CHÂN DUNG ĐỨC THỂ NGUYÊN CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

15 Tháng Hai 20219:21 CH(Xem: 4199)

hhq-vangog   THIÊN DANH: HOÀNG DI THIÊN, NGÔI HAI TRÀO TAM
   GIÁO PHẨM: ĐỨC THỂ NGUYÊN GHTT

   GIÁO VỤ: CHƯỞNG QUẢN ĐIỆN THỂ NGUYÊN GHTT
   GIA NHẬP GHTT: TỪ NGÀY KHAI ĐẠO
 

   THẾ DANH: HÀ HƯNG QUỐC
   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1954
   SINH QUÁN: HÀ TIÊN, KIÊN GIANG, VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CALIFORNIA, HOA KỲ
   


Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 9 tháng 1 năm Canh Tí. Lễ Vía Ngọc Hoàng, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.


 

SƠN TRUYỀN THẬP TỰ [CÔNG] HIỆP NHỨT CHI

Án bình can tá nảy địa vi

HUỲNH QUANG NHỨT KHÍ từ ân chúng

Bổ hóa diệu ân tam cõi quy.

 

[Thập Tự Công = Thầy Nhân Thập = Ngôi Hai]

 

DUY NHỨT HIỆP TỰ TRUNG ƯƠNG LỘ

Phổ tế Thánh tư vào bộ sổ

Điều ác đức hết dân sa đọa

Nay Luật Đạo cân tội lỗi đồ.

 

HUYỀN ĐỨC THIÊN HẠ [PHÀM] TRAO THÁNH ĐẠO

Cân sửa loài người bổ hóa vào

TAM THÁNH TINH QUÂN từ ân hóa

Lịch hạ Đại Thiên ân đức nào.

 

[Huyền Đức Thiên = Huyền Thiên Thượng Đế]

 

Thánh Tinh Quang QUỐC quy thập vạn

ĐẠO THƯỢNG THANH THIÊN Luật Đạo răn

Giác mê mau thức lời CHÁNH GIÁO

Đài ngũ luân hành hình tử căn.

 

Ơn HOÀNG PHỤ sanh nhi KHAI ĐẠO

Sanh ba ngôi tam bửu CÀN CAO

Từ ấu nhi học Đạo, lão thành

Kinh dữ Đạo, Đạo mầu sáng tạo.

 

Chúc niên Canh [Tí] dựng nên QUỐC ĐẠO

Vì lòng từ thất giáo Đạo vào

Xây nền hóa vì lòng Phật Thánh

Kiếp trần ai sửa đổi án bào.


[QUỐC ĐẠO = QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO]
 

Chúc niên Xuân Chuột chạy bờ ao

Cho cả thảy con lành theo Đạo

Tỉnh theo Đạo thức cũng theo Đạo

ĐỒNG HIỆP NHAU ĐẮP THÀNH CHÁNH GIÁO.

 

Màn đêm đã phủ rạng sương mai

Cõi trần ai ngũ [chẳng thức] NGỌC [ĐẾ] tiếc thay

MUÔN NĂM CÓ MỘT HIỆN LINH ĐIỂN

MAU TỈNH! NGÔI XƯA TRỞ LẠI NGAY.

 

ĐỨC [THÁNH] tái sanh con đường QUỐC ĐẠO

Nay luân hồi quả báo ai ôi

Gìn lòng CHÁNH ĐẠO đắp bồi

Hột giống nay tốt ĐẤT TRỜI THAY NGÔI.

 

Ân bổ hóa cùng TRỜI bổ tánh

Nảy thiên chi ĐỨC THÁNH TÁI SANH

CAO NGÔI tỏ rõ phước rành

Vụt tắt muôn loài quần sanh dứt mãn.

 

Trong ngũ châu tội vạ nàn tai

Nên phải chịu DỊCH BẦY chịu phạt

Là người thay hồn đổi xác

Già mà hóa trẻ THIÊN-PHẬT thế gian.

 

Trải cốt cách trần gian nhân loại

Hai ngàn năm thiệt hại nạn tai

RA KINH KHẨN CÁO TRẦN AI

HỘI ĐỒNG XÉT LẼ DỊCH TAI MUÔN LOÀI.

 

Hữu vi phước THIÊN khai nói trị

Nguyện HOÀNG đồ SƯ chỉ bình an

MINH VƯƠNG sửa trị an nhàn

Nguyện vãng Đại Trượng Tuế Tăng Vạn Tuế.

 

Cung khấu ĐẾ HOÀNG thọ vi ĐỨC

Vạn vạn tuế OAI LỰC QUY CĂN

Ngũ châu an lạc đắc thành

Cung duy CHÍ THƯỢNG thế thành chúng an.

 

TẦM CHUNG MỘT MỐI [GOM] LẠI MỘT NHÀ

Đạo tu dắt hết bước lên tòa [sen]

MẸ giống HỒNG, CHA ra NHỨT BÁ

Vâng lệnh GIÁO TRUYỀN hóa THÁNH TÒA.

 

MỞ CỬA [TRÀO] TAM, QUANG KHAI LIÊN HÓA

Bước đến nhà Tiên liệu mang hoa

Biển ái trần là chốn mê hà

Mau phá trổ về mở [địa] võng [thiên] la.

TAM CÕI CHỦ GIÁO TIÊN VŨ TRỤ

QUỐC ĐẠO an bang hạ tọa như

BA TRÀNG THUYẾT PHÁP CÂN TẠO HÓA

Cõi LIÊN HOA từ BẠCH [CUNG] chí tư.

 

Ngoại càn khôn Tam Giáo Ngũ Hành

Thiên cơ họa vấy mình giác tánh

Phẩm Liên Đài khó thấy lớp thành

PHONG THẦN rạng chuyển Thiên Tiên Thánh.

 

Nhờ phép mầu rọi xét ngụy tà

Trừ kẻ hung cõi thế trần na

Cứu độ kẻ tinh quang chi chiếu

Dòng HỒNG LẠC TIÊN ĐẠO bổ hóa.

 

Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín năm ngôi

Hiệp cả thảy âm dương đồng hội

Truyền thuyết răn nguy biến lục phương

Muôn tạo hóa trở lên Thượng Giới.

 

Rạch roi QUỐC ĐẠO dạy giá dân

NGỌC [ĐẾ] tiền chơn đuốc huệ soi phần

QUANG MINH HOÀNG ĐẾ phong danh sắc

Chí truyền tổng suất ĐẠO HOÀNG ÂN.

 

LONG HOA mở hội KHAI QUỐC ĐẠO

Hoằng khai Tam Giáo nghĩa ĐẠO CAO

QUỐC ĐẠO thới thới ân cảm ĐỨC [THÁNH]

Đem nền CHÁNH GIÁO cứu khổ sau.

Cõi thế gian ngũ hành bạo động

ĐẾ [THƯỢNG] GIÁNG PHÀM tánh sửa THIỀN TÔNG

DỰNG THẾ GIỚI sửa Đời nghĩa Đạo

Mau thức THEO ĐẠO CẢ ĐẠI ĐỒNG.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 26 tháng 1 năm 2020 lúc 05:10 A.M. US. Ngày Mùng 2 Tết Canh Tí.

 

KHẢI NGUỒN CHƠN LÝ

 

KHẢI đầu Ngươn Thượng tại KỲ HOA

NGUỒN đạo Thất Tinh Cầu chuyển hoà

CHƠN giáo THIÊN NHIÊN tinh khiết hoá

LÝ thuần VÕ TRỤ ĐIỆN TỪ thoa.

 

THẾ TÔN xưng tự ấy là danh

Buổi Hạ Ngươn xưa LẬP ĐẠO thành

Nay Thượng Ngươn kỳ THẦY ĐÁO hạnh

Không danh không tướng điện từ thanh.

 

Chọn địa CALI miền SONG BÍCH

GIÁNG PHÀM TRẦN sách mới ĐỀ TÊN

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI LIÊN KỲ

HUYỀN KHÔNG ĐẠI ĐẠO BỬU SƠN LIÊN HUỲNH.

 

THIÊN THƯỢNG ĐIỂN tá trần chỉ một

Khải nguồn cơ CHƠN LÝ ĐẠO THIỀN

Sóng tần điện não sóng âm

Thiên thoa truyền dẫn lưỡng nguyên điện từ.

 

Khoa học mới vĩ tân tối thượng

Thất Cầu Tinh vận chuyển đồ hình

ĐẠO TRƯỜNG KHOA BỔN SOẠN BIÊN

Trao người HUỆ TRÍ ngộ THIỀN VÔ VI.

 

Năm trăm năm trước DIÊU TRÌ

Tá trần một thuở ĐÁO KỲ HÔM NAY

 

THIÊN NHẤT một hoàn cầu thể tĩnh

Điển từ thông BÁT QUÁI ĐÀI THIÊN

LONG HOA ĐẠI HỘI mối giềng

Ai người TUỆ TRÍ vùng miền về đây.

 

Chọn CALI là điều biết trước

Sách TRÀO TAM đã viết từ lâu

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC đã bầu

VÔ VI CHÍNH THỐNG lục châu đảo chiều.

 

QUỐC KHÁCH ĐẠO ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO

ĐỨC CHÍ TÔN đã định Đài Cao [Cao Đài]

Hảo Hoà, Thiên [Chúa] Giáo hoa chi

Khải tâm liên kết DIÊU TRÌ LIÊN HOA.

 

Sách ĐẠI [LA][THIÊN] ĐẾ MA HA BỒ TÁT

Chỉ ngón tay thiên thượng hạ tôn

Là phần hữu tướng pháp môn

Còn phần VÔ CỰC TỪ TÔN ẩn hình.

 

Thiền ngộ HUỆ THIÊN NHIÊN đúng nghĩa

Khải tịnh tâm thiền thọ vô vi

Không hình không tướng không không

Các pháp không có không thừa không chơn.

 

Chữ thậm thâm THẦY NHỜ DI LẠC

Buổi Thượng Ngươn bạch hạc bay về

CAO ĐÀI tái lại trần quê

TIÊN ÔNG ĐẠI CÁN [giải] thoát [cởi] mê tục phàm.

 

Khải kinh sách vi tần sóng điện

Lấp Hồ Thơm một buổi điển thiên

GIÁO TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC SOẠN BIÊN

Thế thời mở cửa Thiên Môn năm miền.

 

Miền Châu Đốc Hà Tiên Đồng Tháp

Từ Cà Mau cho đến Long An

Nam Kỳ Lục Tỉnh ngày xưa

Nay đem tái bổn ĐẠO DỪA Đạo Tiên

Long lân qui phụng tân miền

LẬP NÊN ĐẠI THẾ ĐIỂN THIÊN NHẬN NHÌN.

 

Miền thứ hai Sông Tiền Sông Hậu

Dùng tên riêng TÒA THÁNH TIỀN GIANG

Hoà cùng nam phái NAM ĐÀN

Long tranh hổ đấu hiệp đàn Hậu Giang

Ban ra sắc lệnh hồng trang

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO thống đàng MINH CHIÊU.

 

Miền thứ ba BỬU HÒA NHƠN TỰ

Hiệp cùng nhau chi phái BỬU SƠN

Đức Huỳnh- Hiếu -Vải - Tà Lơn

Hiệp bàn bốn đạo lai quờn căn xưa

Chức danh chỉ đúng một thừa

Căn tiên lai đáo rước đưa bến bờ.

 

[Bửu Sơn Kỳ Hương + Tứ Ân + Hiếu Nghĩa + Hòa Hỏa hiệp thành  Bửu Hòa Nhơn Tự .  Bửu Hòa hàm ý từ Bửu Sơn truyền xuống tới Hòa Hảo chỉ một dòng truyền thừa.]

 

Miền thứ tư CAO ĐÀI TÒA THÁNH

Tại Tây Ninh liên giới địa danh

Núi Bà núi MẪU THIÊN dành

Nguồn chơn giáo lí trường thành Toà Ninh

Việc làm cần TUYỂN TÂM LINH

Hoà cùng GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG CALI.

 

Miền thứ năm THÍCH CA THỐNG NHẤT

Chi phái này mượn tiếng từ bi

Làm điều tà mị hiềm tì

Thiên trên địa dưới loạn li đồng tiền

Diễn du pháp thí tuyên truyền

Lai căn lai gốc đảo điên dân tình.

 

Nay lập lại phái chi ngũ hiệp

Phái thứ năm CẦN NGỘ VÔ VI

Tuân theo sắc lệnh DIÊU TRÌ

Không theo lối cũ mị tà muôn dân

Đúng kỳ hẹn ước THIÊN TÂN

Ta mang sắc lệnh đàn dân hoả chùa.

 

Kỳ BỆNH DỊCH bắt đầu lan rộng

Hỡi thiền dân bắt  Ấn [Tí] Canh Tân

ẤN này THIÊN diễn trước TIÊN

Dùng ly nước lạnh, nước dừa, tịnh tâm

Ấn thiền ĐỊNH HUỆ sóng tần

ĐIỂN THIÊN TRỞ LẠI PHÒNG NGỪA BỆNH CĂN

Dùng cùng rau quả đạm thanh [trai lạt]

Thuốc Nam thuốc mộc tán thành hoàn đơn

Đem ra chữa mọi căn thành

Thuốc Tây hiệu dụng chúng sanh phước điền

Còn nguyên BÀI THUỐC HOA LIÊN

GIẢI TRỪ TAI ÁCH điện thiên đúng kỳ.Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp Thiên Thượng lúc 2:30 sáng 24.11.2020 và chuyển đến Hoàng Di Thiên lúc 8:57 A.M.


LONG QUÂN ÂU CƠ SẮC MỆNH

THIÊN QUỐC Nam Hà Vương Đế cư

TAM QUỐC càn khôn cả xứ lưu

Long Châu ngự hai từ QUÂN LẠC

Cơ cổ HƯNG Yên đại đồng phát

Cung đàng chưa diễn LẠC QUÂN [ÂU] CƠ

Hỏi đó xã tắc bình trị rõ

LONG QUÂN HƯNG mạch cổ dạy từ

Yên trấn cửa lòng hồi trống khử

Cơ mật đầm yên cử nhiệm kỳ

Quang trung Tây cửa lố bài ký (1)

HƯNG HÀ QUỐC TỔ chỉ binh thần

THIÊN OAI mật độ cơ năng trấn

Chưa ra Huê Trận bản HƯNG trung (1)

HÀ xứ bốn phía vô ảnh dụng

Cầm sắc hội kỳ cung lịnh HUYỀN

ÂU CƠ ANH toả lâm phàm chuyển

KIM nhuần chuyển xác liên khai mở

LONG QUÂN ÂU CƠ sắc mệnh chờ

THÁI HÀ CHIẾN QUỐC cờ triều dựng

Thủ lễ mới khôn nhắc nhở tùng

Chính bổn nhà THIÊN trung HƯNG toả (1)

ÂU CƠ ANH khiết mật liên hoa

Rõ thấy Cửu Trùng ra đột phá

HƯNG LONG ANH MẪU hạ đối thơ

Trống hồi báo đáp Canh khắc rõ

Chừa đường sâu cạn tỏ LẠC QUÂN

Chồi một không lai triều nghi phận

Anh Hùng ĐẠI VIỆT QUÂN LẠC tài

Khai thư giải điệu quang trung tại (1)

HƯNG QUỐC thuần minh trãi xác Tây [phương]

THÁI ANH KIM Lạc hồi vị tái

Vô hình tỏ rõ giải LẠC QUÂN.

-CỬU TẦNG THIÊN SẮC BAN LỆNH-

 

Chú Thích:

(1) Quangtrung = theo ý nghĩa trong câu “quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)