CHÂN DUNG CHÁNH GIÁO DÒNG PHỔ GHTT

18 Tháng Hai 20218:34 CH(Xem: 80)
thien-chon
  THIÊN DANH: (1) THIÊN BỬU HUYỀN TRANG; (2) THIÊN CHƠN
   GIÁO PHẨM: CHÁNH GIÁO DÒNG PHỔ
   GIÁO VỤ: (1) TRỰC THUỘC GHTT
                  (2) THÁNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHÁNH GIÁO
                  (3) CỐ VẤN CHO ĐIỆN THỂ NGUYÊN 

   NHẬP GIÁO: THÁNG 5 NĂM ĐINH DẬU 2017

   THẾ DANH: PHAN THỊ HƯƠNG
   NGÀY THÁNG NĂM SINH: NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM KỶ SỬU
   SINH QUÁN: VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: WESTMINSTER, CALIFORNIA, HOA KỲ
  TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA: TRUNG HỌC
  NGHỀ NGHIỆP HIỆN TẠI: PHỤNG SỰ ĐẠO


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MS, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 14 tháng 11 năm 2020.
 
THIÊN CHƠN tiếp đạo lễ đài cao
BỬU Ngọc bát tiên kiến đại trào
HUYỀN diệu thiện căn gìn thất bảo
TRANG nghiêm đời đạo pháp truyền trao
ẤN tâm định tuệ chơn hoà đạo
HỒNG phẩm PHAN HƯƠNG thọ thiện hào
LIÊN giáo thiên Hoa Kỳ Đại Đạo
SƠN huỳnh thái thịnh thiện thanh tao.
 
 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Ngọ, ngày 17 tháng 1 năm 2020. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.  Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.


CHƠN chơn tánh phục năng mộ đạo

TỊNH siêu vi thông thoảng nhiêu bao

MỆNH tướng sắc ban vi CHÍ THÁNH

DANH ĐẠO bước qua định tất vào.

 

TIỀN linh trở lại THIÊN vi mở

SINH chỉ HOÀNG muôn một ĐẠI CƠ

TƯƠNG tương hai một nhờ ơn chỉ

KIẾN vận trưởng sanh BỔ ĐỨC VÔ.Đàn Tràng Nam Thành, giờ Ngọ, ngày 9 tháng 1 năm Kỷ Hợi (13/2/2019), ngày Vía Ngọc Hoàng. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.  Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.


PHẬN danh đúng buổi cuộc trần ai

DANH phận đèn soi kiến tòng khai

THIÊN CHƠN môn thỉnh thâm lời tựa

CHƠN TỊNH nội sai chí gọn vai

CÚC cung vinh phước Tam Công lượng

KỲ bàn một phút liệu tính phương

DUYÊN khai Đạo hạnh chung gánh vác

ĐẠO chóng sâu tâm sau mở đường.

 

[Khoán: Phận Danh Thiên Chơn Cúc Kỳ Duyên Đạo]Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn