CHÂN DUNG PHỔ TẾ THẾ QUÂN - THIÊN LONG VINH ĐỨC

15 Tháng Ba 20219:22 SA(Xem: 1129)
le-van-vinh-1967-2-  THIÊN DANH: THIÊN LONG VINH ĐỨC
 
GIÁO PHẨM: PHỔ TẾ THẾ QUÂN GHTT
  GIÁO VỤ: PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: LÊ VĂN VINH

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1967
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
  Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 14 tháng 3 năm 2021.

VĂN VINH   tiếp chiếu điển Huỳnh Hồng

PHỔ TẾ THẾ QUÂN phải được thông

BỬU TỊNH tâm thân Thiền Đạo khổng

Hoàn nguyên thể tánh mới Thiên Phong

THIÊN LONG VĂN ĐỨC đừng lay động

Địa định giáo thông rõ Lạc Rồng

Thánh Đức Hương Kỳ chờ duyệt Tổng

Tầm Thầy Sơn Bửu giải tâm không.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)