DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM TÂN SỬU - VÍA NGỌC HOÀNG

23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 61)
VÍA NGỌC HOÀNG
ĐÀN GIỜ NGỌ

Ngày 9 tháng 1 năm Tân Sửu 
Ngày 20 tháng 2 năm 2021
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo PHÁP ÂM 2021_3


Một kỳ chót MẪU HOÀNG phê chuẩn

Lệnh CỬU TRÙNG sắc chỉ tứ ban

Đức Ân sâu nghĩa cả MẸ dành

Đò còn đưa khách đảo ngược nhân.

 

Dù trong thời nào rán Từ Bi

Lời khuyên giải thoát Đạo Tâm ghi

Phật quả mỗi ngày công cố tạo

Có đạo yên thân niệm A DI.

 

Tu hiền đến lúc cải sửa mau

Hồi tâm tự hối dứt mê sầu

Bắt đầu cuộc sống hướng Phật Pháp

Phúc đời lấy đạo luận sáu câu.

 

Biết rõ trần gian đày đoạ thân

Kiếp sống ô nhiễm biển khổ trần

Trẻ già thắt chặt tu giải cứu

Liên Hoa sẵn dành rán tu lần.

 

Giác Tâm đức tốt do mình cả

Ngộ được chơn tâm gặp DI ĐÀ

Từ niệm Nam Mô tinh thần vững

Bi tâm giúp đỡ hạnh phúc hoà.

 

Đảo điên loạn lạc thế nhân

Rán tu cảnh khó cuộc trần ách tai

Năm châu bốn bể chạy dài

Đón xuân Tân Sửu trâu cày đất nông

Hai mốt chuyển hoá lần vòng

Không may tiếc chuyện bảo phong phải kỳ

Sanh nan khổ nẩy trần nguy

Cảnh đau cảnh khổ đạo thì khó khăn

Bàn tay năm ngón ngắn tằn

Tâm trần chướng ngại phù sanh xế chiều

Trần gian cửa ải điều hiu

Vô hình thấy rõ bao nhiêu cuộc dài

 

Sửu Tân đáo cõi lành thay

Hướng về CHA MẸ Thiên Nhai Cửu Trùng

Tây Phương Cực Lạc NGỌC CUNG

Chung quy hướng thiện HUYỀN KHUNG NGỌC ĐÌNH.


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2021_4
 

Ba muôn sáu ngàn năm kỳ đến

NGỌC MINH HUYỀN diên hội bàn nguyên

Phụng Long Tiên Phật hoa diên lộ

Bình niên quới tại khuyết diệu viên.

 

NGỌC lộ cảnh đề THIÊN bất tri

Khuyến tác khuy tâm lai phóng thuỳ

Thanh thiên cổ mãn chánh vi đắc

MINH minh rõ sự hiển chân kỳ.

 

Tri tri tác mạc quân tuỳ khấu

Khởi khởi lộ ngoài dụng cách câu

Trung đồ tự khẳng đường kiếm hướng

Thời Tân xuân Sửu thục bi sầu.

 

Xoay vần vách thủ lung lay hiện

Thấu sự chánh MINH hiệu HUYỀN THIÊN

Quang linh kết đạt toan đắc lợi

Mục lộ diễn âm khốn nguy điền.

 

Cẩn cẩn tam đoạn thủ giới cận

Vong nguy kỳ báo dĩ hạ phân

Qui diệt thời thế hồi đầu thoát

Xuất chiếu quán trừ chúng khổ tan.

 

NGỌC MINH HƯ PHỤ sanh sửa đời

Phước hữu duyên dự hội liên huê

Hạnh phùng cơ hội trở về

Phước ôi quý báo cận kề PHỤ ÂN.


[Ngọc Minh Hư Phụ = Ngọc Đế Huyền Minh Ngọc Hư Cung Từ Phụ]
  

KHAI ĐẠI ĐẠO chư thần Cửu Nhị

HIỂN THÁNH vi ĐỨC vị HIỀN ngôi

MINH chi quang bảo trống hồi

HOÀNG hoàng đăng chúc xuân này Sửu niên.

 

Tam Thiên Môn TÔN HUYỀN TRƯỜNG ĐẠO

THÁNH CHỦ NGUYÊN CHÂN LÃO Điện Minh

Cửu Cung Đại Điện ứng linh

Liên Trì Thiên Tắc cung đình mãn viên.

 

Hiệu VÔ [CỰC] TÔN hân HUYỀN vi NGỌC

Khôi mạc cung sàng lọc thế nhân

Giới hư cảnh tắc tiêu lần

Kỳ linh phủ rõ nạn trần mòn hao.


[Khôi = to lớn và tôn nghiêm.  Mạc = Mịch = yên lặng]

Trâu Vàng NGỌC nhoáng dao xa lạ

Tân Sửu niên PHỤ hạ kim quang

Bảo thiên châu sáng mầu vàng

Thiên Đàng Thượng Giới muôn phần sắc tươi.

 

Loan ca vũ điểm soi gội rửa

Nước Phật Tiên chan chứa nụ vàng

Long bàn nhấp nhoáng Tân sang

Ân hồng Ngọc Chỉ sắc ban một nhà

Canh vừa qua Tân đà ĐỨC mở

NGỌC ĐẾ ĐÌNH phát lộ từ bi

MINH khai tâm đạo giá trì

Ân ban đàn tín tầm di liệt đài.

 

Thượng bảo đình hoa khai vân ảnh

Đón Sửu Tân hiện cảnh LONG HOA

Càn khôn xoay đỉnh THIÊN HÀ

THIÊN TÔN phủ duyệt Bảo Toà hư vô.

 

Ngưỡng Điện Thượng sen hồ rực rỡ

Trắng đỏ vàng hồng nở phức hương

Dĩ lai trần giáng cổ trường

KHAI KINH GIÁC THẾ Đình Chương lâm đàn.

 

Thượng Đình cư giáng trần minh đạo

Tạm áo trần PHỤ LÃO đàn tiền

THIÊN TÔN phả hội phúc duyên

Mở bảo đường lối xuân niên Sửu Vàng.

 

Tuế tuế nguyệt kim quang phóng hiện

Thay sắc sen giáo chuyển NGỌC thân

Sơ phân quyết hoá Sửu Tân

Hiệu LÃO NGỌC PHỤ nguyên ân cổ đài.

 

Hườn MINH đáo thủ vai Đạo Chánh

Cảnh địa THIÊN diệu ánh bốn phương

Đạt tam danh đẩu cửu trường

Doanh Bồng Thượng Giới sáng đường gắng đi.

 

NGỌC HOÀNG PHỤ oai nghi rõ chính

Ngàn tuổi muôn Ngọc Lịnh kỳ CHIÊU [chiếu]

Khắp nơi trần thế chỉ điều

BAN KHAI BẢN ĐẠO ĐÒ CHIỀU trọn tên.

 

Đạo mầu rưới dựng lên đáo thủ

Quí giảng thành HOÀNG PHỤ gần xa

Biến thân vạn ức trẻ già

NGỌC HOÀNG THƯỢNG PHỤ chính TA rõ ràng.

 

Tân Sửu niên viên HOÀNG đảo giá

TRUYỀN TÂM KINH giáng hạ thủ nghênh

Linh thần thiên vạn xuống lên

Lai triều môn hạ TÔN HUYỀN mạc khai.

 

LÃO TỪ PHỤ NGUYÊN LAI THÁNH CHỦ

THIÊN chi CHÚA đài tự VÔ [CỰC] TÔN

THƯỢNG THÁNH NGUYÊN TỔ tạm hồng

Hàm chân thể đạo THIÊN TÔN ĐẠI HOÀNG.

 

Dốc mộ đạo ĐẾ ban vĩnh viễn

Muôn sự đời chớ luyến hồng tai

Ân hồng NGỌC chỉ pháp lai

Tạm trần mượn xác điển khai đạo màn.

 

Chớ nản chí tâm can ghi để

Tân Sửu niên PHỤ THỂ bốn phương

Vẻ vang truyền tử di tường

Kinh tu đức mở nột trường danh ghi.

 

Ban cho phúc, nạn thì TA giúp

Mở lòng bi giục thúc chúng dân

Trâu Vàng cày lấn áp sân

Chuột chạy nấp bóng hao lần nhân sanh.

 

CHỦ VÔ LƯỢNG nhanh nhanh cung khánh

THÁNH ĐẾ QUÂN giáng chánh Tây [Phương], Nam [Việt]

Đăo thần ngoài dựng ngũ hàm

Dủ kim qui chính tả tam sắc thần.

 

Triều THÁNH CHÚA thượng châu đàn giá

Rằng vui thay NGỌC [ĐẾ] hạ Đất Vàng [Golden State, Cali]

Sen vàng sen đỏ đắc quang

Ngũ sen chiếu rực ân ban phúc lành.

 

HOÀNG THIÊN định chúng sanh bể thảm

Sửu Mẹo Dần ân phàm mau tu

Động lòng thương cứu cõi phù

Thoát TAM ĐỒ KHỔ bi từ phúc mô.

 

Bao điều nghiệp ập vô thúc đẩy

Bệnh não người chết bảy còn ba

Ban điều chứng địa trần hà

Hải kinh một trận khổ là mọi nơi

 

NGỌC ĐẾ loan giá rời cung điện

HOÀNG HOÀNG MINH lộ hiển đáo linh

Tạm trần mượn xác hữu hình

VÔ TÔN HUYỀN đạo thượng MINH hữu HUYỀN.


[Vô Tôn Huyền = Vô Cực Thiên Tôn Huyền Thiên Thượng Đế]
 

Thiên thời đến luận phiên coi thử

Sổ NGỌC ghi bốn tứ phủ thinh

Lệnh NGỌC tẩy áo căn linh

Thiệt hay toàn lưỡng tam thinh đấu trường.

 

Thiên hạ xem bốn phương vây phủ

Trống phách đờn thính sự phát ra

Ba hồi trống nhập chia ba

Bước qua Tân Sửu người ta đổi rày.

 

Trâu Vàng hiện lung lay tại chỗ

Định thiên cơ Mùi Ngọ không kham

Việc đời đất đổi sao cầm

Không hay Trời định thân nằm thảm thương.

 

NGỌC PHỤ LÃO tư lương xuống ngó

Chết chẳng hay than thở đêm thâu

Lớp binh lớp khí thảm sầu

Một giờ tiêu mất còn đâu cho toàn.

 

Sửu niên Tân tiêu tàn lần lượt

Mùi rõ ràng thao lược rất gay

Ôi kìa chim nhạn xa bay

Vượn ca khỉ hú ghê thay tràn đồng.

 

Thời tiêu diêu nhà trong ngoài nước

CHÚA PHẬT MINH thao lược tới chân

Nay mai đổi xác thay thân

Rán tu có đặng tên gần NGỌC HƯ.

 

Nhất tâm hành đạo từ phổ độ

Khỉ trèo cao bề khổ tứ phương

Lớp giặc lớp thú phố phường

Trốn đâu cho khỏi tìm đường nào ra.

 

NGỌC ÂN PHỤ chính TA tạm xác

Mượn áo trần điểm tạc lời ca

Bớ con lưu lạc phương xa

Khỉ Mùi lựa lại còn ba sang bờ.

 

Ai còn mất rán lo tu sửa

Trận tử phân lọc lựa mọi nơi

Càn khôn thế giới xoay rời

Việc đời còn mấy hết rồi này phen

Kiếm gậy xưa cổ nền để sẵn

Chạy thoát đâu võng giăng thiên la

Khắp nơi mắc lới khó ra

Dịch ôn độc giác lan ra dân tình

Xót muôn loài tiêu hình nguyên thể

Khá giũa rèn tu lẹ chí công

Tâm phải cho định cho thông

Cảm lòng THƯỢNG ĐẾ chơn không rất mầu.

 

TÂM KHÔNG nào nhiễm bụi hồng sa

Nguyệt dạ quang minh NGỌC PHỤ TA

BAN PHÁP BẢO đắc nhân truyền ĐẠO

Sắc mà sắc vẫn giới hư ra.

 

HOA LONG bao phủ rực ánh toà

KHAI vị ĐẠO ứng sắc ban ra

Ngũ sen lan toả hương ngào ngạt

Sắc chỉ NGỌC CUNG muôn đạo hoà.

 

Lập đời dặn biểu thiệt tai ương

TA xem người đó chạy đâu đường

Khuyên người sớm học tu mau thoát

Bồng Lai Tiên Cảnh gặp NGỌC [TÒA] CHƯƠNG.

 

Ngọc tửu long phi phụng võ triều

LOG HUÊ ĐẠI HỘI phong chức nêu

Đắm xa trần thế PHỤ xót dạ

Thay cốt sửa hình cảnh về chiều.

 

NGỌC THƯỢNG PHỤ HƯ [CUNG] giáng cơ thần

Lộ vận kiếp nạn quỷ môn quan

CỬU THIÊN treo bản HUỲNH ĐÌNH chiếu

Phong trì ĐẠI ĐẠO Cửu Liên đăng.

 

ĐẠI HỘI LONG HOA sắp mở rồi

PHÁP NGỌC trở lai hát bộ coi

CỬU THIÊN NGỌC ĐẾ giữa trời định

THIÊN HOÀNG mở cửa nói cạn lời.

 

Giáng trần linh ấn hiện quang minh

Thế gian huyền ảo tu cứu mình

Trần xa tội ác khôn lường sửa

Độ hộ Chân Tiên thế phù sinh.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 305)
Pháp Âm 2021_02
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 385)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 781)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 469)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 485)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 1517)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 1370)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 1185)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 1297)
Pháp Âm 2020_46.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 1465)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 1808)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 1764)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 1686)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 1862)
Pháp Âm 2020_41
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 1861)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 1549)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 1542)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 1622)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 1891)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 1607)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 1693)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 1726)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 1796)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 1749)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 2563)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2208)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 1945)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2115)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 2384)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 2304)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 3093)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 2764)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 3779)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 3877)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 3977)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 4378)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 3260)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 1668)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 4784)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 4334)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 5043)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5120)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 4211)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 4310)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 3461)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 4128)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 3556)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4042)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 4452)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 3559)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 3979)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 4218)
Pháp Âm 238-247.
15 Tháng Mười 201811:11 SA(Xem: 4872)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 3739)
Pháp Âm 220-227.
03 Tháng Mười 201810:26 SA(Xem: 5079)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
29 Tháng Chín 20183:44 CH(Xem: 4381)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.
02 Tháng Chín 20181:24 SA(Xem: 3195)
Pháp Âm 207-209E.
27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 4964)
Pháp Âm 202-206.
23 Tháng Bảy 20186:57 CH(Xem: 4835)
Pháp Âm 198-201. Đàn giờ Tí tại đàn tràng Núi Sam.
17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 3347)
Pháp Âm 193-196. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.
02 Tháng Bảy 201811:32 SA(Xem: 5134)
Pháp Âm 178-192.
25 Tháng Sáu 201812:36 CH(Xem: 3963)
Pháp Âm 172-176.
24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 4580)
Pháp Âm 166-171.
18 Tháng Sáu 20189:48 SA(Xem: 4684)
Pháp Âm 160-165.
28 Tháng Năm 20186:13 SA(Xem: 4270)
Pháp Âm 156-159C.
23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 4104)
Pháp Âm 153 -155.
22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 30516)
Pháp Âm 149-152.
12 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 31119)
Pháp Âm 146-148C.
12 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 26324)
Pháp Âm 143-145.
25 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 12612)
Pháp Âm 139-142.