CHÂN DUNG THIÊN LONG HỘ QUÂN - THIÊN LONG TAM LINH

24 Tháng Hai 20211:19 CH(Xem: 1708)
truong-thanh-dam-1965  THIÊN DANH: THIÊN LONG TAM LINH
 
GIÁO PHẨM: THIÊN LONG HỘ QUÂN
  GIÁO VỤ: (1) PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
                   (2) TRỰC THUỘC ĐIỆN THỂ NGUYÊN GHTT
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: TRƯƠNG THANH ĐẬM

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1965
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
   

  


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 25 tháng 2 năm 2021.


Thánh ĐẬM THIÊN LONG TAM LINH kỳ

TRƯƠNG THANH đạo kỳ sự trường thi

THIÊN LONG QUÂN HỘ Huyền Không [sắc] chỉ

Giáp tướng Thiên Qui khải cuộc kỳ

Đạo thế hầu Thầy truyền phẩm vị

Hoàng Kỳ Tam Bửu cảnh vô vi

Thanh Sơn Đạo Sĩ tùng Thiên Ý [1]

Phụng sự Mẫu Thầy sách luật ghi.

Chú Thích:
[1] Thanh Sơn Đạo Sĩ = ngài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)