CHÂN DUNG GIÁO XỨ THẾ QUÂN CÀ MAU - THIÊN LONG GIANG ĐỨC

03 Tháng Ba 202110:30 SA(Xem: 1173)
nguyen-hoang-giang-1963-buu-thien-tam  THIÊN DANH: THIÊN LONG GIANG ĐỨC
 
GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ THẾ QUÂN GHTT - CÀ MAU
  GIÁO VỤ: PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: NGUYỄN HOÀNG GIANG

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1963
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
  

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 4 tháng 3 năm 2021.

 

THIÊN LONG GIANG ĐỨC trục Cà Mau

GIÁO XỨ THẾ QUÂN thể đạo mầu

Bửu Thế Thiên Tân HOÀNG GIANG hạo

Hồng Hoa đáo thế kiến tâm cao

Gia đàng nội ngoại hòa Tam Bảo

Thế giới Đông Tây diện ĐẠI TRÀO

Đại sự MẪU THẦY tâm THIÊN ĐẠO

Đồng hòa đời đạo phụng kỳ trao.


 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)