CHƠN DUNG GIÁO XỨ THẾ QUÂN TEXAS - THIÊN HOA PHÁP MÃNH

18 Tháng Hai 20218:30 CH(Xem: 1622)
phap-manh   THIÊN DANH: THIÊN HOA PHÁP MÃNH
   GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ THẾ QUÂN GHTT, BANG TEXAS
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI
   GIA
NHẬP GHTT: 6 THÁNG 8 NĂM 1957 ĐINH DẬU

   THẾ DANH: NGUYỄN THỊ MÃNH

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM ĐINH DẬU
   SINH QUÁN: VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: HOUSTON, TEXAS, HOA KỲ
   
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MS, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 19 tháng 9 năm 2020.


THIÊN soi Đạo cảm ắt được nên
SƠN lạnh cảm Ta chuyển biến hình
PHÁP môn thới thịnh thay nhơn loại
MÃNH giáo chờ lịnh khắc đề tên.
CẢM ân CHỦ GIÁO ơn ĐỨC CẢ
ĐỨC phước sanh Tiên lại một nhà
THIỆN tâm từ mở ban linh sắc
CHÂN Đạo chính quy bước Liên Tòa.

[Khoán thủ: Thiên Sơn Pháp Mãnh Cảm Đức Thiện Chơn]
 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Ngọ, ngày 9 tháng 1 năm Kỷ Hợi (13/2/2019), ngày Vía Ngọc Hoàng. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.  Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

 

KIM thân gian cảnh một xác trần

SƠN duy hướng một đạo trọn thân

PHÁP chơn không bóng vô hình trổi

MÃNH tường hành đạo lịnh Thiên Ân

KỲ bổn cơ mở trau dồi đổi

NHIỆM kỳ hồi đạo mau lẹ tới

ĐẠO trải tâm cơ duyên hiệp hội

HÀNH trang chuẩn bị hướng tới bồi.

 

[Khoán Thủ: Kim Sơn Pháp Mãnh Kỳ Nhiệm Đạo Hành]


Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 23 tháng 1 năm Kỷ Hợi (27/2/2019). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

KIM lăn vòng trổ sinh Đông Độ

SƠN cửa kỳ nung Đạo điểm tô

PHÁP huyền định xuôi kỳ nước chảy

MÃNH diễn lớp lang lối hàng ô

ĐỊNH trí Đạo tu hai ba bảy

DĨ phận cõi hồng giữ cột lây

THÂN phàm thắp kiếm gì sẽ đến

ĐOAN nghiêm năng trọn thân trần ai.

[Khoán thủ: Kim Sơn Pháp Mãnh Định Dĩ Thân Đoan]


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MS, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 14 tháng 8 năm Đinh Dậu.

KIM thân định điển Phật Tây Phương

SƠN đạo thâu gom bổn giáo đường

PHÁP tánh tâm thanh tầm chánh đạo

MÃNH tâm kiến tạo tánh thuần lương.  

BỬU thiên trường điển vô hình tướng

NGỌC đảnh đạo đường gắng tựa nương

HUỲNH bộ đèn trời thiền thái thượng
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)