CHƠN DUNG TRUYỀN THÔNG THẾ QUÂN - THIÊN HOA PHÁP PHỔ

18 Tháng Hai 202110:14 CH(Xem: 2225)
tran-kim-hong-5  THIÊN DANH: (1) THIÊN HOA PHÁP PHỔ
                          (2) BỬU LINH PHÁP PHỔ

  GIÁO PHẨM: TRUYỀN THÔNG THẾ QUÂN GHTT
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI
  GIA NHẬP GHTT: THÁNG 5 NĂM 2017
 
  THẾ DANH: TRẦN KIM HỒNG

  NGÀY THÁNG NĂM SINH:
  SINH QUÁN: VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: WESTMINSTER, CALI, HOA KỲ
 

  


 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 19 tháng 9 năm 2020.

 

BỬU ngọc cơ ban ấn lịnh TRUYỀN
THÔNG LINH Tam Giới Địa Trung thiên
HỒNG TRẦN tu tắt hoàn căn điển
PHÁP đạo PHỔ hòa khắp mọi miền
Thể tánh chơn nguyên cần tịch luyện
KIM thân hoán THẾ đạo vi thiền
QUÂN sư phụ tử đồng tâm hiến
Đạo thọ Như Lai phục hiện biên.TRẦN cảnh gia trung hiệp thế lai

KIM La Đại Bổn kiến liên đài

HỒNG tâm thiền định châu thần thái

NGỘ đại Sơn Huỳnh trí huệ khai

PHÁP thế chơn như thần thánh khải

THÂN tâm ngộ Chánh Pháp Như Lai

BỬU Liên thuyên chuyển huyền cơ đại

THIÊN hoà nhơn hạnh được an bài.


 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 30 tháng 12 năm Mậu Tuất (4/2/2019). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.


KIM mồi bối cảnh trăng soi sáng

NGỌC giá tùng lai hiệp một đàng

HỒNG trần ân phúc nguyền hành giả

LINH bảo thân chờ chuyển huyền năng.

 

[Khoán Thủ: Kim Ngọc Hồng Linh]

 

Khai phương luyện đạo nguồn sức sống

Danh Hồng Linh căn chuyển nẻo trong

Trần hồng tánh đến đi đi đến

Ải phì đầu Hồng tợ đơn đồng.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)