CHÂN DUNG GIÁO XỨ THẾ QUÂN CÀ MAU - THIÊN LONG VĂN TRÍ

03 Tháng Ba 202110:36 SA(Xem: 1227)
phan-van-em-1960-buu-minh-tam  THIÊN DANH: THIÊN LONG VĂN TRÍ
 
GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ THẾ QUÂN - CÀ MAU
  GIÁO VỤ: PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: PHAN VĂN EM

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1960
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
  


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 4 tháng 3 năm 2021.

 

Giáo Đạo Nam Bang phẩm luận bàn

Minh Tâm Bửu Giám PHAN VĂN EM

THIÊN LONG VĂN TRÍ toàn tâm bản

GIÁO XỨ THẾ QUÂN phụng đạo đàng

Tắc Thủ kinh cùng nghiêm lịnh phán

Hoàn thành Thiên Lịnh cổ Đồ Bàn

Giao ban trời đất tuần hoàn hoán

Thế Cửu đạo tràng phẩm vị ban.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)