CHÂN DUNG GIÁO XỨ TIẾP THẾ QUÂN - THIÊN LONG HUỲNH TRÍ

03 Tháng Ba 202110:45 SA(Xem: 1017)
tran-huynh-xa-1981-buu-khai-tam  THIÊN DANH: THIÊN LONG HUỲNH TRÍ
 
GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ TIẾP THẾ QUÂN GHTT - CÀ MAU
  GIÁO VỤ: PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: TRẦN HUỲNH XA

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1981
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
  

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 4 tháng 3 năm 2021.

 

Vận thế cuộc kỳ mới rõ TRẦN

Khai Tâm Sơn Bửu đặng TÂN DÂN

THIÊN LONG HUỲNH TRÍ thường hằng vấn

GIÁO XỨ TIẾP QUÂN THẾ đạo phân

Cảnh tỉnh tâm thiền hoàn tánh phận

Quay về bến giác được an thần

Bồ Đề thấy biết cần tinh tấn

Giác ngộ từng phần XA được gần.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn