CHÂN DUNG HIỆP THIÊN TỊNH NỮ GHTT

22 Tháng Hai 20215:53 CH(Xem: 56)
pham-kim-ngan-1964  THIÊN DANH: THIÊN HOA BỬU LIÊN
  GIÁO PHẨM: HIỆP THIÊN TỊNH NỮ GHTT
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
  GIA NHẬP GHTT: 

  THẾ DANH: PHẠM KIM NGÂN

  NGÀY THÁNG NĂM SINH:  1964
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
  TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA: 

  NGHỀ NGHIỆP HIỆN TẠI: 
 
 

 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MS, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 5 tháng 4 năm 2020.


THIÊN thanh Nhật Nguyệt giáng đàn cơ

BỬU ngọc binh thơ hiệp đúng giờ

LIÊN đạo Mẫu Thầy đồng phổ trợ

HOA tâm thông tĩnh huệ đồ thơ

Toà Chương tại thế trình văn sớ

Đình Cửu cung nghinh giáo điển cơ

Sông đức hải triều tâm khẩu mở

Đầm sen cư định hoá thiên thơ.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn