THIÊN THƠ THÁNG 1 NĂM 2021

01 Tháng Giêng 20217:30 SA(Xem: 2069)Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 19 tháng 1 năm 2021 lúc 05:36 PM.US.

TAM GIÁO CHUYỂN TIẾP

Trăng vàng Thiên hội tại môn quan
Lỡ vận trường an biệt đại ngàn
Gió cuốn Đông du ngồi thiện cảnh
Hồi đồng cô hậu kiến Minh Đàn.

Minh Đàn Tây GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG
Sắc cảnh mở tuồng lớp thập phương
Chiếu sắc phong tranh hùng thế tận
Hiền nhơn hiện diện cứu nhơn đường.

Nhơn đường thấu Đạo rõ tầm phương
Hữu khách ĐẠO THIÊN chữ Ngũ Thường
Tính đến năm này lân cận phướn
Đủ phần giáo pháp gặp MINH VƯƠNG.

MINH VƯƠNG QUỐC TỔ LẠC LONG QUÂN
Bách Việt còn xem bóng ĐẠI TÂN
Khắp bốn biển non bờ lục địa
Giai thường thượng đạo kiến LONG VÂN.
 
LONG VÂN ĐẠI HỘI cuối Kỳ Ba
LÃO TỔ HỒNG QUÂN thế giới hoà
Bốn bảy ba hai tầm chung giá
CỜ DÀ diễn thuyết đặng trình qua.

Trình qua TAM GIÁO bộ bàn cơ
Sách cổ sách kim phủ điện thờ
Lớp bảy lớp ba hoà sấm nổ
Chương trình ĐẠI HỘI đúng THIÊN CƠ.

THIÊN CƠ thế giới giải từng trang
Màn lớp chuyển xoay đến phẩm hàng
Thế giới Ta Bà nay lộ dáng
Đổi trời thay đất chuyển không gian.

Không gian chuyển biến khó lường qua
Tĩnh lặng mà xem chuyện MẸ CHA
CHUYỂN BIẾN CƠ THIÊN nhiều pháp lạ
GIA ĐÀNG MINH HỘI gặp Thiên Hoa.

Thiên Hoa hiệp nhất tại Trung Tâm
Đỉnh Mộc nguyên trăng phải tập tầm
Bốn hướng vô hình trông thấy tận
Già na đồ kết kiến Vân Âm.

VÂN ÂM CƯ SĨ chốn thiền tông
Mộc chỉ ĐẠI SƯ vận chuyển đồng
Bào cảnh hữu hình THIÊN THƯỢNG TỔNG
TÒA CHƯƠNG XUẤT THẾ cõi Tây Đông.

Tây Đông thế giới kết tập tâm
Xoá bỏ cách ngăn mặt giáp tầm
LIÊN HỘI GIÁO TRƯỜNG THIÊN phục hiện
Gia đà na lị thức dương âm.

Dương âm TAM GIÁO chuyển đại căn
TỔNG DUYỆT hôm nay điển thượng tầng
Chú ý: GIÁO TRƯỜNG THIÊN thượng ấn
Xuất hành giấy mực QUỐC THIÊN TÂN.


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 16 tháng 1 năm 2021 lúc 02:31 AM.US.

DÌU GIẢI ĐẠO ĐỒNG
Dìu dặt âm vang điển đất trời
Giải lời đàn [quốc] nội khách trần ơi
Giáng cơ hành đạo nhiều Thiên cõi
Ngót mấy mươi năm đạo thẩm đời.

Áo lính vai mang mầu đạo BỬU
Nặn hình cốt tượng pháp âm dương
Đăng SƠN đáo hải KỲ HƯƠNG thượng
Nghĩa lễ dung công vạn dặm trường.

Chuyển thể linh căn hoằng Pháp Phật
Cưu mang đệ tử đến trường an
Ra binh bố trận hoà thiên địa
Tận độ bá gia thoát khổn nàn.

Tính đến năm này trên thất thập [70]
Tuổi đời tuổi đạo MẪU THẦY ban
Tịnh thần nhìn lại thời gian gấp
Ấn phái Đại Sư giữ xóm làng.

BẠCH thể Bửu Sơn kim thế cổ
NGỌC tâm bích dạ mãi còn son
THIÊN kinh vô tự nào ai chọn
ĐẠO ngõ đêm thâu giữ vẹn toàn.


[Khoán thủ: Bạch Ngọc Thiên Đạo.  “kim thế cổ” = cái mới thay cái cũ. Ý nói  Bửu Sơn Thiên Đạo tức Bửu Sơn Huỳnh Đạo bây giờ là cái mới thay thế
Bửu Sơn Kỳ Hương cũ.]

Ngày rằm tháng chạp đồng hương tự
Kỉnh lễ Đại Sư thảo chiếu thư
Ấn chứng nữ nam hoà chủng tử
Lập hạnh thân tâm lễ bái từ.

KHÁCH ĐẠO tầm đường hồi Nam Việt
Hỏi còn đệ tử thiện hành xưa
Đạo công vô tự THIỀN thấy biết
Tập sự muối dưa [trai lạt] đã rõ chừa!

ĐIỂN ĐẠO tân niên TAM GIÁO chuyển
THẦY về BẠCH NGỌC đặng phân biên
Các hàng đệ tử còn hay thiếu
THIÊN ĐẠO VÔ VI giải nghiệp liền.

Hạ bút điển thơ NGỌC ĐẠI truyền
Môn qui thế giới khách Nam Thiên
THẦY còn đứng đợi ngoài Tam Điện
MẪU hoá linh căn thực hiện liền.

 

[Thầy Bạch Ngọc Cung hoặc Ngọc Đại = Huyền Khung/Huyền Khung Thượng Đế]

 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 9 tháng 1 năm 2021 lúc 08:40 AM.US.

HẠT LƯỢNG TỪ THIÊN
Hạt tự do bay vào khí quyển
Điển minh quang biến chuyển càn khôn
Hình thành dãy kết bản môn
Vạn loài chi đại làng thôn thị thành.

Nơi tam giác long mây sư mã [long mây = long vân]
Cửa Huyền Thiên định hoá tương sinh
Rảy ban khắp cả tử linh
Thiên y giáp bảo liên ninh hội về.

Ra sắc Mộc định phân Đại Đế [Đại La Thiên Đế = Thượng Đế]
Nói trần gian hiệp khế điển quang
Vì đây chất chuyển địa đàng
Thiên tâm muốn hoán thế gian tẩy trần.

Ban giáo bản linh sa lượng tử
Hạt tự nhiên điện tử âm dương
Thẩm thân tâm lượng sinh tương
Hoà cùng thất đại dẫn đường Long Hoa.

Đang hiện điển từ nguyên tam cõi
Gội nhơn Thiên Phật cội gốc căn
Điển quang bước sóng thường hằng
Tân Bình Thiên Quốc phẩm phần muôn nơi.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 2 tháng 1 năm 2021 lúc 05:51 AM.US.
 

THÔNG ĐIỆP THIÊN TRƯỜNG

Văn đài tái ngộ bản tuồng xưa

Bách tánh Nam Thiên thể đại thừa

Chuyển thế linh hoa hoà bản tựa

Tương dưa chay tịnh gặp NGƯỜI XƯA.

 

NGƯỜI XƯA tự tánh trí thông đài

Giác ngộ từng phần huệ vậy khai

Giáo đốn cổ kim mầu thất đại

Bản thừa giải thoát kiến NHƯ LAI.

 

NHƯ LAI sắc tướng hoá vi biên

Võ trụ tương sinh định sắc HUYỀN

Hoá tiến âm dương cùng biến chuyển

Cân bằng vạn đại ĐẠO HUYỀN THIÊN.

 

HUYỀN THIÊN ĐẠO ĐẾ chánh danh THẦY

THIÊN QUỐC TÂN BÌNH giáo chuyển xoay

Lượng tử từ quang tần sóng vậy

Giao thoa võ trụ tại tâm này.

 

Tâm này thấy được thể âm dương

Tứ Tượng hoá sinh Bát Quái đường

Vạn vật chi loài nội ngoại tướng

Trùng trùng duyên khởi trụ muôn phương.

 

Muôn phương thế giới Đại Hoa Nghiêm

Võ trụ không gian khỏi kiếm tiềm

Thấy chỗ PHẬT THẦY PHẬT MẪU điểm

Đà dà a lại da thức tha thiềm.

 

Tha thiềm THIÊN ĐẠO trụ tâm không

ĐIỂN ĐẠO LONG HOA Đạo ký đại đồng

Lọc trược thu thanh hoà chỗ khổng [khổng = không, trống không]

Chơn như như vậy đắc HUYỀN KHÔNG.