CHÂN DUNG THIÊN HOA HỘ QUÂN - THIÊN HOA NHỊ LINH

24 Tháng Hai 20211:12 CH(Xem: 1519)
hua-thuy-lieu-1976-2-  THIÊN DANH: THIÊN HOA NHỊ LINH
 
GIÁO PHẨM: THIÊN HOA HỘ QUÂN GHTT
  GIÁO VỤ: (1) PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
                   (2) TRỰC THUỘC ĐIỆN THỂ NGUYÊN GHTT
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: HỨA THÚY LIỄU

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1976
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
   
 
  


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 25 tháng 2 năm 2021.


Cảnh xuất tâm không khẩu bạch hành

Hoàng Kỳ LINH NHỊ tịnh tâm thanh

THIÊN HOA Sơn Bửu trình Minh Thánh

LIỄU THÚY Đạo chơn thể hạnh lành

HỨA nguyện đạo đời nguyên điển Thánh

Kỳ Lân hòa hiệp mới thành danh

Quân Hà LIÊN HỘI THIÊN TRƯỜNG sánh

Thẩm thấu Như Lai cận gốc cành.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)