CHÂN DUNG KINH CHÁNH TIẾP THẾ QUÂN KIÊM THIÊN LONG HỘ QUÂN - THIÊN LONG UY ĐỨC

22 Tháng Hai 20214:27 CH(Xem: 1468)
phuong-ngoan-2-  THIÊN DANH: (1) THIÊN LONG UY ĐỨC
                          (2) VĂN PHƯƠNG THIÊN PHÚC

  GIÁO PHẨM: (1) THIÊN LONG HỘ QUÂN
                        (2) KINH CHÁNH TIẾP THẾ QUÂN
  GIÁO VỤ: (1) TRỰC THUỘC ĐIỆN THỂ NGUYÊN GHTT
                   (2) TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI GHTT
  GIA NHẬP GHTT: THÁNG 1 NĂM 2019

  THẾ DANH: PHƯƠNG VĂN NGOAN

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1 THÁNG 1 NĂM 1980  
  SINH QUÁN: VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: SÀI GÒN, VIỆT NAM
  

 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 23 tháng 2 năm 2021.


THIÊN Bửu Ngọc Tòa sắc chỉ PHƯƠNG

LONG sơn kim Pháp Hội Thiên Trường

Đại Kỳ Hương Giáo chung Ngươn Thượng

UY ĐỨC VĂN NGOAN trợ Thánh Vương

Trí tát tâm thông tha lực lượng

Bồ Đề ngộ tánh tuệ Tam Đường

Hoàn nguyên sở đắc Như Lai thưởng

Đạo Pháp hằng chơn thể Tòa Chương.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 19 tháng 9 năm 2020.


VĂN võ song hành thập bát an
PHƯƠNG đông điển đạo luận cơ bàn
THIÊN KIM liên giáo Tây Phương bản
PHÚC đáp điện trường tân QUỐC đang
Phổ giáo BỬU HUỲNH liên ĐẠI CÁN
Truyền khai Đạo Học sách trường an
GIÁO TÔNG Tông nội cuộc thần long phán
Tâm khải ứng từ chuyển QUỐC, NGOAN.
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)