CHÂN DUNG GIÁO XỨ TIẾP THẾ QUÂN - THIÊN LONG MỘC ĐỨC

11 Tháng Ba 20215:14 CH(Xem: 987)
nguyen-van-moc-pd-buu-son-lam  THIÊN DANH: THIÊN LONG MỘC ĐỨC
 
GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ TIẾP THẾ QUÂN - CÀ MAU
  GIÁO VỤ: PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: NGUYỄN VĂN MỘC

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1966
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
 






Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 12 tháng 3 năm 2021.
 

Sơn lâm tâm đạo Phật Thầy xoay

Bửu Pháp THẾ QUÂN TIẾP đủ đầy

MỘC NGUYỄN VĂN cầu linh hiện thấy

THIÊN LONG MỘC ĐỨC đạo về đây

Đồ Bàn chủng tử người xưa vậy

Bát Quái Linh Châu kiến diện Thầy

Đại lượng tâm từ trường lực đẩy

Kỳ Hương thấu tỏa điển Rồng Mây.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn