CHÂN DUNG GIÁO LỄ TIẾP ĐẠO QUÂN - THIÊN LONG TÂM ĐỨC

11 Tháng Ba 20215:10 CH(Xem: 1033)
tran-chi-tam-1974-pd-buu-quan-tam-2-  THIÊN DANH: THIÊN LONG TÂM ĐỨC
 
GIÁO PHẨM: GIÁO LỄ TIẾP ĐẠO QUÂN - đ/trách LỄ TÂN
  GIÁO VỤ: PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: TRẦN CHÍ TÂM

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1974
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
 
 
 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 12 tháng 3 năm 2021.

GIÁO LỄ Đông Phương TIẾP ĐẠO QUÂN

THIÊN LONG TÂM ĐỨC nghĩa nhân cần

Quan Tâm Bửu thế triều nguyên vấn

Đạo thế thân tâm tiếp cận dần

Tánh định tập tu thời chuyển phận

Chơn thần qui tựu kiến tân nhân

Khuyên người rốt ráo thiền tâm ấn

Giáo lý siêng tầm Đạo Đức gần.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn