CHÂN DUNG ĐỨC CHƯỞNG THẾ GHTT

16 Tháng Hai 202111:36 SA(Xem: 195)

jn2a8233-2-   THIÊN DANH: (1) THIÊN KIM; (2) KIM NHỨT KIM;
                        (3) TÂY MẪU TIÊN NƯƠNG
   GIÁO PHẨM: (1) ĐỨC CHƯỞNG THẾ GHTT
            (2) ĐỨC CHÁNH GIÁO CHI ĐẠO BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO 
                  
(3) THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG CHÁNH GIÁO
    GIÁO VỤ: (1) CHƯỞNG QUẢN HIỆP THẾ ĐÀI GHTT
               (2) CHƯỞNG QUẢN CHI ĐẠO BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO
                  (3) CỐ VẤN CHO ĐIỆN THỂ NGUYÊN
   GIA NHẬP GHTT: THÁNG 5 NĂM ĐINH DẬU 2017

   THẾ DANH: THÁI KIM ANH

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1952
   SINH QUÁN: CHỢ LỚN, VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: ARCADIA, CALIFORNIA, HOA KỲ
   TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA: CỬ NHÂN LUẬT 1975

   NGHỀ NGHIỆP HIỆN TẠI: DOANH NHÂN
 Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp Thiên Thượng lúc 2:30 sáng 24.11.2020 và chuyển đến Hoàng Di Thiên lúc 8:57 A.M.


LONG QUÂN ÂU CƠ SẮC MỆNH

THIÊN QUỐC Nam Hà Vương Đế cư

TAM QUỐC càn khôn cả xứ lưu

Long Châu ngự hai từ QUÂN LẠC

Cơ cổ HƯNG Yên đại đồng phát

Cung đàng chưa diễn LẠC QUÂN [ÂU] CƠ

Hỏi đó xã tắc bình trị rõ

LONG QUÂN HƯNG mạch cổ dạy từ

Yên trấn cửa lòng hồi trống khử

Cơ mật đầm yên cử nhiệm kỳ

Quang trung Tây cửa lố bài ký (1)

HƯNG HÀ QUỐC TỔ chỉ binh thần

THIÊN OAI mật độ cơ năng trấn

Chưa ra Huê Trận bản HƯNG trung (1)

HÀ xứ bốn phía vô ảnh dụng

Cầm sắc hội kỳ cung lịnh HUYỀN

ÂU CƠ ANH toả lâm phàm chuyển

KIM nhuần chuyển xác liên khai mở

LONG QUÂN ÂU CƠ sắc mệnh chờ

THÁI HÀ chiến QUỐC cờ triều dựng

Thủ lễ mới khôn nhắc nhỡ tùng

Chính bổn nhà THIÊN trung HƯNG toả (1)

ÂU CƠ ANH khiết mật liên hoa

Rõ thấy Cửu Trùng ra đột phá

HƯNG LONG ANH MẪU hạ đối thơ

Trống hồi báo đáp Canh khắc rõ

Chừa đường sâu cạn tỏ LẠC QUÂN

Chồi một không lai triều nghi phận

Anh Hùng ĐẠI VIỆT QUÂN LẠC tài

Khai thư giải điệu quang trung tại (1)

HƯNG QUỐC thuần minh trãi xác Tây

THÁI ANH KIM Lạc hồi vị tái

Vô hình tỏ rõ giải LẠC QUÂN.

-CỬU TẦNG THIÊN SẮC BAN LỆNH-

 

Chú Thích:

(1) Quangtrung = theo ý nghĩa trong câu “quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệc vô biênHiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp và chuyển đến Đức Ngài ngày 21.11.2020 lúc 10:21 A.M.

THÁI KIM ANH MẪU

THÁI hoàng tâm Mẫu hiệp vạn hành

KIM lâu mình tảo phú vai sanh

ANH tinh hiền tợ vô Tây Bắc

MẪU khôi siêu ngoại tận nhơn thành

Phong linh tiết khí tài năng hội

Vân bảo hiệp tánh nữ vô lĩnh

Thân mạng đường hưng yên sanh bình

Ẩn hiện hiền linh Đại Từ soi

Khứ tài liên hoa phong sắc tẩm

Đô thành một tòa sen chín phẩm

Vô vi thơm tiếng tốt muôn năm

Xứ Tây quý báo một đời vàng

Đạo truyền trải hết lòng quảng đại

Hành thiện tục nhơn cõi gốc nay

Ky một mối đạo cơ giảng điển

Thiên Hóa truyền ngôi đạo Mẹ Thầy.
 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 9 tháng 8 năm Canh Tí (26/09/2020). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

 

THÁI KIM ANH CẨM TÚ TÂY DIÊU

THÁI thời diễn hết khúc dân yên

KIM lai ẩn bóng Kỷ Canh niên

ANH tài Đức Đạo chói rực tỏa

CẨM thơ ngõ ý tỏa bố miền

TÚ lộng xòe cánh vô hình bóng

TÂY Thiên mở thức đẩy lực thần

DIÊU Tây soi sáng chuyện gội nhuần

KIM Nương cảnh lạc cõi Tây Bồng

LÂM hạ một cảnh hoa liên rộ

TRẢI mạch ấm lòng định CỬU THIÊN

LỰC tâm cố giữ đời cảnh thiện

SÁCH giải hòa dung đột phá vô

Ý chờ thạnh thới vinh quy giá

TUYỆT đỉnh nêu sâu chọn ứng HUYỀN

VỜI vợi từ tâm xưa lại chuyển

RỰC ánh ban mai cảnh thiên xa

BÌNH tâm ráng bước thức thần mở

MINH thuần hồi vị rạng ngày mai

KIM Đài ẩn bóng trau màng lộng

TỎA rực kim quang xu thế cờ.
 
 
Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 20 tháng 9 năm 2020. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn. 


THÁI chơn tu chánh cội nguồn long

KIM châu khai mở ngay lối giồng

ANH minh sắp mệnh Trời Hội Yến

BỔN diệu thuyền nang bách sang sông

GƯƠNG soi kỳ diệu nhành sen báu

SEN mọc thiên duyên nở nhụy châu

HOA chen chút mọc đời uyển cảnh

THIÊN định tâm hài đạo đời sâu.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MS, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 2 năm 2020.

TÂY MẪU TIÊN NƯƠNG

TÂY phương điển đạo Thái Kim Anh
MẪU điện cơ loan hải hội thành
TIÊN phật khôn càn ghi đức hạnh
NƯƠNG tâm bát nhã sáng thanh danh
HIỆP liên sơn ấn huyền không tánh
THẾ sự đạo đời giúp chúng sanh
THIÊN đế ban ân hoàn ngọc tánh
ĐÀI cao thái thượng hội tam thanh.Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 19 tháng 10 năm Kỷ Hợi (17/11/2019). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.


KIM NHỨT KIM
KIM từ chiếu diệu cõi hồng trần

NHỨT nhứt ra ân rọi đạo nhân

KIM minh sáng suốt thông kinh điển

VĨNH VĨNH XỨ HUY KỲ HOA VÂN.

 

[Khoán thủ: Kim Nhứt Kim Vĩnh Vĩnh Xứ Huy Kỳ Hoa Vân]

 

TẠO ký uy một hồi khai chuyển

BAN hành kho chứa nghĩa nhân duyên

RẢI ban vượt sóng cơ duyên phận

QUẢ ĐẮP MÔN LÂM LỘ TÂN NIÊN.

 

[Khoán thủ: Tạo Ban Rải Quả Đắp Môn Lâm Lộ Tân Niên]

 

CÔNG PHẬN căn khuôn cờ sự hãn

THỌ SẮC nhập vai giữ giang san

VINH HIỂN công đường lành thánh thiện

HƯỞNG PHƯỚC THIÊN BAN ÁNH TỪ QUANG.

 

[Khoán thủ: Công Phận Thọ Sắc Vinh Hiển Hưởng Phước Thiên Ban Ánh Từ Quang]

 

TINH HOA xây phúc thuyền cập bến

BÁM SÁT ngày giờ hẳn được yên

CHĂM BÓN vun bồi hoa trổ nở

THAY ĐỔI SẮC HÀI PHONG NGÔI TÊN.
 

[Khoán thủ: Tinh Hoa Bám Sát Chăm Bón Thay Đổi Sắc Hài Phong Ngôi Tên]
 
 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 7 tháng 5 năm Kỷ Hợi (09/06/2019). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.


THIÊN KIM

Định chí THIÊN KIM nguyệt bất truyền

Hồi trống giục ngày chờ xoay chuyển

NGUYỆT LINH ĐÀI trong cõi vô vi

Lời hẹn một vườn hoa thượng uyển

Hai giấc mộng KIM châu THIÊN thế

Ba bốn bề cơ mật đạo tề

Giật cơn loạn giả phàm cơn giả

Khai điểm đạo hạo phước thiên tề.

 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 4 tháng 2 năm Kỷ Hợi (9/3/2019). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

 

NHỨT KIM BẠCH VÂN CUNG

PHƯƠNG trời trải khắp hoa rơi rụng

DANH tiếng lẫy lừng BẠCH VÂN CUNG

NHỨT nhứt cõi này đuốc lớn sáng

KIM thông vô lượng rải khắp cùng

LÒNG đẹp sức lớn như sen báu

TỪ bi thể hộ người tu hậu

MỞ cửa kho lương rải khắp nơi

BÁU ngọc dường đó lượng kiếp châu.

 

[Khoán Thủ: Phương Danh Nhứt Kim Lòng Từ Mở Báu]


 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Ngọ, ngày 9 tháng 1 năm Kỷ Hợi (13/2/2019), ngày Vía Ngọc Hoàng. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.  Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.


THÁI KIM ANH THỌ ẤN CƠ

THÁI phận kỳ nhiệm thọ ấn cơ

KIM quang huyền diệu xứ năng bổ

ANH minh vai phận vun xây đắp

CÔNG dụng chốt đài bộ máy chờ

NĂNG trổ kỳ tài thân chói sáng

ĐƯỜNG bước phước thừa duyên trải thân

HƯỚNG tới lo liệu cơ Chơn Lý

BAN tự tâm an lực chuyển nhanh.

 

[Khoán Thủ: Thái Kim Anh Công Năng Đường Hướng Ban]

 

DANH phận vai tuồng gánh tróc vai

BỔN căn chứa ẩn xác tục hài

THIÊN chi diệp sắc CHỜ ĐỔI MỚI

KIM bước nhiệm ra lộ biết tài

KỲ ba chung cuộc đầu năm mới

PHẬN đạo kỳ nhiệm nay mai tới

ĐẠO mở nhãn quang đem thân hiến

PHÁP đạo chung vai quyết cứu đời.

 

[Khoán Thủ: Danh Bổn Thiên Kim Kỳ Phận Đạo Pháp]

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn