CHÂN DUNG HIỆP THIÊN TỊNH NAM KIÊM THIÊN LONG HỘ QUÂN - THIÊN LONG NGHIÊM ĐỨC

22 Tháng Hai 20215:04 CH(Xem: 1565)
liem-ca-mau  THIÊN DANH: THIÊN LONG NGHIÊM ĐỨC
  GIÁO PHẨM: (1) HIỆP THIÊN TỊNH NAM
                        (2) THIÊN LONG HỘ QUÂN
  GIÁO VỤ: (1) PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
                   (2) TRỰC THUỘC ĐIỆN THỂ NGUYÊN GHTT
  GIA NHẬP GHTT: 

  THẾ DANH: NGUYỄN VĂN LIÊM

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1983 
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
  

 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 25 tháng 2 năm 2021.


HIỆP thế Bửu Sơn THIÊN TỊNH NAM

THIÊN LONG NGHIÊM ĐỨC giáng nhơn phàm

Chơn Tiên Thiên Bửu Huyền Không lãm

Đạo pháp linh thông hạnh đức làm

Ngộ lý Cao Hòa Thầy Mẫu sám

Thân tâm thanh tịnh đặng Tòa Tam

Liên Châu giáo đạo QUÂN LONG giám

HỘ độ nhơn THIÊN thoát tập tàm.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 16 tháng 12 năm 2020.

 
Thánh nghĩa tìm xem lĩnh hội từ

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC chiếu đồ thư

Tâm quang tỏa sáng Bồ Đề xứ

Điển chiếu nơi đây hoán lượng từ

Địa khảm vô hình KINH ĐẠO TỰ

THIÊN TÔN hữu cảnh Mộc Kim Sư

CHƠN TÂM THIÊN BỬU cùng hằng sự

PHẬT MẪU, PHẬT THẦY ấn Đại Sư.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)