CHÂN DUNG LỄ ĐÀI GIÁO LỄ ĐẠO QUÂN - THIÊN HOA CHI HẠNH

03 Tháng Ba 202110:17 SA(Xem: 1255)
tran-lan-chi-1966-buu-sac-hoa  THIÊN DANH: THIÊN HOA CHI HẠNH
 
GIÁO PHẨM: GIÁO LỄ ĐẠO QUÂN GHTT - đ/trách Lễ Đài
  GIÁO VỤ: PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: TRẦN LAN CHI

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1966
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
   
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 4 tháng 3 năm 2021.

Bửu sắc THIÊN HOA đạo HẠNH TRẦN

CHI LAN đặc trách LỄ ĐÀI TÂN

Hoàn toàn du viễn thời son trẻ

Thể thế gian nan mấy lượt lần

Tánh bảo ni lần hồi cảnh Mẹ

Tâm đời cố bỏ gót thanh ân

Tu thân tích đức THIÊN TRƯỜNG cận

Pháp Phật luyện lần được Đạo Quân.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)