CHÂN DUNG NGOẠI CHÍNH CHÁNH QUÂN - THIÊN HOA DIỆU LINH

19 Tháng Hai 20211:55 CH(Xem: 1628)
nguyen-thi-phuong-oanh-3  THIÊN DANH: THIÊN HOA DIỆU LINH
  GIÁO PHẨM: NGOẠI CHÍNH CHÁNH QUÂN
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC DÒNG PHÁP
 
GIA NHẬP GHTT: NGÀY 4 THÁNG 10 NĂM 2020 
 
  THẾ DANH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH (LISA)

  NGÀY THÁNG NĂM SINH:
  SINH QUÁN: VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CALIFORNIA, HOA KỲ
  


 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 14 tháng 11 năm 2020.
 

Bửu NGOẠI CHÍNH dòng PHÁP CHÁNH QUÂN
THIÊN HOA DIỆU LỊNH hóa hồng trần
Đồng nhân chủng tử PHƯƠNG OANH nhận
Trí tuệ linh căn THỊ hiện dần
Pháp thế hữu hình NGUYÊN NGÃ sở
Thông Đàn Vô Cực điển Hồng Ân
Thanh ngôn xuất thế năng thường trụ
Giáo Đạo Tây Đông ấn sắc thân.
 

 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 4 tháng 10 năm 2020. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài.
 

NGUYỄN bóng lẻ tâm tri nan tư

THỊ lỡ phụ công tiên luân tử

PHƯƠNG truân khả ái tạm cõi khuyết

OANH lòng đoán tạng sắc tiên lư

TIÊN cung chầu nội căn phần bổn

YẾN lưỡng xác hài hấp thụ canh

DUNG qui mô chỗ ngồi gẫm hạnh

DUYÊN TRỜI KHAI NGỘ BƯỚC THIỀN MÔN.
(Diêu Trì Kim Mẫu ban)

 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 4 tháng 10 năm 2020.

 

Bất lão tướng đồng đổ lệ xa
Quần thoa tiên nữ giáng quê nhà
Liêu Công gánh nặng thời quân dạ 

Túc mạch non bồng tiến vị đa
Cám cảnh gia lương thời Trịnh Mạc
Hồng châu nhỏ lệ vấn nương hoa
Tầm câu đạo đức đâu chơn giả
Phú toạ lâm tuyền lắm cảnh đa.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)