CHÂN DUNG PHỔ NGUYỆN THẾ QUÂN - THIÊN LONG MINH TRÍ

03 Tháng Ba 202110:42 SA(Xem: 1237)
nguyen-minh-chau-1979-buu-thanh-tam  THIÊN DANH: THIÊN LONG MINH TRÍ
 
GIÁO PHẨM: PHỔ NGUYỆN THẾ QUÂN GHTT
  GIÁO VỤ: PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: NGUYỄN MINH CHÂU

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1979
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
  
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 4 tháng 3 năm 2021.

 

Sắc chiếu Tam Công kiến đại đồng

MINH CHÂU thanh cổng đạo tần không

Tâm Thành PHỔ NGUYỆN THẾ QUÂN rộng

Bửu thế triều nguyên ẤN LẠC RỒNG

Tánh đạo hòa đồng nền Giáo Khổng

THIÊN LONG MINH TRÍ tịnh tâm không

Chơn như tâm tịch cao hoà tổng

ĐẠI ĐẠO TÂN DÂN nhứt nguyện lòng.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)