CHÂN DUNG PHỔ NGUYỆN ĐẠO QUÂN - THIÊN HOA KIM HẠNH

15 Tháng Ba 20219:34 SA(Xem: 961)
nguyen-kim-anh-1948-2-  THIÊN DANH: THIÊN HOA KIM HẠNH
 
GIÁO PHẨM: PHỔ NGUYỆN ĐẠO QUÂN

  GIÁO VỤ: PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG

  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: NGUYỄN KIM ANH

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1948
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
  
 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 14 tháng 3 năm 2021.
 

Bửu thế triều nguyên đặng đạo nhà

THIÊN HOA KIM HẠNH điển Trần gia

KIM ANH PHỔ NGUYỆN ĐẠO QUÂN tá

Cổ Đức Kỳ Hương mẫu tử đa

Tướng pháp hữu hình thần thức cả

Tường minh Sơn Bửu ấn trần dà

Khuyên người trọn vẹn gìn tâm dạ

Thánh Đức Tân Dân gặp Mẹ Cha.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn