CHÂN DUNG THIÊN LONG HỘ QUÂN - THIÊN LONG TỨ LINH

24 Tháng Hai 20211:23 CH(Xem: 1507)
pham-viet-canh-1968-2-  THIÊN DANH: THIÊN LONG TỨ LINH
 
GIÁO PHẨM: THIÊN LONG HỘ QUÂN
  GIÁO VỤ: (1) PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
                   (2) TRỰC THUỘC ĐIỆN THỂ NGUYÊN GHTT
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: PHẠM VIẾT CẢNH

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1968
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
   

  


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 25 tháng 2 năm 2021.


Bách Việt Nam Thiên PHẠM TỨ LINH

THIÊN LONG Bát Bộ HỘ QUÂN Minh

Sơn Kỳ Hương Giáo Thiên Trường định

CẢNH VIỆT tâm Tiên Phụng Bửu Huỳnh

Giáo Đạo Liên Kỳ Thiên Thượng kỉnh

Liên Ninh QUỐC KHÁCH ĐẠO Tân Kinh

Hoàng Kỳ Thầy Mẫu trao Thiên Lịnh

Bát Cửu Thập Tam ấn Tứ Linh.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)