CHÂN DUNG CHÁNH GIÁO DÒNG ÂU CƠ - THIÊN HOA MAI KHÔI

24 Tháng Hai 20214:08 CH(Xem: 1577)
pham-nha-au-2  THIÊN DANH: (1) THIÊN HOA MAI KHÔI;
                          (2) BỬU THIÊN MAI KHÔI
 
GIÁO PHẨM: CHÁNH GIÁO DÒNG ÂU CƠ GHTT
  GIÁO VỤ: (1) TRỰC THUỘC GHTT
                   (2) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHÁNH GIÁO
                   (3) CỐ VẤN CHO ĐIỆN THỂ NGUYÊN
  GIA NHẬP GHTT: 

  THẾ DANH: PHẠM NHÃ ÂU

  NGÀY THÁNG NĂM SINH:  
  SINH QUÁN: NGHỆ AN, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: SÀI GÒN, VIỆT NAM
 

  
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 26 tháng 2 năm 2021.

Chơn thuần giáp bửu kiến Minh Vương
CHÁNH GIÁO DÒNG ÂU CƠ đạo trường
NHÃ PHẠM MAI KHÔI hòa Giáo Thượng
Thanh nhu diệu lý hảo Tòa Chương
Tâm hằng kiến tánh Phật Trời dưỡng
Đáo thế Liên Kỳ quyết tựa nương
THÁNH MẪU MÂN CÔI thân đạo tướng
Thanh thanh nguyệt nguyệt cận Tây Phương.


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 2 năm 2020.

 
Cốt Tiên PHẠM NHÃ điển Trời ÂU
Huấn đạo từ thông kiến nhiệm mầu [1]
Hồi giáo môn trung thần xuất khẩu [2]
QUÂN từ thủ ấn tự liên châu [3]
THẾ gian tri túc tâm thiên hậu
ĐÀI hạ son lòng thiện bể dâu
HIỆP hội BỬU SƠN tầm THÁNH MẪU [4]
ĐẠO THIÊN chuyển vận viễn hoàn cầu.

CHÚ THÍCH:
[1] Kinh Mân Côi bắt đầu bằng một bài “Kinh Lạy Cha” tiếp theo là 10 bài “Kinh Kính Mừng” và kết thúc là 1 bài “Kinh Sáng Danh”. Mỗi trình tự như thế gọi là một “nhiệm mầu” (suy niệm). Kinh Mân Côi gắn liền với cách thức tôn kính Mẹ Maria.  Giáo Hội Công Giáo tin rằng Mẹ Maria trao Kinh Mân Côi cho Thánh Đa Minh

[2] “Huấn đạo từ” + “Thần xuất khẩu” + “Kiến nhiệm mầu” =ám chỉ Thánh kinh Mân Côi. Thánh Kinh là đạo đức giáo hóa rõ rệt nên gọi là VĂN.  Chữ VĂN mà nằm giữa của chữ MÔN (môn trung) thì thành chữ MẪN trong ý nghĩa BI MẪN của nhà Phật.  VĂN mà xuất từ trái tim, tức là chữ  VĂN + chữ TÂM, thì thành chữ MÂN 忞 có ý nghĩa là GẮNG SỨC.  Chữ MÂN còn phát âm là MẪN 暋 cùng ý nghĩa là GẮNG SỨC và dị thể của nó là chữ MẪN này 忞, tức là MẪN = MÂN.  Nói tóm lại ba câu “Huấn đạo từ thông kiến nhiệm mầu, hồi giáo môn trung thần xuất khẩu, quân từ thủ ấn tự liên châu” là nói chữ MẪN dẫn tới chữ MÂN ám chỉ chuỗi MÂN CÔI (xác định bởi chữ "liên châu") và KINH MÂN CÔI (xác định bởi chữ "kiến nhiệm mầu") và ĐỨC MẸ MÂN CÔI (xác định bởi chữ "Thánh Mẫu + Trời Âu").


[3] "Liên châu" = xâu chuỗi
.

[4] Đức Mẹ Mân Côi = Thánh Mẫu Mân Côi = Thánh Mẫu Mai Khôi.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)