CHÂN DUNG THIÊN LONG HỘ QUÂN - THIÊN LONG NHỨT LINH

24 Tháng Hai 20211:04 CH(Xem: 1574)
nguyen-van-ven-1978  THIÊN DANH: THIÊN LONG NHỨT LINH
 
GIÁO PHẨM: THIÊN LONG HỘ QUÂN GHTT
  GIÁO VỤ: (1) PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
                   (2) TRỰC THUỘC ĐIỆN THỂ NGUYÊN GHTT
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: NGUYỄN VĂN VẸN

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1978
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
  

  


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 25 tháng 2 năm 2021.


NHẤT vạn tám niên phụng sự Thầy

Hoàng Kỳ THIÊN định Hội Rồng Mây

LINH tâm VĂN VẸN Hoàng LONG thấy

HỘ thế đạo đời Bát Quái xoay

Pháp tướng hữu hình cần định lại

Huỳnh Kỳ Sơn Bửu diện tâm thay

Chơn như thể hạnh lành hay vậy

Nhứt nhựt tương sanh Đậm gặp Thầy. [1]

Chú Thích:
[1]. Vẹn giữ vị trí Hoàng Long, ngũ hành thuộc Tây Kim, cho nên phải "tương sanh" với Đậm, giữ vị trí Thiên Qui, cung Huyền Vũ thuộc hành Bắc Thủy, thì mới phát huy được năng lượng của Tứ Linh.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)