CHÂN DUNG PHỔ TẾ THẾ QUÂN - THIÊN LONG NGUYÊN ĐỨC

03 Tháng Ba 202110:33 SA(Xem: 1207)
nguyen-hoang-nguyen-1973-buu-thanh-tam  THIÊN DANH: THIÊN LONG NGUYÊN ĐỨC
 
GIÁO PHẨM: PHỔ TẾ THẾ QUÂN GHTT
  GIÁO VỤ: PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1973
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
   


 Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 4 tháng 3 năm 2021.

 

PHỔ TẾ THẾ QUÂN nguyên NGUYỄN HOÀNG

THIÊN LONG NGUYÊN ĐỨC chuyển phàm giang

Thanh Tâm Sơn Bửu Kỳ Hương sáng

Trí mới tập tu phước huệ thoàn

Lực lượng Cửu Trùng phần luận áng

Gia đàng nội ngoại đặng thành hoàn

Cao ngôi tịnh định thường hằng hoán

ĐẠI ĐẠO NGỌC HOÀNG sẽ tặng ban.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)