CHÂN DUNG GIÁO XỨ THẾ QUÂN TEXAS - THIÊN HOA TUỆ TRANG

06 Tháng Ba 20219:30 SA(Xem: 949)
dang-thi-thu-trang  THIÊN DANH: THIÊN HOA TUỆ TRANG
 
GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ THẾ QUÂN GHTT - FORT WORTH, TX
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: ĐẶNG THỊ THU TRANG

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1970
  SINH QUÁN: NHA TRANG, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: FORTWORTH, TEXAS
  Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 5 tháng 3 năm 2021.

Quan Âm GIÁO XỨ THẾ QUÂN TRANG

Bửu Pháp Liên Sơn điển các hàng

ĐẶNG THỊ THU TRANG hoàn hạnh sáng

THIÊN HOA giáp thể đạo đời sang

Long Vân cổng chính chào tâm đáng

Bích dạ thiêng liêng cả đạo đàng

Thiện tánh ngoan hiền đồng thể trạng

LIÊN KỲ HẢI HỘI ẤN TAM HOÀNG.

 

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, Đàn Tràng Nam Thành, VN, nhận thông điện của Thiên Thượng (Mẹ Diêu Trì)  và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 1 tháng 3 năm 2021.
 

ĐẶNG thấy xem tu sự thế nguồn
THỊ trãi chu kỳ giải thân xuông
THU đông tân tới lòng mấy mộ
TRANG quy quyết hiến trải phen tuồng
GIẢI vững lo công phước hạnh bổ
THÂN tâm bước đổi chuyển tinh mơ
NĂNG trung liệu mọi đạo đời huấn
TẠO Đức vào ngươn kịp chuyến đò.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn