CHÂN DUNG ĐỨC CHƯỞNG PHÁP - KIM SƠN TÂN TÒA GIÁO CHỦ

15 Tháng Hai 202110:01 CH(Xem: 2551)

bay-tan   THIÊN DANH: KIM SƠN TÂN TÒA GIÁO CHỦ
   GIÁO PHẨM: (1) ĐỨC CHƯỞNG PHÁP GHTT
                          (2) ĐỨC CHÁNH GIÁO CHI ĐẠO BSKH
                          (3) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHÁNH GIÁO
   GIÁO VỤ: (1) CHƯỞNG QUẢN HIỆP PHÁP ĐÀI GHTT
                    (2) CHƯỞNG QUẢN CHI ĐẠO BSKH
                    (3) CỐ VẤN ĐIỆN THỂ NGUYÊN

   THẾ DANH: TRẦN VĂN TÂN

   NGÀY THÁNG NĂM SINH:1946
   SINH QUÁN: VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
   


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 2 năm 2020.

TÂN Dân Thánh Đức hội đồng Tam
TÒA Thánh Tà Lơn ẩn điển đàm
GIÁO đạo Nam Phương thập bát lãm
CHỦ điền trại ruộng hiện chùa am
KIM thân giáng thế thời mười tám
SƠN thất đại miền viễn Thập Tam
LIÊN giới Phật Tiên thiên địa khảm
ĐÀI Long Hoa Hội ngự Già Lam.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)