CHÂN DUNG GIÁO XỨ TIẾP THẾ QUÂN - THIÊN HOA TRUNG ĐỨC

20 Tháng Hai 20218:40 CH(Xem: 1427)
quynh-chau   THIÊN DANH: TRUNG ĐỨC
   GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ TIẾP THẾ QUÂN GHTT, BANG TEXAS
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI
   GIA NHẬP GHTT: 14 THÁNG 8 NĂM ĐINH DẬU 2017

   THẾ DANH: TIÊU QUỲNH CHÂU

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 15 THÁNG 9 NĂM GIÁP NGỌ (1954)
   SINH QUÁN: VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: HOUSTON, TEXSAS, HOA KỲ
  


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MS, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 19 tháng 9 năm 2020.

QUỲNH thành trên gọi thực nói không
CHÂU nhân châu hiếu nghĩa Phật lòng
DANH từ kiến Đạo Lạc nhân tuệ
MỆNH lành Đạo ngoại bảng tích trong.
TRUNG hiếu phước liên qua bể khổ
ĐỨC tâm tu tích vận xoay vô
Tự chí tự thành lên bờ giác
Chân bước từ bi niệm Nam Mô.
 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Ngọ, ngày 9 tháng 1 năm Kỷ Hợi (13/2/2019), ngày Vía Ngọc Hoàng. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.  Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

KIM chơn đường tỉnh định bổn căn

SƠN cảnh bao quanh tự giải thân

QUỲNH kiến thân hành xoay mỗi lúc

CHÂU trần nặng gánh dặm ngàn cân

BỔN tự cảm tác vun đạo phúc

CĂN mệnh lao đao tự thân thúc

ĐỀ ngoạt dọn đường trải từ bi

CHÓT cuối phước ban neo thoàn [thuyền] lực.

 

[Khoán Thủ: Kim Sơn Quỳnh Châu Bổn Căn Đề Chót]
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)