CHÂN DUNG GIÁO XỨ THẾ QUÂN CALI - THIÊN HOA HUỆ LINH

22 Tháng Hai 20216:04 CH(Xem: 1495)
ton-nu-huyen-trang-2  THIÊN DANH:  (1) THIÊN HOA HUỆ LINH
                           (2) BỬU THIÊN KIM HUỆ

  GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ THẾ QUÂN GHTT - CALI
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI GHTT
  GIA NHẬP GHTT: 

  THẾ DANH: TÔN NỮ HUYỀN TRANG 

  NGÀY THÁNG NĂM SINH:  
  SINH QUÁN: HUẾ, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CALIFORNIA, USA
   

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, đạo tràng Nam Thành, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 6 tháng 3 năm 2021.

TÔN tri gốc tích cửa môn bi

NỮ tầm Tiên Phật học chữ Y

HUYỀN tựa nhờ Phật chờ xoè cánh

TRANG nghiêm tịnh lẽ rõ điều kỳ

BỔN căn tiên điểm linh huệ hạnh

DANH mĩ tục gìn đạo đức lành

LINH thông đạo vững nhuần ân ngõ

HUỆ trí pháp năng bước đường lành


 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 2 năm 2020.
 
BỬU Ngọc TÔN nghiêm lịnh Đại Cầu
THIÊN đình NỮ CỬU, ấn Long Châu
KIM THÂN HUYỀN diệu thiền tâm khẩu
HUỆ trí TRANG nghiêm được nhiệm mầu
Thiên Đạo Sơn Liên Cung Thánh Mẫu
Thể chơn nguyên tánh được bền lâu
Ngọc Tiên thanh tịnh hoà sen báu
Đài Đạo Huyền Không trí nhiệm sâu.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)