CHÂN DUNG CHÁNH GIÁO DÒNG HƯƠNG - THIÊN HOA HỒNG DIỆU

24 Tháng Hai 202112:43 CH(Xem: 1265)
bui-le-hong  THIÊN DANH: THIÊN HOA HỒNG DIỆU
 
GIÁO PHẨM: CHÁNH GIÁO DÒNG HƯƠNG
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: BÙI LỆ HỒNG

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1956
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
 

  


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 25 tháng 2 năm 2021.


THIÊN HOA giáp điển PHẬT THIÊN TRƯỜNG

Bửu Pháp MẪU THẦY quyết tựa nương

CHÁNH GIÁO DÒNG HƯƠNG kỳ đạo thượng

HỒNG BÙI lễ ngã nặng MINH VƯƠNG

LIÊN KỲ HẢI HỘI phong danh tướng

Lập hạnh DIỆU HOA Thiên Thượng nhường

ĐẠO KHÁCH trung dung HỒNG DIỆU lượng

Bồ Đà tâm đạo liễu tâm đường.

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)