CHÂN DUNG PHỔ NGUYỆN TIẾP THẾ QUÂN - THIÊN LONG HUỲNH ĐỨC

03 Tháng Ba 202110:48 SA(Xem: 1249)
nguyen-van-vang-1990-buu-thien-tam  THIÊN DANH: THIÊN LONG HUỲNH ĐỨC
 
GIÁO PHẨM: PHỔ NGUYỆN TIẾP THẾ QUÂN GHTT
  GIÁO VỤ: PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: NGUYỄN VĂN VÀNG

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1990
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
  
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 4 tháng 3 năm 2021.

 

Văng vẳng canh khuya bóng gọi thần

THIÊN LONG HUỲNH ĐỨC đáo tâm thân

VĂN VÀNG trung trực thường hằng vấn

PHỔ NGUYỆN THẾ QUÂN TIẾP chuyển phần

Bửu Thế Thiện Tâm nguyên lực ấn

Triều Đình TÂN ĐẠI ĐẠO thiên tần

Thanh Sơn Đạo Sĩ phong hàm phận

Đặng phụng sự THẦY cẩn mực phân.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)