THIÊN THƠ THÁNG 12 NĂM 2020

23 Tháng Mười Hai 202011:38 SA(Xem: 6291)

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 25 tháng 12 năm 2020 lúc 05:07 AM.US.

 

GIA ẤN THIÊN BỬU

Làng Tân Hội chiều xuân mở cửa

Đón khách trần nương tựa ni thiên

MẪU HOÀNG yết lịnh SƠN LIÊN

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC nhân nguyên khai màn.

 

Long Phước hội Tân Châu đợi lịnh

Thuyết ngôn xưa giáo định Tam Toà

Ngày giờ đã quá Ngươn Ba

THẦY vào Chánh Bửu đặng mà chuyển xoay.

 
[Chánh Bửu = chánh vị của Bửu Sơn Kỳ Hương]

 

Rồng với phụng long mây sư mã

Đạo bồ đà vi hoá ân thiên

NGỌC nguyên BÍCH dạ tam miền

Hai ông Chưởng Thượng cần chuyên luyện tầm.

 

Năm Canh Tý nhanh dần tất bật

Các chơn nguyên chật vật tìm đường

Tây Đông chưa kết Toà Chương

Đăng tâm chưa hướng chung đường ĐẠO THIÊN.

 

Nay hạ giái vài câu Bộ Lễ

Nói phàm gian hiệp khế đạo đời

Tập tâm tánh hạnh vô lời

Không đi không đứng không rời vô vi.

 

[ý nói đi, đứng, nằm, ngồi gì cũng giữ “tâm không”. Đó là đạo đời “không rời vô vi”]

 

Nghĩa chữ KHÔNG vi hoà bản thể

TỰ NHIÊN THIỀN văn tuệ tư tu

Cần chuyên cực khổ cho dù

Tân Dân Thánh Đức đạt bù công xưa.

 

Này huynh đệ Tây Đông lịnh khải

Hãy tâm minh không ngại TU THIỀN

Dù rằng tên gọi chung riêng

Đường đi một hướng Nam Thiên tại trần.

 

Long Hoa Hội TRỜI dành tánh mạng

Phước huệ thiền quang sáng càn khôn

TÔI TA một chỉ bửu môn

THIÊN LA ĐẠI ĐẾ THIÊN TÔN NGỌC HOÀNG.

 

Viết lại bảng PHONG TÊN TẠI THẾ

Khuyên đại đồng chơn huệ đường tâm

Gặp TÔI giữa chợ âm thầm

Gảy cơ trần thế dương âm hoà đồng.

 

Để hiểu rõ CƠ THIÊN HUYỀN NHIỆM

Mở từng trang ngẫm nghiệm SÁCH TRỜI

Dọc ngang từng chữ THÁNH LỜI

Ngộ thời ứng biết đạo đời Long Hoa.

 

Gia minh Bửu Sơn Kỳ Hương Đạo

Ấn đồ thơ QUỐC bảo TÂN nhân

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC [mở hội] Long Vân

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO điển tần càn khôn.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 16 tháng 12 năm 2020 lúc 04:53 AM.US.
 

KHẢI LỊNH HOÀNG THIÊN

NGỌC ĐỨC HUYỀN THIÊN chuyển điển lành

TRỜI dành tánh hạnh đạo Tam Thanh

Thiên Môn khai cổng vào THANH LỌC

Tháng Một Tân niên [2021] xác cội cành.

 

Vưng lịnh HOÀNG THIÊN XUỐNG THẾ TRẦN

SẮC PHONG TAM GIỚI ĐẠO TÂN DÂN

Ngoặc niên đã đặng lo tinh tấn

THIÊN CỘI VUA TÔI ĐÃ CHỌN PHẦN.

 

MỘT NHÀ THIÊN ĐẠO đặng xem qua

BỬU ẤN TRUYỀN TAY buổi Đạo Dà

Năm mới đủ đầy căn gốc cội

CỜ DÀ lĩnh chỉ MẸ và CHA.

 

[Bửu Ấn ban cho Giáo Tổ xuống thế hoằng khai Phật Đạo thời Hạ Ngươn đã truyền vào tay Giáo Tổ hoằng khai Thiên Đạo thời Thượng Ngươn Thánh Đức này, đánh dấu một thời kỳ mới.]

 

NGỌC TÒA ĐIỂN CHỈ đạo đồng nghiêng [mình]

CHẤP ẤN BỬU SƠN LỊNH TỔNG truyền

Bảo quản vật tài thiên địa chuyển

Trận Hồng Đại Thủy đến thường xuyên.

 

Năm Sửu [2021] giặc tràn khắp địa thiên

Trần gian thiên cảnh lệ ưu phiền

Báo trong nhơn loại nghe tường chuyện

Thiên cở ni thuyền ĐẠO THƯỢNG THIÊN.

 

MẬT LỊNH CHÍ TÔN gởi đạo đồng

Cùng ÔNG THIÊN TỔNG chỗ Tây Đông

Thánh Năm đã định trong thơ cổng

Đọc lại mà xem đặng Lạc Rồng.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 16 tháng 12 năm 2020 lúc 00:14 AM.US.

 

THIÊN PHÁP ĐẠO CHƠN

THIÊN HOÀNG ngã lịnh Thiên định tánh

Phước báu tâm chơn hạnh đức dành

Thuốc lành cứu giúp nhơn sanh

Thiên y giáp bửu Tam Thanh điển Hồng.

 

Đạo Thượng Đức Tây Đông khế hợp

Nhơn sanh tầm thứ lớp màn xoay

Càn Khôn ấn điển MẪU THẦY

Hòa trong tam thế đủ đầy gốc căn.

 

Nay ẤN PHÁP từng phần khai ngộ

Đạo Thượng Ngươn QUANG PHỔ LƯỢNG TỬ

Âm Dương định hóa sóng từ

Càn Khôn một thể MINH SƯ NGỌC HOÀNG

 

Thiên khải định ÂM QUANG ĐIỆN NÃO

Chiếu Hoàn Nê ngọc báu thạch bào

Dịch Đồ ngũ khí chuyển giao

Công tâm luyện tịnh tiến vào Tam Thanh.

 

Dương Âm nối vòng quanh hơi thở

Mở luân xa phổ trợ điển trường

Cửu Quan trao đổi sinh tương

Thân tâm kết hợp một đường điển quang.

 

Cao thức đại điền quan phong tỏa

Vận nội công chuyển hóa từ thông

Tâm không hòa với đại đồng

Cứu trong thân quyến, đạo đồng, tam thiên.

 

Đây MẬT PHÁP truyền qua tam đại

Gởi đạo đồng nội ngoại tường minh

Thiên sinh ĐIỂN ĐẠO TÂM KINH

Thượng Ngươn Thánh Đức kính trình Đại Sư.

SẮC PHONG THIÊN BỬU CHƠN TÂM (ÚT LIÊM)

Ngày 16 tháng 12 năm 2020 lúc 00:14 AM.

Thiên Danh: Thiên Long Chơn Tâm

Giáo Phẩm: Hiệp Thiên Tịnh Nam

 

Bài:

Thánh nghĩa tìm xem lĩnh hội từ

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC chiếu đồ thư

Tâm quang tỏa sáng Bồ Đề xứ

Điển chiếu nơi đây hoán lượng từ

Địa khảm vô hình KINH ĐẠO TỰ

THIÊN TÔN hữu cảnh Mộc Kim Sư

Chơn Tâm Thiên Bửu cùng hằng sự

PHẬT MẪU, PHẬT THẦY ấn Đại Sư.
 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 5 tháng 12 năm 2020 lúc 19:42 PM.US.
 

GIEO DUYÊN LUẬN ĐẠO

Phước báu hồng ân tự Bửu Tòa

Tiên Rồng Âu Lạc thấy tâm ta

Minh Đàn kiến tánh tu nhanh tắc

Giác ngộ chơn như NGỌC đến nhà.

 

Minh Đàn tại thế Đạo Đời khai

Kỉnh nguyện nguyên lại NGỌC BỬU ĐÀI

Nhất thế tân kỳ THIÊN LẠP QUỐC

Đồng bào chủng loại kính THIÊN NGÀI. 

 

Thanh thanh DIỆU PHÁP NGỌC HOÀNG THIÊN

Kỉnh vọng các hàng Phật, Thánh, Tiên

Chứng dẫn linh căn về Đại Điện

Ơn lành nhận chuyển đúng căn hiền.

 

Hôm nay cung nguyện hàng Thiên Điển

Tả hữu BÌNH THIÊN dẫn mối giềng

Giác chúng mê đồ tan cảnh khổ

Quay về Chánh Bửu được ơn THIÊN.

 

PHẬT THẦY, PHẬT MẪU đồng nguyên hiện

Nhứt cứu tâm chơn kinh lễ thiền

Giáo chỉ HỒNG HUỲNH Thiên Bửu chuyển

Chơn thần tận độ thoát tiền khiên.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5432)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9466)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5394)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10022)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7867)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6008)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7507)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12674)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9907)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9644)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9507)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11475)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12997)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.