CHÂN DUNG HIỆP THIÊN HUYỀN NỮ KIÊM HIỆP THIÊN ĐẠO QUÂN - THIÊN HOA GIÁC CHÚNG

16 Tháng Hai 20211:55 CH(Xem: 1894)

ngoc-lanh   THIÊN DANH: (1) THIÊN HOA GIÁC CHÚNG;
                           (2) KIM NGỌC THANH HUYỀN;
                           (3) NGỌC LÀNH

   GIÁO PHẨM: (1) HIỆP THIÊN HUYỀN NỮ GHTT
                          (2) HIỆP THIÊN ĐẠO QUÂN GHTT

   GIÁO VỤ: (1) TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI,
                         NGÔN SỨ CỦA THIÊN THƯỢNG
                         VÀ CỦA GHTT

                    (2) QUẢN SỰ BỘ PHẬN HIỆP THIÊN 

   GIA NHẬP GHTT: TỪ NGÀY KHAI GIÁO

 
    THẾ DANH: NGUYỄN THỊ THANH

    NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1973
    SINH QUÁN: SÀI GÒN, VIỆT NAM
    CƯ TRÚ HIỆN TẠI: SÀI GÒN, VIỆT NAM
 
 Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MS, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 2 năm 2020.

KIM thanh linh giác gắng trao dồi

NGỌC sáng đến Ngài hiện chúa tôi

THANH bạch tâm chơn Đời Đạo tới

HUYỀN linh thinh giác hướng Âm Lôi

HIỆP Cung Tây Mẫu Liên Kỳ Hội

THIÊN Đạo Bửu Huỳnh điện cửu ngôi

ĐẠO hạnh chơn tâm thiền ngoại nội

QUÂN từ trọng phụ Ngọc Hoàng nôi.

 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 19 tháng 10 năm Kỷ Hợi (17/11/2019). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.


KIM luyện chữ KHÔNG với gai chông

NGỌC sáng dắt người khỏi bể hồng

THANH khiết đời nhiều bao nhiêu lụy

HUYỀN Mộc bể dâu chảy ngược dòng.

 

[Khoán thủ: Kim Ngọc Thanh Huyền]

[Kim Ngọc Thanh Huyền = thiên danh của một Hiệp Thiên Huyền Nữ của Giáo Hội Thiên Trường. Giáo phẩm và thiên danh này do chính Đức Ngài sắc phong.] 

 

BẠCH thanh không lai về tiến cảnh

LỘ bóng ĐẠO TỪ cực khổ công

NGỌC sáng dồi xác công quả hạnh

LÀNH hạnh trở về Cực Lạc phong.

 

[Khoán thủ: Bạch Lộ Ngọc Lành]

[Ngọc Lành = một thiên danh khác của Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền. Thiên danh này do Đức Ngọc Thanh Tiên Trưởng ban cho.]

 

Pháp tu tục lụy trần thể lánh

Mầu pháp điển ban gắng bền lòng

Chơn tâm an đắc đến mây xanh

Tự Mẫu tâm truyền chữ một KHÔNG.

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài đang ở trong VN vào ngày 10 tháng 5 năm 2018 lúc 4:33 sáng giờ HK. Thông điệp phản hồi cho biết Huyền Không Thiên Thượng đã ấn chứng việc dâng sớ sắc phong Ngọc Lành là Hiệp Thiên Huyền Nữ pháp danh Kim Ngọc Thanh Huyền vào giờ Mùi ngày 10 tháng 5 VN tại chùa Ngọc Hoàng Dakao.   

 

KIM NGỌC THANH HUYỀN

KIM thanh linh giác gắng trao dồi

NGỌC sáng đến Ngài hiện chúa tôi

THANH bạch tâm chơn Đời Đạo tới

HUYỀN linh thinh giác hướng Âm Lôi.

Tầm chơn huyền giác công thiên đạo

Chánh trực từ bi nguyện giúp đời

Đạo mở lần này tìm gốc cội

Thiên Đình chuẩn ý Ấn Thiên, Tôi.

 


Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 1 tháng 10 năm Đinh Dậu (18/11/2017). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

THANH bạch tấm lòng trời đất rõ

PHÁP môn THỌ KÝ ỨNG VÔ VI

DANH nêu gương sáng chơn tâm phúc

NGỌC rạng chói ngời chánh pháp y

LÀNH trong SƠN BỬU trời ban phúc

Đông Tây khế hiệp lộ từ bi.

 

[Khoán thủ: Thanh Pháp Danh Ngọc Lành.  Thanh = Nguyễn Thị Thanh, thiên danh Ngọc Lành, thiên danh này do chính Ngọc Thanh Tiên Trưởng ban cho, là Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

Có không không có một có không

Có không không có huống chi lòng

Non Sam đợi thỏ lòng cảm mến

Biển Bắc tầm ô dạ thủy thông

Mùi đạo đã hòa bình trăng nước

Mùi thiền đã thấm lửa cùng bông

Vô ưu điển đến chưa dời đổi

Cổ truyền thượng đẳng kẻ hằng mong.

 

Dặm tràng cất bước trải Đinh [Dậu] niên

Đúng pháp linh thiêng chớ thảm phiền

Tạng lòng hoàn cảnh kim [nay] thân cổ

Dốc sức mở khai hỡi Hoa Liên

Trăm ngàn khốn đốn gom một mối

Rõ mặt hùng anh kiến sĩ hiền

Hỏa phận hỏa căn cơ đối tác

Ngậm đắng nuốt vành tạo cuộc yên.

 

Vai đóng vai mang còn giải phận

Chảy mạch THIÊN HUYỀN tựa hồn thiêng

Bốn bên tứ phía đều cương kỷ

Gát giọt đài trang giữ ruộng điền

Bôn ba sắc sảo xây thời vận

Kiến tánh Như Lai giải ngẫu nhiên

Tuổi đời đời tuổi ngàn xưa có

Mỗi độ xuân thì thấm tư riêng.

 

Cựu thân hội ý kim [nay] THANH pháp

Huyết mạch chảy nguồn lướt tứ xuyên

Long lân qui phụng Lư Bồng hội

Hạng mã đề cương chạy nối liền

Bàn cờ chiếu tướng xe pháo giữ

Sĩ chốt đứng nằm thấu HÀ duyên.

 

Tâm phúc hồng ân MẸ ban [NGỌC] LÀNH

Tấn tuồng Nghiêu Thuấn dụng ý THANH

Ngàn xưa tích tụ nay khai bổn

Khuôn thống từ bi tạo cội nhành

Phật lực sâu duyên lòng tàng ẩn

NGỌ thúc môn đài trải công khanh

Sứ mạng đa phương thân phí phách

Kiến tới cõi hồng tưởng long lanh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)