CHÂN DUNG GIÁO PHỔ ĐẠO QUÂN - THIÊN HOA TUỆ TÂM

22 Tháng Hai 20213:10 CH(Xem: 1681)
jn2a8151-3-  THIÊN DANH: THIÊN HOA TUỆ TÂM
  GIÁO PHẨM: GIÁO PHỔ ĐẠO QUÂN GHTT
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI
  GIA NHẬP GHTT: TỪ NGÀY KHAI GIÁO

  THẾ DANH: HÀ NHI

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 
  SINH QUÁN: VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: HOA KỲ
 

 
  

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 19 tháng 9 năm 2020.


THÍCH pháp cơ loan mấy lượt về

CA thi sấm pháp đạo nhiều khê

GIA đàng nội ngoại càn khôn bể

ĐẠO điển dương âm bát bửu kề

MINH CHIẾU CAO ĐÀI THIÊN THƯỢNG ĐẾ

HUỲNH HOA NHỨT MẪU HẠ TRẦN đề

CƠ ĐÀN LỘ RÕ từng nhơn thể

THIÊN CHÚA HÔM NAY ĐÁO TRẦN QUÊ.

 

[Huỳnh Hoa Nhứt Mẫu = Nhứt Nương Diêu Trì Cung. Nhứt Nương là vị Chưởng Quản của Vườn Ngạn Uyển. Theo tư liệu Cao Đài, 9 bài thài trong Kinh Thế Đạo, Nhứt Nương chịu trách nhiệm tiếp dẫn các chơn hồn mới vừa thoát xác lên tầng trời Thứ Nhứt. Tôn danh của Nhứt Nương là Ngạn Uyển Chưởng Hồn. Trong vườn Ngạn Uyển mỗi đóa hoa là một chơn hồn. Khi chơn hồn giáng kiếp thì hoa nở, lúc mãn kiếp thì hoa tàn. Đạo hiệu của Nhứt Nương là Huỳnh Hao Tiên Tử.  Pháp khí của Nhứt Nương là cây Đàn Tỳ Bà. Ngày 9 tháng 8 năm Canh Tí, Nhứt Nương đã xuống điển ban cho bài như sau:


NHỨT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG thế danh

HOÀNG THIỀU HOA NƯƠNG NHỨT cơ sanh

NGỰ VƯỜN NGẠN UYỂN Tỳ Bà tán

TỲ BÀ ĐÀN khải húy lực canh.

 

Thế danh Hoàng Thiều Hoa, vị nữ tướng lừng danh của hai Vua Bà, là một hóa thân của Nhứt Nương thời đó.  Theo Tam Giới Toàn Thư, với danh nghĩa là con của Mẹ Kim Mẫu Diêu Trì thì phong danh của Nhứt Nương là Huỳnh Hoa Công Chúa.  Theo hàm ý của thi bài trên thì kim thân của Nhứt Nương hiện nay chính là ngài Giáo Phổ Đạo Quân của GHTT, thiên danh Thiên Hoa Tuệ Tâm.  Và bài Nhứt Mẫu Nương Công, do Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tiếp nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài ngày 18 tháng 9 năm 2020, càng giúp khẳng định điều này.]

NHỨT MẪU NƯƠNG CÔNG
Sắc dụng HUỲNH HOA MẪU NHỨT NƯƠNG
Tình Tiên Phật Thánh hội chung đường
Về non nước ngọc hồ thu lặng
Đạo nghĩa thiêng liêng mấy dặm trường
TÁI THẾ LẦN NÀY VÀO CẢNH THƯỢNG
BÊN BỜ TƯƠNG HỘI CỔNG TÂY PHƯƠNG
Thiên thơ kính tặng người tâm lượng
Thế giới hoa nghiêm đẹp ánh dương.

 

 
Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 11 tháng 9 năm 2020. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài. 

P. khôi danh sắc thoát gian nan
N. thảo thiện nhân huệ phúc tràn
H. thế từ bỏ xuất tự chiến
M. trần tu đức diệu linh thu
THIÊN ban Phật Tổ đại bi cú
DANH phủi bụi trần luyện tâm tu
TUỆ trí rèn giũa xa bể khảo
TÂM định ngày giờ ấn tâm trao.
(Vô Sanh Lão Mẫu ban)


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 10 tháng 4 năm 2020.

Hành thâm bát nhã thoàn nương tựa
Kế tục Như Lai ngộ đại thừa
Trọn kiếp tu hành nguyền chọn lựa
Nhiều đời đạt pháp đáo căn xưa
Tầm xem Thánh Đức TÂM KHÔNG chứa
Hiện hữu kim thân tánh bản thừa
Giáo Pháp Ngọc Tòa không phải sửa
Nhà Thiền bát bửu chí huyền đưa.
(Tam Giáo ban)


 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)