ khuyến nguyên chứng

Tam định di nhiên khấu tiên đài

Kim KIM BẠCH bạch LOAN tùng chỉ

Phương nghị thế toàn quản dinh kỳ

Phục mệnh DIÊU phong HOÀNG chuẩn khán

Tứ tự [Bửu Sơn Kỳ Hương] đề xuất tái kỳ

HƯNG HÀ nhiên tốc đồ nghị quản

Tụ khai ban quyết thủ nan

Luân bộ hoán tấu cung chỉ

Di giả truy đồ lộ thơ nang.

 

Ru Ra Ra Ru Rị Ra Ru

Ba Đà Di Há Dô Di Dô

Đan Đan Chi Chi Bồng Dị Hóa

Dạ Ra Ra Dạ Thủ Mê Tu

Dà Dà Di Dí Da Di Giả

Ti Tí Tì Ti Rá Rạ Ra

Phủ Đề Chi Luận Tan Chi Biến

Du Dị Rì Ra Tất Rị Ra

Trượng CHUẨN Y ĐỀ Ra Rị Ra

Thiên niên di hoán hoán Dị Dà

Âm từ thiên lộ phúc thiện ca

Ngàn ngàn THIÊN THỦ Truẩn Truẩn Đà

Sắc thị không sắc sắc không

CHUẨN ĐỀ phong thủ chiếu hồng GIANG [HÀ] nam [tử].

Toan đề thủ ký qui tam

Thập thập phương chiếu Phương Nam Tề

QUỐC điền THIÊN TỬ dị chi đa

ĐẠO THIÊN nan giả hỉ môn HÀ

Tôn hiếu gian nhân đều ...

 

[Thiên Tử = Con Trời, ý nói là Ngôi Hai theo lẽ đạo, không có ý nói Vua Chúa.]

 

Nghị nghị thuần khang đón kỳ hòa

Cầu chi QUỐC ban dân tốc

Hữu nghị đoan Kiền du hiển học

Hiển hiển thư phong mành chí rộ

Thoán chuyển luân HÀ mến qui Mộc.

 

Dư phủ tiên đề thiện tú lồ

Đông hàn khả cấu bậu ngang Hồ

Tuấn túc nghi ban hòa DI bổn

Tiếng tiếng bôn TỪ LẠC vĩ mô.

 

Kiếm đàn phong nhựt HOÀNG tam luận

Tái hồi lai kiến nghị Trần môn

HƯNG di mạng tấu THIÊN vô ngạn [bờ]

Bản bản lai hồi BỤT sinh tồn

DI nhiên chuẩn tấu điền linh điển

Thang thang THIÊN lui gót bổn lai

Trì chi mệnh chiếu đà phẩm phúc

Dậu Tuất liên đề đáo kỳ khai.
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 147

 

… hòa sức xác lạc lạc chơn

Thuyết thi thơ chẳng lao ngại phong chờ

Màn lớp thiên trình tự chơn khải

Thời bất định phân CAO sức HOÀNG THIÊN

Chi chi địa phú bàn chuyển lịnh

Màn lớp ly KỲ BỬU CAO nghi

Hoàng hoàng địa đoạn môn canh giả

Gió vô nguyệt thời túc phân đa

NGỌC lộ kỳ bàn khai thuyết giảng

LẠC lạc hòa chơn THỊ khấu Ta

Nhi phân chia đều nghĩa thiện hầu chi đoạn

Phúc nghi cơ phúc chiêu toàn

Quang minh tựu chánh Vô [Vi] màn lớp

Thọ ký thúc cơ chuyển sang bình

Y y phục kiến hào bát thính

Tự sự môn đề số phướn lai

Phát dụng hồng chờ di khấu tạ

Trống thúc liên hồi ngũ bình kha

Trì kỳ xuất trận Bàn Kim Lộ

Tụ thiết cao phân tứ khai Thiên

Dụng kỳ nương tựa đàn phải tấu

Bộ não tang bồng chịu khổ môn

Diên diên tuy ngẩn giỏi tự chi

NGỰA đóng xem lực đổng [đốc thúc] qui HÀ

Lão chèo Lão chống chày không đổ

Cản tìm đường để giữ dốc nghiêng

Lão ngồi ẩm tươi lược giải sách

Tử nhân đức tục phong lộng kèn

Trái trái điển phong điền sát lộ

Đủ duyên Canh [Tí] Lão thay buồm gió xoay

Lão chống dời trùng thế xổ năm dây

Đủ điệu khai âm tiếng ngày này

Tướng tướng Đông du TÒA THÁNH diệu

Chận tứ phương người tưởng Lão già phân

Khai màn làm chủ Lão hát tuồng đây đó

Triệu ánh quang minh tứ phục đề

Khuyên trong sanh chúng đều tu hướng nghịch

Lão giúp đôi câu mong tấc thuật tường

Giải kiếm xoay chiều cơ xây lực bổn

Nam ẩn bóng cân giải tự nan chi

Bổ phổi tạng mãn lược khai phong phổi

Cân lượng khí lai chào HUYỀN y nhiên

Lão tiền thân cứ tại y nhiên

Đông cầu chúc hóa tấn hữu vô Dần

Liên LIÊN ĐÀI tọa CỬU hàng TRỜI khứ

Lập công khai dự hoa đăng trình

Nhi bổn tọa Lão phò thân tại

Triệu triệu nhi cơ thức nghi trình

Dấu cố nghi đàng khai uy lực

Lão chịu sức đề chấm ngự ban

Giờ lui bản chiều hài tấu niềm trọn

Miễn nhân di tài khắp đó đây.

 

Nhi mẫn khấu từ HÀ di khấu

Úc kiến nghị đình nói trọn câu

Đoan đoan nghi xúc quan hệ khúc màn

Càn Khôn dĩ định chúc minh kha.

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 148A

 

Cơ TÙNG THIÊN lý ngàn xưa có

[SƯ] VÃI phận đóng vai Lão đưa đò

Tạo cuộc cơ Tớ chào thân thiện

Qui trình móc dấu tục phàm cơ

Nhiệm vụ THIÊN CÔNG lai dẫn chuyển

Hai nẻo đường chia giữ y nguyên

Ra khơi phong vũ mai còn chốt

Vạn cảnh siêu nhiên bực ra duyên

Từng minh thanh lọc khuôn khổ tốt

Mật độ thời đang tân di hợp

Đạo pháp vô biên đáp cạn sâu

Khai mầm bốn gốc Lão vâng cột

Trăng lên xem luận mai chiều tấu

Tam QUỐC Kỳ Nam nghiệp giải sầu

TRỜI ĐÀ LỐ BÓNG gì trong đó

Thiện căn Lão chịu chó [Mậu Tuất] thi cầu

Khai bổn thiện tuồng căn lưỡng ngộ

Đợi năm non ích đạo cân mau tô

Gia đăng thọ từ quang chiếu rọi

Mật thất thiên khai Thích từ tô

Cơ đội Ý THIÊN chi khởi

Ngõ LONG HOA xoay chuyển trổ ngòi

Mầm cơ đạo rèn trui khoa cử

CHỌN ĐẠI CĂN LÒNG Thiên chuyển hồi

Phương trường tới hiệp bầu hồi xứ

Thiện chí hòa khai đúng phút tư

Ngươn ba GIÁO LIÊN ĐÀNG trống lịnh

Định bốn bên tháo mở cho thư

NGỌC LỘ VẠN LÝ cơ sắc lịnh

Đáo thiên kỳ THÁI HIỆN ĐỔI HÌNH

Thiên Môn HUYỀN Tí đành ngọc cảnh

Khai tướng Long Châu chiếu điển linh

Thời gian kỳ sức thân khắc khoảnh

Vô hình chi tướng Bồng [Lai] thọ lãnh

Đột phá khinh đường phụ tuổi xanh

Thông ra giải hết chứng ngự thành

PHƯƠNG XA KIẾM KHÁCH VƯƠNG CHÚA KHÁNH

Thăng trầm trải diệu cõi hồng oanh [to lớn]

Người thảo chiến Tam Ngươn hạ phẩm


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 148B

 
Đúng nhiệm kỳ âm điệu khai nhanh

Dĩ khai QUỐC đáo điền THIÊN chí

Tỏa tỏa tiên phong du khảm chi

Loan tề chí đáo đà khâm ý

Thượng thượng du không kiếp đại hồng

Chí điền tâm QUỐC đà khởi tấu

Dạ mớn quang lay chuyển TAM TÒA

Chi chi diệu khiếu đàng chi chiếu

Chuẩn chuẩn khai thiên mực cao anh

HOA LIÊN LỘ non tiên phụng cánh

Phút đò chiều ĐẠO CỔ HUYỀN thâm

Điều hệ số NHƠN ÔNG tiên số

Tái PHONG THẦN bàn cổ cơ tâm

TRƯỜNG THIÊN mạng ẩn tàng theo cảnh

TÒA LIÊN TAM hồi trống khai nhanh

Qui thông XỨ TRỜI TÂY TAM GIÁO

CHỦ CAO ĐÀN phong cỏ phụng hành

Sương đêm công lộ chuyển đài

Bốn cửa bản chuyển vai ra tuồng

Đầu non Phụng [Dậu] gáy Tí dồn

Quang thần MỞ CỬA KỲ MÔN NGỌC TÒA

Chọn vai vở kịch Ông Già

Chiều mơi danh hạng phương đa sẵn dành

Phen này ai đấu môn hành

HỘI THI vào trận thi hành luật phân

Vận đồng đạo lý THIÊN ÂN

RA ĐỜI TẠO CHIẾC THIÊN LUÂN CHỖ NGỒI.

Rạng kỳ môn THIÊN TRỜI sắp đặt

Điển sáng lòa DƯƠNG NHỰT sắp khai

CỘT [TRỤ] NHÀ NAM hành giả diện xác hài

Lòng triều lộ rán chầu chót kiếp

Là phương QUỐC mới hay an đạo

BỬU PHÁP cầm bờ giác tố lam

HUYỀN THIÊN ơn Tam [Kỳ] ĐƯA NGƯỜI QUA BẾN

Vạn Càn Khôn buồn vướng thủy khai

HÀ xứ bộc lộ cơ thân sử

THÂN GIẢ HÀNH VI CHỦ TƯƠNG LAI

Tố tố khai thần huyết mạch dài

Trong cõi tạm tầm phăng chiến sử

Trầm tiếng nhạc chuyển xoay hồi khó

Mở tứ xuyên châu tử NĂNG VÔ [Vô Năng Thắng = Di Lạc]

Dò dần giáo KỲ BA QUỐC ĐẠOBấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 148C

 

Điện công từ sức sống hò hô

MỞ ĐẠI ĐẠO cờ bay đón chào

Đồng cảm tác lượng HÀ ân trổ

Dựng Ao Lung Đạo vị VÀNG THAO

 

[Vàng = kim.  Thao = Anh.  Vàng Thao =  Kim Anh.  Ám chỉ Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường, thế danh Thái Kim Anh, sẽ chịu trách nhiệm tạo môi trường (Ao Lung Đạo Vị) cho sen mọc, tức xây dựng cơ sở vật chất cho Giáo Hội Thiên Trường làm phương tiện phổ độ chúng sanh.]

 

Đông môn thịnh Kỳ Ba TÂN lộ

Rộng bàn cờ liên tọa THIÊN CAO

Khai chiến lịnh trổ sai [nhiều] hoa nở

THIÊN BẠCH KỲ giữ phận đỉnh cao

 
[Thiên Bạch Kỳ là thời kỳ hoằng hóa của Đức Di Lạc Thiên Tôn.]

 

Cửa Tiên mở Lư San phân rõ

Ải tam quan dạn dày máy tạo

Mở phẩm Đài Thiên CHIẾU lý MINH

PHONG ĐÀI HOÁ SẮC THAY DIỆN MẠO

TÂY CUNG CHIẾU CHU KỲ ĐỀ RÕ.

 

Tuy không bóng vô hình kỳ phận

Tiếng khải đàn khoảnh khắc chi in

Khai thủ kiến kỷ năng Nghiêu Thuấn

Lịnh sóng toàn hồi cả ngấm ngầm

… theo tiếng…

Dẫn chỗ ngồi thiện ký tử quân

TIÊN TRƯỞNG LÃO người xưa ẩn Khảm

Cập bến thoàn [thuyền] chiều hướng PHONG THẦN

Kỳ Lão gọi đường về lai chuyển

Ký tờ vẹn mặt chơn tu hạ

Đề cuộc vào thi sắc Ngũ Hành

Hồi trống trời Tây LỊNH TAM TÒA

Thâm thẩm diệu hòa MỞ ĐẠO XA

Giữ xác thân mạch khai nguồn cội

KHÉO CHÈO ĐÒ hồi thúc chiều mơi

Mục hạng đề chờ kéo vận thời

Tâm khai THẦN MÃ quyết đời dưỡng thân

Chọn chỗ đâu phận mệnh PHONG THẦN

Đầu tới vẹn chan bầu pháp cảnh

Mấy thi thơ nhiệt tình thấu Đạo

Tu luận tròn phán tiếp lực oai

Đạo cùng Đời TRAG SỬ MIỆT MÀI

CƠ TRỜI DĨ TỎ đường sắc tứ

Hò khoan khoan họ chuyển thể hình

Ơn tái tạo phần mình đức tính

Đón chào niên vận yên sẵn rất

MINH HUỆ VÔ VI thảo qui ca

Đem thân giải thoát cảnh trần hà

Hiếu chi chi hiếu vẹn đà thông thân

Lai lai thăng chiếu kỳ mạt kiếp

Chuyển tọa thanh đề mục đàn khai

Di di hạ hạ tất nang [rộng] tài

Cầu chi Bổn Liên Đài tâu chí.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 879)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1399)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1116)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1311)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1378)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1291)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1494)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1833)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1588)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1826)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2196)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2603)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1986)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1430)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2449)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2427)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2234)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3406)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3204)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4244)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4144)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3609)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4763)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3660)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5586)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3960)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4136)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3575)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3509)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3657)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3795)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3459)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3688)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3676)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3525)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3512)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3305)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3863)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4481)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4372)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4649)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4296)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6386)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5660)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5322)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5834)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5993)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5398)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5714)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5299)
Pháp Âm 2020_39.