CHÂN DUNG GIÁO XỨ TIẾP THẾ QUÂN - KIM NGỌC DIỆU THANH

21 Tháng Hai 20211:52 CH(Xem: 1503)
jn2a8152-2-  THIÊN DANH: KIM NGỌC DIỆU THANH
  GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ TIẾP THẾ QUÂN GHTT
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI
  GIA NHẬP GHTT: THÁNG 5 NĂM ĐINH DẬU


  THẾ DANH: HÀ KIM THANH

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1954
  SINH QUÁN: SÀI GÒN, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: WESTMINSTER, CALIFORNIA, HOA KỲ
  


 

 


 
  
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 2 năm 2020.


KIM liên sơn ấn bửu đường nguyên

NGỌC Đại sắc phong chức giáo miền

DIỆU tuệ định chơn thần thánh chuyển

THANH tam chuẩn bút mã đề thiên

GIÁO vụ chăm lo đời đạo thiện

PHẨM ban tước vị nhớ cần chuyên

THIÊN đài lập lệnh trùng thiên điển

TRƯỜNG điểm mở khai ấn đại liên.


 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 30 tháng 12 năm Mậu Tuất (4/2/2019). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

KIM bản quy xưa giữa ẩn tàng

NGỌC lộ chơn tu ù kéo sang

DIỆU giác chơn hồng duyên kỳ ngộ

THANH diệu bày khai tỉnh thức ban.

Lối mòn theo gót tâm vượt khó

Một định kỳ thành kết lưỡng đò

Đây soi đột phá qua khỏi khúc

Tụ hội khai lòng nguồn đạo dò.

  
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)