CHÂN DUNG ĐỨC CHƯỞNG THẾ - TÂY MẪU TIÊN NƯƠNG KIM NHỨT KIM

16 Tháng Hai 202111:36 SA(Xem: 3177)

jn2a8233-2-   THIÊN DANH: TÂY MẪU TIÊN NƯƠNG KIM NHỨT KIM
   GIÁO PHẨM: (1) ĐỨC CHƯỞNG THẾ GHTT
            (2) ĐỨC CHÁNH GIÁO CHI ĐẠO BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO 
                  
(3) THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG CHÁNH GIÁO
    GIÁO VỤ: (1) CHƯỞNG QUẢN HIỆP THẾ ĐÀI GHTT
               (2) CHƯỞNG QUẢN CHI ĐẠO BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO
                  (3) CỐ VẤN CHO ĐIỆN THỂ NGUYÊN
   GIA NHẬP GHTT: TỪ NGÀY KHAI GIÁO

   THẾ DANH: THÁI KIM ANH

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1952
   SINH QUÁN: CHỢ LỚN, VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: ARCADIA, CALIFORNIA, HOA KỲ
   

 


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp Thiên Thượng lúc 5:00 sáng 17.3.2021 và chuyển đến Hoàng Di Thiên lúc 9:20 A.M.

  

KIM NƯƠNG VƯƠNG TÂY

KIM sanh hiền dạ thế khác thường

NƯƠNG Nương cười một nụ sen phương

VƯƠNG cung hoa rơi nguyệt cửu trúc

TÂY diện Bạch Vân hiện xuất tường

ĐẠO ẩn thạch kỳ tâm kết mở

NGƯỜI hạnh nhơn sâu khách vẫn chờ

VẸN nghĩa tâm đạo hiền gặp phước

VẺ dáng thanh tao đẹp sắc mơ.Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp Thiên Thượng lúc 2:30 sáng 24.11.2020 và chuyển đến Hoàng Di Thiên lúc 8:57 A.M.


LONG QUÂN ÂU CƠ SẮC MỆNH

THIÊN QUỐC Nam Hà Vương Đế cư

TAM QUỐC càn khôn cả xứ lưu

Long Châu ngự hai từ QUÂN LẠC

Cơ cổ HƯNG Yên đại đồng phát

Cung đàng chưa diễn LẠC QUÂN [ÂU] CƠ

Hỏi đó xã tắc bình trị rõ

LONG QUÂN HƯNG mạch cổ dạy từ

Yên trấn cửa lòng hồi trống khử

Cơ mật đầm yên cử nhiệm kỳ

Quang trung Tây cửa lố bài ký (1)

HƯNG HÀ QUỐC TỔ chỉ binh thần

THIÊN OAI mật độ cơ năng trấn

Chưa ra Huê Trận bản HƯNG trung (1)

HÀ xứ bốn phía vô ảnh dụng

Cầm sắc hội kỳ cung lịnh HUYỀN

ÂU CƠ ANH toả lâm phàm chuyển

KIM nhuần chuyển xác liên khai mở

LONG QUÂN ÂU CƠ sắc mệnh chờ

THÁI HÀ CHIẾN QUỐC cờ triều dựng

Thủ lễ mới khôn nhắc nhỡ tùng

Chính bổn nhà THIÊN trung HƯNG toả (1)

ÂU CƠ ANH khiết mật liên hoa

Rõ thấy Cửu Trùng ra đột phá

HƯNG LONG ANH MẪU hạ đối thơ

Trống hồi báo đáp Canh khắc rõ

Chừa đường sâu cạn tỏ LẠC QUÂN

Chồi một không lai triều nghi phận

Anh Hùng ĐẠI VIỆT QUÂN LẠC tài

Khai thư giải điệu quang trung tại (1)

HƯNG QUỐC thuần minh trãi xác Tây

THÁI ANH KIM Lạc hồi vị tái

Vô hình tỏ rõ giải LẠC QUÂN.

-CỬU TẦNG THIÊN SẮC BAN LỆNH-

 

Chú Thích:

(1) Quangtrung = theo ý nghĩa trong câu “quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệc vô biênHiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp và chuyển đến Đức Ngài ngày 21.11.2020 lúc 10:21 A.M.

THÁI KIM ANH MẪU

THÁI hoàng tâm Mẫu hiệp vạn hành

KIM lâu mình tảo phú vai sanh

ANH tinh hiền tợ vô Tây Bắc

MẪU khôi siêu ngoại tận nhơn thành

Phong linh tiết khí tài năng hội

Vân bảo hiệp tánh nữ vô lĩnh

Thân mạng đường hưng yên sanh bình

Ẩn hiện hiền linh Đại Từ soi

Khứ tài liên hoa phong sắc tẩm

Đô thành một tòa sen chín phẩm

Vô vi thơm tiếng tốt muôn năm

Xứ Tây quý báo một đời vàng

Đạo truyền trải hết lòng quảng đại

Hành thiện tục nhơn cõi gốc nay

Ky một mối đạo cơ giảng điển

Thiên Hóa truyền ngôi đạo Mẹ Thầy.
 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 9 tháng 8 năm Canh Tí (26/09/2020). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

 

THÁI KIM ANH CẨM TÚ TÂY DIÊU

THÁI thời diễn hết khúc dân yên

KIM lai ẩn bóng Kỷ Canh niên

ANH tài Đức Đạo chói rực tỏa

CẨM thơ ngõ ý tỏa bố miền

TÚ lộng xòe cánh vô hình bóng

TÂY Thiên mở thức đẩy lực thần

DIÊU Tây soi sáng chuyện gội nhuần

KIM Nương cảnh lạc cõi Tây Bồng

LÂM hạ một cảnh hoa liên rộ

TRẢI mạch ấm lòng định CỬU THIÊN

LỰC tâm cố giữ đời cảnh thiện

SÁCH giải hòa dung đột phá vô

Ý chờ thạnh thới vinh quy giá

TUYỆT đỉnh nêu sâu chọn ứng HUYỀN

VỜI vợi từ tâm xưa lại chuyển

RỰC ánh ban mai cảnh thiên xa

BÌNH tâm ráng bước thức thần mở

MINH thuần hồi vị rạng ngày mai

KIM Đài ẩn bóng trau màng lộng

TỎA rực kim quang xu thế cờ.
 
 
Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 20 tháng 9 năm 2020. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn. 


THÁI chơn tu chánh cội nguồn long

KIM châu khai mở ngay lối giồng

ANH minh sắp mệnh Trời Hội Yến

BỔN diệu thuyền nang bách sang sông

GƯƠNG soi kỳ diệu nhành sen báu

SEN mọc thiên duyên nở nhụy châu

HOA chen chút mọc đời uyển cảnh

THIÊN định tâm hài đạo đời sâu.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MS, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 2 năm 2020.

TÂY MẪU TIÊN NƯƠNG

TÂY phương điển đạo Thái Kim Anh
MẪU điện cơ loan hải hội thành
TIÊN phật khôn càn ghi đức hạnh
NƯƠNG tâm bát nhã sáng thanh danh
HIỆP liên sơn ấn huyền không tánh
THẾ sự đạo đời giúp chúng sanh
THIÊN đế ban ân hoàn ngọc tánh
ĐÀI cao thái thượng hội tam thanh.Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 19 tháng 10 năm Kỷ Hợi (17/11/2019). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.


KIM NHỨT KIM
KIM từ chiếu diệu cõi hồng trần

NHỨT nhứt ra ân rọi đạo nhân

KIM minh sáng suốt thông kinh điển

VĨNH VĨNH XỨ HUY KỲ HOA VÂN.

 

[Khoán thủ: Kim Nhứt Kim Vĩnh Vĩnh Xứ Huy Kỳ Hoa Vân]

 

TẠO ký uy một hồi khai chuyển

BAN hành kho chứa nghĩa nhân duyên

RẢI ban vượt sóng cơ duyên phận

QUẢ ĐẮP MÔN LÂM LỘ TÂN NIÊN.

 

[Khoán thủ: Tạo Ban Rải Quả Đắp Môn Lâm Lộ Tân Niên]

 

CÔNG PHẬN căn khuôn cờ sự hãn

THỌ SẮC nhập vai giữ giang san

VINH HIỂN công đường lành thánh thiện

HƯỞNG PHƯỚC THIÊN BAN ÁNH TỪ QUANG.

 

[Khoán thủ: Công Phận Thọ Sắc Vinh Hiển Hưởng Phước Thiên Ban Ánh Từ Quang]

 

TINH HOA xây phúc thuyền cập bến

BÁM SÁT ngày giờ hẳn được yên

CHĂM BÓN vun bồi hoa trổ nở

THAY ĐỔI SẮC HÀI PHONG NGÔI TÊN.
 

[Khoán thủ: Tinh Hoa Bám Sát Chăm Bón Thay Đổi Sắc Hài Phong Ngôi Tên]
 
 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 7 tháng 5 năm Kỷ Hợi (09/06/2019). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.


THIÊN KIM

Định chí THIÊN KIM nguyệt bất truyền

Hồi trống giục ngày chờ xoay chuyển

NGUYỆT LINH ĐÀI trong cõi vô vi

Lời hẹn một vườn hoa thượng uyển

Hai giấc mộng KIM châu THIÊN thế

Ba bốn bề cơ mật đạo tề

Giật cơn loạn giả phàm cơn giả

Khai điểm đạo hạo phước thiên tề.

 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 4 tháng 2 năm Kỷ Hợi (9/3/2019). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

 

NHỨT KIM BẠCH VÂN CUNG

PHƯƠNG trời trải khắp hoa rơi rụng

DANH tiếng lẫy lừng BẠCH VÂN CUNG

NHỨT nhứt cõi này đuốc lớn sáng

KIM thông vô lượng rải khắp cùng

LÒNG đẹp sức lớn như sen báu

TỪ bi thể hộ người tu hậu

MỞ cửa kho lương rải khắp nơi

BÁU ngọc dường đó lượng kiếp châu.

 

[Khoán Thủ: Phương Danh Nhứt Kim Lòng Từ Mở Báu]


 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Ngọ, ngày 9 tháng 1 năm Kỷ Hợi (13/2/2019), ngày Vía Ngọc Hoàng. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.  Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.


THÁI KIM ANH THỌ ẤN CƠ

THÁI phận kỳ nhiệm thọ ấn cơ

KIM quang huyền diệu xứ năng bổ

ANH minh vai phận vun xây đắp

CÔNG dụng chốt đài bộ máy chờ

NĂNG trổ kỳ tài thân chói sáng

ĐƯỜNG bước phước thừa duyên trải thân

HƯỚNG tới lo liệu cơ Chơn Lý

BAN tự tâm an lực chuyển nhanh.

 

[Khoán Thủ: Thái Kim Anh Công Năng Đường Hướng Ban]

 

DANH phận vai tuồng gánh tróc vai

BỔN căn chứa ẩn xác tục hài

THIÊN chi diệp sắc CHỜ ĐỔI MỚI

KIM bước nhiệm ra lộ biết tài

KỲ ba chung cuộc đầu năm mới

PHẬN đạo kỳ nhiệm nay mai tới

ĐẠO mở nhãn quang đem thân hiến

PHÁP đạo chung vai quyết cứu đời.

 

[Khoán Thủ: Danh Bổn Thiên Kim Kỳ Phận Đạo Pháp]Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 10 tháng 5 năm Mậu Tuất (23/6/2018). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

 

Liên Hoa Xuân chiếu lần bài cổ

Lực ngát mùi bày tỏ dung hòa

Sư cự chống môn đồ CHIÊU ngộ giác

Hai chữ hành cam dạ pháp tròn câu

LỊNH CƠ TRỜI tư sầu không khổ

Dọn sẵn đường chẳng ngại mấy chi

Trời thiên địa ứng nương tầng khiếu [kêu] lộ

HAI CỘT ĐỒNG BẢNG GỐC CHIỀU SÂU

Hướng khương an đồ vuông tạng chỗ tú

Trống gọi tuồng hòa loãng THÁNH mùi

LÔI lôi chuyển THÍCH tròn kim tử

Vạn vạn đầu tứ tác tạo di

Chuyển chuyển KHAI THIÊN khâu chỉ tất hạ

HỘ PHÁP công đầu giác cố năng

Tâm khởi dạ THÁNH NHÂN NHÂN THÁNH

LỊNH TRỜI khai xác tục dạ đành

Nơi bôn chiếu LONG NGAI lầu ân cổ

Trùng trùng lai phước DIỆN THÁNH rèn

Chi chi nhứt tâm sầu lụy tâm sầu

Căn DI truyền đạt THÍCH bầu ân cờ xóa

Xa xa phương đất hảo ơn trả đền

Vương VƯƠNG LỘ lắm CƠ DIÊU tháo hạt

Tạo hóa năm châu vạn vạn nghi binh

Cuối tuồng QUỐC độ TRIỀU NGHI tái

Hiển hiện CHƠN NHƯ sắp thiêu thiên

Kiến hồi qua lộ TRỜI PHÀM khó lộ

Đạo đạo tâm nghi ứng lễ thâm

Phước đó dồi chi trao lòng lực khí

Sáng sáng CHÍ THIỆN THÔNG HUỆ phá vô minh

Thời thời vận chống nghiêng nghiêng ngại nhứt

LAM GIÀ chấn nghiệt chứng khai Đông

VÔ VI trần đất khách họ QUAN [VŨ] di

Truyền đạt tố ơn đền đúng diệu tứ

Hóa hóa duyên sầu vô tư dạ nhứt

TRIỀU NGHI ngũ phúc đai luân hồi

Vô hình tứ phướn kỳ Xuân đổi dốc

Hội chiến qua Khôn [Mậu] Kỷ [Hợi] lễ nam tồn

Uy uy nhi CHƠN ĐẠO khai đầu bích ngọa

Khán tỏa điền cơn phủ gió nghiêng

Lao lao phiêu dụng trì tam thố

Phúc chí hương lên tạo hóa duyên

Trì trì nhứt trí tịch màn cung thảo

Cảnh Ngươn Ba chi khí anh mi

Suy lời xưa chuyển hóa cảm râu mài

Đặt khai câu nghĩa nhơn linh ý

Phủ thiếu CHIẾU HOÀNG thượng phẩm gội trau

Qui qui thi dạt về chung đến

Cuộc thế căn duyên ký năng diệu huyền

Kim [nay] HÀ đóng chúc HOÀNG bòn chảy tấu

Diệu diệu đón son mạch thói vô

HUỲNH KỲ bổn lộ đồ chơn khí giả

THIÊN MẠNG MẠNG THIÊN rồng lộn phá lâm nghi

Dựng DỰNG PHÁP MÔN đồ VÔ [VI] ĐẠO PHÁP

Lưỡng [Nghi] Tam Tài Khôn Càn tỉnh kiếp tu

Ý ý MỤC TÂM THIÊN đề thao tạo hóa

Độ phố duyên di chí truy tùng

Đa đa phương khổng [trống rỗng] chiều lai khổng [không] lộ

Chí thiện tâm nghi tháo phủ thế gian

KIẾP KIẾP TỈNH TU thời xưa phủ tủ

Mục mục minh đề nghĩa xạ PHÁP THIÊN lai

Thẳng thẳng tạo năng kỳ Diêu chào tất dạ

TỰ MẠCH SÁNG LÒNG lai hồi bổn xứ

Nhứt nhứt chu vi đoan kỳ tới di hạ

Giải giải RỪNG HỒNG rộng phá ĐẠO THIÊN

Tam Tài lữ ngõ dinh khuôn đạo hóa

Thượng thượng phẩm đề dụng ký đang

HUYỀN HUYỀN kim [nay] lộ hòa chí hiếu

CHUYỂN LUÂN ĐỒ TRẬN hoán y nhiên

BI KHÍ PHÁP THIÊN KHAI nhiều cơ tạo chữ

Thuận thuận đề linh nhục chúng đa phương

QUÂN quân tử chu kỳ màn tâm trí Phật

Lão dương trần chào tất chịu cam thân

Dung dung bế bế căn bình minh chiếu khiếu

Trải trải phẩm tòa di đổ diêu nhung

VÔ [VI] PHÁP, VÔ [VI] ĐẠO Thiên Nhân vì luật đạo

Càn Khôn Bát Quái phá trận đồ

Nhiên nhiên HUYỀN PHÁP linh cao lẽ

Kiếp lai phù công mã hạng nam

QUỐC NGHI ứng tạ hoa đồ trổ lộ

Gẫm thế đời di bổn tam ngươn di

ĐÀI HỘI PHÁP trống hồi nghinh tiếp lai

Dựng PHONG THẦN Thiên chuyển đúng giờ

Nguyên nguyên trận nhịp khai bồng lỡ

Vở cuồng thơ Thiên Tướng đối khai văn

Nay ký tờ bạch nhựt ĐÀI MINH lộ

QUỐC QUỐC THIÊN cơ đáo sơn lâm tuồng

Tam tam cư dĩ thân đà sắp định

CHÚA THÁNH trùng lai thiện ý tình

SƠN MINH ngộ thượng thượng chung khai phủ

CHÚA THÁNH nương y buổi thấu đền khai

Nhân nhân đạo tuyệt huề linh thiện chí

Sắp cờ xưa chuyển hóa bạch nhựt thanh

Lộ lộ ĐÀI MINH Kỳ Bạch QUỐC ĐỘ

Lập QUỐC VƯƠNG tụ kiến TRỜI CAO

Diệu diệu trầm Tam Ngươn ĐÀI DỰNG HỘI.

 

Phong PHONG ĐÔ di khởi khắp nơi nơi

Bờ kia hội ý cuồng thơ thượng đối

Chưởng chưởng nhi khai đáo tiên sơ

Minh minh thiện phú di căn lộng

Đạo Đạo Nhân HÀ khai trận đồ cơ

THÔNG THẠO PHÁP ban khai CHÚA THÁNH

PHẨM NƯƠNG kỳ trổ HOA ĐÀ VƯƠNG Y

Bao nhiên đăng phổ diệu trầm hạng lục
Đích sang THU minh tọa cổ thượng DI

Khách kiếm phương xa điều tinh HOA trải
 

[Di Hoa = Di Hoa Kim Hải là một phong danh của Bát Nương Diêu Trì Cung.  Thu = Hóa thân vừa qua của Bát Nương có thế danh là Phạm Xuân Thu. Bát Nương tiết lộ Đức Chưởng Thế Thái Kim Anh có một ngày sẽ có khả năng chửa bệnh rất hay (Hoa Đà Y Vương).]

 

Dạ dạ nghi hồ cơ đúng sắc thời

THIÊN CƠ phủ KHAI NGUYÊN trận khói

Lữ lữ phúc kỳ vở cuồng Thiên

Nhân nhân dụng ý ban rành Nghiêu Thuấn

Tạo cội nhành lực đẩy môn đài

DI nguyên phượng phi hồng tượng cõi

Chốn phàm gian hướng ĐẠO LIÊN HOA

Ngũ quan quan ngũ KỲ THƯỢNG TỔ

LẠC tâm nhiên chầu ý THIÊN ban

Tam Ngươn hạ ngũ quan đào tâm đạo

Phá gào xuyên thục lý triền nguyên

Duyên lai hội hiệp phẩm điền THÁNH ĐẠO

Tạo cuộc phùng trang chiến MẠNG THIÊN PHONG

Bốn phía khắp nơi tạo kiến lối bồng

Lịnh mấn khí Triều Ca lời thệ

THÁI NGỌC CHÂU MINH HƯƠNG đời mang trọn đạo

Mọi phần LIÊN CUNG NGỌC ĐỈNH ĐÀI THIÊN

Tạo tạo xứ mô HOA [KỲ] khai NGỌC [ĐẾ] định

Cuộc kiến [cuộc diện] kỳ nàn [kỳ này] phủ lọ gia nghi

 

[Chữ Anh bộ Ngọc có nghĩa là ngọc châu.  Do đó Thái + Ngọc Châu = Thái Anh.   Thái Kim Anh là thế danh của Đức Chưởng Thế Giáo Hội Thiên Trường kiêm Đức Chánh Giáo của Bửu Sơn Huỳnh Đạo trực thuộc Giáo Hội Thiên Trường.  Chữ Minh Hương ám chỉ Đức Chưởng Thế là người Việt gốc Hoa.  Cuộc kiến = cuộc diện. Kỳ nàn = kỳ này.  Phủ lọ gia nghi = nghi lễ trong gia tộc.]

 

Giác giác HỒNG THIÊN lĩnh [lãnh] ẤN LỊNH

PHÁP CĂN thệ tủa hương đoà [đà]quy bổn

Hoạt đề tam ngưỡng lộ QUỐC NGUYÊN

Nan nan nghiệp ký lai duyên phẩm

Tứ tứ TÒA TAM BỬU THÁNH NHÂN DUYÊN

THIÊN MẠNG MẠNG THIÊN lành ban HỒNG phúc thẩm

Tạo cội lành lực chuyển chí dẫn muôn khai

Đài sứ mạng đa phương trọng trách

Cõi cõi HỒNG khí phách tạo

Tích tích tụ dụng y trần tưởng đoạn

CỬU CỬU TÒA THÁNH ĐẠO CHUNG ĐÀI CUNG

Nhơn nhơn hỷ duyên tao phùng ÂN THÁNH THỔ

NGỌC NGỌC ĐÀI nhiên bổn hướng châu di

Phúc kiến HÀ du cầu CĂN HUỆ PHÁP

THƯỢNG THƯỢNG TÒA TAM THÁNH duyệt lý thêm

Chốn chốn phàm nghi đường cao biểu lộ

Nguyên nguyên PHẨM THÁNH diện TRƯỜNG THIÊN

Bổn bổn ẤN LINH thâu diệu hóa phẩm

Phận phận tạo đề hạ hạ ơn khai.

NGỌC LIÊN HOA ĐÀI đủ SẮC ẤN xanh đô

Thảo kiến NHƯ LAI tủa khắp trời

Truyền lưu gọn kiếp cung mực lý

Nan nan chi DIỆP PHÁP Đông kỳ

VÔ VI phẩm tú khán nghị đề.

 

[Hồng Thiên = Hồng Hoa Công Chúa = Cẩm Tú Tiên Tử = Tây Vương Mẫu là những phong danh của Nhị Nương Diêu Trì Cung.  Hóa thân hiện nay (kim thân) của bà là Đức Chưởng Thế Thái Kim Anh của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

Ban lịnh gọi THÁNH TAM đời THIÊN HỘI

Khá CHÈO ĐÒ hồi điện sắp khai

Sâu duyên ngộ lý đời BÀN CỔ

Lịnh tới truyền lai kính sen đài

Quyết ÂU CƠ tuồng MẪU tích thới huyền

Tạo thiên y phúc thẩm mai cơ

Trang sử chốt hạnh Thiên lần gốc đạo

Lộ lộ cuồng quay ngã nghiêng đời

Tam TAM THÁNH gọi lịnh truyền độ

GIÁP mũ ĐỆ quy hồi tiễn Thiên
 

[Giáp Đệ = Tiến Sĩ trong hệ thống thi cử thời phong kiến.  Hàm ý chỉ vào Đức Ngài Hoàng Di Thiên, tên Hà Hưng Quốc, học vị Tiến Sĩ]

 

CỬU CỬU THƯỢNG khá di TAM GIÁO

Ngã ngã nghi đồng lịnh bút THIÊN

Tân tân hùng khai điệu an TRƯỜNG

Đúng cơ trời nan giải ra khơi

Hà HÀ nội ký nhiệm kỳ nguyệt QUỐC

ĐẠO PHÁP lành chung PHỦ PHONG LÔI

Chinh chinh ngũ chiến bước tới rồi

Trùng trùng biển sóng thuyền ngược xuôi

THIÊN THIÊN OAI THẦN đại mệnh kỳ tòa

CỬU CỬU NƯƠNG phong nghi trọn chánh phần

TAM THÁNH RA ĐỜI KHAI CƠ LẬU

Tri trí mau cơ xử chốn tiền

Ngọ Môn Thiên nghi chọn đúng lịnh

Nan nan chi thuyền tương giác ngắm kỳ

Phục chí pháp linh nguyện chung tâm

Lôi lôi chinh thường nghĩ gió thuận truyền

Dọn cho đời phút an xoay

Tin tin thới bình yên hướng tới

Vạn sử khai nhiên phước thới lai

ÂU CƠ dị kiến tuồng đồ khổ

THIÊN hỏi THÁNH TAM PHẬT cho HOÀNG

LỊNH truyền ý HUYỀN lịnh lực THIÊN

An an trường phố cơ đời Chiến QUỐC

Nhiên nhiên Đông dạ tố thần đao

Vun vút OAI THẦN dựng xứ nguyên vân

Tạo tạo điền chi tương tương lài

Thiền nan giải quy nguyên tích cũ

Nguyệt hoa đăng tinh pháp giữa trung tâm

Mai cơ đậu điều tốt di đài

Khá khá chèo đò sang quy hồi đó

Cổ cổ dĩ linh ngã THÁNH RA ĐỜI

Luận luận bàn cổ lịnh truyền ý lân

Khai khai điệu khánh an trường linh thới
Ngày trổ HOA THIÊN khắp Liên Đài

TAM THÁNH nhi đài TAM QUI HỘI

Sửa sắc thay hình đỡ khó thay

Dĩ dĩ THIÊN HỘI rồng bay rỡn múa

Nghị nghị chọn Thiên Đài NƯƠNG NƯƠNG CỬU
Giáo xứ phong thiên kỳ nhiệm nối đời.

 

[Thánh Tam = Tam Thánh = vị Thánh trào tam = ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên Ngôi Hai trào tam.  Nương Nương Cửu = Cửu Nương Cửu Thiên Huyền Nữ, một trong 9 vị Tiên Nương của Diêu Trì Cung, còn có phong danh là Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung.]

 

An an phẩm KIM CƠ MỘC thuộc

Hướng lưỡng đề liệu quả Hành Can

THỔ thổ lộ ra ĐUÔI CHÈO cuộc phán

Chào QUỐC chào CÔNG đúng nhiệm kỳ

 

[Hành Can = Ngũ Hành và Thiên Can.  Kim cơ = Cô Kim.  Mộc thuộc = tùy thuộc vào Mộc Công Nhân Thập. Khi mà Ông Quốc (Quốc Công) là ngôi Huỳnh Thổ Trung Ương lộ ra thì cô Kim "chèo đuôi" còn Ông Quốc thì “chèo mũi”. Cuốc phán = công cuộc đã được phán định như vậy.]

 

Nay môn NGỌ KHÁCH chi Hớn nước

QUAN [VŨ] TRƯƠNG [PHI] LƯU [BỊ] nghi lịnh hồi kỳ

Lộ LIÊN HOA SƠN minh lịnh thoát trần

Túc túc điển hầu tạo Thánh Thiên

Lọc tôi hiền phụ ứng tạ di

Phẩm Đài Liên kiến kiến nhiệm kỳ

NGŨ NGŨ NƯƠNG giáng hạ LIÊN SƠN

  

[Ngũ Nương Diêu Trì Cung = Liễu Hạnh Tiên Tử = Thánh Mẫu Liễu Hạnh = Chúa Ngọc]

 

Diệu diệu Năm Non phong ẩn hài

Thâm thẩm tràng quan Mộc Đông vân

THIÊN TỬ triều kiến KHÂM SAI lộ

Trị trị phong đăng cơ anh tài

TỬ THIÊN VƯƠNG thang [tiếng trống thùng] kỳ hạ thúc giục

Khai hồi trống chơn giả khúc tầm nghi

TAM THÁNH kim tiền HÀ nghi độ diệu

Lọc nghi cơ hội TRỜI đủ phiên quan

Hải hải sơn minh lộ kỳ khai sắc

Đợi thới lai hộ chiếu mái chèo

QUỐC chào binh đúng kỳ dưng kiếp

Môn môn NGỌ chí của Hớn cơ nguyên

QUAN [VŨ] nghi tuồng hội đại sứ thần

Nghi nghi TÀO [THÁO] THÁNH bậc TRỜI cơ

Chuyển chuyển huyền vi cơ xiết tận

Giáng giáng hạ điền phẩm ẤN LỊNH KHAI

Ấn hiệu DIÊU TRÌ tạ ban ngươn thế

Tế tế độ bi phẩm cơ đài

Kiến kiến TRIỀU NGHI OAI THẦN kiến

Liên Liên Sơn cơ quý khắp mạch tầng

Lộ lộ phúc TRỜI cơ NGÔI yên THÁNH

Lọc Kỳ Tam HUỲNH BỬU PHẬT TRỜI

Thậm phán nghi cơ Mộc hành Thổ

Liễu LIỄU [HẠNH] hướng đài lộ xác hài

Y y TAM GIÁO kỳ lân hội

Động động binh cơ QUỐC TÀO CÔNG
Quân trường TÀO THÁO đa phương phóng

Ải ải cuộc trần lộ triều ban

Oai oai phong độ điền ngòi phúc

Nhãn huệ linh chi tới giáp bờ

Tân tân giáp lộ non bằng sanh lộ

Gỡ câu văn TỪ THỊ [DI LẠC] giảm NGƯ

Cố trần nghi châu PHỦ năng kỳ

Then chốt mở TRIỀU NGHI ngôi sẵn

Hoa Liên ngữ Liên Đài lai ẤN

Lập QUỐC dâng CƠ CHÁNH ĐẠO KỲ

DI [LẠC] bổn tọa vạn năng THIÊN quyết độ

Dồi chủng tử THIÊN kinh điển hiểu thích nghi

Vạn năng năng vạn căn hành TÒA THÁNH GIÁO

Diện HỒNG [THIÊN] Toà [Thánh] thẳng tới khai bờ.

 

Vâng lời giáng bút chân thành

TỔ THẦY ủng hộ điển lành một chương

Nam Bang rời rạc cảnh trường

Trên đời lắm việc đau thương tham tàn

Gian hung hiếp kẻ nghèo nàn

Lời răn quan hoạn tham tàn đảo gian

Tai chung chịu khổ khóc than

Bất công độc hiểm làm quan lĩnh đồi

Sao đành sát hại thảm thôi

Suy lần rối loạn rã rời mạng trôi

Dây oan nghiệp trái mạng Trời

Vay thời phải trả mấy hồi đâu sai

Làm ngang ở ngược tưởng hay

Trong đời dối trá mà bay khỏi Trời

Thử xem báo ứng luân hồi

Nhơn dân lần sạch trong đời còn ai

Nay sắp sửa đến gần cái chết

Thủ ý thân mỏi mệt làm sao

Lụy phiền buồn bã mòn hao

Xác thân như vậy đường nào để đi

Ai sai sót đều vì lầm lỗi

Bỏ xác hồn là bởi ngu đần

Tâm mê u tối suy rần

Buồn thay không biết thiệt chân lòng mình.

 

Phía [cực] Nam duyên hải xóm làng

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ chỉ đàng người đi

QUAN CÔNG THÁNH ĐẾ hộ trì

Điển quang chiếu diệu đường đi xa gần

Thuyền kia CHA MẸ đã phân

Đông Tây Nam Bắc xa gần đắn đo

Kêu cùng nghĩa sĩ đồng lo

Một màu sắc lịnh quyết phò cho xong

LỊNH CHA NGỌC ĐẾ BỆ RỒNG

GIÁNG PHÀM sắc lịnh quyết lòng tìm ra

Coi mà đăng tất bôn ba

Tích thiện phùng thiện cứu mà mới an

QUÂN HÀ danh tánh rõ ràng

Thiên thiên Thầy tớ gian nan nhẫn thành

Mây xanh chân bước lữ hành

Trên non CHỜ ĐỢI ĐẠO LÀNH KHAI MÔN

MẪU HOÀNG MẸ đứng Càn Khôn

Xoay vần chuyển hóa thiền môn rướt về

Chờ NGÀI mới thấy Bồ Đề

Đôi chừ [bây giờ] lâm tự mới về ngôi xưa.
  

Di di HÀ phủ đà nghi phủ

Phúc phúc HUYỀN KHAI ĐẠO QUỐC KHAI

THIÊN THIÊN ĐẠO tố trần ngay bổn cỏ

Phúc kim [nay] HÀ qui năng diệu thấu ngay

THIÊN THIÊN TÔN khí CÀN lai phủ chí

Thế thế thâm từ ĐỘ BỐN MUÔN NIÊN

Thất thất động di lai phù thế sự

Quy quy bổ túc đề kháng nghi cơ.

 

THIÊN THIÊN ĐẠO dặm đường chơn lý

Thiện nhi tài đây chẳng khó gì

Đắp ĐẠO theo ĐỜI khuyên cải sửa

Trợ tức lữ hành đúng kịp kỳ.

 

Còn mấy chặng đường rán hỡi ôi

Dặm tràng mới chuyển nguyệt điểm còn

Cảnh đấy người đây ôi lắm đoạn

Đắp trợ cùng nhau hiệp đài non.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)