CHÂN DUNG CHÁNH GIÁO DÒNG SƠN - THIÊN HOA BỬU LIÊN

23 Tháng Hai 20215:53 CH(Xem: 1456)
pham-kim-ngan-1964  THIÊN DANH: THIÊN HOA BỬU LIÊN
  GIÁO PHẨM: (1) CHÁNH GIÁO DÒNG SƠN
                        (2) HIỆP THIÊN TỊNH NỮ GHTT
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG  
  GIA NHẬP GHTT: 

  THẾ DANH: PHẠM KIM NGÂN

  NGÀY THÁNG NĂM SINH:  1964
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
  

 
 Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 25 tháng 2 năm 2021.

 

LIÊN Hoa Cửu Phẩm BỬU Thiên Huyền

CHÁNH GIÁO DÒNG SƠN ĐẠO Phật biên

Hiệp thế Pháp Thầy hằng giáo điển

THIÊN HOA tịnh luyện điển thường xuyên

KIM NGÂN Hà chọn Cao Hòa chuyển

Đạo hạnh gọt rành niêm luật tiền

Pháp thể tánh tâm thành đạo tiến

HƯƠNG KỲ BÁCH VIỆT HỘI RỒNG TIÊN.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 5 tháng 4 năm 2020.


THIÊN thanh Nhật Nguyệt giáng đàn cơ

BỬU ngọc binh thơ hiệp đúng giờ

LIÊN đạo Mẫu Thầy đồng phổ trợ

HOA tâm thông tĩnh huệ đồ thơ

Toà Chương tại thế trình văn sớ

Đình Cửu cung nghinh giáo điển cơ

Sông đức hải triều tâm khẩu mở

Đầm sen cư định hoá thiên thơ.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)