NGỌC KINH: LONG HOA MỞ HỘI KHAI QUỐC ĐẠO

02 Tháng Hai 202011:19 SA(Xem: 1189)

 

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

  

 

NGỌC KINH

LONG HOA MỞ HỘI KHAI QUỐC ĐẠO

  

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Long Hoa Mở Hội Khai Quốc Đạo cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 09 tháng Giêng năm Canh Tí (02/02/2020), giờ Mão.  Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn.  Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.
 

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 
V3.2023

 

 

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 
NGỌC KINH
LONG HOA MỞ HỘI KHAI QUỐC ĐẠO

TỐI THƯỢNG TỐI CAO CÀN KHÔN TRỤ

LỊNH ẤN CHỈ TUÂN TỐI CAO NHƯ

CÀN KHÔN BA CÕI AI DÁM SÁNH

LỊNH TRUYỀN KHẮP CẢ HIỆP THI TỪ.

 

LỊNH TRUYỀN KHẮP CẢ MƯỜI PHƯƠNG CÕI

TẤU TRÌNH DÂNG SỚ KỊP VỀ NGÔI

AI THEO CHÁNH ĐẠO TU HÀNH THẾ

AI THEO ĐẠO TÀ CHỚ BUÔNG XUÔI. (1)

 

PHẨM 1:
XUỐNG THẾ TRẦN KHÉP LẠI SỔ TRẦN

 

MƯỢN VAI THẾ chợ đời coi thử

MƯỢN DỤNG [THỂ] HÌNH [để dạy] hai chữ TỪ BI

Vô hình vô tướng bất y

Thiên hình bóng dạng thiên kỳ gần bên

 

Trần thế đâu chứng tên Tử Lão

Kẻ ngang ngăn công não mọi điều

Khuyên người răn đủ sớm chiều

Chiếu theo nhân quả hiện điều tội công

 

Giáo pháp cơ ban công giờ lộ

THÂN XÁC NÀY ẩn bộ TA đây

Thấy đời còn chẳng bao ngày

Sổ trần đã đến xác thây nổi bồng

 

TA ẩn dạng hư không khó thấy

XUỐNG THẾ TRẦN KHÉP LẠI SỔ TRẦN

Đến đời thay đổi chuyển từ

Không còn ai nữa cảnh trần đìu hiu

 

Đến lúc rồi dập dìu sanh chúng

Thật tiếc cho nạn khủng tạo lên

Tiếc thương TA đã lộ rền

Bây giờ phải hủy tuổi tên bụi trần

 

Xác trần phủ bụi trần đổi thay

NGÀI ĐÃ LỘ thế [trần] này TA xử

Phải kê khai tội công tư

Việc tài chiếu sáng tội trừ phản ra

 

Thứ nhứt ai cà sa mượn áo

Thứ nhì ai giả Đạo tạo Đời

Ung dung mượn Đạo với người

Diêm Vương mời đón chối lời đừng mong

 

Thứ ba ai núp bóng lời rong

Chưa tu nhiễm ác lòng thế gian

Chưa tu một chả hai đàng

Bây giờ đành buộc Diêm đàng buồn thay

 

Thứ tư ai vọng bày chuyên lợi

Kiếng gương TA dám nói xử oan

Chính TA phân xử trần gian

Vị nào sái lịnh hồi phân xử liền

 

Thứ năm ai lường phiên danh lợi

Được bữa nay sau tới họa to

Tránh điều cố vọng xét đo

Người tu cố gắng biết đò mà qua

 

Thứ sáu ai tà cầu sai phạm

Tự hỏi lòng thân tạm bao nhiêu

Bữa nay không được sai điều

Không tu sao kịp trời chiều sương đêm

 

Thứ bảy ai xưng thêm chân giả

Đạo tai gây về bả [ khập khiểng] chân đi

Trần ai đen tối mãi thì

Thời gian còn sống bao khi linh hồn

 

Thứ tám ai độc không nhơn ác

Rủa một lời thối phát một lời

Vào ra mê khổ thân ôi

Trần gian là cảnh bi [ai] đời đọa sa

 

Thứ chín ai tội la vây lãi

Do đời mình trồng trái đắng cay

Nghiệp chi cũng phải tai gây

Họa trời đâu khỏi cách vay thế nào

 

Thứ mười ai bán rao chia rẽ

Rằng sự chi đâu dễ được thành

Sự đời hai buổi tập tành

Không phân giai cấp thiện lành hiền nhân

 

Mười điều nêu thuyết chơn năng cứu

Lạc bất tu tất trả cầu như

Trí ngoan chợt tỉnh qui mạng lễ

Hồi tâm tánh thiện tội khiên tiêu trừ

 

Đã đến lúc hồi vang trống giục

Thấy chúng sanh ray rứt trong lòng

Cả thế gian thây chết ngập chồng

Nhìn cảnh vật tang bồng thiêu đốt

 

Cuộc thảm sầu còn mang đần đột

Đã đến rồi còn dốt mê đời

Tỉnh [lại đi] dương gian [ơi], đã ấn chỉ rồi

Đường sanh tử tả tơi phải chịu

 

Kể từ đây mọi nơi phải hiểu

Có than van cầu cứu diện TA

Bầu vũ trụ muôn điều khác lạ

Cả sinh linh tơi tả [xác] lẫn hồn

 

Có đua đòi đời chẳng còn không

Chung một cảnh phơi [xác ngoài] đồng ngàn dặm

Biến đổi hình mỗi nơi vực thẳm

Đổi NGÀY NAY XÉT CHẤM THẾ GIAN

 

Khó mà tin một cảnh điêu tàn

Đời như thế trần gian một kiếp

Còn hay mất TU MAU CHO KỊP

Chẳng ép ai một kiếp không tin

 

DỊCH ÔN quỷ đổi dạng hóa hình

Đà biến đổi chúng sinh khác hẳn

Cảnh không gian với địa muôn hàng

Đổi địa hình thế gian cuộc sống

 

TA TIẾT LỘ KHẨU XUẤT XÁC ĐỒNG

TAY CHỈ THẲNG HOA LONG BƯỚC TỚI

 

NGÀY TẬN KẾT cuộc trần ơi hỡi

Đã hết người vì bởi lộ rằng

ĐỔI NHÂN GIAN ánh sáng thiện lành

Cho sanh chúng biết trần thế đó.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ THẬT LÀ TA

KHẨU XUẤT LỜI NAY TA CHÍNH LÀ

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TA TỪ GIẢ

VỌNG [KỈNH] TA, THƯỢNG ĐẾ THẬT LÀ TA.

 

PHẨM 2:
CÔNG ĐỨC VẸN MỚI TỚI LONG HOA

 

TỐI THƯỢNG TỐI CAO cõi thượng giới

ỨNG KHẨU NHƯ LAI đến lúc rồi

NAY TA ỨNG KHẨU GIẢI PHÂN VIỆC

Bốn phương tám hướng thế cũng trôi.

 

Người ơi xin hãy dừng nghe nói

Ham chi cuộc sống cảnh đua đòi

Bởi TA đã thấy trần gian mãn

Đến lúc đối đầu thảm trần vơi

 

Liệu thân cố giữ cho bền nỗi

Hay là hồn đó xác nổi trôi

Cảnh trần TA thấy ôi thôi khổ

Đau thương vô số chết ngập thôi

 

NIỆM PHẬT MỖI NGÀY giảm bớt khổ

TA thương TA mới nói nên vô

Những ngày thê thảm bắt đầu đến

Sửa thân sửa xác tập Nam Mô

 

Chết sao nhiều chuyện lạ kỳ thấy

Chết vì ôn dịch [địa] cầu lung lay

Chết mà vô cớ chung nghiệp cả

Chết vì [chiến] loạn cả thế giới thây [phơi]

 

Bắt đầu phải trả lần nghiệp báo

Chết sao mà thấy hãi hùng [biết] bao

Đau thương cho trẻ chịu chung nghiệp

Thế thì TA phải nói sao nào?!

 

THỜI KỲ ĐÃ HẾT không còn nữa

Xác thân mất dạng, thảm sầu chưa!

Hãy nghe TA nói mà suy ngẫm

ĐẾN NGÀY TẬN THẾ phải biết chừa

 

CANH niên TÍ hai không [2020] báo hiệu

DỊCH lây tràn diễn biến phong liêu

Theo cơ trời con giáp ĐỐT THIÊU

Xem qua TA nói đã về chiều

 

Với cảnh này không lo tu chánh

Giới vô hình khác hẳn trần manh

TA đã nói lộ vẻ xử phân

Khẩu xuất lời PHÉP TÔNG tỏ lãnh

 

CÔNG ĐỨC VẸN MỚI TỚI LONG HOA

Trước gian nan sẽ toại an hòa

Được khen thưởng cứ mà bước tới

Là như thế ĐẠO TA PHÁT TỎ

 

NGÀY PHÂN XỬ bất kể xác thân

NGÀY TẬN KẾT dương thế gian trần

Là đã HẾT cho trần suy gẫm

Luật bù trừ công đức vẹn toàn

 

TA CỨU ĐỜI BẤT KỂ XÁC THÂN

Vào thi thử đã thấy thế trần

TA dễ dàng muốn để mọi người

Phải trả quả nhiễm vào thân bẩn

 

CHẾT VÌ BỆNH TẢ [LỴ] cả làng đi

CHẾT KHÓI LỬA, BINH ĐAO, YÊU QUỶ

CHẾT VÔ CỚ thực là thay tiếc [tiếc thay]

Chết mỗi ngày càng tăng lạ kỳ

 

Chuột chạy vắng đã lâu không trở

Heo vụn về là báo nằm chờ

Lọc lừa hết cho cạn cặn dơ

Còn con Phật con Trời tồn ở

 

Đến ngày thê thảm người chẳng hay

Ham chi quyền lợi phải lung lay

Báo hiệu cho đời sắp thay đổi

Dị kỳ khắp cả mơ tưởng dài

 

Ngựa chạy thua gì đến lúc rồi

Chó mừng vắng chủ về mà thôi

Thiệt đâu giả tạm tự phải nghĩ

Tất cả đều giả nhắm mắt rồi

 

Hay là tiếc của tạo ra sống

Trong tay nắm chắc được hoài không?

Tất cả đều giả phù du ảo

Rồi đây sẽ thấy chuyện Kỳ Bồng

 

Hãy nghĩ thật kỹ ai ơi nhớ

Nhắm mắt rồi còn có gì không?

Hay là tiếc của lòng vòng

Hồn thì quanh quẩn nơi không nương vào

 

Có ai chịu tội sao yêu quỷ

Biến bất ngờ [đại] dịch [thế] kỷ hoàn cầu

Tại dân gieo ác lẫn nhau

Chạy đâu cho khỏi dịch hầu bên thân

 

Coi thường TA giảng phân tất cả

Nay cuộc trần rối đã Biển Đông

Thiên tai dịch biến khắp đồng

Vì đây là cuộc sớm còn thế gian

 

Nếu ai hiểu thấu lời TA nói

Tự mà suy nghĩ hiểu những lời

Chớ đừng có tưởng thời nữa nghi

Nghe TA cố lòng tin chuyển ý

 

Một bước đi nhớ kỹ nhẹ nhàng

Được như thế mới là xứng đáng

Việc thiên tai thế gian đời cuối

TIẾT LỘ RÀNH THƯỢNG ĐẾ GIÁNG NGÔI

 

AI SÁNH BẰNG THỬ NÓI TA COI?

TA thay đổi hoàn cầu cũng bởi

Người biến đổi thú lôi biến đổi

Đổi địa hình đổi cả con người

Rồng phụng múa thưa [thớt] người Tiên Thánh

 

Muôn sắc màu muôn thuở trời xanh

Tàng NGỌC lộ TAM THANH xoay chuyển

Buổi hạ màn bảo vệ Thánh Tiên

Điển vô vi giải khuyên khai mở

 

Triệu Quần Tiên đắc đạo lầu cơ

Nay CAO THƯỢNG vạn vô đồng khải

Vạn con thuyền danh sắc kỳ này

Đây điển cơ người nay phải cố

 

Muốn làm người chớ hám mà hô

Trời thay đổi đất hồ thay đổi

Huyền diệu xoay có đuốc mà soi

TAM THANH GIÁO ra lời an bảo.

 

PHẨM 3:
XÂY DỰNG NĂM CHÂU MỘT BẦU TIÊN THÁNH

 

Ánh sáng từ bi

Xả hỉ đại từ

Độ cứu xuống trần

Điêu tàn đến chuyện

Vận chuyển khảo hành

Chúng sanh chịu khổ

Xác xơ cho người

Lầm lỗi ngày nay

Đến ngày giờ chót

Thoát khỏi phù tan

Than van kiếp đọa

DI ĐÀ ĐỨC PHẬT

Vô bậc vô biên

Vi huyền các đấng

Xuống trần cứu độ

PHẬT TỔ NHƯ LAI

Hai tay dang cả

Đáo hạ trời Nam

Già Lam ánh sáng

Nghe lắng lời cơ

Hữu vô mỗi cách

ĐẠI HẠCH DỊCH hành

Loạn tánh mê tâm

Ươn mầm sáng suốt

Có đuốc mà soi

Làm tôi dù phận

Cứu trần hiện sinh

Hiệp tình thiên phụng

Hữu dụng cứu trần

Nhục nhẫn bền vững

Tín dụng đức công

Tây Đông Nam Bắc

Hòa chặt âm dương

Rõ tường thời khắc

TRẬN LẬP TẠI TRẦN

LÝ PHÂN CHIẾT ĐÚNG

XÂY DỰNG NĂM CHÂU

MỘT BẦU TIÊN THÁNH

HẠ MÀN LONG NGAI

THIÊN THAI LINH TỬ

GIÁO CHỦ NGỰ NGÔI

CHỜ GIỜ NHỨT ĐỊNH.

 

OAI THINH NHỨT KỲ

VÔ VI CHƠN ĐIỂN

HẠ CHUYỂN LỌC LỪA

THAY ĐỒI TRỜI ĐẤT

VÔ CỰC HUYỀN KHÔNG

TÂY ĐÔNG CHỨNG ĐỂ

HIỆP KHẾ TINH ANH

RÕ RÀNH THẤY BIẾT.

 

Giáo thuyết điển cơ

Hoa nở trí tuệ

Chẳng hề khác đâu

Thoát đâu vương lý

Xả hỉ nghiệm suy

KIM TRÌ KHAI HUYỆT

GIÁO TUYỆT TAM KỲ

LIÊN KỲ HOA NỞ

Xin mở Lam Kiều

Chứng chiếu thay đổi

Thuyền xuôi cứu dân

Quan quân đạo đức

Tạo lực âu ca

Chan hòa hạnh phúc.

 

Xa Ha Ba Ra Ta Ra Dạ

Bột Ra Ha Yết Rị Yết Ra

Duệ Phấn Duệ Phấn Trà Duệ Phấn

Chất Đa Xá Na Bột Ra Ha

 

Đô Đố Ma Ra Tần Đà Ra

Phấn Tra Phấn Tra A Ba Ra

A Tố A Tỳ Bệ Thệ Phấn

Tác Bà Tác Bà Kiền Thác Bà

 

Xa Tỳ Ca Đát Rị Duệ Phấn

Kỳ Nễ Bạt Xà Phấn Ra Dà

Ma Ha Ca Da Rị Ca Noa

Bạt Xà Bạt Xà Dạ Xà Xân

 

Kiền Đà Kiền Đà Ha Lăng Dà

Ni Yết Ra Ha Lạo Đà Ra

Rị Thất Rị Thất Lô Chi Chiết

Đà Ra Đà Độn A Ca Ra

 

Dược Xoa Dà Bà Rị Chất Đa

Chất Đa Chất Đa Tra Chất Đa

Lô Ha Làn Dà Mực Rị Đốt

Tát Liễm Chất Ca Lột Lô Ca

 

Tuệ Phấn Tuệ Phấn Lê Tuệ Phấn

Yết Ra Đàn Đát Rị Hiệt Phấn

Ma Ha Ba Ra Cưu Ma Rị

Thương Yết Ra Dạ Kê Tuệ Phấn.

Cơ duyên trì thọ đi vào nguyện

Phật Pháp cao siêu giáo nghĩa huyền

Đường cùng sáu nẻo ba còn lại

Đi mãi duyên ai ở tại Thiên

 

Phàm ở tại đời lòng từ mẫn

Đối thảy mọi loài lòng từ ân

Tất cả chú tâm được đẹp ý

Mong rằng sanh linh bỏ hận sân

 

Đoạn diệt ly tham thân ái ố

Chứng pháp chân thiền hạnh phúc vô

Mong với sự thật không gián đoạn

Pháp Thiền vi diệu kết quả to

 

Được sống hạnh phúc vi diệu ấy

Vị lòng ít dục sự thật này

Khéo lên mật thiết được quả vị

Thể nhập bất tử sự thật này

 

Mặc dầu có gió bốn phương đến

Vị thể NHẬP TUỆ giao động quên

Thấy được THÁNH, ĐẾ CHƠN hạnh phúc

Thân kiến THÁNH ĐẾ ngự tọa đền

 

Như cây trụ cột không giao động

Dầu gió bốn phương nhập tịnh thân

Hoàn toàn từ bỏ sân si ái

Trí tuệ thâm sâu giữa hư không

 

Cao thượng cao thượng vô thượng giả

Pháp hạnh tối thượng phúc lạc an

Không thấy không biết vô thân tịnh

Khôn ngoan tịnh lạc thật dễ dàng

 

Mọi loài hạnh phúc năng trực tánh

Khôn ngoan thận trọng giữ giới chánh

Không hận không thù lượng rộng lớn

An trú niệm này nhứt mình sanh

 

Mong rằng không có gạt lừa dối

Đau khổ cho nhau buồn thế vơi

Hữu tình sanh chúng TỪ TÂM tập

HÃY TU TÂM Ý CHE CHỞ NGƯỜI.


Án Khê Khê Hế Khê Khê Hế

Nhập Tạ Ra Nhập Tạ Ra Hế

Bát Ra Đệ Nẵng Nẫm Đà Nẫm

Thắng Kiết Ra Dạ Dạ Bồ Đề

 

Ô Đà Ra Du Lam Bà Lộ

Tát Liễm Bộ Ca Đà Lộ Đô

Trà Tỳ Ni Thạch Thập Phạ Ra

Yết Đa Ha Chất Ca Đa Bộ

 

Án Án Ra Hồng Án Ra Hồng

Phạt Rạ Phạt Ra Bạt Ta Phòng

Tất Rị Hất Rị Lô Chế Chiếm

Được Dạ Ra Ha Ba Ni Không

 

Trượng Kỳ La Yết Đế Ra Dạ

Ma Ha Đạt Đát Kỳ Dà Da

Sắc Đế Sắc Đế Thập Sắc Đế

Ứng Thố Dạ Ca Ra Tây Na.

Khi còn tỉnh thức nên TÂM CHÚ

Đến nghe PHÁP PHẬT lời dạy tu

Bao nhiêu người đến không hề thối

Tấn ĐẠO BỒ ĐỀ thảy tiêu trừ

 

Một sắc một hương cùng một kệ

Một câu nghe PHÁP ĐẠO BỒ ĐỀ

Đều vì chúng khuyến lời Phật dạy

Bao nhiêu người nghe lìa khổ về

 

Nghiệp mới không tạo tâm từ bỏ

Sanh hữu tương lai báu diệu vô

Vậy nay TĂNG CHÚNG hiểu thông suốt

Pháp đưa pháp hạnh niệm Nam Mô

 

Đúng thời nghe pháp lòng tối thượng

Nhẫn nhục nhã hòa đem tình thương

Sống đạm giản dị được tịnh lạc

Dễ nói nhu hòa nhường nước nhường

 

Sống thấy vừa đủ không cao [ngạo][ngã] mạn

Khéo chân thực sự ít rộn ràng

Căn được tịnh lạc hiểu thông suốt

Hữu tình tu tập phúc lạc an.

 

Pháp cao thù thắng

Nói rằng chúng tăng

Thù thắng thuyết giảng

Căn ban tăng trưởng

Nên thường cho người

Tại nơi phàm ở

Không có gì đủ

Khuyên nhủ sớt chia

Phải lìa hung dữ

Hành tu một dạ

Cao cả hy sinh

Muôn sinh tiến triển

Phật niệm một câu

Một câu sai sửa

Tu sửa thân liền

Pháp huyền hành thiện

Pháp nhiệm khó tầm

Dạy thầm chuyển pháp

Mạt pháp đời nay

Trần tại thiên Việt

Ai biết tại trần

Nguy nan thâu ngắn

Rõ ràng người thấy

Dịch thảy thương tâm

Tiếc năm châu tiếc

Dữ biết lành an

Ác sai thấy liền

Lương thiện tà bỏ

Chính rõ ngọn tâm

Trí thâm càng mở

Dò cho kịp chánh

Pháp hạnh vô thiên

TA khuyên bá tánh

Chúng sanh sống còn

Làm tròn ban lịnh

Tu tịnh mà về

Sông mê gược bỏ

Rộng ngõ nhơn sanh

Đạo lành tiếp nối

Trọn đời mà đi

Nhớ ghi đầy đủ

Hành tu không sợ

Đáp ơn Thiên Thượng.

 

 PHẨM 4:
KHAI QUỐC ĐẠO MỞ HỘI LONG HOA

 

SƠN TRUYỀN THẬP TỰ [CÔNG] HIỆP NHỨT CHI

Án bình can tá nảy địa vi

Huỳnh quang nhứt khí từ ân chủng

Bổ hóa diệu ân tam cõi quy.

 

DUY NHỨT HIỆP TỰ TRUNG ƯƠNG LỘ

Phổ tế Thánh tư vào bộ sổ

Điều ác đức hết dân sa đọa

Nay Luật Đạo cân tội lỗi đồ.

 

HUYỀN ĐỨC THIÊN HẠ [PHÀM] TRAO THÁNH ĐẠO

Cân sửa loài người bổ hóa vào

TAM THÁNH TINH QUÂN từ ân hóa

Lịch hạ Đại Thiên ân đức nào.

 

Thánh Tinh Quang QUỐC quy thập vạn

ĐẠO THƯỢNG THANH THIÊN Luật Đạo răn

Giác mê mau thức lời CHÁNH GIÁO

Đài ngũ luân hành hình tử căn.

 

Ơn HOÀNG PHỤ sanh nhi KHAI ĐẠO

Sanh ba ngôi tam bửu CÀN CAO

Từ ấu nhi học Đạo [đến] lão thành

Kinh dữ Đạo, Đạo mầu sáng tạo.

 

Chúc niên Canh dựng nên QUỐC ĐẠO

Vì lòng từ thất giáo Đạo vào

Xây nền hóa vì lòng Phật Thánh

Kiếp trần ai sửa đổi án bào.

 

Chúc niên Xuân Chuột chạy bờ ao

Cho cả thảy con lành theo Đạo

Tỉnh theo Đạo thức cũng theo Đạo

ĐỒNG HIỆP NHAU ĐẮP THÀNH CHÁNH GIÁO.

 

Màn đêm đã phủ rạng sương mai

Cõi trần ai ngũ NGỌC [ĐẾ] tiếc thay

MUÔN NĂM CÓ MỘT HIỆN LINH ĐIỂN

MAU TỈNH! NGÔI XƯA TRỞ LẠI NGAY.

 

ĐỨC [THÁNH] tái sanh con đường QUỐC ĐẠO

Nay luân hồi quả báo ai ôi

Gìn lòng CHÁNH ĐẠO đắp bồi

Hột giống nay tốt đất trời thay ngôi

 

Ân bổ hóa cùng TRỜI bổ tánh

Nảy thiên chi ĐỨC THÁNH TÁI SANH

CAO NGÔI tỏ rõ phước rành

Vụt tắt muôn loài quần sanh dứt mãn

 

Trong ngũ châu tội vạ nàn tai

Nên phải chịu dịch bầy chịu phạt

LÀ NGƯỜI [NHƯNG] THAY HỒN ĐỔI XÁC

Già mà hóa trẻ THIÊN-PHẬT thế gian

 

TRẢI CỐT CÁCH NHÂN LOẠI

HAI NGÀN NĂM thiệt hại nạn tai

Ra kinh khẩn cáo trần ai

Hội Đồng xét xử  dịch tại muôn loài

 

Hữu vi phước THIÊN KHAI NỐI TRỊ

Nguyện hoàng đồ SƯ chỉ bình an

MINH VƯƠNG sửa trị an nhàn

Nguyện vãng Đại Trượng Tuế Tân Vạn Tuế

 

Cung khấu ĐẾ HOÀNG thọ vi ĐỨC

Vạn vạn tuế OAI LỰC QUY CĂN

Ngũ châu an lạc đắc thành

Cung duy CHÍ THƯỢNG thế thành chúng an

 

TẦM CHUNG MỘT MỐI [GOM] LẠI MỘT NHÀ

Đạo tu dắt hết bước lên tòa [sen]

MẸ GIỐNG HỒNG, CHA RA NHỨT BÁ

VÂNG LỆNH GIÁO TRUYỀN HÓA THÁNH TÒA.

 

MỞ CỬA [TRÀO] TAM QUANG KHAI LIÊN HÓA

Bước đến nhà Tiên LIỄU mang hoa

Biển ái trần là chốn mê hà

Mau phá trổ về mở [Địa] Võng [Thiên] La.

 

Xuân niên sau sự dịch tử nguyên

LIỄU như khiết thủ lộ hỏa biền

Đạo phong lai TỬ THIÊN táng tử

LIỄU nguyệt vùng cơ hiện quảng tư.

 

Hối hối phàm tại dương can vọng

Liễu LIỄU NƯƠNG muôn nhứt xuân phong

Dĩ quá khứ lộ Đông tiêu chánh

Phú thiên LIỄU ký nhựt lậu thanh.

 

[Liễu Nương = Liễu Hạnh Thánh Mẫu = Liễu Hạnh Tiên Tử = Ngũ Nương Diêu Trì Cung, là nương thứ 5 trong Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung tức Liên Hoa Cửu Phẩm Lịnh Bà]

 

KIM ban yên hóa thành trung bá

Vô định THIÊN sanh kiến xuân đài

Thành LIỄU thành lý hòa quân hữu

Nhu bất nhu cầu vô sự như.

 

Kiến KIM chỉ tử tường đáo thụy

Trí đảo bất tu lu tại lý

HẬU phục nhập hạ kỷ tiết giao

Túc điền LIỄU phục võ lai tào.

 

Đàn giá PHỤ HẬU làu dụng ký

Tri sanh như dĩ KIM đắc quý

Vũ hậu nhơn đồng dĩ NHỨT ban

Khả thán LIỄU hiện năng thạch hoàn.

 

[Thiên Kim = Nhứt Kim = thiên danh của Thái Kim Anh, Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường và là Đức Chánh Giáo của Bửu Sơn Huỳnh Đạo.]

 

Hảo sự bốn phương cảnh hảo tồn

Ngũ thập tâm nhi mãn danh công

Can can họ vị tồn phương cảnh

PHỤ HẬU duy tân tái phùng Xuân.

 

Nam Tây phi xuất vân ngộ quý

LIỄU hiện cát lai linh ứng chí

PHỤ HẬU xuất liễu vi bạch lộ

CHÁNH võ đa QUÂN đắc kế vô.

 

Xuân nhiên PHỤ HẬU cơ đăng lý

Lễ nghĩa lực tâm PHỤ trường phi

Liêu liêu LIỄU hạo kỳ vô định

Vô lậu nhiệt thăng tự trí ninh.

 

Châu Trung QUỐC dịch bình tiêu Hán

Quy lộ như HÀ tứ hành ban

LIỄU liễu tựu dĩ HÀNH [HẠNH] THIÊN lý

Thính lai chiếu phá định NGỌC kỳ.

 

Minh cảnh phá phổ DI HẬU tái

LIỄU lai vị hướng phong kế ban

Phước hữu phước an MỘC lộ đàng

QUÂN nguyên kỷ tác HÀ thiết lữ

NƯƠNG HẬU đáo cung LIỄU chi bàn.

 

Hảo kiếp phùng tử vô cao hạ

Phục vi như tứ xuân hồi ba

Thùy ki Tây nhựt thời hữu tiếp

Ân hảo phong vân phục thi hoà.

 

TÔN HUYỀN lộ tống cập thới chánh

Lưu cảnh lưu vi quới nhơn hành

Tư tài trung quyết tùng bất nhứt

Khả tại cầu mô mô thủy thanh.

 

Luận hiệp phân sự THIÊN hữu tứ

Giác lợi giác an hoạch thuận tường

HẬU siêng KIM bửu hình giáo lợi

Đàm tiếng lực tân ngoại cảm tương.

 

Tiền khúc quân sanh tuy suy số

Kham khảm hô đầu dụng lực tô

Đắc thắng đắc hối tam dữ bại

Xuất môn xuất tát xuất khứ bồ.

 

Thiên chương lâm tụ tự căn quản

Giáp giáp huy tương huỳnh quế căn

Cầu bất cầu linh đoạn thục ninh

Danh tại cánh hảo nguyệt cảm năng.

 

Giọng mạc toán lộ cơ quân ký

Khúc tân tứ giá tự trương uy

Phân phân tát mạc cần Canh lực

Lưu phong lưu nãi tiếng đàn vi.

 

Trục tuế lãm hóa tùng thâu hạ

Khước khước KIM giai trở phùng HOA

HUỲNH thêm BÁT ảo chu biến kế

Bỉ bỉ BÍCH như lai VÂN hà.

 

Ba đào lục đoạn bất như ý

Thính tử đáo tùy đoạn trợ hi

Dĩ bảo đa lực tợ HÀ đắc

Đông án thủy sơn ngút hoán huy.

 

Thượng Thiên tam lục tầng cảm hứng

Liên Tòa Chánh Pháp siêu thượng tu

Bốn muôn tám ngàn sơn thổ vạn

Trùng điểu thú căn chở che chung.

 

Ba ngàn thế giới vui say đó

Vũ trụ hoằng khai ĐẠI ĐẠO lo

Chánh từ ưng phóng linh hồn xả

Đem phước thiện tồn tọa hạ gò.

 

TAM CÕI CHỦ GIÁO TIÊN VŨ TRỤ

QUỐC ĐẠO an bang hạ tọa như

BA TRÀNG THUYẾT PHÁP CÂN TẠO HÓA

Cõi LIÊN HOA từ BẠCH chí tư.

 

Ngoại càn khôn Tam Giáo Ngũ Hành

Thiên cơ họa vấy mình giác tánh

Phẩm Liên Đài khó thấy lớp thành

PHONG THẦN rạng chuyển Thiên Tiên Thánh.

 

Nhờ phép mầu rọi xét ngụy tà

Trừ kẻ hung cõi thế trần na

Cứu độ kẻ tinh quang chi chiếu

Dòng HỒNG LẠC TIÊN ĐẠO bổ hóa.

 

Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín năm ngôi

Hiệp cả thảy âm dương đồng hội

Truyền thuyết răn nguy biến lục phương

Muôn tạo hóa trở lên Thượng Giới.

 

Rạch roi QUỐC ĐẠO dạy giá dân

NGỌC tiền chơn đuốc huệ soi phần

QUANG MINH HOÀNG ĐẾ PHONG DANH SẮC

Chí truyền tổng suất ĐẠO HOÀNG ÂN.

 

LONG HOA mở hội KHAI QUỐC ĐẠO

Hoằng khai Tam Giáo nghĩa ĐẠO CAO

QUỐC ĐẠO thới thới ân cảm ĐỨC [THÁNH]

Đem nền CHÁNH GIÁO cứu khổ sau.

 

LONG HOA MINH ĐẾ mười ba cõi

Sao chẳng tranh danh xảy tay người?!!

Đem thây lấp biển loài tà quỷ

TA thấy họa tai lụy dầm rơi.

 

La Môn chém giết hành hung báo

Đời khổ hải muôn họa hoạn vào

Giữ phước lành theo TỪ BI ĐẠO

Lánh khổ sông mê tát than nào.

 

Thương dân không biết THẦY khuyên dỗ

RA KINH CHO NGƯỜI TẬP NAM MÔ

THẦY CHA dạy dỗ này thức tỉnh

Bằng nghịch cải lầm mắc chữ lo.

 

Nghe THẦY dạy về điều chân chánh

Đổi trở xoay lực biển nhơn lành

Điều huyền bí Canh Tí đến kỳ

Nghe Sào Phủ mở thi ĐỨC THÁNH.

 

Theo Đạo Đức khỏi tai khỏi họa

Cột HUYỀN KHÔNG heo chó chạy ra

NGỰA ngoại xứ truyền tích xem coi

Đời thay đổi PHẬT-TRỜI giáng hạ.

 

Ngũ hành luân chuyển nhiều mạch biến

Phản khắc chúng sanh họa tai miên

Đời tận thế thay đổi nhiều miền

VÔ VI CỰC CỔ BÀN TÔN VIỄN.

 

Cõi thế gian ngũ hành bạo động

ĐẾ [THƯỢNG] GIÁNG PHÀM tánh sửa THIỀN TÔNG

DỰNG THẾ GIỚI sửa Đời nghĩa Đạo

Mau thức THEO ĐẠO CẢ ĐẠI ĐỒNG.

 

Họa trời giáng xuống tiêu tan thế

Khắp trong ngoài biến dậy tư bề

Họa tại thì mất đều tất cả

Tiêu tan thế giới biết đâu về.

 

Tu là hạnh phúc người ơi

Tu là biến đổi cuộc đời đổi thay

Tu là ánh sáng ban mai

Tu là cội phúc không ai chận đàng

 

Tu là còn mãi hiển vang

Tu là trở lại tiên bang hiệp đài

Tu là ngọn gió nhẹ lay

Tu là quên lãng hưởng ngày tự do

 

Tu là hết khổ quên đò

Tu là Cực Lạc Sen Tòa ngồi lên

Tu là diệu pháp đề tên

Tu là sự thiện kề bên Phật Trời.

 

Thuyền từ bác nhã réo gần xa

Minh tâm kiến tánh thoát khỏi qua

Tu hiền chuộc tội khuyên tất cả

Điều họa tại mình chớ trách TA.

 

Nguyên châu tử diệu huyền xoay tảo

Hiệp Kỳ Tam tụ đỉnh xiết vào

Nền Khôn Đế Tây Nam Chủ Đế

Vọng liên sao muôn cảnh lạc nào.

 

Hữu dụng cứu trần

Trần gian dịch bịnh

NGỌC LỆNH xa gần

Cầm cân tuồng bổn

Chẳng mòn tu nhơn

Sắc son tu Đạo

LONG [HOA] GIÁO CHỦ tân

Phụng ngân thể hiện

Lọc tuyển nhơn lành

Giải rành nhân quả

Gần xa vô ý

Túc kỷ xác thân

Biết bạn biết mình

Chơn căn qua liễm

Qui y điểm hóa

Âu ca việc rõ

Hàm cơ chứng chiếu

Nở nhiều tuổi tên.

 

Họa trời giáng xuống tiêu tan thế

Khắp trong ngoài biến dậy tư bề

Họa hại thì mất đều tất cả

Tiêu tan thế giới biết đâu về.

 

Làm nền tiến hóa

Tất cả giải hết

Đoàn kết cứu dân

Vì dân mở phúc

THÁNH ĐỨC cho đời

Đạo đời song bước

Thao lược điểm tô

Nam mô tâm trí

Qui y vững nhiều

Sớm chiều thường lạc

Khúc nhạc lời nghe

Bồ đề hạnh đạo

Không tạo nhiễm mê

Lắm hề danh lợi

Đạo đời tình thương

Lạc thường cố gắng

Y Thánh y lời

Dòng đời vạn sự

Lánh dữ tầm lành

Lợi danh chẳng đắm

QUAN ÂM dìu dẫn

Duyên phần chuyển xoay

Đông Tây Nam Bắc

Hòa trạch Tiên Rồng

Non sông rực rỡ

Cõi mở thông đường

Muôn phương địa mở

Trận đồ lập tại

Hoát đài Bát Tiên

Chín phương Trời chứng

HỒNG QUÂN xoay chuyển

MINH HUYỀN định giờ

Vi vô hấp thụ

Kim ngô tứ hình

Thần tinh chí xuất

Nghe Phật lắng nghe

Màn the tới đó

Biết rõ điển khí

Thiên Qui bảo an

Xua tan mê lầm

QUAN ÂM soi độ

 

Thuyền bát nhã rước ta mới thấu

Gánh từ bi tỏ rõ minh đài

Từ khai mở tam thập lục thiên

Vào THÁNH CHÚA đền vàng ngọc báu.

 

Ra Yết Ra Ha Ra Yết Ha

Nê Yết Ra Ha Nan Địa Cán

A Bà Yết Ra Ha Yết

Yết Ra Yết Ra Yết Ra Ha

 

Đạt Chế Đạt Chế Đu Ra Dạ

Bát Ra Bát Ra Phạt Ma Ha

Yết Ra Yết Ra Ha Dạ Há

Đột Đà Đột Đà A Rị Da

 

Bà Lộ Bà Lộ Ha Ha Đế

Bệ Ra Bệ Ra Mật Rị Nê

Đát Liễm Đát Liễm Ra Bạt Vệ

Đát Ra Đát Ra Ca Di Đề.

 

Tâm chú diễn Kiết Trị Chất Đa

Ma Ma Lô Địa Thị Gia Ha

Ấn Khố Sắc Mật A Đế Dược

Hồng Hồng Ca Phấn Tát Bà Xoa.

 

Vô năng vô hạ vô thế giới

Giới diệt ngã tận giới thảm giới

Kiền Bà Tát Đát Thất Rị Xa

Biến hư không giới đảnh phất hồi.

 

Giới tọa vô động không không động

Thế nhập kỷ hành khả tiêu phong

Không giới đại chúng tâm vô chiếu

Thuyết thuyết chú thần học vô tâm.

Danh vi đại lực từ bi tảo

Tường vân kiết xứ quả thành bao

Kim đắc vương bảo hào thị chúng

Tương phụng tương ân thành ý vào.

 

Nê Ra Đà Ra Ha Ha Nẫm

Xà Dạ Xà Dạ U Đa Xa

Đa Ha Đa Ha Yết Ra Ha

Nê Đà Ra Rị Năng Điện Ảnh

 

Ca Lô Ca Lô Na Cu Ra

Lô Di Lô Di Tỳ Đề Xá

Đô Lộ Đô Lô Bàn Đà Nễ

Bác Ra Bác Ra Bạt Xà Ra.

 

Tường vân pháp giới vô cùng tận

Một niệm tròn y Đạo cảm vân

CHA LÀNH THẦY dạy tròn một niệm

Vô Thượng Vô Không hiện phương y.

 

… tam lượng số

Suy thời mãn sự linh linh mô

Kỷ cầu nhân tự suy mạng lãnh

Thục thục than nhơn bất khảng nồ.

 

Di chỉ di cơn di bỉ thử

Lực bất lực lao khuyển nhơn tư

Đa bảo thiên trùng như tợ cánh

Hoan hoán chung hung vạn phục lư.

 

Can thử can bả tranh ngô kỵ

Canh vân ngoại tác kiếp tối thi

Dịch thú dịch nhơn tai hút líu

Dịch chỉ dịch thời cấp hủy bi.

 

Huyền huyền trị hỏa hồi phục khứ

Tốc hạ hòa giai Canh giáng thư

Diên mạc y cựu vi thùy hóa

Lãng lãng dịch phong thế đáp cư.

 

Dịch ôn dịch tháo đầu tiêu hý

Khuyết cơ khuyết nhược mạt thế kỳ

Lưu hồng tỳ vọng tu tức toại

Chiết binh khước sự vấn y nhi.

 

Ác binh quân nhữ công đăng lý

Hạo hạo đảnh trình chiến khứ kỳ

Như hoa như giang đồng liễu bản

Công thủ công thương họa đồi chi.

 

Thu đông quá hạn lãm tâm Chúa

Quới quới mưu thục hãn bất tư

Tạm đình tác sự lợi tư hữu

Hỉ mục hỉ giai cụ tích lưu.

 

Thiên lý bá công nhiên trường huyễn

Hào thượng thiên vi kiệt tự nhiên

Đảo liên niên hạn kỳ định số

Điền trú liễm phong Tí Sửu kiêng.

 

Bất tương bất lộ thiên ban tản

Nhược vấn sử xanh tổn hiến lang

Dịch dịch ôn họa thời suy vận

Bang ngoại khá trương tác lãnh hoang.

 

Dụng u tạm cắt ngừa phúng vận

Phước họa liệu tiêu suy sanh mang

Thổn cố ức tính Thu thâu bổ

Huống ngộ cảnh tương tiêu tức an.

 

Thời thời hoạn hoạn tỏa lan quỵ

Tân phiêu sốt ngạt độc kỳ bi

Đương phục cầu khởi cơ mạng tiếc

Kỳ liệu kỳ toàn sanh sanh quy.

 

Tí Canh giáp vị đa đoan khứ

Tiêu tức tiêu giang trực hồng tư

Đãi Xuân bất thị hộ môn cát

Liễn liễn đáo công hậu thế như. (1)

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

  

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

 

HẾT

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn