LIÊN QUAN ĐẾN ĐỨC THỂ NGUYÊN

24 Tháng Mười Một 20209:21 CH(Xem: 111)

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ nhận thông điệp của Tam Giáo Tòa  và chuyển đến Hoàng Di Thiên lúc 10:30 ngày 23.11.2020

 

Trống đồng thúc dục Nam Bang

Định Ngài Hưng Quốc Tây Phang rõ ràng

Ra đi Cha Mẹ Phụ Hoàng

Tình quê đất tổ Hồng Bàng đợi trông

Nam Hưng Việt lạp trống đồng

Âu Cơ Long Lạc đại đồng hồi quê

Cơ Thánh Đức cận kề Hoa Hội

Đình Thái Sơn Phật đổi tên rồi

Nam đàng Thầy Mẫu về ngôi

Tân dân lập quốc vui tôi tựu trần

Tân dân Đức Hoàng Thiên Giáo Tổng

Hội Mây Rồng nhơn rộng vài câu

Hữu tâm tri Đức Thiên Châu

Ra bài giải đáp ngõ hầu Long Vân

 

 

Hiệp Thiên Hyyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp Thiên Thượng lúc 2:30 sáng 24.11.2020 và chuyển đến Hoàng Di Thiên lúc 8:57.

 

THIÊN Quốc Nam Hà Vương Đế cư

TAM Quốc càn khôn cả xứ lưu

Long Châu ngự hai từ Quân Lạc

Cơ cổ Hưng Yên đại đồng phát

Cung đàng chưa diễn Lạc Quân Cơ

Hỏi đó xã tắc bình trị rõ

Long Quân Hưng mạch cổ dạy từ

Yên trấn cửa lòng hồi trống khử

Cơ mật đầm yên cử nhiệm kỳ

Quang trung Tây cửa lố bài ký (1)

Hưng Hà Quốc Tổ chỉ binh thần

Thiên Oai mật độ cơ năng trấn

Chưa ra huê trận bản Hưng trung (1)

Hà xứ bốn phía vô ảnh dụng

Cầm sắc hội kỳ cung lịnh Huyền

Âu Cơ Anh toả lâm phàm chuyển

Kim nhuần chuyển xác liên khai mở

Long Quân Âu Cơ sắc mệnh chờ

Thái Hà chiến Quốc cờ triều dựng

Thủ lễ mới khôn nhắc nhỡ tùng

Chín bổn nhà Thiên trung Hưng toả (1)

Âu Cơ Anh khiết mật liên hoa

Rõ thấy Cửu Trùng ra đột phá

Hưng Long Anh Mẫu hạ đối thơ

Trống hồi báo đáp canh khắc rõ

Chừa đường sâu cạn tỏ Lạc Quân

Chồi một không lai triều nghi phận

Anh Hùng Đại Việt Quân Lạc tài

Khai thư giải điệu quang trung tại (1)

Hưng Quốc thuần minh trãi xác Tây

Thái Anh Kim Lạc hồi vị tái

Vô hình tỏ rõ giải Lạc Quân.

-CỬU TẦNG THIÊN SẮC BAN LỆNH-

 

Chú Thích:

(1) Quangtrung = theo ý nghĩa trong câu “quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệc vô biênĐàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 19 tháng 12 năm Đinh Dậu (4/2/2018), Đồng Nữ Ngọc Lành tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn, Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.
 
“NGỌC NGỌC trùng lộ BẠCH VÂN đang
HOÀNG ĐẾ hồi lai tá QUỐC HOÀNG
THƯỢNG THƯỢNG minh minh HÀ chi QUỐC
ĐẾ ĐẾ vận hành giải suy nan
TỐI THƯỢNG vô không bày sắc cuộc
CAO CAO âm diệu chiếu công năng
THƯỢNG THIÊN HOÀNG NGỌC trùng lai phước
CÕI CÕI hư vô dựng bức màn.
 
[Khoán chữ đầu: Ngọc Hoàng Thượng Đế Tối Cao Thượng Cõi.
Khoán chữ thứ hai: Ngọc Đế Thượng Đế Tối Cao Thiên Cõi]
 
ẤN HOÀNG THIÊN LỊNH xoay thời ngược
CHỈ GIÁO TÒA ĐƯỜNG hà ý khang
HUYỀN THIÊN KHÉP LUẬT mùa xuân trước
HÀNH ĐÚNG LỊNH KỲ giữ giang san.
 
[Khoán: Ấn Hoàng Thiên Lịnh, Chỉ Giáo Tòa Đường,
 Huyền Thiên Khép Luật, Hành Đúng Lịnh Kỳ.]
 
Thế phủ phận duyên KIM NƯƠNG phước
Thế lộ tân niên THIÊN chiếu đàng
THƯỢNG VÔ CAO CẢ HÀ HƯNG bước
THIÊN LỊNH ĐÔNG HÀ THIÊN sứ [mệnh] mang
Lưu danh không lộ dù xuôi ngược
Hạ đáo tầm phương gánh tuồng màn
Lộ NGỌC KIM GIAI hà uy rượt
Kỳ phát đăng quang QUỐC HÀ sang
Đài hoa nguyệt kiến KHAI TƯỚNG QUỐC
Hoa rơi hương tỏa cõi tục phàm
ĐẠI THIÊN TAM GIÁO đang thao lược
Hội long kỳ luân chuyển xứ an bang
Thân đau bệnh gánh mang tất cả
QUỐC HÀ nhân tháo vác triều ca
KIM NƯƠNG thẩm di hà đai thới
Tống tọa trùng sự phận bá gia.
 
Đêm thanh vắng tạm nhờ thanh điển
Nương Nương tọa xứ [HOA] KỲ lai bản
Chốn thế trần linh NGỌC danh HIỀN
Danh hiền ngộ bồ đề phong bảng
Xa long kỳ tứ mệnh Nam Thiên
Đài mực lộ giai vô muôn vạn
Phiên phiên tảo hữu sanh hậu điển
Ẩn dạng hình hườn thị thiên quang
Minh chi hiện xác thân vô biến
Nương Nương sanh sức LIỄU [HẠNH] tạo thành
Hạ hạ thể nữ đa Phụ kiến [gặp Cha]
HOÀNG HOÀNG ĐẠI NHỊ [THIÊN] gia cung cảnh
Hạp tiết thời phát LẠC DI THIÊN
Hữu hữu vận bất nhiên tự khoát
Huê huê liên chơn chơn minh thiện
Nhứt nhứt đề hóa hóa ẩn tàng
Thiết lai lai thiết vô tương kiến
Dĩ phúc chung du khoán khoán ban.
 
 
Lưỡng lưỡng mạch CHIÊU du HOÀNG THIÊN chuyển
XUÂN-THU QUỐC ngươn tam nguyên trận
Hồi xứ khai thiên CHÁNH NHƠN DUYÊN
CỬU CỬU HẠ LAI [tự] nhiên hội hiệp
KHAI BỔN TÍCH môn đài trải rộng
CUỘC TAO PHÙNG [tình] huống thống [thiết] đợi chờ
Đà gia bà dạ ầu ơ
Chói đàn tiếng đó khi cơ vở tuồng
Giờ khắc ngỏ xem tuồng xưa cổ
Trổ gương sen mọc lộ bầu cơ
Phật Tiên hạ thế đúng giờ
Thượng duy duy thượng thân vô sắc tường
Phận vân du phi phương bốn cõi
Hội kỳ quan sau mới an bang
LIỄU nhành sen mọc lớp lang
NGỌC TÒA một cảnh HUYỀN năng bốn bề
Canh [Tí] dần đến về về thất mở
Cảnh lâm san bản lộ đàn cơ
Linh đài sen nở rực bờ
TAM NGƯƠN MINH HỘI diệu vô bổn tuồng
Năng mở rộng khổ khuôn Phật Thánh
Chờ thiên thời TAM THÁNH nhà Tiên
Kế NGHI MẪU bực xoay truyền
SƠN LINH tuần bộ TUỒNG THIÊN vận hành.

 
Mạng lĩnh THIÊN phụng hoàng giai điệu
Giúp cứu đời căn thiện qui điều
Mời chào đón chơn tu qui mệnh
Diệu diệu đề xa phướn liêu liêu
Liêu liêu phổ tướng công đắc toại
Gặp vận đời thương tới lực oai
La đà rực bủa lòng sen mọc
Bước từ bi khiết khiết phúc lai
Phúc lai chầu ngự THIÊN HỘI YẾN
Tất tất duy nan tạng khai yên
Kỳ kỳ tam QUỐC Đông Du thuyết
Lộng lộng kim quang KHAI BỔN THIÊN
Bổn thiên cương kỷ tầm bốn chữ
Lục tự nang mở rộng lai dư
Trách thụ thụ trách vô vi chuyển
Hồi qua bắt nhịp cạn khoán từ
Khoán từ truy bản chào hòa ý
Khúc nhạc đàn kết tụ thơ thi
Nhã nhã xứ CẨM XA tạ QUỐC
[Cẩm Xa = Cambhu= Cẩm Tú = Cẩm Bửu là phiên âm tên của Nữ Vương Chân Lạp, một hóa thân trước đây của Nhị Nương Diêu Trì Cung tức Hồng Hoa Công Chúa]
Phúc thiện lành soi tỏa uy nghi.
 
Hư vô không cõi giới chi lai
CHIÊU chiêu hoa bửu quang MINH đài
Không không nhiên lộ lai cơ giáng
Song toàn phó hội ĐẠI THIÊN OAI.
 
Thỏ thỏ trùng lai phủ Mộc bài
Diêu diêu cánh phụng HOÀNG MINH khai
Thuấn Nghiêu thần khởi quy dưới luật
Cửu cửu tòa liên mệnh anh tài.
 
QUAN THÁNH di lão chào QUỐC HOÀNG
Quan kỳ kiểm duyệt chớ thở than
Quan quan Thánh thánh kỳ công sự
Quan lão Thánh nhân chịu lớp lang
Quan minh Thánh đạo khai phương tự
Quan Âm túc lưỡng rọi ánh từ
Quan Công Thánh Đế ngươn tam lãnh
Quan tạng trào lai thiên Công tư
Quan đại chánh nghĩa nào ai sánh
Quan giáng lâm thành nhận mặt thanh
Quan khai danh tích quân bình bái
Quan triều sắp xếp đạo quân hành
Quan tam quốc cổ ân Thánh gội
Quan Thánh Lam Già phản chiếu hồi
Quan lâm hung sách Lưu đao chiến
Quan mở tích hiền dấu nét khôi
Lão xong trung liệt ngũ quan tương
Nhứt tư chói rạng xích cạn tường
Thanh bạch trào tam ngươn lai thới
Qui luật sắc khai lịnh Cơ Trời
Biên thùy mở rộng nơi lộ ấy
Hình bóng người xưa tọa đất đầy
Tới hồi phong tỏa nay mai xuất
Hồi lai thủy thổ viên dung PHẬT.

  
Tá nhân chu kỳ bậc lão anh
Vận mệnh Tấn bang trấn ải đồng
Tư tư vô tướng sanh sanh chúng
Đa thẩm thâm đa TAM THÁNH CUNG.
 
Tam không pháp thuật chung tài đức
THÁNH QUÂN ân vạn kỳ chuyển lực
Mũ quan tương ứng bực ý truyền
Thân thương khắp mảnh HUYỀN đồng xứ
Kỳ vân nhụy nở vén mật tường
Trăm cúc giục mở y đai mão
Đao kiếm xông pha tướng anh hào
Trung kiên tài đức vào vô tướng
Tất đại khai về GIÁO TÒA CHƯƠNG
Danh bảng sử trang trường căn lũ
Chọn thể triều ca họp hiệp cuồng
Sắc triều thọ ứng phù trường võ
Thẳng thẳng ngựa yên miên tương bửu
Quan Công lão sấp cổ tư lương
Chói tỏa bốn phương ngừng căn tiếng
Chờ gặp vận về điển âm thinh
Khai tâm kỳ phận hữu quan lịnh
Kỳ thiết tâm sinh lĩnh trường thiên
Binh quyền hiền võ phận chẳng yên
Tương đằng tương ứng duyên tâm độ
Sơn hồ khí thế băng hồi cổ
Hy sinh trăm họ tu nước nhà
Đai giáp uy nghi chu kỳ ba
Gió về sương xuống hoa nở rộ
… lưu lịnh lực vô.
 
Lư Bồng hội hiệp nhiệm kỳ ba
NGỌC ĐẾ TOÀ CHƯƠNG mở Liên Hoa
Hội cảnh rồng mây khuê long chiếu
NAM CỰC TIÊN ÔNG chiếu QUÂN HÀ.
 
Nấu đơn tầm dược TIÊN ÔNG khiếu [kêu]
LÃO QUÂN THÁI THƯỢNG sơ cổ niêu
Trăm du hội cảnh DIÊU CUNG thành
Đồ qua khói Nam Bang địa thấm
Tiên chương Bồng đa thạnh một mai
TÒA NGỌC ĐẾ diệu xoay cuộc tẩy
Hoa tinh khiết ĐẾ KHAI phụng múa
Tẩy hồng trần phục phá âm …
Già Lam Thánh thể … Giáp
Nia hài có một không kỳ …
Luồng chơn điển vô vi khai điệu
Thiết thiết tinh duyên thân vi diệu
Niên bảng Đông Tây chiếu nội triều
Hai chữ Mậu Tuất niêu năm mới
Đồng án gương đăng luật thiên thời.

   
Hình thị xứ HÀ kim khán
Bất bất THIÊN GIANG thuyết lai đàn
Quyết cả sự khổ điền niên cảm
Diệu diệu uy nghi kết tụ san
Nương Nương LIỄU Nữ phát sanh tam
Niệm đề môn dụng …
Vô giai Nam Bắc thành liễu thế
Nam tài tương ứng chịu khổ cam
. . . tánh danh chi đặng tam kề
Tương kiến trùng tử hương hương hữu
QUỐC hồn đại đại bảo công tuồng
Nhơn CHIÊU tố hiển TÒA THÁNH BỬU
Tư tự vô hình lạc thiên thu
Cổ danh ghép chấp phong liên tọa
Sở sở thành trì kim tự ghi
Tử tùng nhan quá toàn thành toả
Giao vai mang liễu liễu nguyệt ca
Thiện … thiện KIM NƯƠNG lộ
Tử kiến lăng xăng hội tử gia
Chuyển chuyển minh minh thân sáng cả
Phụng hạ chánh hy thiện nhân lười
Tân tân mới lậu lậu hiện hiện
Tương thượng hóa dưỡng hiền giá bửu
Trau hầu y chánh xanh tam điện
Xuống xuống trần ai ngộ phúc duyên
Đa buộc chở động cơ linh hiển
Bút bút tiêu nang phàm thị THIÊN
Thanh bạch Mộc tuyết THIÊN ý PHẬT
Tứ mã ngấm ngầm theo …
Thanh đa liễu mộc bậc nữ tài
KIM NƯƠNG xuất chánh giờ trở lại
Phiêu phiêu tỏa tỏa trải mâm.
Trách khuyên sơ lược cài then cổng
Viên dung đại xá bồng non kết
Khải hoàn nhịp điệu KỲ THÂN PHẬT
Xa tư dấu hiệu rực mùi chứng
Ma ha tha lực hiến đời mình
Ân hồng chung ngộ dựng non kỷ
Có không không có tri âm tri
Cung son BẠCH NGỌC y hương sắc
Lân long phụng dử tương đồng tác
Thượng cảnh hồi đầu hạc hạc liêu.
 
Kéo TAM GIÁO tứ ân non nước
Ở dặm ngàn xuôi ngược dư âm
Mài râu thảm trạng âm thầm
Nâng tay chấp thủ lịnh cầm ấn nghi
Cõi tạm thế THẤT KỲ SƠN BỬU
Lái chèo ghe gươm đủ ba ban
Bốn mùa tám tiết xuôi dòng
Rạng danh bảng hổ chào xong CỔ GIÀ
Cổ xưa chịu bôn ba nhiều kiếp
Chịu khó khăn trải nhịp tục la
Học ly duyên PHẬT chèo đò
Xác trần THIÊN MẠNG hát hò ngao du
Âm chín bệ cổ từ một cửa
Tạm vùng ra xin chín cửa chuyển khai
Tam quan cửa ải trong ngoài
Đấu trường cửa mở diệu xây phụng kỳ
Thôi thôi nguồn điển nay lui thẩm
Chở thiên thiên lai phủ trùng trùng
Uy nghi phủ xứ kỳ man lộ
Tam quan cửa ải rạng ĐÔNG HỒ
Gió gió hiu hiu xuôi ngược tổ
Điển thiên hề lui … từ đây.


Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 23 tháng 9 năm Đinh Dậu (11/11/2017), Đồng Nữ Ngọc Lành tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn, Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

 

Bốn cửa huyền quang chiếu ra vào

Phương pháp khai mở ẤN TÂM trao

Diệu tâm thật tướng VÔ VI tướng

Đạo Pháp DIỆU KHÔNG ẩn buộc vào.

 

Linh Sơn Pháp nhị tam tứ ngũ

Dạy xuất kỳ Tiên Phật tông dư

Ngũ thiên ngôn lai y bậc tận

Khoán luận tọa lai pháp báu tu

QUỐC HƯNG huy quốc chi từ vận

Dịp kỳ di khả bảo ngộ từ

Thái thái năng chi di nhơn nhơn

Hiền trí trợ hảo phó danh từ

Minh minh Trung Đạo hình vô sắc

Thể thể tu tu xích tử nhi

Hộ pháp sát hạch TÔN DI LẠC

Đúng cửa vào trong bản thể ghi.

 

 

Thân xác này dự yến cho vui

Đem pháp tâm thân thể rèn trui

Vui trong dạ Mẫu lui về chỗ

Trầu với cau còn say ống nhổ

Điện máy pha mức độ gia phần

Thôi thì cau lộc tặng con

Ở đây đơn độc vầng trăng đêm này

Còn Mẹ mang nỗi sâu dầy

Đã lỡ hứa trước việc này cảm thông

Nữ nam thương bậc trong lòng

Để cho xác tục đạo đồng chút vui

Sắt mòn thì phải rèn chuôi

Còn đây tám lạng phanh phui ích gì

Thôi trong cảnh tức đồng đạo

Nhai miếng trầu bận áo nhiều khoa

Chơn điển hôm nay của Mẫu Bà

Xin cho xác hụt lời ca điểm tình

Bây giờ tường tận hữu hình

Chúc con ngàn phước âm thinh hòa đời

Thôi xin lời nói rời cái ghế

Nếu rảnh rang tiếp kế cùng con

Phận đà mau niệm nam mô

Còn con nguyên thể điểm tô nhiều bề

Thôi thì tạm dứt bồ đề

A Di Đà Phật chúc bề thi ca.

 

NGỌC chiếu điển linh lưu hậu thế

HOÀNG khai đặng tựa tỉ tương tề

THƯỢNG lai giáo hóa đây ba cõi

ĐẾ giáng đổi dời lược tứ bề

KỲ sắp biến cuộc bủa khắp trời

BA cõi hư không gồm thâu về

GIÁNG điển linh cơ vun nhành cội

ĐÀN phong cho gấp đạo Huỳnh khê.

 

[Khoán Thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế Kỳ Ba Giáng Đàn]

 

Thượng đàn khai chiếu sạch hư vô

Huyền Đô tinh kết Kim Hoa trổ

Linh chiếu năm nơi rọi sáng lòa

Cơ diệu tương đồng bích hà đô

Huỳnh Đạo khai thông tầm kiếp ngã

Nan thức thần tinh chỉ rằng cơ

Nghĩa ba chơn tướng Đạo Ta Bà

Phong huệ kim thân Đạo Vô Vi

Thanh dương tự tánh vẫn ứng xác

Truyền chiếu huyền quang phải trở thì

Lộ lộ vô hình cung nguyệt các

Cơ Long Thần Thánh bạo dẫn chi

Địa quan đài bảo đơn điền hạ

Mạch nhằm tiền nguyệt điện nhứt hà

Nhập giao xuất thể hồn thông suốt

Thân phân đồng tứ cội thế hà

Đào Nguyên gốc cội bền cho vẹn

Độ thế cho rành phước tâm điền

Đắc đắc thiện thành ngày tịnh dưỡng

Càn khôn nhật nguyệt HƯ VÔ HUYỀN

Vô tướng, vô hình, chơn không tướng

Tam hiệp đạo thành chiếu âm dương

Khí khái như huyền VÔ THƯỢNG GIỚI

Càn khôn vạn vật THIÊN DĨ THƯỢNG.

 

Chuông ngân mộng tỉnh kịp buổi đầu

Lo tu kịp buổi cảnh tỉnh mau

Thoát thoát mê mê trần mộng tỉnh

Kiếp kiếp xông pha gẫm bao lâu

Huyền linh giáng điển thông nguồn đạo

Xuất điển đồng quang rõ tâm CAO

Giờ khắc Đông Tây Nam Bắc lẹ

Cơ nhiệm xuất huyền xoay chuyển CAO

Dụng kỳ hình luật vi tường sẽ

Mải lông khó lọt kẻ kêu gào

Kỳ này thảm lệ thiên khổ kể

Ẩn đặt điển thân bộ cơ nào

Ca quần cất tiếng đời tan bế

Lệ thảm kêu ca giọt máu đào

Danh hư không ngự đài cung bệ

Tiên trổi đàn cầm thế bốn gào

Kỳ ngươn tân khổ GIÀ đổ lệ

Vạn vật tang thương ngỡ chừng nào

Nghe đàn hoài chuyển mau phương kế

Đạo dạy Đời cần học dồi trau

LÃO GIÀ không cõi truyền linh thể

Hư biến về Tây tạm rút hào

Giấc nồng huyền ảo đường tiên lẽ

Thệ chúc thiêng liêng qui thượng. Chào!

 

Âu chẳng qua pháp bủa hướng Tần

Làm trọng trách bần tăng cõi ngộ

Dẫu biết rằng lắm phen giông tố

Kêu chúng sanh từng chỗ Ân Sư.

 

Mai bên tâm linh huệ đạo chí mười

Thân nhẹ bước liên hoa nơi nơi hạt

Thân bạch hạc kim qui cao bay lạng

Nghĩa cổ xưa bầu bạn ải từ bi.

 

Một phút nam mô bất vẹn lòng

Gởi trọn kỳ duyên đến PHẬT ÔNG

Dòng giống Lạc Long cơ đáo thế

DI phận căn lành lập kỳ công

Quyên tiếng thành quân dân an LẠC

Thế Đạo phen này bủa đức trông

Trang sử QUỐC ân chọn kỳ tài

Sâu vầy chim én tung tăng bay
Lui hồi chơn điển về chốn cũ

Thập nhị hiền thần điểm Nam trai

Khả minh thượng cổ hồi kế dĩ

Đạo đàn liên khúc giải trần ai.


Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 10 tháng 11 năm Mậu Tuất (16/12/2018), Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn, Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

 

VÔ THƯỢNG KHÔNG HUYỀN ngoạt chánh THIÊN

Tam thập lục Mậu Kỷ kiết triền

Phương chiết đài mây kết lại

Chữ cổ tự quý bản cửu truyền

THIÊN HUYỀN CỔ XUẤT THẾ TRỊ ĐỜI

TỐI CAO TỐI ĐẠI NHỨT THỨ NGÔI

THIÊN HOÀNG hoan lạc cho tất cả

Đông Tây Nam Bắc chánh chủ hồi

HUYỀN đồng tử hiệp THIÊN hóa khí

Tử đồng sanh bất lão bổn kỳ

Kiền Khôn trụ bao trùm tám hướng

Chín muôn nước châu thành quân kỷ

Nắm tòa danh châu quận gởi nương

Huỳnh Kim vàng ròng ngọc bốn phương

Vàng thoi bạc nén kim khí kết

Mấy ai được đắc trở Thiên Trường.

Liễu liễu vô lộ kiến HOÀNG CAO

Bất kiếp số tử chi thường hảo

Trận ngũ biến phân diêu hiện thân

Vạn loại thâu kiểng tỏa thành bao

Hành trang sử QUÔC hồi phận vấn

Kỳ nên HƯNG tháo vát cơ tiên

NGUỒN THIÊN TẠO CHƠN NGUYÊN KHAI GIÁO

BỔN CĂN TIÊN SỰ THẾ KHÉP RÀO

QUỐC ĐẠO LẬP ĐÓN CHÀO HUYỀN BẢN

Hội công kỳ nan giải sinh nhân

Quy trình tự bức màn sẽ đến

Khai ân Đạo dựng kỳ không bến

Phá bức tường HUYỀN kiến triết MINH

Khai mầm Đạo ấn hiển phê lịnh

Gởi thuyết rành Đạo chính cao thâm

Đạt “không lý” Từ Hàng bất lẫm

Dắt vào đường phong lãm Tiên Thiên

Sáu muôn năm mê muội trần miền

DI LẠC TA RA TRUNG THIÊN THẾ GIÁI

Hai ức về ngọc báu xuống hoài

THIÊN mệnh nhập thể NGỌC hòa sen khai

Tầm phương khai chảy thiện tình

Vận cuộc âm thinh QUỐC ĐẠO LẬP KHAI

Chịu kỳ luật giải hướng tới lâm san

LỊNH CỬU hạ màn cốt lai THIÊN TỬ

Tái bản nhiên như duyên cơ cảnh tục

Sắc chỉ lịnh phục ẩn dạng vô hình

Kỳ phận CÔNG MINH tiếng THIÊN văng vẳng

Thầm lặng độ dâng cho đời CHÁNH PHÁP

Ban mai phù hạp KIM CỔ THÁNH HIỀN

VÔ VI VẬN CHUYỂN điển pháp ân khai

Tri cả rộng dầy dựng khoa thi cử

Hội thẩm Thiên như Địa cơ tông cảnh

Đem NGUỒN ĐẠO CHÁNH kỳ khó bước ra

Cơ bổn HUYỀN đa dựng hình môn lập

Khiếu khâu hạnh pháp tịnh điển bổn câu

Mở lực huyền năng bức màn khai sắc

Phẩm tiên thân đắc kiếm khách anh hào

Trải mật hành đạo phen này trần ai

Liệu định một ngày hạ thừa thủ sớm.

 

Cảnh phùng thế hạn niên giải số

Mã tư kỳ Mộc tử cảnh độ

Ai BẠCH NGỌC trung liên đệ nhứt

Tại phong xuân rũ sạch bước vô

Kỳ cầu bá phụng đang dĩ LÃO

Tợ hà như lực nhãn huyền bao

Bộ chỉ nhứt chánh Tây chủng quới

Lộ tống nhi chiều chạnh chi hào

LÃO kêu rằng trừ tà trục quỷ

Động Cửu Liên trần khổ nạn kỳ

LÃO mở cửa ĐẠI ĐẠO chung quy

Nghe ta giảng trúc cơ thiền ý

Khử trược liễu thanh tất nhãn quang

Thanh đạm quắc thước tam hoa sáng

Ngọc lộ tiêu diêu lượng kết thông

Hảo luyện linh quang vượt thời sang

Chung xuân tục sự lòng chỉnh luyện

Gặp đời điên giả thảy bình yên

Khuyên người sớm học phù sanh đạo

Từng sóng phen này hỗn lộn thiên

Ham nơi trần thế nặng đòn gánh

Lợi tài cứ mãi khúc đoạn châm

Truyền lập đại hội trì tâm kiếm

LÃO bất nhàn xuống thế bảo an

Chiếu khẩu quyết không gian ban trải

Lạc LẠC HUỲNH sáng hạ đẳng tam

NGÀI trọng trách dọn đường cơ pháp

Thoàn [thuyền] ra khơi thoàn cõi thế phàm

Dụng “tâm không” hiển Thánh giáo huấn

Bốn trời Tây không không danh phận

Chủ việc Thiên mãi điển xoay căn

Hồi lai tánh âm vang soi rạng

Mơ buổi sáng mưa Ngâu lòng xứ

Sắp cuộc cờ chờ đón Nhân Tử

Xoay Cổ Thánh bàn lộ góc xưa

Xoay tâm thất trọn anh hào tử

Vận HUỲNH LIÊN kho ngọc vô vi

Tỉnh thức giấc chu kỳ lịnh chỉ

Đợi bóng tùng phước báu mới dùng

Khai Thiên Hội trổ tài Quân ý

Nguồn mạch nhiệt NGÀI vào rõ xác

Lượng tâm từ rừng cột gan tất

Mới khai thời đạo quả cửa Tiên

Vẫn y lời học lẽ chẳng bạc

Giờ lui điển liên hoàng vi bổn

TAM GIÁO quy chương giả viên hồng

Giáng lâm thầm cổ tục xác khai

Đổi hình tướng trí khôn khai trống.


Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Hợi (21/8/2019), Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn, Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

 

Dạy khách quan THÁNH ĐỨC TÂN DÂN

VÔ VI muốn hiểu THẦY trao lần 

Tướng sắc tướng màu nhìn thấy rõ

Ẩn hiện ra vào cứu thế trần

CHÁNH PHÁP mở tô bồi trí sáng

Hiểu được ngày giờ phút chiêu đàng

Kỳ ba khởi hiệp giờ khắc rõ

Một phiếm chùng đờn trể bước chân.

 

An Nam đạo hiệu HUYỀN THIÊN
Tân kỳ thuyết giáo tọa điền hiển danh

Khai đàn phong hội minh thanh

ĐẠI ĐẠO CƠ PHÁP LUẬT HÀNH LỊNH THIÊN

ĐẠO KHÔNG KHÔNG, ĐẠO THIÊN HUYỀN

Đến ngày dậy cuộc nghĩa Thiên thế nào

Vô hình xuất ẩn ra vào

HOÀNG THIÊN THIÊN THƯỢNG hai trào chính vô

VÔ VI huyền chỉ lịnh cờ

KỲ BA một trận thống đồ đổi thay

Hỡi rằng gian thế màn xoay

Ma bay đại loạn bố vây muôn trùng

Giả chơn chơn giả vẫy vùng

Tự xưng Tiên Thánh cố cùng mê tâm

Lung thời té xuống bùn nằm

Quỷ môn trước mặt bước nhầm hỡi ôi

BẬC MINH ĐẠO KHAI QƯỜN MƯỢN XÁC

PHỔ CƠ VÔ, ĐẠO HÌNH HỒNG LẠC

HUYỀN KHÔNG HƯ PHÁP ĐỜI TẬN THẾ

THAO LƯỢC ĐỦ QUYỀN LỆNH BAN SẮC

Thượng Thiên thâu chúng phong nẫm ký

Lưu hạ thông kinh tiền tụ quy

Ký khẩu Kiền lục năng toàn thập

LÃO thản phân phân phủ bất ly

Thất tuế thất thập truyền ngôn khuyến

Vi tôn khương chỉ phong vân hiện

Bất kính bất tương tọa trường không

Vô hình phát lậu thân bất phiên

Nhơn chi thế hậu tam đồng thể

Hình điển vô không đích hạ đề

Long hữu long khởi vân phong ẩn

THIÊN THƯỢNG NHỨT hảo lậu điển phê

Âm dương khí bát xuyên ngực đái

Sanh thổ lai sản dạng tận giai

Phiên thân hổ hiệp nhơn quân tận

Thiên nhai ngoại thượng THÁNH GIÁO THẦY

Điển quang thông quán lời THẦY ký

KHAI GIÁO, KHAI CƠ MUÔN THẾ KỶ

HUYỀN KHÔNG THƯỢNG ĐẾ THIÊN LAI GIẢ

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG THIẾT LẬP KỲ

Qua bao giai đoạn không hoài thể

Phổ độ nhơn sanh giáo đạo bề

Thần Tiên Thánh Phật hành chuyển dịch

Hiện lịnh cơ kỳ khôi trần mê

Nhơn sanh giới chúng ngày hỗn loạn

THƯỢNG ĐẾ THẦY khai mật truyền ban

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO ra đò thế

TAM KỲ PHỔ ĐỘ CHÁNH PHÁP thuần.

 

NGỌC Bạch xuất kỳ nguyên vũ thành

HOÀNG thọ tái hạ kỳ vạn lành

THƯỢNG Thiên khởi mạch hữu biến khởi

ĐẾ Thượng truyền trụ túc chiêu thanh

KHAI minh phân giảng cơ đây tới

KỲ cuộc đạo hóa Cao Đức Thánh

CƠ tuyển chọn thể hiện bản ngơi

ĐẠO đại kỷ nguyên giáo hóa hành.

 

[Khoán Thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế Khai Kỳ Cơ Đạo]

 

Cuộc tẩy trần chót buổi Hạ Ngươn

Nương tá dựng giá ngươn nhân thế

NHỊ HOÀNG THIÊN THẾ CUỘC HẠ THỀ  

QUI NHỨT THỐNG BƯỚC VỀ ĐẠI CUỘC

ĐỨC NGÔI CAO LÂM TRẦN THAO LƯỢC

Vâng thủ trung sau trước Mộc Huyền

HAI NGÔI một vai tròn xuất hiện

[Hai Ngôi = Ngôi Hai; Ngôi Cha & Ngôi Con; Ngôi Đời & Ngôi Đạo]

Tam NHỊ THIÊN tiếp chuyển cơ mầu

[Tam Nhị Thiên = Nhị Thiên Trào Tam = Ngôi Hai Trào Tam = Hoàng Nhị Thiên]

TÂN MINH CHIẾU kỳ tam cơ cấu

Danh là THẦY minh hậu THƯỢNG TRỜI

BẠCH NGỌC CUNG THƯỢNG ĐẾ kỷ ngôi.

 

TIÊN ÔNG triều luận hội chúng sanh

Gian thế KHAI TAM chuyển thể hành

Ánh vàng đạo thế danh MINH ĐẾ

Thông nhứt tụ tề hiểu rõ về.

 

Đôi ba phen hạ về quyết độ

Thiết lập cơ khuyến hóa đưa đò

Cửa nhị nguyên chi khó vào chưa?

Thế gian sanh ngã độc quái bừa

Rằng cửu nhị bàn xưa đâu đến

LÃO CHỦ NHƠN đáp nói rằng tên

Thiên Đường tỏa sáng trên xuất từ

Tại người thế khó vào thiên tự

Hiển quang hoa hóa tự giáo môn

Trai và gái lạc vào quái lộng

Lỡ chân bước mê hồn chẳng chịu

Tới xuống sâu như cá mắc khiêu

Tham luyến bước người đều vào đó

Tâm loạn tánh đảo điên khó trở

Hung bạo ra chở gió ngã theo  

Biết thân mình mù mịt không neo

Trong buổi khổ khóa neo trở lại

Thôi tối mê đầy đức hắc thây

Động chẳng nổi chạy ngay qua biển

Coi ai kêu Nam Bắc thuận điền

HOÀNG CỰC CHỦ cửa thiên bay đến

THẦY chỉ cho trai giới phát nguyền

Cầu THẦY chỉ thiên THIÊN ĐẠI ĐẠO

Tá khẩu khuyết bao lần thấy LÃO

Công tu đầy ngọc báu vào trong

Tâu hỏi sao cửa nhị nguyên phong

Sa nước mắt ngươi không hiểu đó

Tâu rằng đặng khó chi nào có

Vào Phật Môn khuyên nó hối tâm

Ta than ôi tức tốc xuống phàm

Kinh quá bất học tầm đặng chở

Tới tiên đô chắc dễ ta cho

Hết sóng gió chèo đò gần đến

Mấy người nghe ta là HUYỀN THIÊN

Ta hiệu là THIÊN hiện chẳng xa

Truyền môn đạo bao sen lan tỏa

Đạo Huỳnh Kỳ ứng hạ chủ khai

THIÊN thơ HUYỀN Lạc thượng chiếu lai

Cửu cửu vạn Cửu Kim Huỳnh Cửu

QUỐC đặng lập nên sự gần xa

Huyền cơ HUỲNH ĐẾ Thiên Tòa

Chư Thánh Chơn xuống kế là khanh hai

Mới mượn đó điển khai linh điển

Vui động sơn mở chuyển khai đàng

Quay động huệ kiếm Nam an

Vô sâu trở động ma quang hồi đầu

QUAN THÁNH ĐẾ khai cầu điểm tượng

Cùng THUẦN DƯƠNG lực lượng nói rằng

[Thuần Dương Lão Tổ = Lữ Đồng Tân = Phù Hựu Đế Quân]

Vì khai phổ độ nhơn sanh

LỮ TỔ dâng kế đảm lãnh chư nhơn

Mượn đó mở bước chơn độ đặng

Ba ngàn ân phi lặng phá mê

Phi vương pháp lớn trở về

Cửu nhị hồi phục tựu tề khai cơ

DIÊU TRÌ CUNG hạn cho quy vị

Tiên xuống phàm lập chí phong nhơn

Gặp khi đại khai HUYỀN CHƠN

[Huyền Thiên Chơn Võ = Huyền Thiên Thượng Đế]

Ngộ đạo đến trước đài sơn Thiên Cửu

Nương nương từ bi LỮ TỔ đó

Xuống thế gian đồng độ linh căn

DIÊU TRÌ chí bửu Kim Bàn

Phân ra phẩm thiệt từ hàng khôi quy

Chúng tàng linh trói quỳ gần chết

Sai mạng nhơn rằng hết cho tan

Khách đâu khách đến linh tàng

Thôi lời hỏi thiệt dở màn họa tai

Chi LỮ TỔ đặng nay phải đặng

Chống ghe tường chiêu HOÀNG CHỦ NHƠN

Ta kêu một tiếng Ông đờn

Giữ lòng chánh trực không hờn thị phi

Khải đờn kêu chánh quy quân tử

Gần đến kỳ chẳng giữ chính nhơn

Có hơi hắc khí tiến dần

Trong mình có quỷ ma lần nhiễm khiên

Nhiễm khiên nhiễm lần lên qua khỏi

Bên từ thoàn [thuyền] hành khởi xá ân

Rửa lòng thì phải LÃO phân

Liên Hoa Bửu tọa giáp an khôn kiền.

 

Thần Lôi Công Lôi Điển tám phương

Ra trấn thủ hành đương vọng tác

Cửu chuyển đình Công Huỳnh Lạc

Thủ Nhứt Cao Ngũ biển Bắc lừng trùng

Trời đất sáng cỏ cùng mới lỡ

Hiệp hư vô dương tổ khí thành

Hiệp là phụ hiệp duyên lành

Hư vô hườn phản đời sanh Thiên truyền

Cuộc càn khôn thấy liền chẳng đặng

Lão Đạo đành khóc rằng chỉ tỉnh

ĐẠI ĐẠO đặng phục căn linh

Cần tu tâm trí nay mình thử coi

Trời không đất rộng nào có khó

Trời thanh huyền tiếng soi chiếu chỗ

Long ngân hổ tú kim đơn đặng

Tam công hồi cửu hai ba đó

Ngồi trên đài đơn tâm hoa nở

Thệ thủ thấy trời đều sáng tỏ

THẦY lột sắc nhãn mình thử coi

Huỳnh Đình quả thiệt biết hóa vô

Nói người cổ nhuệ tầm kế không

Kim quang chói sáng đặng quả công

Giáng cơ hiển thánh đều bái phục

DIÊU TRÌ LÃO MẪU, DI ĐÀ ÔNG

Bảo hộ cứu độ người tu chánh

Bình phục lai nhơn long phụng hành

DI ĐÀ linh quang phủ phong ngôi

Bốn ức nguyên nhân cũng không tranh.

 

Khuyên người tu đặng lánh kiếp khổ

Hơn mấy bao ngươn trong tưởng đó

Tiên Phật về trời tiếp nạn tai

Đa khai khẩu chỉ day về độ

Hai hội Long Huê bốn ức về

LÃO MẪU đại khai độ chúng

Trở xuống trần thế cùng DI LẠC

Cửu nhị kiến cao ba muôn phế

Tửu sắc tài khí người tham luyến

Mấy chục ngươn người địa ngục xiềng

Nay nghe LÃO MẪU kỳ khai chót

Biết việc khôn lanh hồi tỉnh liền

Lộng trần tác quái thần điên đảo

Hồn trận mê vào dễ ra sao

Bị trong trận đó ngờ lỡ bước

Dục hải kim ma đã bước vào

Mộc ma đó mười phần yêu mến

Biển thủy ma loạn tánh điên điên

Ngả qua ngả lại lui nhủi tới

Trở đầu nhớ LÃO kêu hối liền

Vì khai phổ độ kinh giảng dạy

Chư Thánh xuống phàm thiết lập khai

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN cho ân xá

Tỉnh ngộ hồi đầu lãnh ân thay.

 

Ta hề tích cũ pháp đồng

Lẹ mau mau lẹ khỏi sông Nại Hà

Trên Đài Thất Bửu của Ta

Phật lưu động tịnh khó qua biển hồ

Lối xưa xứ cũ phiên đô

Hồi nguyên một chữ Nam Mô xuyên Huỳnh

Càn khôn bổ xuống nhứt thinh

NGỌC chuẩn lã lạc Huỳnh Đình chuyển công

Kiết án phong hỏa kiết án phong

Chi võng Ly điên Tốn cuồng phong

Lượng khố kiết án đa kiết án

Hống tề tề hống nhứt tiễn phong.

 

THIÊN CƠ ĐẠO PHÁP ứng định HUYỀN

THIÊN HUỲNH ĐẾ khai ĐẠO HOÀNG THIÊN

THIÊN KHAI CHƠN GIÁO cơ luật đạo

THIÊN NGỰ AN NAM bửu pháp truyền.

 

HUYỀN khai hiệu ĐẠO HỒNG LẠC truyền

HUYỀN vựng trùng lai lộ bóng HUYỀN

HUYỀN KỲ đạo chuẩn bởi KỲ TAM

HUYỀN ngự ban truyền triển khai nguyên.

 

HOÀNG MINH KỲ CHỦ cao ngôi ngự

HOÀNG THIÊN NAM QUỐC LẠC HỒNG lư

HOÀNG ĐẠO không cảnh đời bủa pháp

HOÀNG KỶ KỲ TAM điển pháp thư.

 

XUẤT chào ba cõi MINH tuế CHIẾU

XUẤT trụ THẬP [TỰ] CÔNG khai bổ niêu

XUẤT điển VÔ VI đạo pháp vâng

XUẤT đề tái độ sắp Thuấn Nghiêu.

 

THẾ đời mai tỏ CHÁNH PHÁP nguồn

THẾ đàn cung thủ thiện chấp môn

THẾ hậu nhân gian xuất ĐẤNG NĂNG

THẾ định trùng lai một góc hồng.

 

TÒA HUYỀN ĐẠO lộ khai NHẤT THỐNG

Phụ Hiền Nhân thiên lộng trung HƯNG

QUỐC kỳ đạo cả khai vầng

Đông Tây Nam Bắc liên tùng NHỊ NGÔI

[Nhị Ngôi = Ngôi Nhị = Ngôi Hai]

HOÀNG NHỊ sự chúa tôi giao phục

[Hoàng Nhị = Hoàng Nhị Thiên = Ngôi Hai trào tam]

Lực vô vi hiện thực trổi cao

Kiền khôn đổi chuyển âm hao

Hoa Vân sắp hội lược thao lập đời

[Hoa Vân = Long Hoa và Long Vân]

Đôi ba xuống thế tọa lam thoàn

Dự cuộc càn khôn chở chúng an

Đời xanh chẳng biết lòng mộ đạo

LÃO ĐẠO phổ độ tại KIM BÀN

Giữ chánh cho mình luyện đạo tu

Ngươn tàn thoát xác: bảo ngươn thủ!

[bảo ngươn thủ = giữ kỷ nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần]

 

Xin cầu LÃO SƯ chỉ chúng dân

Chúng ngươn sợ khảo rằng muốn tu

MINH SƯ khẩu truyền y thuyết công hành

Tại LÃO chẳng đành bỏ tuyệt việc khiên

Ngày nay hườn chuyển người cần tu tánh

Loan Lịnh xuống phàm nhớ đặng rành rẽ

Dạng nói cho nghe quang minh chính đại

Hiệp hư vô tại hình tượng cái thân

[hiệp hư vô nơi chính xác thân]

Vô tư bả phản thất tuế tương sanh

NHỊ HOÀNG thân thành xứ đô hữu hạ.

[Nhị Hoàng = Hoàng Nhị Thiên = Ngôi Hai trào tam]Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Hợi (21/8/2019), Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn, Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

 

Dạy khách quan THÁNH ĐỨC TÂN DÂN

VÔ VI muốn hiểu THẦY trao lần 

Tướng sắc tướng màu nhìn thấy rõ

Ẩn hiện ra vào cứu thế trần

CHÁNH PHÁP mở tô bồi trí sáng

Hiểu được ngày giờ phút chiêu đàng

Kỳ ba khởi hiệp giờ khắc rõ

Một phiếm chùng đờn trể bước chân.

 

An Nam đạo hiệu HUYỀN THIÊN
Tân kỳ thuyết giáo tọa điền hiển danh

Khai đàn phong hội minh thanh

ĐẠI ĐẠO CƠ PHÁP LUẬT HÀNH LỊNH THIÊN

ĐẠO KHÔNG KHÔNG, ĐẠO THIÊN HUYỀN

Đến ngày dậy cuộc nghĩa Thiên thế nào

Vô hình xuất ẩn ra vào

HOÀNG THIÊN THIÊN THƯỢNG hai trào chính vô

VÔ VI huyền chỉ lịnh cờ

KỲ BA một trận thống đồ đổi thay

Hỡi rằng gian thế màn xoay

Ma bay đại loạn bố vây muôn trùng

Giả chơn chơn giả vẫy vùng

Tự xưng Tiên Thánh cố cùng mê tâm

Lung thời té xuống bùn nằm

Quỷ môn trước mặt bước nhầm hỡi ôi

BẬC MINH ĐẠO KHAI QƯỜN MƯỢN XÁC

PHỔ CƠ VÔ, ĐẠO HÌNH HỒNG LẠC

HUYỀN KHÔNG HƯ PHÁP ĐỜI TẬN THẾ

THAO LƯỢC ĐỦ QUYỀN LỆNH BAN SẮC

Thượng Thiên thâu chúng phong nẫm ký

Lưu hạ thông kinh tiền tụ quy

Ký khẩu Kiền lục năng toàn thập

LÃO thản phân phân phủ bất ly

Thất tuế thất thập truyền ngôn khuyến

Vi tôn khương chỉ phong vân hiện

Bất kính bất tương tọa trường không

Vô hình phát lậu thân bất phiên

Nhơn chi thế hậu tam đồng thể

Hình điển vô không đích hạ đề

Long hữu long khởi vân phong ẩn

THIÊN THƯỢNG NHỨT hảo lậu điển phê

Âm dương khí bát xuyên ngực đái

Sanh thổ lai sản dạng tận giai

Phiên thân hổ hiệp nhơn quân tận

Thiên nhai ngoại thượng THÁNH GIÁO THẦY

Điển quang thông quán lời THẦY ký

KHAI GIÁO, KHAI CƠ MUÔN THẾ KỶ

HUYỀN KHÔNG THƯỢNG ĐẾ THIÊN LAI GIẢ

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG THIẾT LẬP KỲ

Qua bao giai đoạn không hoài thể

Phổ độ nhơn sanh giáo đạo bề

Thần Tiên Thánh Phật hành chuyển dịch

Hiện lịnh cơ kỳ khôi trần mê

Nhơn sanh giới chúng ngày hỗn loạn

THƯỢNG ĐẾ THẦY khai mật truyền ban

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO ra đò thế

TAM KỲ PHỔ ĐỘ CHÁNH PHÁP thuần.

 

NGỌC Bạch xuất kỳ nguyên vũ thành

HOÀNG thọ tái hạ kỳ vạn lành

THƯỢNG Thiên khởi mạch hữu biến khởi

ĐẾ Thượng truyền trụ túc chiêu thanh

KHAI minh phân giảng cơ đây tới

KỲ cuộc đạo hóa Cao Đức Thánh

CƠ tuyển chọn thể hiện bản ngơi

ĐẠO đại kỷ nguyên giáo hóa hành.

 

[Khoán Thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế Khai Kỳ Cơ Đạo]

 

Cuộc tẩy trần chót buổi Hạ Ngươn

Nương tá dựng giá ngươn nhân thế

NHỊ HOÀNG THIÊN THẾ CUỘC HẠ THỀ  

QUI NHỨT THỐNG BƯỚC VỀ ĐẠI CUỘC

ĐỨC NGÔI CAO LÂM TRẦN THAO LƯỢC

Vâng thủ trung sau trước Mộc Huyền

HAI NGÔI một vai tròn xuất hiện

[Hai Ngôi = Ngôi Hai; Ngôi Cha & Ngôi Con; Ngôi Đời & Ngôi Đạo]

Tam NHỊ THIÊN tiếp chuyển cơ mầu

[Tam Nhị Thiên = Nhị Thiên Trào Tam = Ngôi Hai Trào Tam = Hoàng Nhị Thiên]

TÂN MINH CHIẾU kỳ tam cơ cấu

Danh là THẦY minh hậu THƯỢNG TRỜI

BẠCH NGỌC CUNG THƯỢNG ĐẾ kỷ ngôi.

 

TIÊN ÔNG triều luận hội chúng sanh

Gian thế KHAI TAM chuyển thể hành

Ánh vàng đạo thế danh MINH ĐẾ

Thông nhứt tụ tề hiểu rõ về.

 

Đôi ba phen hạ về quyết độ

Thiết lập cơ khuyến hóa đưa đò

Cửa nhị nguyên chi khó vào chưa?

Thế gian sanh ngã độc quái bừa

Rằng cửu nhị bàn xưa đâu đến

LÃO CHỦ NHƠN đáp nói rằng tên

Thiên Đường tỏa sáng trên xuất từ

Tại người thế khó vào thiên tự

Hiển quang hoa hóa tự giáo môn

Trai và gái lạc vào quái lộng

Lỡ chân bước mê hồn chẳng chịu

Tới xuống sâu như cá mắc khiêu

Tham luyến bước người đều vào đó

Tâm loạn tánh đảo điên khó trở

Hung bạo ra chở gió ngã theo  

Biết thân mình mù mịt không neo

Trong buổi khổ khóa neo trở lại

Thôi tối mê đầy đức hắc thây

Động chẳng nổi chạy ngay qua biển

Coi ai kêu Nam Bắc thuận điền

HOÀNG CỰC CHỦ cửa thiên bay đến

THẦY chỉ cho trai giới phát nguyền

Cầu THẦY chỉ thiên THIÊN ĐẠI ĐẠO

Tá khẩu khuyết bao lần thấy LÃO

Công tu đầy ngọc báu vào trong

Tâu hỏi sao cửa nhị nguyên phong

Sa nước mắt ngươi không hiểu đó

Tâu rằng đặng khó chi nào có

Vào Phật Môn khuyên nó hối tâm

Ta than ôi tức tốc xuống phàm

Kinh quá bất học tầm đặng chở

Tới tiên đô chắc dễ ta cho

Hết sóng gió chèo đò gần đến

Mấy người nghe ta là HUYỀN THIÊN

Ta hiệu là THIÊN hiện chẳng xa

Truyền môn đạo bao sen lan tỏa

Đạo Huỳnh Kỳ ứng hạ chủ khai

THIÊN thơ HUYỀN Lạc thượng chiếu lai

Cửu cửu vạn Cửu Kim Huỳnh Cửu

QUỐC đặng lập nên sự gần xa

Huyền cơ HUỲNH ĐẾ Thiên Tòa

Chư Thánh Chơn xuống kế là khanh hai

Mới mượn đó điển khai linh điển

Vui động sơn mở chuyển khai đàng

Quay động huệ kiếm Nam an

Vô sâu trở động ma quang hồi đầu

QUAN THÁNH ĐẾ khai cầu điểm tượng

Cùng THUẦN DƯƠNG lực lượng nói rằng

[Thuần Dương Lão Tổ = Lữ Đồng Tân = Phù Hựu Đế Quân]

Vì khai phổ độ nhơn sanh

LỮ TỔ dâng kế đảm lãnh chư nhơn

Mượn đó mở bước chơn độ đặng

Ba ngàn ân phi lặng phá mê

Phi vương pháp lớn trở về

Cửu nhị hồi phục tựu tề khai cơ

DIÊU TRÌ CUNG hạn cho quy vị

Tiên xuống phàm lập chí phong nhơn

Gặp khi đại khai HUYỀN CHƠN

[Huyền Thiên Chơn Võ = Huyền Thiên Thượng Đế]

Ngộ đạo đến trước đài sơn Thiên Cửu

Nương nương từ bi LỮ TỔ đó

Xuống thế gian đồng độ linh căn

DIÊU TRÌ chí bửu Kim Bàn

Phân ra phẩm thiệt từ hàng khôi quy

Chúng tàng linh trói quỳ gần chết

Sai mạng nhơn rằng hết cho tan

Khách đâu khách đến linh tàng

Thôi lời hỏi thiệt dở màn họa tai

Chi LỮ TỔ đặng nay phải đặng

Chống ghe tường chiêu HOÀNG CHỦ NHƠN

Ta kêu một tiếng Ông đờn

Giữ lòng chánh trực không hờn thị phi

Khải đờn kêu chánh quy quân tử

Gần đến kỳ chẳng giữ chính nhơn

Có hơi hắc khí tiến dần

Trong mình có quỷ ma lần nhiễm khiên

Nhiễm khiên nhiễm lần lên qua khỏi

Bên từ thoàn [thuyền] hành khởi xá ân

Rửa lòng thì phải LÃO phân

Liên Hoa Bửu tọa giáp an khôn kiền.

 

Thần Lôi Công Lôi Điển tám phương

Ra trấn thủ hành đương vọng tác

Cửu chuyển đình Công Huỳnh Lạc

Thủ Nhứt Cao Ngũ biển Bắc lừng trùng

Trời đất sáng cỏ cùng mới lỡ

Hiệp hư vô dương tổ khí thành

Hiệp là phụ hiệp duyên lành

Hư vô hườn phản đời sanh Thiên truyền

Cuộc càn khôn thấy liền chẳng đặng

Lão Đạo đành khóc rằng chỉ tỉnh

ĐẠI ĐẠO đặng phục căn linh

Cần tu tâm trí nay mình thử coi

Trời không đất rộng nào có khó

Trời thanh huyền tiếng soi chiếu chỗ

Long ngân hổ tú kim đơn đặng

Tam công hồi cửu hai ba đó

Ngồi trên đài đơn tâm hoa nở

Thệ thủ thấy trời đều sáng tỏ

THẦY lột sắc nhãn mình thử coi

Huỳnh Đình quả thiệt biết hóa vô

Nói người cổ nhuệ tầm kế không

Kim quang chói sáng đặng quả công

Giáng cơ hiển thánh đều bái phục

DIÊU TRÌ LÃO MẪU, DI ĐÀ ÔNG

Bảo hộ cứu độ người tu chánh

Bình phục lai nhơn long phụng hành

DI ĐÀ linh quang phủ phong ngôi

Bốn ức nguyên nhân cũng không tranh.

 

Khuyên người tu đặng lánh kiếp khổ

Hơn mấy bao ngươn trong tưởng đó

Tiên Phật về trời tiếp nạn tai

Đa khai khẩu chỉ day về độ

Hai hội Long Huê bốn ức về

LÃO MẪU đại khai độ chúng

Trở xuống trần thế cùng DI LẠC

Cửu nhị kiến cao ba muôn phế

Tửu sắc tài khí người tham luyến

Mấy chục ngươn người địa ngục xiềng

Nay nghe LÃO MẪU kỳ khai chót

Biết việc khôn lanh hồi tỉnh liền

Lộng trần tác quái thần điên đảo

Hồn trận mê vào dễ ra sao

Bị trong trận đó ngờ lỡ bước

Dục hải kim ma đã bước vào

Mộc ma đó mười phần yêu mến

Biển thủy ma loạn tánh điên điên

Ngả qua ngả lại lui nhủi tới

Trở đầu nhớ LÃO kêu hối liền

Vì khai phổ độ kinh giảng dạy

Chư Thánh xuống phàm thiết lập khai

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN cho ân xá

Tỉnh ngộ hồi đầu lãnh ân thay.

 

Ta hề tích cũ pháp đồng

Lẹ mau mau lẹ khỏi sông Nại Hà

Trên Đài Thất Bửu của Ta

Phật lưu động tịnh khó qua biển hồ

Lối xưa xứ cũ phiên đô

Hồi nguyên một chữ Nam Mô xuyên Huỳnh

Càn khôn bổ xuống nhứt thinh

NGỌC chuẩn lã lạc Huỳnh Đình chuyển công

Kiết án phong hỏa kiết án phong

Chi võng Ly điên Tốn cuồng phong

Lượng khố kiết án đa kiết án

Hống tề tề hống nhứt tiễn phong.

 

THIÊN CƠ ĐẠO PHÁP ứng định HUYỀN

THIÊN HUỲNH ĐẾ khai ĐẠO HOÀNG THIÊN

THIÊN KHAI CHƠN GIÁO cơ luật đạo

THIÊN NGỰ AN NAM bửu pháp truyền.

 

HUYỀN khai hiệu ĐẠO HỒNG LẠC truyền

HUYỀN vựng trùng lai lộ bóng HUYỀN

HUYỀN KỲ đạo chuẩn bởi KỲ TAM

HUYỀN ngự ban truyền triển khai nguyên.

 

HOÀNG MINH KỲ CHỦ cao ngôi ngự

HOÀNG THIÊN NAM QUỐC LẠC HỒNG lư

HOÀNG ĐẠO không cảnh đời bủa pháp

HOÀNG KỶ KỲ TAM điển pháp thư.

 

XUẤT chào ba cõi MINH tuế CHIẾU

XUẤT trụ THẬP [TỰ] CÔNG khai bổ niêu

XUẤT điển VÔ VI đạo pháp vâng

XUẤT đề tái độ sắp Thuấn Nghiêu.

 

THẾ đời mai tỏ CHÁNH PHÁP nguồn

THẾ đàn cung thủ thiện chấp môn

THẾ hậu nhân gian xuất ĐẤNG NĂNG

THẾ định trùng lai một góc hồng.

 

TÒA HUYỀN ĐẠO lộ khai NHẤT THỐNG

Phụ Hiền Nhân thiên lộng trung HƯNG

QUỐC kỳ đạo cả khai vầng

Đông Tây Nam Bắc liên tùng NHỊ NGÔI

[Nhị Ngôi = Ngôi Nhị = Ngôi Hai]

HOÀNG NHỊ sự chúa tôi giao phục

[Hoàng Nhị = Hoàng Nhị Thiên = Ngôi Hai trào tam]

Lực vô vi hiện thực trổi cao

Kiền khôn đổi chuyển âm hao

Hoa Vân sắp hội lược thao lập đời

[Hoa Vân = Long Hoa và Long Vân]

Đôi ba xuống thế tọa lam thoàn

Dự cuộc càn khôn chở chúng an

Đời xanh chẳng biết lòng mộ đạo

LÃO ĐẠO phổ độ tại KIM BÀN

Giữ chánh cho mình luyện đạo tu

Ngươn tàn thoát xác: bảo ngươn thủ!

[bảo ngươn thủ = giữ kỷ nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần]

 

Xin cầu LÃO SƯ chỉ chúng dân

Chúng ngươn sợ khảo rằng muốn tu

MINH SƯ khẩu truyền y thuyết công hành

Tại LÃO chẳng đành bỏ tuyệt việc khiên

Ngày nay hườn chuyển người cần tu tánh

Loan Lịnh xuống phàm nhớ đặng rành rẽ

Dạng nói cho nghe quang minh chính đại

Hiệp hư vô tại hình tượng cái thân

[hiệp hư vô nơi chính xác thân]

Vô tư bả phản thất tuế tương sanh

NHỊ HOÀNG thân thành xứ đô hữu hạ.

[Nhị Hoàng = Hoàng Nhị Thiên = Ngôi Hai trào tam]

 

 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 7 tháng 7 năm Kỷ Hợi (07/8/2019), Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn, Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

 

Đông Lai khai mở Ngọc Liên Tòa

Đò ra tại thế ba dãy qua

Định Đế Vương Triều non nào chánh

Thánh Giáo chư phân xuống lần ba

Trào một trào hai danh TÔN ĐẾ

[Tôn Đế = Ngọc Hoàng Thượng Đế Thiên Tôn]

Xuất lộ kỳ tài liệu chỉnh tề

Thiên khai chỉ thị còn dành đó [1]

MINH CÔNG ĐẠI NHỨT giáng hạ đề

MINH THIÊN HUYỀN khai đạo tri tâm

Giáng thế lai gieo mầm ứng lộ

Vân hào quang đức chơn khắp chỗ

ĐẠI ĐẠO HUYỀN rần rộ chớp giăng

LUÂN giáng thế vân di chuyển bản [2]

Buổi ngươn tàn chót hạn tẩy trần

Thiên định rõ trùng vân diệu chiếu

Xoay ngược thời dậy cuộc vô liêu

Lượng THIÊN Y ai hiểu đắc thành

Xoay vận mạt THIÊN cờ QUỐC chánh

Lập cuộc trùng ĐỨC THÁNH đến nơi

Đồng kỳ Mộc Huỳnh Kỳ vận thới

KHAI CƠ THÁNH hợp thời chuyển thế

Huyền diệu tri căn khai ấn đề

HƯNG phong liêm chánh tề môn giáo

THIÊN CỬU đại kỳ lưu viễn Đạo

Hiệp khối bầu Nam tạo lộ phang

MINH tri kỳ sắc THIÊN ân bảng

Tướng không không tướng chuẩn tam ban

Cung tầng không chiếu tam kỳ hãn

Cao ngôi liên chốt tạng BẠCH ĐÀI

Xoay nghịch cảnh lập đời đã đến

Một nấc thang hồi lệnh bước lên

Hồng trần tạm gởi tuổi tên

Mau tỉnh trần mộng lên thuyền trường thi

Nay cuộc diễn pháp kỳ trước mắt

Đạo và Đời ai thoát cuồng xoay

Một giây một khắc an bày

Càn giăng nước lửa một giây không còn

Văn thơ pháp đạo môn ký để

Rõ hậu lai bê trể tàn nguy

Ngộ tu chánh đạo bước đi

Đường tu đúng pháp chơn kỳ công phu

THÁNH ĐỨC TÂN dấu lưu NGUYÊN ĐẠO

Chuyển kỳ nhân thông thạo Thánh Tiên

Vi vi vô vô THƯỢNG HUYỀN

KHAI CƠ ĐẠO THÁNH nhân duyên quy HOÀNG

Tại thế trần pháp ban chơn chánh

NGỌC [ĐẾ] Nam Phương khai hạnh kỳ ba

KHAI CƠ ĐẠI ĐẠO gần xa

Kim thân NGỌC [ĐẾ] giáng lập tòa phong linh

Đạo chưa rõ nhơn sinh hủ giá

Thủ ngưỡng HOÀNG HUYỀN bá trụ THIÊN

Chữ lai vân cổ hoàn truyền

PHỤ TỪ TRƯỜNG CHỦ chơn truyền văn vi

CHỦ THIÊN KHÔNG ẩn kỳ xuống thế

Lập long đình hạ thế chuyển hình

Kim đài châu mở lo mình

NGỌC CUNG THIÊN hiệu phục linh ban triều

Giăng chiến đại NGỌC DIÊU vân sắc

THIÊN MINH cơ chiếu Lạc thành lai

Biết rằng tiêu thúc sơn đài

Kỳ ba xuất lộ Giáo Khai QUỐC nền.

 

Chú Thích 1:

Trong đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo năm 1967, Mẹ Diêu Trì cũng khải lộ cho biết sự hiện diện của Huyền Thiên Thượng Đế dưới thế cũng như sứ mạng của Đức Ngài trong lần thứ ba trở lại trên đất nước Việt Nam:

 

“DIÊU  ý THIÊN cơ NGỌC giáng sanh

TRÌ tâm ĐẠO pháp KINH lai thành

KIM  hồi VÔ niệm QUYỂN tròn nghĩa

MẪU đáo VI truyền BA vẹn danh

thủy MINH minh THIÊN giáng để

CỰC sơn THIÊN định KHAI còn dành

TỪ hòa ĐẠI thể ĐẠI đồng chiếu

TÔN hiệp NGHĨA chung ĐẠO bạch thanh.

(Ngọc Kinh 3, trang 43, Thiên Khai Huỳnh Đạo, 1967)

 

Khoán chữ đầu trong mỗi câu của bài thơ thành: "Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn".  Nó cho biết bài thơ này là từ kim ngôn của Mẹ Trời. Khoán chữ thứ ba trong mỗi câu của bài thơ thành: "Thiên Đạo Vô Vi Minh Thiên Đại Nghĩa".  Nó tiết lộ cho biết cơ "Thiên Đạo Vô Vi" là đại nghĩa của Ngài Minh Thiên (Huyền Thiên).  Và khoán chữ thứ năm trong mỗi câu của bài thơ thành: "Ngọc Kinh Quyển Ba Thiên Khai Đại Đạo".  Nó nói rõ thêm "màn thứ ba/ kỳ thứ ba của Bạch Ngọc Kinh sẽ là "Thiên Khai Đại Đạo" (bốn chữ "Ngọc Kinh Quyển Ba" không phải chỉ đơn thuần là quyển sách có tên là Ngọc Kinh 3 mà còn có nghĩa là "màn ba của Bạch Ngọc Kinh". Chữ "quyển" còn đọc âm khác là "quyến" với nghĩa "cuốn rèm").

 

Ngoài ra, bổ dọc bài thơ ra làm đôi, lấy bốn chữ đầu trong mỗi câu của bài thơ trên để ráp lại thì sẽ được một bài thơ khác với nội dung: "Diêu ý thiên cơ, trì tâm đạo pháp, kim hồi vô niệm, Mẫu đáo vi truyền, vô thủy minh minh, cực sơn thiên định, từ hòa đại thể, tôn hiệp nghĩa chung".  Và lấy bốn chữ cuối trong mỗi câu của bài thơ trên để ráp lại thì sẽ được một bài thơ khác nữa với nội dung:"Cơ Ngọc giáng sinh, pháp kinh lai thành, niệm quyển tròn nghĩa, truyền ba vẹn danh, minh thiên giáng để, định khai còn dành, thể đại đồng chiếu, chung đạo bạch thanh."

 

Cả 3 bài thơ vừa nêu trên đều ẩn tàng thiên cơ mật nhiệm mà mãi đến hôm nay mới chính thức được giải mã rốt ráo.  Bài thơ chính 7 chữ có ý nói: Ta là "Diêu trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn" xác định "Thiên Đạo Vô Vi" là "Đại nghĩa" của "Minh Thiên", là cơ cứu thế "lần ba" của "Bạch Ngọc Kinh"  với danh xưng "Đại Đạo" và đích thực là do "Thiên Khai".  Minh Thiên và Huyền Minh là hai phàm danh của Đức Huyền Thiên Thượng Đế khi Ngài thị thiện trên đất Trung Nguyên mà thế gian từng biết tới.

 

Với bài thơ sau khi bổ dọc 4 chữ đầu, chèn thêm một chữ vào mỗi câu (chìa khóa chữ đỏ) thì nội dung của bài này sẽ hiển bày như sau:   

 

"Diêu ý [ẩn] thiên cơ
Trì tâm [hành] đạo pháp
Kim [ngôn] hồi vô niệm
Mẫu [lai] đáo vi truyền
Vô thủy [chung] minh minh
[Địa] cực Sơn Thiên định
Từ hòa [nên] đại thể
[Giáo] Tôn hiệp nghĩa chung".

 

Chèn thêm một chữ trong ngoặc vuông [chìa khóa] vào mỗi câu của bài thơ 4 chữ cuối thì nội dung của bài này sẽ hiển bày như sau: 

"Cơ Ngọc [Đế] giáng sinh
Pháp Kinh [Kỳ] lai thành,
Niệm quyển [cho] tròn nghĩa
Truyền ba [lần] vẹn danh,
Minh Thiên giáng [thế] để,
Định khai [giáo] còn dành
Thể đại đồng chiếu [viết]
Chung Đạo Bạch [Chơn] Thanh."  

"Pháp Kinh Kỳ" là "pháp đạo" luyện mạng dùng thần dẫn khí đi vòng Nhâm Đốc là 2 mạch nằm trong "kỳ kinh bát mạch".  "Truyền ba lần vẹn danh" là vẹn danh Cao Đài xuống thế ba lần trên đất nước Việt Nam. Lần thứ nhất là Ngôi Hai Ngô Văn Chiêu, để truyền trao bí pháp Cao Đài.  Lần thứ hai là Nhị Thiên Võ Văn Phẩm, để truyền trao tân pháp Cao Đài.  Lần thứ ba là để "khai Giáo" và truyền "pháp kinh kỳ" cứu vớt "đại linh căn" lập đời Thánh Đức Tân Dân. Còn "Minh Thiên giáng thế" là Huyền Thiên giáng thế, là Ngôi Hai kỳ ba hay Nhị Thiên trào tam.  "Để định, khai Giáo còn dành" là còn dành chờ kim thân Huyền Thiên đặt định việc khai giáo. Sứ mạng khai giáo của kim thân Huyền Thiên được "thể đại đồng" (tức là "Quần Tiên Hội) ấn chứng. "Chiếu viết" tức là có đủ Tam Ấn của Huyền Không Thiên Thượng phê chuẩn.  Và "Giáo" đó là "Bạch Chơn Thanh" cũng là một "thể đại đồng".  "Giáo" này được "khai" không chỉ để cứu độ cõi người mà còn để hóa độ cõi "thiên" trong tam giới.

 

Cho nên câu “Thiên khai chỉ thị còn dành đó” là nói về nội dung đoạn “thiên thơ” này mà Thiên Khai Huỳnh Đạo đã tiếp nhận thông điệp từ năm 1967 nhưng trước đây không ai có chìa khóa để giải mã.

 

Chú Thích 2:

“Vâng Thượng Đế Huyền Thiên mang hiệu

Thọ sắc Trời hiệu triệu linh căn

Quyển ba Kinh Ngọc lập văn

Khi đời đại chiến chớp giăng hoàn cầu

Tam thập lục luân châu giáng thế.

Chiết phần(lần) ba chuyển thể, Ngọc Hoàng

Hiện thân Di Lạc trần gian

Phật Vương là hiệu Minh Hoàng là danh.

(Di Lạc Chủ Ngươn, Ngọc Kinh, trang 34, Thiên Khai Huỳnh Đạo, 1967)

 

Trong đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo năm 1967, Huyền Thiên Thượng Đế có tiết lộ là “36 luân châu” vâng lệnh Ngài đầu thai xuống thế, là 36 vị Thánh Đạo Sư tương lai.  Giáng thế để cùng kim thân của Ngài "khai giáo" vì như đã nói trong Tam Nhật Đàn (1936) mãi cho tới nay Thầy Thượng Đế chỉ "giáng Đạo" chứ chưa "khai giáo".  Không những vậy, Ơn Trên còn tiết lộ rằng: "Chiết phần(lần) ba chuyển thể, Ngọc Hoàng hiện thân Di Lạc trần gian, Phật Vương là hiệu Minh Hoàng là danh". HẾT PHẦN CHÚ THÍCH.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Chín 2020(Xem: 436)
24 Tháng Mười Một 2020(Xem: 156)
Tất cả thông điệp của Thiên Thượng liên quan đến Đức Chưởng Thế