CHÂN DUNG PHỔ NGUYỆN TIẾP THẾ QUÂN - THIÊN HOA CAO HẠNH

11 Tháng Ba 20215:17 CH(Xem: 1018)
cao-thi-lam-1964-pd-huong-hue-hoa  THIÊN DANH: THIÊN HOA CAO HẠNH
 
GIÁO PHẨM: PHỔ NGUYỆN TIẾP THẾ QUÂN GHTT
  GIÁO VỤ: PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: CAO THỊ LẮM

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1964
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 12 tháng 3 năm 2021.

Diệu lý Cao Huyền Giáo Đạo trao

HƯƠNG HOA Sơn Bửu gắn tâm vào

Trời người tam điển tân dân hảo

PHỔ NGUYỆN THẾ QUÂN TIẾP LẮM CAO

THỊ hiện tập tu hành HẠNH đạo

THIÊN HOA chiếu sáng rõ Thiên Trào

Bồ đà tâm dạ cần năng thạo

Trí huệ linh thông mới được giao. 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn