CHÂN DUNG LỄ TÂN GIÁO LỄ ĐẠO QUÂN - THIÊN HOA TÚ HẠNH

03 Tháng Ba 202110:21 SA(Xem: 1200)
  tran-cam-tu-1982-buu-hue-hoaTHIÊN DANH: THIÊN HOA TÚ HẠNH
 
GIÁO PHẨM: GIÁO LỄ ĐẠO QUÂN GHTT - đ/trách Lễ Tân
  GIÁO VỤ: PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: TRẦN CẨM TÚ

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1982
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
   
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 4 tháng 3 năm 2021.


Mộng tưởng thiền quang nhàn cảnh TRẦN

THIÊN HOA TÚ HẠNH đáo thời TÂN

Giao nơi tâm tịnh thiên nhơn vấn

GIÁO LỄ ĐẠO QUÂN đặc trách phần

Chánh chuyển học làm vô lậu vận

Thanh âm tu tập Cửu Trùng phân

Liên Đài giác ngộ LIÊN KỲ ẤN

Bửu Huệ Hoa Trần Cẩm Tú vân.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn