CHÂN DUNG PHỔ NGUYỆN THẾ QUÂN - THIÊN LONG NGỌC KHÁCH

18 Tháng Hai 20219:34 CH(Xem: 1281)
ngoc-khach-2  THIÊN DANH:  (1) THIÊN LONG NGỌC KHÁCH
                         (2) THIÊN BỬU NGỌC KHÁCH

  GIÁO PHẨM: PHỔ NGUYỆN THẾ QUÂN GHTT, BANG CALIFORNIA
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI

  THẾ DANH: TRẦN NGỌC KHÁCH

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: BÍNH TUẤT
  SINH QUÁN: VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: WESTMINSTER, CALIFORNIA, HOA KỲ
  
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 15 tháng 9 năm 2020.

THIÊN Khai Huỳnh Đạo trợ phò loan
BỬU ấn Thầy ban giữ vẹn toàn
NGỌC Đế sắc phong hoàn Đại Bản
KHÁCH cung tam diện Nhị Nguyên Đàn
PHỔ truyền Chánh Đạo Hồng Huỳnh soạn
NGUYỆN thệ chơn như Bát Nhã thoàn
THẾ Giới Đại Đồng tâm tịch hoán
QUÂN thần túc mạch vạn lòng son.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn