CHÂN DUNG ĐỨC CHƯỞNG ĐẠO CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

16 Tháng Hai 202112:16 CH(Xem: 143)

img-0515  THIÊN DANH: THIÊN BAN
  GIÁO PHẨM: ĐỨC CHƯỞNG ĐẠO GHTT
  GIÁO VỤ: CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI GHTT
  GIA NHẬP GHTT:
 
  THẾ DANH: NGUYỄN NGỌC BẢN

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 15/2/1971 (19/1/TÂN HỢI)
  SINH QUÁN: NHA TRANG, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: WESTMINSTER, CALIFORNIA, HOA KỲ
  TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA: O.M.D.

  NGHỀ NGHIỆP HIỆN TẠI: BÁC SĨ ĐÔNG Y


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MS, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 2 năm 2020.
 

HIỆP THIÊN ĐẠI PHẨM
HIỆP hội Đạo Thiên ấn chức danh

THIÊN BAN NGỌC BẢN được sẵn dành

ĐẠI kỳ hoa hội liên tôn giáo

PHẨM vị tước hàm giúp chúng sanh

Điểm đạo Ca Li chung chí hạnh

Nguyên căn tại thế NGUYỄN chơn thành

Thể hoàn thiền đạo phong HÀNG THÁNH

Tâm tịnh thông hành Đức Thượng Sanh.

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 19 tháng 10 năm Kỷ Hợi (17/11/2019). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.
 

THIÊN cuộc hành đạo chịu cúc kỳ

BAN đời chơn pháp trải hồn y

DANH thơm dấu mốc ÂN SƯ CỔ

MỆNH danh ngày mới ĐẠO VÔ VI.

 

[Khoán thủ: Thiên Ban Danh Mệnh]

 

Thiên duyên hạnh thức tròn cơ pháp

Quang minh hướng tới đoạt nhiệm kỳ

Trung nhứt tới lui chờ thiện chí

Lập công họ khắp dựng cờ pháp.

 

Công chí phương xa gốc triều nghi

Sự rõ mặt hùng vận thời chí

Đạo bước dặm tràng khánh tư riêng

Hành xét dạ phân tạo hiệp bầu.

 

Minh tuệ thông ra sáu thức thần

Hướng đạo mầm cơ chánh pháp an

Bản gốc vẫn còn in dấu mốc

Phước lai trùng vận tiếp đạo vàng.

 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Ngọ, ngày 9 tháng 1 năm Kỷ Hợi (13/2/2019), ngày Vía Ngọc Hoàng. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

DANH nêu bản gốc ấn khâm nay

PHẬN danh ngày mới năng thiên trải

THIÊN mật Đông đề theo CHIẾN QUỐC

BAN truyền CHÁNH ĐẠO mầm cơ hay

THIỆN tạo đức hạnh thay toàn diện

TRÍ huệ thông khai lắm cơ duyên

HOÀNG THIÊN chọn nước cờ thời vận

KHAI nhãn vân tâm ban trí huyền.

 

[Khoán: Danh Phận Thiên Ban Thiện Trí Hoàng Khai]

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn