CHÂN DUNG LỄ ĐÀI GIÁO LỄ ĐẠO QUÂN - THIÊN HOA NGÂN HẠNH

17 Tháng Ba 20219:21 SA(Xem: 1128)
nguyen-kieu-ngan-3-1972-  THIÊN DANH: THIÊN HOA NGÂN HẠNH
 
GIÁO PHẨM: GIÁO LỄ ĐẠO QUÂN - đ/trách LỄ ĐÀI 

  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI

  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: NGUYỄN KIỀU NGÂN

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1972
  SINH QUÁN: VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CALIFORNIA

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 17 tháng 3 năm 2021.

 
Diệu điển thiên tâm pháp đạo truyền

THIÊN HOA NGÂN HẠNH đáo nhơn tiên

Bồ Đề Chơn Giáo liên hoa hiện

Giác tánh tâm không tự ngộ thiền

GIÁO LỄ ĐẠO QUÂN năng sở thiện

KIỀU NGÂN Đài Bảo trụ thường liên

Kinh thư giáo lý đừng lơ đễnh

Thập Thiện nơi nơi vạn đại miền.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn