LIÊN QUAN ĐẾN ĐỨC CHƯỞNG THẾ

24 Tháng Mười Một 20209:25 CH(Xem: 155)


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp và chuyển đến Đức Ngài ngày 21.11.2020 lúc 10:21 A.M.


THÁI KIM ANH MẪU

THÁI hoàng tâm Mẫu hiệp vạn hành

KIM lâu mình tảo phú vai sanh

ANH tinh hiền tợ vô Tây Bắc

MẪU khôi siêu ngoại tận nhơn thành

Phong linh tiết khí tài năng hội

Vân bảo hiệp tánh nữ vô lĩnh

Thân mạng đường hưng yên sanh bình

Ẩn hiện hiền linh Đại Từ soi

Khứ tài liên hoa phong sắc tẩm

Đô thành một tòa sen chín phẩm

Vô vi thơm tiếng tốt muôn năm

Xứ Tây quý báo một đời vàng

Đạo truyền trải hết lòng quảng đại

Hành thiện tục nhơn cõi gốc nay

Ky một mối đạo cơ giảng điển

Thiên Hóa truyền ngôi đạo Mẹ Thầy.


ĐÀN GIỜ MÃO

Ngày 9 tháng 8 năm Canh Tí (26 tháng 9 năm 2020)
Đàn Tràng Nam Thành, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển xuất khẩu.


THÁI KIM ANH CẨM TÚ TÂY DIÊU

THÁI thời diễn hết khúc dân yên

KIM lai ẩn bóng Kỷ Canh niên

ANH tài Đức Đạo chói rực tỏa

CẨM thơ ngõ ý tỏa bố miền

TÚ lộng xòe cánh vô hình bóng

TÂY Thiên mở thức đẩy lực thần

DIÊU Tây soi sáng chuyện gội nhuần

KIM Nương cảnh lạc cõi Tây Bồng

LÂM hạ một cảnh hoa liên rộ

TRẢI mạch ấm lòng định CỬU THIÊN

LỰC tâm cố giữ đời cảnh thiện

SÁCH giải hòa dung đột phá vô

Ý chờ thạnh thới vinh quy giá

TUYỆT đỉnh nêu sâu chọn ứng HUYỀN

VỜI vợi từ tâm xưa lại chuyển

RỰC ánh ban mai cảnh thiên xa

BÌNH tâm ráng bước thức thần mở

MINH thuần hồi vị rạng ngày mai

KIM Đài ẩn bóng trau màng lộng

TỎA rực kim quang xu thế cờ.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Chín 2020(Xem: 436)
24 Tháng Mười Một 2020(Xem: 111)
Những thông điệp từ Thiên Thượng liên quan đến Đức Ngài.