CHÂN DUNG HIỆP THIÊN HUYỀN NỮ KIÊM HIỆP THIÊN ĐẠO QUÂN GHTT

16 Tháng Hai 20211:55 CH(Xem: 101)

ngoc-lanh   THIÊN DANH: (1) THIÊN HOA GIÁC CHÚNG;
                        (2) KIM NGỌC THANH HUYỀN;
                        (3) NGỌC LÀNH

   GIÁO PHẨM: (1) HIỆP THIÊN HUYỀN NỮ GHTT
                      (2) HIỆP THIÊN ĐẠO QUÂN GHTT

   GIÁO VỤ: (1) TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI,
                        NGÔN SỨ CỦA THIÊN THƯỢNG
                        VÀ CỦA GHTT

                  (2) QUẢN SỰ BỘ PHẬN HIỆP THIÊN 

   GIA NHẬP GHTT:

    THẾ DANH: NGUYỄN THỊ THANH

    NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1973
    SINH QUÁN: SÀI GÒN, VIỆT NAM
    CƯ TRÚ HIỆN TẠI: SÀI GÒN, VIỆT NAM
   TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA: TRUNG HỌC

   NGHỀ NGHIỆP HIỆN TẠI: PHỤNG SỰ ĐẠOHiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MS, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 2 năm 2020.

KIM thanh linh giác gắng trao dồi

NGỌC sáng đến Ngài hiện chúa tôi

THANH bạch tâm chơn Đời Đạo tới

HUYỀN linh thinh giác hướng Âm Lôi

HIỆP Cung Tây Mẫu Liên Kỳ Hội

THIÊN Đạo Bửu Huỳnh điện cửu ngôi

ĐẠO hạnh chơn tâm thiền ngoại nội

QUÂN từ trọng phụ Ngọc Hoàng nôi.

 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 19 tháng 10 năm Kỷ Hợi (17/11/2019). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.


KIM luyện chữ KHÔNG với gai chông

NGỌC sáng dắt người khỏi bể hồng

THANH khiết đời nhiều bao nhiêu lụy

HUYỀN Mộc bể dâu chảy ngược dòng.

 

[Khoán thủ: Kim Ngọc Thanh Huyền]

[Kim Ngọc Thanh Huyền = thiên danh của một Hiệp Thiên Huyền Nữ của Giáo Hội Thiên Trường. Giáo phẩm và thiên danh này do chính Đức Ngài sắc phong.] 

 

BẠCH thanh không lai về tiến cảnh

LỘ bóng ĐẠO TỪ cực khổ công

NGỌC sáng dồi xác công quả hạnh

LÀNH hạnh trở về Cực Lạc phong.

 

[Khoán thủ: Bạch Lộ Ngọc Lành]

[Ngọc Lành = một thiên danh khác của Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền. Thiên danh này do Đức Ngọc Thanh Tiên Trưởng ban cho.]

 

Pháp tu tục lụy trần thể lánh

Mầu pháp điển ban gắng bền lòng

Chơn tâm an đắc đến mây xanh

Tự Mẫu tâm truyền chữ một KHÔNG.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn