NGỌC MINH KINH

21 Tháng Sáu 202011:45 SA(Xem: 2847)

 

 

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NGỌC MINH KINH
 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Minh Kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 01 tháng 5 năm Canh Tí (21/06/ 2020), giờ Mão; vào ngày 09 tháng 5 năm Canh Tí (29/6/2020), giờ Tí; vào ngày 1 tháng 6 năm Canh Tí (20/07/2020), giờ Tí; vào ngày 1 tháng 7 năm Canh Tí (19/8/2020), giờ Tí; vào ngày 11 tháng 7 năm Canh Tí (29/8/2020), giờ Mão tại Thánh Đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

 

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 
V4.2024

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 
NGỌC MINH KINH
 
1. PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH

 

Thi
 
DIỆT TIÊU TIÊU DIỆT KIẾP NHÂN SINH 
DI ĐÀ HẰNG MỞ CHUYỆN DUY LINH
RẰNG MAU TỈNH GIẤC VƯỢT MÊ BIỂN
DI ĐÀ KIM SẮC PHẨM NHẠN THINH.

[NHẠN = Chữ Nhạn bộ Chuy có nghĩa là thư tín, tin tức, thông điệp. THINH = thanh = lời. KIM: đương lai, hiện tại. SẮC: sắc lệnh, răn bảo.]
 
Giảng
 
TĨNH TÂM phút xét suy thời loạn
TÂM TẤT THỊ PHẬT cũng kề gần
Ngày giờ giây phút bụi trần rũ
ĐẠO ĐÂU XA bởi lòng thoái sân.
 
Ngắm cảnh trần hoàn hợp lại tan
DI ĐÀ PHẬT TỔ vọng xa gần
Xót thương kẻ thế mãi mê muội
Cung đàn sáo nhạc mãi âm vang.
 
Sông mê khổ thoát lòng cầu ước
PHẬT muốn thế ni TẠNG TRÍ LƯỢC
PHẬT ĐƯƠNG THỂ, GIẢI NHÂN GIAI CỌNG [NGHIỆP]
KHAI TRÍ TUỆ CĂN LINH THÔNG BƯỚC.
 
CỨU NHÂN KHỔ NẠN CÕI TA BÀ 
HIỆN ÁNH MƯỜI PHƯƠNG DIỆU DIỆU XA 
LÒNG TỪ THƯƠNG XÓT NHÂN GIAN CHÚNG
DI ĐÀ PHẬT TỔ PHÓNG QUANG TÒA.
 
Trần ảo vần xoay bạc ác hung
Điên đảo đảo điên độc dữ cùng
Chúng sinh u ám tối tăm loạn
Nước bể lệ tuôn đoạn thảm chung.
 
DI ĐÀ BI ĐẠI đời sa đắm
PHẬT TỔ hư vô hướng thiện tầm
Bụi trần phiền não oan gia nghiệp
TÂM KINH TU ĐỨC LỰC VÔ [VI] THÂM.
 
Sổ vàng ghi chép ác thiện toán
Nhân gian xa gần nước muôn dân
Hư không y THƯỢNG THIÊN sắc thế
THIỆN PHÁP mô trì giả chúng nhân.
 
TÚC THẦN TÚC TRÍ NHÂN ÁI KÍNH 
PHỔ ĐỘ CẢM HÓA BI CỨU LINH
Linh nhân lợi lạc phương thường kiến
PHẬT QUÁN TỪ BI THỜI HIỆN THINH.
 
Nhân sinh ly loạn nhân nạn dữ
Oán tất hãi kinh nhứt thiết chư
Nhận thu bất tận tu vô lượng
Diệt khổ đắc sinh phiêu phiêu như.
 
TÂM LÀ QUÝ NHỨT  chớ coi khinh
ĐỪNG MÊ ĐỪNG LOẠN bởi tâm mình
DƯỠNG TÍNH AN THẦN TÂM PHẢI ĐỊNH
CHO KHIẾT CHO TỊNH MỚI AN BÌNH.
 
Mau tỉnh giấc nồng bớ nhân sinh
Tranh ăn tranh thứ [cao thấp] tự giết mình
MỞ LÒNG QUẢNG ĐẠI TỪ BI CHÚNG
ÂN HỒNG NGỌC CHỈ SẮC BAN LINH.
 
TU mọi sự thế chính vững bền
ĐỨC TIN TÍN SỬA LÒNG CỐ TU
Làm nên biết rõ sanh kịp nền
Chuẩn phàm tục hoá thanh tao tự.
 
BIẾT HỐI TU TRÌ được thân nên
Hối kịp cảm tắc nam tín nữ
Ngộ đạo chí công sức lực truyền
CẢI HÓA TRONG SẠCH NỢ TRẦN RŨ.
 
HÓA ĐỨC PHÚC nay đến NƯỚC THIÊN [ĐƯỜNG]
Tránh mê kẻ thế muôn hồng tử
Dữ [và] việc mọi đàng kiên tâm đền
THEO CHÂN ĐỨC PHẬT TÒA VÀNG NGỰ.
 
LÀNH NHIỆM KỲ THAY LÒNG MỘT NIỆM
Cảm hóa mai sau mọi đàng tu
Đức vẹn bền chí NĂNG HÀNH THIỆN 
HÓA GIẢI BI AI ĐẠO ĐỨC TU.
 
Chúng sanh phiền não lộ tắc [tức thì] phiền
ĐỨC hoán thông VÔ [CỰC] THIÊN THỦ THIÊN
NIỆM PHẬT PHẬT ĐỘ LINH SANH CHÚNG
HIỆN THÂN VỚT KẺ ĐOÁI PHẬT TIỀN.
 
Kệ
 

Muôn dân sĩ tử
BI TỪ MỞ LÒNG
MỘT LÒNG MỘ ĐẠO
TẬN ĐẠO THẦN TÔN

Báu muôn phần quí
Một khi thoát nạn
Tiêu tan bịnh tai
Đông Tây Nam Bắc

Thời lạc tiêu tan
ÂN CẦN NIỆM PHẬT
Thời tất ách tai
Khi nay sóng gió

Túc mô thông lực
TỈNH THỨC KIẾN PHẬT
CÓ ĐỨC CÓ NHÂN
THẾ TRẦN GIÁNG ĐỘ

Nạn khổ siết bao
Cảnh nào hẹp lối
Hại người gớm ghê
Đục mê nặng nề

Lối về chẳng rõ
Bảo cho đường lối
VIÊN HỘI NHỨT LINH
Tiền sinh trái nghiệp

Vạn kiếp oan thù
Người u ám đọa
Vạn khổ liên miên
Trần miền trầm luân.

Thi


TẦM CƠ LINH GIÁC ĐỘ NHÂN SANH
LONG ĐÌNH THỊ HIỆN THIÊN HOÀNG THÀNH
CHIẾU SOI ĐIỂN TRỤ MUÔN SỰ KHÓ 
SẮC MÀ SẮC VẪN TRỜI BAN LÀNH.
 
ĐỊNH TÂM AN LẠC MỘT LÒNG THÀNH 
NGỘ TÂM KIÊN DỐC NÃO RŨ THANH 
TRÌ KINH TU ĐỨC BÌNH AN THỌ
ÔN NHU TỪ BI ĐẤT PHÚC LÀNH.

Giảng
 
Rõ ràng bệnh tật tai ách lửa
Tội ác xét ghi tỉnh hồn chưa?
PHÉP TRỜI PHÂN MINH KIÊU NGẠO TỘI
HỘI ĐẾN TIÊU TAN [hỏi] sao thớt thưa.
 
Dương trần nhiều nỗi thảm thương vong
Chúng sanh chẳng biết rộng LƯ BỒNG
Phận hiền thắc [không đổi] tựa CŨ TÙNG BÓNG 
CHUYỂN XOAY NGƯƠN BA chóng BÓNG TÙNG.
 
TỪ BI XEM TRỌNG LÒNG TỪ CHÚNG 
Kêu một cõi đời dụng năng khai
ĐÀ RÕ Ý DUYÊN CHÁNH PHÁP HÁI
DỰNG CẢNH THUẤN NGHIÊU LẠI THỜI LAI.
 
Trẻ già tựa cánh soi gương mãi
CAO XANH điểm hóa tại tâm căn
Nhẹ nhìn Phương Tây định thức thần
Trổ Kỳ Tam QUỐC dạy hồi sanh.
 
Lắng nghe nhè nhẹ thanh sử kiết
Nghiệm kim suy cổ trời đất xiết
Tương tàn tương sát thiệt tranh ao
Nay thời tăm tối biết thế nào.
 
Mau mau tỉnh ngộ lau Phật cảnh
GỐC TÍCH NGƯỜI XƯA điểm kiểm thanh
Lòng giục ngắm nhìn tranh nhân thế
Gió Tây lay thổi đến chiều về.
 
GẦY DỰNG CẢNH BỐN BỀ SÁNG CHÓI
SEN ĐÀI MỌC MỤC CHỒI ĐÂM TRỖI
CHỈ [CHO NGƯỜI] THIỆN TU HÀNH KHỎI NGẨN NGƠ
DIỆU PHÁP LIÊN HOA CHUYỂN TRẬN CỜ.

RÁN HIỂU CHO RA rộ mới vui
Thức giấc rán lên chớ có lùi
Nhủ khuyên người đạo trui rèn luyện
HẠNH ĐẠO RÁN TU, GIẢI ĐẶNG LÊN.

NẾU TU PHẢI MỨC NÊN GIẢI TỤC
GÌN CÂU LỤC TỰ THÂN HẠNH PHÚC
MỚI LÀ ẨN Ý LỤC [TỰ] DI ĐÀ
KHAI TÂM BỔN THIỆN NÊU RÕ DẠ.

CỐ GẮNG TẦM XEM HẠ CỔ BÀY
Chỉ trong BỐN BỰC LONG LẦU giải
CHIẾC BÓNG TỪ BI TÁI HẠN KỲ
XUẤT THẾ gian truân giải nan phỉ.

KHẢ ÁI DUY TÂN LÝ NGỘ BÀY
ĐẤT NAM [VIỆT] CHÓI RẠNG TỪ BI TRẢI
DIỆU HUYỀN KIM CỔ TÁI LÂM TRẦN

PHÁP THIÊN LUÂN CHUYỂN ĐẶNG TÁNH BỒNG [LAI]
BỒ TÁT TỪ BI NGÕ PHẬT THÔNG
Lái thuyền nang sóng vừng bốn vách
Duyên rộng khói lồng cảnh mục sông.

Hồng trần khó kiếm KHÁCH vào đây
NGỌN ĐUỐC TỪ BI CHIẾU SÁNG ĐẦY
SOI ĐƯỜNG PHƠI TRẢI PHANH PHUI CẠN 
NHÃN QUANG THẦN NHÌN THẨM BAN MAI.
 
[KHÁCH = này nằm trong 4 chữ "QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO" của Bửu Sơn Kỳ Hương đã được tiên khải và lưu giữ hơn nửa thế kỷ.  Chữ KHÁCH này là chỉ NGƯỜI XƯA tái lâm trần.]
 
BÌNH MINH [MINH THIÊN] sáng trong trời nắng ấm
Gom hết văn thi tỏa trông tầm
HỘI YẾN điển linh thân thân diệu
TÂY CUNG văng vẳng CỐ TRUY thầm.

 
[MINH THIÊN = một tôn danh của Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế.]
  
SÔNG [HÀ] còn biển rộng tưới thân mang
Lòng son tha giác hướng định bày
THIỆN HIỀN SỨC MỞ NGÀI PHẬT PHÁP
DIỆU PHÁP THINH ÂM MỞ THẦN XOAY.
 
Ngắm nhìn bốn phía cõi trời mây
Một cõi HUYỀN THIÊN tỏa kỳ tài
Vẹt màn ngũ uẩn kỳ hồi khó
LÂM PHÀM THỬ THÁCH THẾ NHÂN [CÓ] HAY?
 
RÁN NIỆM NAM MÔ GIẢI LUẬT TRẦN
NGƯỜI TU PHẢI RÁN LẬP CÔNG HUÂN
KHAI CĂN MỞ TRÍ DIỆU THÂM ĐÁO
CHỮ TU CHƠN CHÁNH THOÁT VI NĂNG.
 
Ngày lẫn đêm MONG CẦU QUỐC ĐẠO
Cả đời hành đạo rõ âm hao
Quyết đi tới chốn non tiên cảnh
TỪ BI miệng niệm một cảnh nào.
 
Màu trời HỘI YẾN SỚM QUY VỀ
CHÈO CHO NGAY LỐI thoát kiếp mê
Dù cho KHẢO QUẢ không lùi bước
QUYẾT CHÍ TU HÀNH DỰA BỒ ĐỀ.
 
Canh Tí [2020] bước sang cuối Thu tàn
Đảo lộn viễn cảnh đời chớp tan
Một khi TRỜI GIÁNG HỒI SINH TỬ
Ai thoát Tam Đồ khổ não nàn.
 
TAM THIÊN THẾ GIỚI tiêu trần cấu
NIỆM PHẬT NHỨT TÂM cảm hoá cầu
THIÊN THỦ THIÊN NHÃN TỪ BI CỨU
Nhân thế thời tiêu định sáu câu.
 
Mở phút vui đầy đủ nghĩa nhân
Thâm sâu ý nặng chạy lớp màn
Năng ngộ tạo hình mở ra ý
CHỈ BÓNG TỪ BI [TIẾT] LỘ THIÊN HOÀNG.
 
KHAI CÂU ĐẠO ĐỨC chiếu khắc sâu
RỘNG TÌNH BÁC ÁI cuộc trần bâu
Kiếp người chất chứa trần ai khổ
Tìm cõi tu hiền THÍCH CA MÂU [NI].
 
Vô hình thấm thía cảnh lòng nhân
Sức sống đời tận sắp đến gần
Sớm không tu tĩnh chẳng yên thân
THƯỢNG CỔ DĨ LAI VI GIÁNG TRẦN.
 
Ngưỡng thượng đàn xin có phúc duyên
ẤN SẮC DI ĐÀ CHỐN ĐÀN TIỀN
Kim quang chiếu rọi hoan nhiên toại
XOAY HƯỚNG TỪ BI BỞI CAO THIÊN.
 
CHIẾT THÂN rõ bóng ảnh vô hình 
THẦN THÔNG VẬN CHUYỂN BỞI TÂM LINH 
Sắc khai NHỰT NGUYỆT [MINH]  Phương Tây [Cali] phản [đi tới]
BỘ MÁY THIÊN, THIÊN chứa cuộc thình [gìn giữ].
 
[THÌNH = gìn giữ, như cổ ngữ “thình lòng” có nghĩa là gìn lòng. CHIẾT THÂN = tách một phần linh quang/linh thể xuống thế mang phàm thân (avatar); thí dụ như Chúa Jesus là chiết thân của Thượng Đế xuống thế gian vì thế được tôn là Ngôi Hai (một avatar của Thượng Đế).  NHỰT NGUYỆT  = MINH = Minh Thiên = Huyền Thiên Thượng Đế.  Phương Tây = ám chỉ Hoa Kỳ, chính xác hơn là vùng đất vàng California.]
 
TẠO THÍCH [CA] GIÁC THUYỀN CẨM NANG THƠ
CHÁNH PHÁP nghiêm minh một định chờ
Thao lược Đông phong tư nang lái
Chí tỏa tang bồng giải giấc mơ.
 
BỒ TÁT TỪ BI NGÕ PHẬT CHỜ
Phùng quang hạn mạch truyết tri cơ
TẠO THỂ HỮU VI, VÔ SẮC MỆNH
Gởi trọn Kỳ Yên đến bến bờ.

 
[TRUYẾT = chữ Nôm đồng nghĩa với chữ Triết bộ Xích chữ Hán có nghĩa là "thấu đáo tới tận cùng/rốt ráo".]
 
DÒNG GIỐNG LẠC LONG CƠ ĐÁO THẾ
Trang sử QUỐC ÂN tái lập tề
Định quốc an bang chuyển dời đúng
Bỏ lỡ uổng công BẬC MINH [THIÊN] VỀ.

[BẬC MINH VỀ = Minh Thiên hạ thế mang xác phàm.  Minh Thiên = Thiên Minh = Huyền Minh = Minh Huyền = Ngọc Minh = Minh Ngọc = Huyền Thiên = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Thượng Đế = Ngọc Đế = Bạch Ngọc Đế = Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng = Thiên Chúa = Đức Chúa Trời = Đấng Chân Chủ.]
 
Thâm tình CỔ BÓNG ẨN TÙNG ÂN 
Tinh hoa kết tụ [NGỌC] ĐẾ khai thần
THẦN THÁNH PHẬT TIÊN ĐỀU HẠ THẾ
UY PHONG VÕ LÝ TUYỆT VỜI NĂNG.
 
MẬT ĐỘ KHAI CHỐT CỘT NHÀ NAM [VIỆT]
Ra oai xét bổ vô khuôn tầm
QUÂN KỶ TAM THANH KỲ LẬP HẠ
ĐẤT NAM CHÓI RẠNG XUẤT THẦN HÀM.
 
KỲ BA LONG HỘI TẠO VĨ MÔ
THIỆN PHƯỚC TRỮ NHIỀU ẮT KHÔI NGÔ
Màu trời xoay sắp trải nâu áo
Hạng mục HUỲNH KỲ mức tựa hồ.
 
Dữ [và] biết bóng SƠN LINH [THỨU] hồi [lai] định
BẾN CŨ ĐÒ KHAI CẢNH VÔ HÌNH
Mọi cọc tầm sâu nhìn rõ nét
Thuần túy [CẨM] NANG THƠ tỏa SƠN MINH.

[Tái Đàn 29/6/2020]

 
2. PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH

Thi

BƯỚC RÕ LAI TRÀO THẤU THỰC HƯ 
NGƯƠN NÀY CHỈ MỘT SỢI CHỈ TỪ
NÀO AI RÕ BIẾT THIÊN CƠ THẾ 
BƯỚC TỚI CỬA THIÊN ÁNH NGUYỆT NHƯ.
 
Giảng
 

Quang âm khai mở cột chiều mơi
Dầu trải gió xuân chẳng tách rời
Kiên tâm gác bỏ lòng thử thách
Giác độ can qua phận vun bồi.
 
Khai ngôi cửa mở lặng chiều mơi
Chưa định tạng ra chớ buông lơi
HUYỀN THIÊN KHAI HỘI TÂM CĂN ĐỊNH
Tựa cánh bông sen rộ nở ngôi.
 
CHỚ CÓ PHỤ CÔNG CẢNH THIÊN OAI
CƠ TRỜI HÓA TẠO Ý CUỘC HÀI
Cung đàn chưa diễn âm thinh chuyển
VÔ VI SOI ĐƯỜNG MỞ QUY LAI.
 
Một THIÊN DI ẤN GIẢ phương chi 
TỪ BI tận độ ách nan trì
DI ĐÀ phóng tuệ nguyệt vân ảnh
Tư phủ tiên bang liệt giá ai.
 
Lai lâm trắc giáng trừ TAM CHƯỚNG
TAM ĐỒ LỤC ĐẠO chúng sinh tường
QUANG MINH DI ĐÀ KINH ĐOẠN DIỆT
Đông Tây Nam Bắc phúc thùy trường.
 
DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH
Chín nhựt xuân THIÊN Nguyên Tiết MINH
LƯU TRUYỀN NHỨT BỘ KINH ÂN CÚ [CÂU]
Ân giáng trần tâm giới thinh thinh.

[Nguyên Tiết là ngày tết liên quan đến Khuất Nguyên (điển tích), tức nói tới Tiết Đoan Ngọ hay Tết Đoan Ngọ. "Chín nhựt xuân thiên Nguyên Tiết minh" có nghĩa là "ngày mùng chín Tết tiết trời Khuất Nguyên sáng lạng".  Nói thẳng là "vào ngày mùng 9 tháng 5 Tết Đoan Ngọ."]

Thanh tịnh trí tuệ chúng hàm chân
ẤN DIỆU sáng gương nhân đắc truyền
CẢM LÒNG THIÊN ĐẾ LINH ẤN HIỆN
HUỲNH LÂU [LẦU] ứng diệu điện giá đường.
 
Qui y tu ĐỨC PHẬT hằng thương
Truyền cảm chín từng PHƯƠNG TÂY TỎA [GHTT CALI]
LUYỆN ĐẠO CHÂN TIÊN PHÚC HÀ SA 
VÔ VI ĐẠI ĐIỆN TÒA CAO THƯỢNG.
 
PHẬT TỔ ĐẠI BI thế xót thương
Suy ra thời xấu tường chân lý
Tối tăm u ám độc sân si
Đắm sa bể khổ kỳ ma quỷ
 
Hút người chẳng tanh cõi thế ni
CỬA TRỜI ĐÃ MỞ QUY TU ĐỨC 
Tịnh xét đoán công tạo chính trực.

Bước đi thân hạnh rực sáng tâm
Khiến lộng điển linh bảo lối thầm
TÀNG LINH ẨN BÓNG LAM CHÂU CHỨA
NGÃ PHẬT DẠY TỪ TẠNG MÀN XƯA.

GỐC XƯA LUÂN CHUYỂN VỪA CHIẾU HƯỚNG
MINH THIÊN VŨ TRỤ DẠ KỲ VƯƠNG.
 
Niệm Phật gắng công ra sức lòng
Bông sen thay sắc vô trung không

CỬU PHẨM HÀM LINH ĐĂNG BỈ NGẠN

DĨ VÔ SỞ ĐẮC PHẬT HIỆN ĐỒNG.

 
Chú dạ tâm vô tổn hoại hoán
Duyệt giáng cửu thanh chí bảo quang
Nhân bạc sinh khổ nhân giả khổ
Thuyền du tạo pháp thiên tường vân.

NGỌC CHÂN CUNG KHÁNH ĐẾ QUÂN KINH
THANH ỨNG THIÊN TÔN THÙY PHÁP LINH
Muôn kiếp vẹn tuyền thần sắc khí
Thượng đạo quân đạo tuyên vương bình.
 
Cơ thảm thay sinh cáo phả minh
Tri kiến mục đầu cạn bay thinh
Khéo léo niềm tin nông cốt cạn
CUỘC THẾ ĐỔI THAY PHẬT XOAY HÌNH.
 
Say kinh bổn dư âm trỗi nổi
Đáo hạn Canh [Tí 2020] THEO GÓT [PHẬT] TỔ HỒI
Thời tuy đến rồi thân say mãi
KHAI ĐIỂM thời gian KHÁC NƯỚC thời.
 
Khiếu khiếu [kêu] đầu muôn báo ân thâm
CHẲNG KHOE TÀI GIỎI giải việc tầm
TÔN HIỀN NGỤ ĐỨC ÂM CÔNG ĐỨC
Đoạn tuyệt lục trần thanh khiết tâm.
 
Sạch rửa lòng trần tỉnh mê si
Chẳng nhớ oán thù quyết luyện đi
Đừng nói thiệt hơn gièm pha cợt
Kìa thuyền đón chở Phật hẹp chi.
 
[2020] nguyệt Canh LINH PHẬT GIÁ ĐÀN
DI ĐÀ ĐẠI LỰC ĐẠI HIỆU BAN
DUYỆT KINH THẾ XỨ THÔNG CÚ KHỂ [LƯU LẠI]
TẤT ỨNG TẤT CẦU XỨ XỨ HƯNG.
 
Hư không tằng cửu hậu thế MINH
Kinh văn nhứt thủ diễn NGỌC KINH
Lai lâm nhứt phẩm DI ĐÀ DIỄN
Kiên tâm TÂM TẤT THỊ PHẬT trình.
 
CHIẾC BÓNG TỪ BI THƯỢNG THIÊN KHAI
Thơm diệu ngọt bùi cảnh liên đài
CƠ TRỜI sửa soạn vi tiêu diệt
Tàng linh cửa mở hội anh tài.
 
MÔ THIÊN NHÃN THIÊN ĐẠI TỪ BI
KHỔ KHỔ PHIỀN NÃO NHỨT ĐẢNH QUY 
KIẾN PHẬT NHÂN LINH THẦN THÔNG LỰC  
GIẢ CHÚNG GIẢ NHÂN LINH NHÂN SI.
 
Sắc sắc không không bao la giới
THÁI THƯỢNG KIM TINH TRUY ĐỊNH NƠI
Canh Giáp [Tí 2020- Thìn 2024] đạo giá thùy đầu pháp
Tay thiệm [cứu giúp] hồn sanh rực bầu trời.
 
Ngõ hầu ai ai biết hối tâm
Muôn sự đời bền TU ĐỨC thầm
TRỜI PHẬT TIÊN THÁNH MỚI GIÁNG ẤN 
Thiết thực nhân tâm đức chuẩn làm.
 
CỰC LẠC sen báu hiên vô biên
PHẬT hiện tại tâm cần cho chuyên
Tâm phải thinh thinh linh linh ấn
Chuyên tâm bất dịch đạt cửu tuyền.
 
MẬT THIẾT VÒNG TAY ĐẸP THIÊN ĐÌNH
TRỌN CÂU PHẬT PHÁP PHỈ HUY NINH
ẤN VỊ KIM BÀN đo lộ thước
Thuyết năng khai cảnh nhập vô hình.
 
Khai định kịp thời khỏi chơi vơi
Cất bước cửa thiền định chỗ ngồi
KINH HUYỀN mở rộng lịch lãm kỷ
Vô hình âm lai hiệp ý thời.
 
MỘT ĐẠO DỒI TRAO BƯỚC THÀNH NHIÊN 
MINH QUÂN SÁNG TỢ BÍ MẬT HUYỀN
Bàn cờ sắp đặt TÀN QUYẾT SỬA
Nhược thủy liên đài ức vạn niên.
 
[Nhược Thủy = tên con sông bên Tây Vức, tương truyền là nơi tiên ở.  Nhược Thủy = Bồng Sơn Nhược Thủy = chỉ cõi tiên.]
 
Thiện đức PHẬT cho ĐẠO AN VUI
GIÀ LAM thông chỗ chớ bước lùi
Mọi việc trong ngoài lực xoay chuyển
Thay thời vận chuyển cảnh ngùi ngùi.

Kệ
 
Trái đất một phen luân
Cõi lưới căng kịp thời
NHI TỬ MẠNG THIÊN TRỜI
Mây lòng vơi gọi gió

ĐẤT KHÁCH MỘT MÌNH LỘ
Gió phất phơ điển thiêng
Chạp dạ thầm THIÊN HUYỀN
ĐẠO LƯU TRUYỀN PHẬN SỰ

Hội kỳ bày định xứ
Thế trần như mênh mông
Trỗi âm thinh trầm bổng
GÌN GƯƠNG KHỔNG, THIÊN LIÊN [SEN TRỜI]

KHAI CÕI NGỘ TRẦN MIỀN 
Ức thiên niên cửu trạm
Sức sống đời bao năm
GỘI THÂN PHÀM LINH PHỤC

Nên lai thảo thân túc
Kỳ đến phục diệu thâm
Tiết trời đạm mây lam
MỘT ĐỒNG TAM NHẬN ĐỊNH

CƠ TRỜI MỞ OAI THINH
Bóng vô hình bóng xế
Qui tam thủ kỳ bệ
Trời bồng bế tâm tu

Vai mang đa phận sự
Xuân Hạ Thu Đông vào
Trọn tu rõ âm hao
MỞ LỰC CAO THẦM LẶNG

MÁY THIÊNG LIÊNG ĐỊNH ẤN
CUỘC PHONG THẦN THẢM BỀ
Thúc qui hồi thủ lễ
Qui trở về tâm tu

Mở phúc vui đầy đủ
Mục niệm từ vượt qua
Sống sanh cõi Ta Bà
Nhiệm Kỳ Ba mọi sự

Tu hành thoát cảnh hư
Diệu quả từ bi ẩn
Diệt hết sáu trần thân
Toàn bông năng lượng tính

Chiếu diệu lực âm tinh
TRỔ ĐIỂN LINH PHƯỚC ĐẠO 
CỔ LAI NỀN TÁI TẠO 
Luân thế cao lộng mềm

Mục đề sánh bằng an
Bá tánh đang hồi khổ
Mở lực dần [ÔNG] THIÊN CỔ
Ứng hài LỘ LONG CHÂU

Lót đường phơi trải thấu
Đo cạn sâu mới hay
Nên động thủ vắn dài
Trống điển thay thời vận

Đột phá vô minh trận
Tác phi phần cõi mê
Trần xem thấy ủ ê
Hai nẻo về chiều hướng

Bỏ lở trước Phật Đường
Niềm tin thượng lai cảnh
Mở rộng lục căn thanh
Qui nguyện lành đạo diễn

Tạn [rõ] ra chớ tạo phiền
THÀNH QUI NGUYỆN LONG HOA
CHỜ TỨ THÁNH THỨ BA
KIM CỔ RA THỜI ĐẠI

Âu thời vọng chuyển xoay
Cõi trời [Phương] Tây TẠNG CỔ
ÂM THINH MÁY HUYỀN CƠ 
SỬA CẢNH BỜ ĐƯA ĐÓN 

CHIẾC BÓNG [CHÈO] THUYỀN HOA LIÊN
Đến TRỔ yên ĐẮC ĐẠO
Gìn mối một thể rào
 Rõ LAI TRÀO [TRÀO TAM] hư thật.
 
Giảng
 
Nhẫn nhục chơn tâm dạ như không
Thân ai như nấy thương thể đồng
Sân tâm trung hỏa thiêu công đức
Nhơn ở có nhơn tích đức phòng.
 
Thề cải ác theo điều Phật dạy
Giữ thân bền ngay thẳng thẳng ngay
Giận thì sanh dữ hỏa no thiêu
Muốn theo Bồ Tát hóa [từ] bi tài.
 

3. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN
 
Thi

DỰNG LẠI NGƯƠN BA CÕI HỒNG TRẦN 
MUỐN LÊN BỀN CHÍ TU ĐẤT THÂN 
VÔ ẢNH MỚI TẠN [RÕ] CHÂU MỚI HIỆN 
GIỜ HUYỀN [THIÊN] MỜI KHÁCH THƯỜNG CHUYỂN [PHÁP] LUÂN.
 
GIÁNG CỚ MÂY XANH DIỆU TRẦN LÂM
NGHĨA RÀNH BỞI DẠ HÀNH TU THẦM
TẦM HOAN ĐOÁI LẠI TIÊN ĐẠO CÓ
ĐỘ NGƯỜI KHỎI ĐỌA HẾT MÊ LẦM.

Giảng
 
CHUYỂN LUÂN VƯƠNG đền tại Biển Đông
Trái đất rung Cầu Nại Hà cầm
Sống lâu thác yểu đều định rõ
VUA PHONG ĐÔ ĐẠI [ĐẾ] biến hóa phong.
 
VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN đổi sự đời
Dê quanh co đi chia sáu ngôi
Đừng mơ sự đã đến khuyên người
Tay cầm gương xá ĐẾ [QUÂN] phán ngôi.
 
Từ năm THƯỢNG ĐẾ PHÊ CHỈ chúng [Thánh]
Giảng mà khuyên đời chừa lỗi tùng
ĐẠI ĐẾ THẬP PHƯƠNG THẦN THÀNH HOÀNG
TRUYỀN CHO ĐỜI BIẾT ĐẠI ĐẾ [HUYỀN] KHUNG.
 
Nói lậu tên nghe ĐẠI ĐẾ KHUNG
TA HIỆU THIÊN THỜI ĐẾ VƯƠNG CUNG
Hiện báo lành dữ đời này họa
Ăn năn muộn sao kịp kiến [Cửu] Trùng.
 
PHONG ĐÔ ĐẠI ĐẾ cơ thần long
NGŨ HIỂN LINH QUANG tuế lạp đông
TAM MAO ỨNG HÓA CHƠN QUÂN hiển
ĐẠT MA SƯ TỔ, THÁI ÂM công.
 
THIÊN TÀO CHƯ TỬ hạ môn quan
NGŨ NHẠC NGŨ ĐẾ giáng hạ đàn
ĐẠI ĐẾ ĐẨU THẦN quây công lực
BẮC CỰC TỬ VI ĐẠI ĐẾ phan [phướn].
 
ĐẠI THÀNH CHÍ THÁNH VĂN VƯƠNG TỬ
THÁI ẤT THIÊN TÔN thần lập xứ
DI ĐÀ QUANG NHỰT THIÊN TỬ đa
BẮC PHƯƠNG NGŨ ĐẠO ĐẾ thiên du.
 
TIÊN PHẬT GIÁNG HẠ lượt sắc khai
THÍCH CA, CHƯ PHẬT giáng thế bày
Thiên du THƯỢNG ĐẾ lành dữ xét
Ứng báo người đời họa đời này.
 
THẦN CÔNG DIỆU TẾ HỨA CHƠN QUÂN
NGƯU LANG CHỨC NỮ TRUNG NGƯƠN THẦN
DIÊU TRÌ VƯƠNG MẪU NƯƠNG NƯƠNG phổ
THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ ngự giá trần.
 
THƯỢNG LÃO TƯỚNG CÔNG nhạn KHƯƠNG đồng
TAM SÁT HUYỀN ĐÀN đế hư không
CỬU ĐIỆN DOÃN CHƠN NHƠN qui ứng
THIÊN HẬU NƯƠNG NƯƠNG ẩn thần phong.
 
NHÃN QUANG THÁNH MẪU soi chiếu thế
THIÊN QUÂN THÁI ÚY ngũ đạo tề
HIỂN VƯƠNG PHẬT giáng, LÔI THẦN HỎA
TẢ TƯỚNG TỬ CHÂU công luật phê.
 
NAM CỰC ĐẠI ĐẾ tụ đêm nay
NGUYÊN SOÁI TIÊN QUÂN thống lĩnh tài
Phùng chơn oai hiển nếu tu phải
HOÀNG ĐẾ VƯƠNG LINH trấn giữ ngoài.
 
NHỊ LANG THIÊN XU TẢ TƯỚNG QUÂN
THÁI TUẾ PHỔ AM TỔ SƯ thần
PHỤC MA PHÓ TƯỚNG TRƯƠNG VƯƠNG hiển
LÔI THINH ĐẠI ĐẾ giáng hạ trần.
 
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN
THƯỢNG ĐẾ CHÍ NHÂN thể phục nguyên
Những ai phụ cả ân từ đoản
Ghi nhớ đinh ninh ĐẾ NGUYỆT THIÊN.
 
Lời NGỌC ĐẾ ngũ niên Canh Tí [2020]
Dặn rằng dương gian chúng nghe y
Thay hồn đổi xác khó lường giữ
Lời phán NGỌC thơ phẩm KINH qui.
 
Ta là BẠCH KHỞI tướng mạnh [của nước] Tần
Danh thần công có thấy khương mang
Kinh thế luật rằng nhân hưởng phước
Thử lòng nhân thế truy bản năng.
 
[Bạch Khởi, Vương Tiễn, Liêm Pha, Lý Mục được cho là bốn nhà cầm quân tài ba nhất thời Chiến Quốc.]
 
QUÁN TIÊN BỘ lập bàn song cơ
Mâm cây vuông đổ cát đàn hò
QUÁN TIÊN kêu ai biết tu thiện
Phàm nhơn khấu vấn giả tốc trò.
 
Chẳng hay trong đời việc chi quí
KÍNH ĐẠO SĨ THẦY, pháp thứ nhì
ĂN NĂNG CHỪA LỖI LÀM LÀNH THIỆN
Người coi đọc lấy biết tu trì.
 
NGỌC VÂN NGỌC ĐẾ chỉ dụ phê
Tích làm BỒ TÁT biết nội bề
Giáp Thìn tháng Ba năm Nhâm Ngũ
Nay trở dương gian nhìn chúng mê.
 
Chẳng qua đời kiếp ngắn ngủi này
Trời đất không tư vị tại ai
Lành dữ rốt rồi đều trả quả
Tỉnh lại mà tu chớ mới hay.
 
Mau tâm phước khí tụng kinh cầu
Thiên đường địa ngục có xa đâu
Tại lòng chực giữ vòng muôn kiếp
Sớm mai nghe thấu mùi đạo mầu.
 
Biết SỰ SANH đâu biết SỰ THÁC
GẪM NGƯỜI VẬT KHÔNG KHÁC MÁU XƯƠNG
XIN HIỀN LƯƠNG HÀNH CHÁNH ĐẠO PHƯƠNG
TU TIÊN ĐẠO TUẦN HƯỜN DỰNG LẠI.
 
Chữ TAM CÔNG nhắn ai qui giái
GIỮ ĐẠO TIÊN MỚI THẤY BỔN LAI 
Non vô ảnh muốn hy hiền phải
Đờn không dây tiếng hãy còn nghe.
 
KHÁCH TÂY DU quá dễ năm phe
Dằn nhìn dạ thiếp mê vọng tưởng
Mở cửa lầu chói hiện quang tương
Dùng ngộ giả Tây Phương rực sáng.
 
Trống thùng tạm dứt điển linh hài
Canh Tí [2020] THÔNG THẠO MẬT CƠ XOAY 
Tạm lui linh điển xoay chiều hướng
Cơ thần nêu rõ cực ngươn này.

[Tái Đàn 20/7/2020]

Thi
 
DƯ ÂM TRỖI NGỘ RA CHƠN LÝ 
THẢ LÒNG TỪ BAN RẢI NANG THI 
KHẤN THUYỀN UYÊN TỬ HỒ THẢM LẠNG 
KHAI NGỘ CỔ BÀI RẢI ĐÀN LY.
 
MANG SẦU KHỐI MỎI MÒN KIM CỔ 
KÝ THÂN GIÀ HUYỀN RẢO HỌA ĐỒ
CẢNH HÉO VON NGUỒN TẮC NGHẼN SÂU 
GIỜ CHƯA ĐẾN HƯNG YÊN KHAI NGỘ.
 
Giảng
 

Nghịch giả cảnh gìn tâm thiện tánh
Thí thì phước thiện đường rõ lành
Làm lành làm phước chuộc tội lớn
Hiển vinh miên viễn hưởng công thành.
 
Mộng ảnh vi pháp HUYỀN ưng tác
Vô hình bất thủ bất động LẠC
LAI tâm bất khả hiện tại tâm
NHƯ điển nhứt thiết bất khả đắc.
 
NHƯ LAI GIẢ vô sở tùng lai
Diệc [cũng] vô sở khứ cố danh tài
Không vân tưởng sẽ đến đừng ước
TU BỒ ĐỀ quá khứ tâm lai.
 
THIÊN CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG HUYỀN CUNG
Muôn từng trời xanh HOÀNG THIÊN KHUNG
Ao sen đỏ vàng xanh trắng [rực] rỡ
Vui thay khoái lạc phúc lành chung.
 
Cực ngươn này vất vả thế trần
GIẢI SẮC KHAI THẦN GIÁO CANH TÂN
Tây [Phương] kim cổ công cảnh rơi mài
ĐIỂN CƠ PHÁP XUẤT THẦN KIM OAI.
 
HIỆP KHÁCH trải đàng giục thúc cơ
LONG LẦU giải [thi] phú OAI THIÊN VÕ
Diều hâu ngưng gió bay nào lạ
ĐÀI MINH CẢNH thâu chúng sanh khó.
 
Ta tại HỘI Nam Phương huyền bí
Mắt thấy rành soi kỹ cốt phàm
Cách đi cách đứng nữ nam
Có biết chi cớ MẸ nằm mỏi mê?
 
ƠN TRÁI ĐẤT nhiều bề thập tử
Kém hình hài lo đủ rõ ràng
Cớ sao chẳng hiếu song thân
Cưu mang gìn giữ mòn thân thể nào.
 
ƠN CHA MẸ cù lao dưỡng dục
Nặng trên vai lục đục vì con
Ơn CHA nghĩa MẸ cho tròn
Chẳng khi thức tỉnh MẸ mòn CHA suy.
 
TỘI BẤT HIẾU thể gì đền đáp
Ân chưa đền mau tập hiếu nghi
Giọt hồng CHA MẸ tôn vì
Nữ nam nam nữ mớt nghì MẸ CHA.
 
Người thọ khổ tính ra đau thấu
Ân thâm song ân sâu muôn ngàn
Vậy mà ân dưỡng như tan
Than rằng quả thật bi lân nặng nề!
 
Kiếp ân trả tội kể trọng thay
BẤT HIẾU CHA MẸ thấy thảm sầu
Kiếp này nên biết sáu câu
DI ĐÀ LỤC TỰ thuộc làu yên thân.
 
Biển trần khổ đắm trong sinh tử
Gieo phàm nhân hối ngộ trì tu
Kim thoàn kề dựa hối sửa mình
Sống cảnh bần ngang nắng sương mù.
 
Ngươn tàn tơi tả đó màn cơ
Thân sanh trần tội cảnh mê mờ
Bao lâu khờ tỉnh hồi tâm sám
CÔNG ĐỒNG MỞ CỬA THUYỀN VẪN CHỜ.
 
Kim thuyền trước giữa này SÔNG [HÀ] hội
Nay GƯƠM TRỜI bằng xử việc đời
Sám hối kịp giờ thuyền trở bước
HOA VÂN HOÀNG MẪU điển xét soi.
 
NAM CỰC ĐẠI ĐẾ cuộc Phong Thần
Canh Tí [2020] THẦN LONG ẩn bóng lân
TÔN CHƠN NHƠN TỔ xoay chiều hướng
PHẬT TIÊN THÁNH THẦN hạ thế trần.
 
[THẦN LONH ẨN BÓNG LÂN = Hiểu theo nghĩa “Thần Long ẩn bóng trong nước trong” hay “Thần Long ẩn bóng kế bên" đều đúng. Chữ LÂN này 潾 có nghĩa là "nước trong". Chữ LÂN này có nghĩa "gần kề, kế bên".]
 
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ đêm nay kết
HỒI LINH SƯ TỔ lược giải hết
THIÊN QUÂN CHÂU THÁI đề bất thoái
Lai lân TAM HỘI bất giải tuyệt.
 
TƯỚNG CÔNG THƯỢNG LÃO chuyện Tây du
KHÔI MẠC ĐẠI THẦN THÁNH ĐẠI TỪ 
LƯU HẢI THIỀM ĐẾ ngươn đạo hóa
VÔ LƯỢNG THIÊN TRIỆU CHÂN LÃO như.
 
[Vương Huyền Phủ truyền đạo cho Chung Li Quyền. Chung Li Quyền truyền đạo cho Lã Động Tân và Lưu Hải Thiềm (Hải Thiềm Tử, Thanh Thành Trượng Nhơn, tên Lưu Thao). Tất cả bốn vị này cùng Vương Trùng Dương được gọi là Bắc Ngũ Tổ của Toàn Chân Giáo.]
 
DƯỢC VƯƠNG CỔ PHẬT vi không điện
Mở rộng lực căn triệu thanh viên
Xem luật thần cơ huyền cốt ký
Chứng tam CHỦ CỔ ĐÌNH DƯỢC THIÊN.
 
THIÊN XA TẢ TƯỚNG NHỊ LANG THẦN
Bốn phương thiên hạ đắp nền nhân
TÂY KIM MÔN cửa thi hành luật
THƯỢNG NGƯƠN ĐẠO HÓA lập cân bằng.
 
NAM PHƯƠNG NGŨ ĐẠO lượng âm công
CHƯ TIÊN CHƯ THÁNH đất Nam [Việt] đồng
Hiếu sinh chi đức người cảnh sắc
HOA NGỌC NỤ VÀNG [NGỌC HUỲNH HOA] muôn ức thông.
 
DIÊU TRÌ VƯƠNG MẪU NƯƠNG NƯƠNG LỊNH
HỘI YẾN lộng [phủ] tàng nhược tiễn linh
Ngươn Tam kim vĩ nan tri hướng
Vùng chơn nhơn hiển ra sức mình.
 
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ LONG BÀN VŨ
Tam [Kỳ] QUỐC càn khôn cổ ly từ
Đông Tây Nam Bắc xoay chiều hướng
Trác [cao siêu] giáng lai lâm ứng gấp lưu.
 
LỮ TỔ THUẦN DƯƠNG công đại hữu
Thời khó tam ma thập lục u
Pháp lực linh ứng chuyên cần niệm
Giải tục xét soi diệt tội trừ.
 
HẬU THỔ NƯƠNG NƯƠNG TRUNG NHẠC lễ
Tháo gỡ bước chân hội kỳ về
THANH CUNG NGUYÊN TỔ khôi mạc tĩnh
Gươm cả nền không chiếu dụ thế.
 
LƯU MÃNH TƯỚNG QUÂN ÔN NGUYÊN SOÁI
Thiên khai cuộc tạm sắp hoa khai
Điền đăng tác giác mức nâu thần
KHÔNG PHÁP khá giới chăm giũa mài.
 
THÔI PHỦ QUÂN KỲ MINH TẾ dự
Bóng tĩnh xoay chiều cửa Tây như
Cơ năng chỉ hướng tiến thôn nhựt
Vi danh vi tính huyết hóa từ.
 
ĐẠI ĐẾ LINH TỂ CHƠN QUÂN cổ
Long Châu Nam [Việt] ẩn quyết kiên chờ
SEN BÁU HIỆN HÌNH then hằng mở
Tỉnh giấc mê xuyên chúng thiệt vô.
 
THỦY LONG THÁNH MẪU NƯƠNG NƯƠNG giáng
Tâm hầu pháp bảo thoảng tiên nhan
Hướng chiếu công lượng thi hành luật
TĨNH ẤN CHƠN QUÂN tự THỪA QUANG.
 
TÁO QUÂN TƯ MẠNG thiên chư tử
Tử bạch phát thành khai xuất tu
Hiện Nhâm Ngưu ứng thị vi tính
THƯỢNG LÃO ĐỨC THIÊN chư quốc du.
 
NAM ĐẨU giáng hạ liệu khó bâu
Màn lớp đổi xưa chắc ý mầu
Sắc thể thay đổi bao kiếp lượt
Thay đổi nhân hình trống thúc đầu.
 
LÔI THINH ĐẠI ĐẾ liệu mọi phần
Ấn cơ cương bậc mở huyền năng
KIM LONG TỨ ĐẠI VƯƠNG hồng toán
Tát nước ao sen lý cảnh phân.
 
CHƯ PHẬT giáng thế xét lành dữ
Giáng hạ KIM BÀN bất khả như
CHỦ LỘNG THIÊN KỲ PHÁ ĐỒ TRẬN 
Lành dữ thần hay tỉnh mà tu.
 
CỬU THIÊN HUYỀN NỮ phi cội mở
MÔN ĐỀ PHÁ TRẬN KÝ ẤN CƠ 
An bình THƯỢNG HỘI ĐỨC TỪ TẠO
Phẩm Mùi mở cảnh vận tới chờ.
 
TAM MAO ỨNG HÓA CHƠN QUÂN hiện
Phàm thế cầu tu đủ vận liền
Trung phân lão chủ chuông vang tọa
Đờn khải lão khoan hữu phước duyên.

[Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung là Tam Mao Tổ Sư của Mao Sơn phái.]
 
Cửu cung chơn điển TÂY VƯƠNG MẪU
Hư không dụng pháp Tí phong lâu
GIANG ĐÔNG [THẦN] NGŨ ĐIỆN [VƯƠNG] xuôi khung cảnh
Áo mão Ta Bà một cảnh mầu.
 
THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN vạn trượng thiên
Càn khôn chiêu phẩm xuất kỷ nhiên
Vô Vi sắc chỉ vâng an pháp
Phi thanh tuyệt lượng CHỦ CUNG HUYỀN.
 
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ nhíp bổn lai
Cảnh lư giai bất hoàng chí khai
Duy hảo xoay cơ chiều an nghĩ
Điển thanh huệ pháp lực Phương Tây [GHTT Cali].
 
THÁNH PHỤ MINH CHƠN ĐẾ vô hình
Khai minh nguồn sáng Giáp mở linh
Tam Ban vào bước long kỳ cảnh
Bổn thiện chí cao Tây Trào [GHTT Cali] thinh.
 
THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ lộ chữ THIÊN
TRỜI ÂU trống thúc [GHTT Cali] lộ tạng HUYỀN
CÀN KHÔN TRỐNG LỊNH OAI THINH PHỦ 
Bờ dư ngâu ngạn sắc chỉ điền.

[THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ = Vua Nghiêu = Thượng Nguyên Nhứt Phẩm Tứ Phúc Thiên Quan.]
 
DI LẠC Thiên Lạp lực thiên lộ
Giải không độ nhứt thanh tịnh mô
Chân thật bất hư vô tuệ ngại
Sắc bất dị không ngại cố vô.

[Lạp = tế lễ, đời nhà Ân gọi là Thanh Tự, đời nhà Châu gọi Đại lạp, đời nhà Hán gọi Lạp.  THIÊN LẠP = này Mùng 1 tháng 1 ÂL.  NGŨ LẠP bao gồm: Ngày mồng 1 tháng 1 ÂL gọi Thiên Lạp, mùng 5 tháng 5 ÂL là Địa Lạp (tiết Đoan Ngọ), mồng 7 tháng 7 ÂL là Đạo Đức Lạp, mồng 1 tháng 10 ÂL là Tuế Lạp (Dân Tuế Lạp), mồng 8 tháng 12 ÂL là Hầu Vương (Vương Hầu) Lạp. Thiên Lạp, Mùng 1 tháng Giêng, là ngày Vía Di Lạc.]
 
TỬ ĐỒNG VĂN XƯƠNG kim quốc châu
Chúng nhân trong đời thệ nguyện cầu
Quán niệm cần niệm tâm chính niệm
Lộ pháp chú căn thông lực mầu.

[TỬ ĐỒNG VĂN XƯƠNG = Văn Xương Đế Quân = Văn Xương Tinh Quân. Các sách viết rằng: Văn Xương Đế Quân vốn sinh đầu đời Chu, đã trải 73 kiếp hoá thân, từng là sĩ đại phu, cuối đời Tây Tấn ngài giáng sinh nơi đất Thục, tên là Á họ là Trương, tự là Bái Phu, được lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế cho chưởng quản Văn Xương Phủ và Lộc Tịch (sổ sách về quan lộc) của nhân gian. Trích wikipedia]
 
ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT nhân ái kính
Năng hiện giới linh thật nhiệm hình
Cứu hồn năng chế trầm luân khổ
Tam đồ khổ não cứu nhân sinh.
 
TRỊ NIÊN THÁI TUẾ chuyển luyện nhiên
LỊNH MỞ ĐẠI ĐỒNG khôi trần hiện
Tọa tại mãn đường kỳ bàn chính
Càn khôn phong thủy thái bình quyền.
 
BÌNH LINH CÔNG THÁI tân khai chuyển
Đông Tây Nam Bắc pháp xuân thiên
Một cửa cột chứa cột chắc ý
Lối đường thiên ý tới hoa liên.
 
KHƯU TRƯỜNG XUÂN TIÊN mở lối từ
Cuộc án liệu bâu khai vô xứ
Xuân sang qui luật đối cuộc án
BỬU ĐIỆN TRƯỜNG SANH lục bá tư.
 
GIANG ĐÔNG THẦN xuất hoa sắc cảnh
Xứ bảo ky thần thành bửu danh
Vô kỳ tại đỉnh trung ương cổ
TAM ĐIỆN ĐẠI ĐẾ TRƯƠNG trải lành.
 
NGƯU LANG CHỨC NỮ TIÊN NGỌC HIẾU
Sai nguyệt hoa liêm khúc tam triều
Tây Cung ngàn dậm liên kết khải
Phong cửa chánh Tây chuyển thúc nhiều. [GHTT Cali]
 
LÔI TỔ THẦN HỎA hiển linh ban
Thử xem thâm thẩm lập vô thần
Kim chơn thông quyết tôi hiền lược
LÃO THÁNH NHƠN Y TÁI ĐƯƠNG QUÂN.
 
NHỊ LANG CHÂU TỬ thuần ân trải
Định ý SÔNG HÀ Cửu Liên Tây [Phương] [GHTT Cali]
RẠCH MỞ HỒNG CƠ kêu nghe nói
Thiện nang tàng chúng muôn thế giai.
 
CÁT CHƠN QUÂN TỔ một đường lai
Khó chi thần khí lưỡng cơ tài
Chúng tàng nhiên lẽ âu huyền nắm
Thời khó qui THIÊN HUYỀN giới Tây.
 
NGƯƠN SOÁI TRUNG NHẠC ĐẠI TRƯỜNG ĐẾ
Cơ biến kiền khôn lượt sóng bề
Thánh ngoại TÔN LÃO TRỜI thế giái
QUÂN THIÊN lượng cát ngoại phương tề.
 
THÁI TỬ QUAN THÀNH CHÂU an bảo
Lão thượng vân đề với bộ cao
[CỒ] ĐÀM CHƠN NHƠN CHỦ QUÂN THIÊN HẠ
Mở ngõ một phen hai ức vào.
 
TRUNG ƯƠNG HUYỀN ĐÀN LÔI ĐÌNH KHUNG
Lão thuyết tịnh không hình thế cung
Ta hiệu QUÂN LÃO vi cứu độ
Khải đờn kêu thế chỉ rõ cùng.
 
NHÃN QUANG THÁNH MẪU cơ đàn chỉ
Phen này máy tạo lịnh tàng vi
Bạch vân kiếm hiệu vi huyền diệu
Bàn cẩm khí thần MẪU TÔN vi.
 
[NHÃN QUANG THÁNH MẪU là một vị nữ thần trong Đạo giáo chuyên trị bệnh về mắt, được coi là hóa thân của Bảo Sanh Chân Nhân Hoằng Đức Bích Hà Nguyên Quân (gọi tắt là Thái Sơn Nương Nương, tức nữ thần núi Đông Nhạc). Nhãn Quang Thánh Mẫu còn gọi là Nhãn Mục Nguyên Quân, Nhãn Vương Nãi Nãi, Nhãn Quang Thánh Mẫu Huệ Chiếu Minh Mục Nguyên Quân v.v…]
 
HOA NGHIÊM BỒ TÁT bất tại nơi
HẬU THIÊN LONG MẪU linh điện thời
LINH SƠN NGỌC lạc tề thủ phước
Lưu sử giả đàng Long Huê ngồi.
 
[LINH SƠN NGỌC là một vị Thánh Mẫu trong văn hóa Mường, đền thờ tại Lạc Thủy, Hòa Bình, và trong truyền thống đạo tam tứ phủ.]
 
CỬU LIÊN BỒ TÁT chư linh độ
Đảo hướng phong di đại phát thu
Tất khí Tiên cung đình kỳ phiến
LINH QUANG NGŨ hiển cứu chúng mô.
 
ĐẠT MA SƯ TỔ cơ giáng tái
Chống ghe dục hải chuyển đàng khai
Đức tài điểm trống lịnh hồi ký
Sư Tổ phương điển khí thể hài.
 
ĐẠI THÀNH CHÍ THÁNH [VĂN] TUYÊN KHỔNG TỬ
Giải mười phương chí đảo đường như
Mộc tại trường xuân Tây Nam Bắc
Ân thượng bộ danh VƯƠNG KHỔNG TỪ.
 
NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT khứ vị an
Tam xuân túc tế hoạt tại đàng
Phổ kinh thuyết biểu vạn thiên hóa
Niên lai phong tại tác ý thoàn.
 
THIÊN LONG TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG bản
PHẬT MỞ VẠN LINH HỮU TÚC TOÀN
TÂY HUYỀN PHONG BẢNG OAI NGHI LỊNH
Đời tạm mượn tuồng Canh mục sang.
 
Vụng nghênh linh đáo giám kim chương
THANH CUNG VÔ CỰC THƯỢNG THÁNH VƯƠNG
HUYỀN TÔN CHƠN CẢNH rểu uy chủ
VẠN THIÊN CHƯ PHẬT một cảnh đường.
 
Nghe cảm tâm chuyển hóa vô biên
Cửu Trùng quyết đã tâm quang hiền
Kỳ linh ứng diệu pháp bảo đắc
THƯỢNG ĐẾ CHÍ NHÂN TẠO ĐẠI THIÊN.
 
Tỏ lý thành không thế giới hư
Hoàng viên nhân đắc khoái lạc từ
NƯỚC TRỜI TRONG SẠCH VUI CẢNH PHẬT
TÂM LÀ CỘI RỄ thật quang hư.
 
Mau tỉnh lại KHẤU THỦ QUY Y
CẢNH PHẬT VẺ VANG khá tu trì
CẢM LÒNG ĐỨC PHẬT mau mau bước
Chi trần lụy cấu cố bước đi.
 
DI LẠC PHẬT VƯƠNG niệm một tràng
BÁT ĐIỆN BÌNH VƯƠNG hạ lưu sang
QUAN ĐẾ MINH THÁNH thông chính giác
Cửa then hằng mở phóng đại quang.
 
THÁI DƯƠNG MINH THÁNH vĩnh mạng hề
CỨU ĐỘ TIÊN LINH thoát chúng mê
ĐÓN kẻ quyết kiên TÂY LẠC QUỐC
CẢM ỨNG NHIỆM MẦU SỞ NGUYỆN VỀ.
 
DIỆU TẾ CHƠN QUÂN QUẢNG HÀNH VƯƠNG
TÂY NHẠC ĐẠI ĐẾ vọng THIÊN tường
Tâm niệm LỤC TỰ HỒNG DANH ĐỨC 
ĐỊA QUAN [THANH HƯ] ĐẠI ĐẾ chói cạnh tường.

[DIỆU TẾ CHƠN QUÂN là hiệu của tổ thứ 21 của THIÊN SƯ ĐẠO tên Trương Chính Tuỳ, tự là Bảo Thần. Năm 1016, Tống Chân Tông mời vào cung và lập Thụ Lục Viện và ban hiệu là Chân Tĩnh Tiên Sinh. Năm Nguyên Chí Chính thứ 13 (1341) được ban hiệu Thanh Hư Quảng Giáo Diệu Tế Chơn Quân.]
 
THÁI ÂM HOÀNG HẬU sen vàng chói
LỤC VẠN CỬU THIÊN hiệu đa thời
LÔI ĐÌNH THIÊN QUÂN ngụ đồng Bắc
TỐNG ĐẾ VƯƠNG TAM [ĐIỆN] tạng kế ngôi.
 
QUAN ÂM PHỔ MÔN cứu khổ hạn
CHIẾU KIẾN NGŨ UẨN bất diệt an
Diệc [và] ĐẠO vô trí diệc [cũng] vô sắc
QUÁN ÂM BỒ TÁT tỉ thiệt can.
 
Báo ân CHƠN VÕ HUYỀN THIÊN ĐẾ
LONG LÂN QUI PHỤNG hào sắc đề
XUẤT TÂY TRÀO GIÁO [GHTT CALI] thay đón nhận
THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ sở vân huê.

[THIÊN QUAN TỬ VI ĐẠI ĐẾ là một trong Tam Quan Đại Đế.  Tam Quan Đại Đế gồm ba vị là Thượng Nguyên Tứ Phước Thiên Quan Tử Vi Đại Đế, Trung Nguyên Xá Tội Địa Quan Thanh Hư Đại Đế, Hạ Nguyên Giải Ách Thủy Quan Động Âm Đại Đế. Nếu gọi đầy đủ thì là Tam Nguyên Tam Phẩm Tam Quan Đại Đế. Trong Đạo giáo, địa vị của ba vị nầy gần với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đạo giáo cho rằng ba vị nầy có trách nhiệm về ba yếu tố: ban phúc, xá tội và giải trừ tai ách cho con người.]
 
DIÊM LA VƯƠNG, THÁI SƠN VƯƠNG điển
NGŨ ĐIỆN GIANG ĐÔNG đệ nhị nguyên
DI LẠC TÔN CHƠN HUYỀN KINH NGỌC
Bổn nguyện bảo sanh Tây Du thuyền. [GHTT Cali]
 
THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN tầm bờ dư
NGUYÊN SOÁI ĐỘ TƯỚNG NHƠN DOÃN
THIÊN SƯ HỨA oai hiển VƯƠNG TÂY
THÁI TUẾ NIÊN TRỊ khương hiệp trừ.

[Doãn Hỉ, tự Quan Doãn, hiệu Văn Thủy Tiên Sinh, Văn Thủy Chân Nhân, còn gọi là Doãn Tử. Quan Doãn là quan viên thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc.  Quan Doãn giữ chức lệnh đóng giữ cửa ải phía tây thời Chu Chiêu Vương. Một hôm thấy được tử khí đông lai, lúc sau LÃO TỬ cưỡi trâu xanh từ phía đông đến, Quan Doãn ngăn lại cầu học. LÃO TỬ truyền lại hơn 5.000 chữ, sau soạn thành cuốn Đạo Đức Kinh. Quan Doãn để lại tác phẩm Quan Doãn Tử 9 thiên, được nhắc đến trong mục Nghệ văn chí của Hán thư, nay đã thất truyền.]

 
[TỨ ĐẠI THIÊN SƯ là bốn vị Tiên có vai trò đón tiếp như các vị sứ giả trên Thiên Đình trong Đạo Giáo Trung Hoa. Gồm Trương Đạo Lăng Thiên Sư,  Hứa Tinh Dương Chân Nhân Thiên Sư (Hứa Tốn, tự Kính Chi), Khâu Hoằng Tế Chân Nhân Thiên Sư, Cát Tiên Ông Cát Hồng Thiên Sư.  Đây là bốn vị đạo sĩ có thật, đã từng tu luyện theo Đạo giáo và được tôn lên như là những vị chân nhân, thiên sư.]
 
HỮU THÁNH CHƠN QUÂN vô số ức
Chính nhân chính giác DI ĐÀ LUẬT
Hiển ảnh mười phương PHẬT VÔ LƯỢNG
Hoa sen khai sắc NƯỚC PHẬT lực.
 
NGƯU LANG CHỨC NỮ lưu khải thình [gìn]
Tướng chơn THƯỢNG TƯỚNG HẠO CHƠN LÌNH [LINH]
Cảm ứng tánh trung thay sanh hảo
TRUNG NHẠC THỦ QUÂN cựu chánh nghiêm.
 
[THÌNH 盛 = gìn, chỉnh đốn. LÌNH 令 = linh, lịnh]
 
ÔN SOÁI NGUYÊN TÂY phùng KỴ TRƯƠNG
CHUNG SAN CÔNG TƯỚNG chuyển khai hướng
CHÂU TỬ NHỊ LANG THẦN tốc NHỊ
TẢ TƯỚNG truyền long phụng đáo phương.
 
[ÔN NGUYÊN SOÁI là một trong bốn vị thần tướng canh giữ Thiên Đình gồm: 1) MÃ NGUYÊN SOÁI, còn gọi là Mã Nguyên Quân, Hoa Quang Thiên Vương; 2) Hoa Quang Đại Đế TRIỆU NGUYÊN SOÁI, tức là Vũ Tài Thần Triệu Công Minh; 3) Triệu Huyền Đàn ÔN NGUYÊN SOÁI, tức là Ôn Quỳnh, Đông Nhạc Đế bộ tướng; 4) KHANG NGUYÊN SOÁI, tức là Khang Thiên Quân, Nhơn Thánh Nguyên Soái.]
 
CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT oai linh ứng
CỬU ĐIỆN HUYỀN THIÊN KINH NGỌC CUNG
ĐẠI ĐẾ NAM CỰC LỤC ĐIỆN minh
THÁNH MẪU TÂY TRÀO chiếu lạc phùng.
 
Thiên điển phùng CHƠN PHỤ MINH tương
TRUNG ƯƠNG HUYỀN ĐÀN CỬU TÂY TRƯỜNG [GHTT CALI]
NGỌC TÒA lôi phục triều ngươn các
LƯU THẦN BẮC CỰC THÁNH VĂN VƯƠNG.
 
NAM ĐẨU giáng hạ LIÊN HOA THƯỢNG 
VƯƠNG hầu anh tế vụ Càn đương
Lộc nhơn tuồng giải DI ĐÀ QUỐC
THÍCH CA MÂU NI THIỆN CHÍ VƯƠNG.
 
PHÓ TƯỚNG PHỤC MA HIÊN VIÊN thủ
Táo mậu THÁI ÂM xoay linh như
CHƯ PHẬT NIẾT BÀN phước lâm hội
Phước họa đời này tỉnh mà tu.
 
NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT vô tự khai
PHONG ĐÔ vạn xứ thuận thảo ngay
DI ĐÀ thủy khí án QUÂN PHỦ
HUỲNH LÂU kim sắc hóa âm thay.
 
THƯỢNG NGƯƠN THẦN CHÁNH LƯU MÃNH QUÂN
Ngoại vĩnh ân kỳ GIANG ĐÔNG THẦN
CHÂU [DO] trận tử đồng GIA CÁT TƯỚNG
LINH CHƠN LÃO THƯỢNG đăng trụ hoàn.
 
Chốn non xanh TAM THỪA CAM DIỄN 
Lượng Tổ Đường NHƯ LAI PHẬT HIỆN
MỘC LIÊN HOA trải hạnh [độ] chúng sinh
VĂN XƯƠNG BỔN bất kỳ siêu hiện.
 
Canh [Tí 2020] ngũ niên [2016-2020] nhứt, nhị [2021-2029] cửu diên
THƯỢNG ĐẾ chỉ dụ tại điện đào
Đạo nhơn lời bạc đạm suy tôn
Giáp Thìn Nhâm ngũ [2025] THƯỢNG ĐẾ VÀO.
 
PHONG ĐÔ ĐẠI ĐẾ đề chữ tên
UỔNG TỬ THÀNH vâng tấu lực nền
Cơ thần NGŨ ĐẠO nhân lai tác
Đai giác khuyến quân người vật chuyển.
 
ĐỨC THÁNH KHỔNG TỬ bất năng dịch
TỬ rằng PHẬT nói TỬ khả tích
Nghe thấu nghĩa chi KHỔNG TỬ cầu
HUỲNH LONG [DI LẠC] minh [giảng] ĐẠO MÂU NI THÍCH.
 
Vân vân đạt viễn NGỌC KINH THƠ
LỮ TỔ [LỮ ĐỒNG TÂN] dựa bàn truyền chỉ đồ
Lời Thần Tiên Phật tiên THÁNH CHỈ
THƯỢNG ĐẾ THÀNH HOÀNG soi xét vô.
 
Ngó thấy cơ tự đặng phước thầm
Tây Phương an bảo với lạc tâm
Khải phong nghiêm văn tấn sĩ minh
Liên Trì ai [ta] cáo tả kinh văn.

Phùng lư đương thủ lưỡng các tầng
HOÀNG BỒN TÔN VI PHỤC SƠ KỲ  
Cương xích bổ chỉ hạ linh quang.
 
Chín phẩm sen vàng khai THẤY THẬT
Có duyên gặp TAM KỲ TIÊN PHẬT
Chiếu hiển vinh THIÊN tỏa HUYỀN cơ
MÂU NI NGỌC KINH truyền cửa bát.
 
HUYỀN sai ông LỮ [TỔ] cùng tạo ra
Bát Nhã Thuyền Linh Nước Ma Ha
NHƯ LAI VÔ THƯỢNG THẬM THÂM HIỆN
THIÊN giao Thái Pháp HUYỀN hộ ra.
 
DI LẠC, THIÊN QUAN [TỬ VI] ĐẠI ĐẾ thần
THÍCH CA NHƯ LAI thượng Ngươn Ba
THƯỢNG LÃO cảm ứng PHỤ THÁNH truyền
VƯƠNG LINH THẦN HỎA THƯỢNG TƯỚNG QUÂN.

[VƯƠNG LINH QUAN THIÊN QUÂN là Thiên Lôi (Lôi Công). Kinh Minh Thánh tả: "Kim tinh châu phát. Hiệu tam ngũ hỏa xa Lôi Công. Phụng chủy ngân nha. Thống bách vạn tỳ hưu thần tướng. Phi đằng vân vụ, hiệu lịnh lôi đình. Giáng vũ khai tình, khu tà trị bịnh."  Dịch: Mắt vàng tóc đỏ. Hiệu là Lôi Công coi ba mươi lăm xe lửa. Miệng nhọn như mỏ chim phượng, răng bạc. Chỉ huy một trăm vạn thần tướng dũng mãnh. Lướt mây cưỡi mù, lịnh ban sấm sét. Tuôn mưa làm nắng, đuổi tà trị bịnh.]
 
NAM CỰC ĐẠI ĐẾ minh CHƠN ĐẾ
TRUNG ƯƠNG CỬU ĐIỂN HUYỀN MINH ĐẾ
DI ĐÀ QUANG NHỰT THIÊN TỬ liên
ĐÔNG HOÀNG ứng hóa hư tịnh huê.
 
Phân tư nan lái ngõ PHẬT TRỜI
DI ĐÀ chí tỏa giấc mơ cơi
Mở rộng nang cẩm SƠN LINH [THỨU] ĐỊNH
Vân du phong vạn tạm cảnh ngơi.
 
Bồng Lai cõi chuyến NHỊ tử THIÊN [Nhị Thiên = Ngôi Hai]
HUYỀN khai cơ pháp lập Canh niên [Tí 2020]
LÔI ÂM PHẬT TỔ định cửa thiền
Một nang thuyền bước đến hoa liên.
 
Thiên ý trắc ẩn
THIÊN QUÂN VƯƠNG lâm
Cõi Nam [Việt] rộng mở
Non vô ảnh mới

Người thời bỉ thử
Thanh sử Ngươn Ba
Thì đọa luân khổ
Năm hồ thú lạ

Trẫm đà truyền trao
THÍCH ĐẠO, TAM GIÁO
CẢNH NÀO CŨNG VẬY 
Xét hay dung đời

Khôn thời gì khó
Trăng lờ bị khổ
Tỉnh lo một tha
Muôn ngoa nên sửa

Vào tựa Phật y
QUY Y THÍCH ĐẠO
TAM GIÁO MỘT LÒNG 
Mới thông đường cả

Phải trả buổi này
KIM [NAY] KHAI LUÂN PHÁP
Đừng lấp nghe khuyên
HOÀNG TIÊN nêu mãi

Mười Hai [12] HUYỀN hộ
Gần tỏ trước sau
Cửa lầu chói hiện
Lòng riêng mới gọi

Thấy cõi tục thân
VƯƠNG QUÂN chi hạ
Nói ra tai ương
BỒ ĐỀ CA THÍCH

Vân mịch tiên phong
Phẩm công luyện chính
Mãn kinh phục lôi
Ấy mới nương phép

Chẳng hẹp còn nghe
HOÀNG phê bạch tự
HUYỀN phú nêu danh
TAM THANH thấy PHẬT

DI LẠC NGỌC HOÀNG
TÂY BANG PHẬT TỔ
ĐIỆN ĐÔ NHƯ LAI
DIÊU TÂY VƯƠNG MẪU.

[TÂY BANG = Tiểu Bang Phương Tây = ám chỉ California, Hoa Kỳ, nơi GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG khai mở theo lệnh Thiên Thượng. DI LẠC NGỌC HOÀNG TÂY BANG PHẬT TỔ = ý nói DI LẠC chính là NGỌC HOÀNG xuống thế và sẽ là PHẬT TỔ của Phương Tây sau khi hoàn thành công cuộc hoằng hóa.]

 Thi

GIÓ TÂY LAI THỔI DỨT ĐIỂM CANH 
MỘT HUÊ BÔNG TRỔ TRỞ CUNG THÀNH 
SEN MỌC ĐÂM CHỒI AI HƯỚNG LẤY 
TẠM ĐIỂN THIÊN HÀNH HƯỚNG LIÊN THANH.
 
Báo Danh

ĐÔNG HOÀNG ĐẠI ĐẾ
DIỆU TẾ CHƠN QUÂN
SỞ GIANG VƯƠNG KHẢI
ĐIỆN THÁI SƠN VƯƠNG

CHÂU TƯỚNG NHƠN THÁNH
ĐÔ THÀNH HOÀNG NAM
THÁI ÂM HOÀNG HẬU
CUNG TẤU DIÊU TRÌ
 
ĐIỆN NHỊ SỞ GIANG
ĐẾ QUÂN VĂN XƯƠNG
THÁI THƯỢNG NGUYÊN SOÁI
DINH ĐẠI LÔI TƯỚNG

THIÊN THƯỢNG HUYỀN KHÔNG
LƯ BỒNG CHƠN VÕ
LỮ TỔ THIÊN QUÂN
THÀNH HOÀNG ĐẠI ĐẾ

NGÔI BỆ HUYỀN THIÊN
THẤT ĐIỆN ĐÔNG NHẠC
HỘ PHÁP VI ĐÀ
ĐẠT MA SƯ TỔ

PHẬT TỔ THÍCH CA
DI ĐÀ, [đồng] giáng hạ.
 
Thi
 
THẬP HỘI CỬU LIÊN ĐÁO HẠN KỲ
NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT HIỆN CỬU VI
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ MINH CHƠN ĐẾ
THÍCH CA PHẬT TỔ DI LẬP NGHI.
 
ĐÊM THANH TỊNH TIẾNG ĐÀN HỒI VỌNG 
BỞI CHƠN ĐÀI NGÀY LẪN ĐÊM MONG
CƠ MẦU MÁY TẠO HUYỀN THÂM PHÉP 
DỨT ĐIỂN TÔN CHƠN CHUYỆN TÂY ĐÔNG.

[Tái Đàn 19/8/2020]


4. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH
 
Thi

LÝ THIÊN TÂY TRÚC BỘ HÓA NGÔI

KHẢO TRẦN NHÂN LOẠI CẢI CỐT MỚI

ĐẠI THƯỢNG VẠN TUẾ ĐỨC tái sanh

CUNG KHẤU DI ĐỨC ĐẾ HOÀNG HỒI.

Giảng

 

Một mối bước lên THÁNH TÒA LIÊN

Qui căn nguyên dịch thủ như điền

Phàm tại cơ phong hữu cầu tiếc

Hiển hiển năng dĩ nhứt nhập thiền.

 

ĐỨC HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ CAO MINH

NHÃN KINH NGỌC PHÁP TRUYỀN CHỈ THINH

Quân cơ Canh [Tí 2020] lực kinh biến kế

Xuất phát trục thâu tọa hạ đình.

 

VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH

Giáng cơ giải gấp giác tánh mình

Trong ngoài biến dậy tư bề thế

Cõi thế trần na định giờ thình [lình].

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ THỂ đáo lâm

NGỌC ĐẾ loan dư truyền đối tầm

THÁNH CHỦ THIÊN THƯỢNG thiên thượng hóa

NGỌC KINH HUYỀN THÔNG PHI ĐÀNG TRẦN.

 

THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ thu nhiếp linh

Đừng mê đừng loạn tỉnh thức mình

Cho thiết cho tĩnh thân ta một

THÁI THƯỢNG CAO VƯƠNG ẩn hiện thinh.

 

CHƠN VÕ HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ KINH

Sắc mà không sắc ấn diệu linh

Cội rễ một khi tăm tối hiển

BAN PHÁP ĐẮC TRUYỀN NGỌC MINH KINH.

 

CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT, THÁI SƠN VƯƠNG

NAM ĐẨU BẢO THIÊN điểm trống [Tòa] Đường

THÍCH CA NHƯ LAI thiện hướng đỉnh

LÔI ĐÌNH THIÊN QUÂN xuất chiếu đương.

 

QUAN THÁI TỬ kỳ quờn phùng lộ

QUAN ĐẾ giáng sanh thế sanh vô

NAM CỰC TIÊN ÔNG tọa điền xuất

DIỆU TẾ CHƠN QUÂN khả dĩ mô.

 

DIÊU TRÌ VƯƠNG MẪU TÂY thành hiển

Xuất nhập nhập xuất Canh Tí [2020] xuyên

Vô hình xuất tỏa vô kỳ bảo

Sắc nhãn THIÊN CUNG cảnh lai duyên.

 

Tàn Canh [Tí 2020] hoảng khắp dựng bức tranh

Cơn nạn Phát [Xít][Viết] điều chẳng lành

Phụng chỉ THẾ TÔN ai lương thiện

Khai triển chí hầu một lòng thành.

 

LỮ TỔ giáng cơ ĐỨC ĐẾ [ĐỒNG] TÂN

Bồ đề bất khả trí khôn ngoan

Chớp nhoáng đều không bền lâu đó

Dạy phép KHÔNG tâm đạo khắp trần.

 

HOA SEN TRONG LỬA cơn nguy giới

Cuộc đớn đau nguy thời bầu linh

Muôn phương xao động điểm hình

TAM KỲ MÂY RẼ PHÉP LINH LẠC ĐỒ.

 

CỬU THIÊN tư coi sổ một kỳ

Năm canh ngủ tư vị thần minh

Phụng khiếu loan ca thinh thinh

GỌT MÀI THẤM DẠ NGỌC ĐÌNH HÒA ÂM.

 

VƯƠNG PHÁP KINH LUẬT PHẠM SAI LẦM

ĐẾ MINH DIÊU HẬU mài thúc linh [tàng]

PHỤC HỒI BẢO ẤN GIAI ĐÌNH

LỜI KINH ĐẠO RỘNG THINH THINH TÂY TRÀO [GHTT CALI].

 

BẢY NGÔI CHÚA THÁNH hậu lai di

Thế gian động càng thế gian suy

Tầm định thực diễn vạn kỳ như

NGỌC MINH kỷ sự trận đài kỳ.

 

Thời mạt hậu tu hiền ẩn đạm

Luật hiền trao ân phước đức lâm

Tam đàn điểm xích LUẬT THIÊN vi

Địa cơ sanh hóa nhữ khởi tầm.

 

Xuân Tây vô vĩ hoản mục công

LẠC DI QUY BỔ CHỦ MỤC ĐỒNG 

Ngoại ngoại Tây Bắc Đông Nam đoái

TAM KỲ PHỔ ĐỘ ĐẾN HOA LONG.

 

CƠ ĐẠO TRỞ lại thiếu tân toại

Xoay vận ĐỨC căn vĩ siêu lai

Hai Bốn [2024] TỪ phổ châu đường giáo

Không thị tất thị khứ tư hài.

 

Đứng chờ KHAI ĐUỐC ĐẠO CẢ THÀNH

PHONG VÂN ngoại bả ỨNG CHUNG THANH [TIẾNG CHUÔNG]

Thời khắc giai sử TỪ VỌNG PHÁP

PHẬT THÁNH TIÊN THẦN giữa niên Canh [Tí 2020].

 

VÔ VI: VÔ thị KHÔNG sạch lòng

KHÔNG đạo lý lành thiện hữu công

Đồng thiện đồng thần khai THIÊN PHƯỚC

Hóa ĐẠO hóa NHƠN đoái ân đồng.

 

Quản khuyến quản hành khuyên người phải

Tương thân tương mục phân việc giải

Bất khí bất dõng không phạm khiêm

Nghĩa thủ nhẫn đoan giảm mọi ngày.

 

MINH THÁNH QUANG ĐẾ DIỆU TẾ CHƠN

THÍCH CA NHƯ LAI, CHUẨN ĐỀ hườn

TIÊN ÔNG NAM CỰC, VĂN XƯƠNG ĐẾ

DIÊU TRÌ VƯƠNG MẪU khiết Tây Sơn.

 

Khuyên người NOI ĐẠO TRÒN ÂN

Công CHA nghĩa MẸ mười phần TRỜI CAO

Chỉ nẻo giải việc cù lao

Thuận hòa yêu mến đạo vào lời ra.

Khuyên người biết xét DUNG THA

Sang hèn giàu có DUNG HÒA khuyên nhau

Không phân người trước kẻ sau

Tu thân NHẪN NHỊN giúp nhau chung cùng.

Khuyên người tu niệm yêu dùng

Bữa cơm bát nước rán dùng khó chi

Giàu sang một bữa chay thi

LÒNG CHAY KHÓ LẮM khó chi miệng ngoài.

 

Đời thong thả từ bi cảm ứng

Đảnh an cư nơi dựng mở mang

Nhắn những ai khuyên buổi canh tàn

CHỊU CAY ĐẮNG MỚI RẰNG CANH CẢI.

Ngươn Ba tuần hoàn xây dựng lại

TU ĐẠO TIÊN với ai quy giái

Buổi nghịch này trời đất vần xoay

Một phen khổ buổi này phải trả.

Đời quá tệ đức tu cải họa

Cõi thế nhân đâu mà chi đức

Việc tu hành câu rằng tâm lực

PHẢI SUY MÙI ĐẠO MỤC DIỆN LAI.

HUYỀN [THIÊN] CHUYỂN PHÁP MỚI chuyện huệ mài

Giảng thông tứ thế giai mùi đạo

TÂM mới hãn NHƯ LAI CƠ ĐÁO

Sau là phải môn nào thường chuyển.

ĐỪNG GIÁN ĐOẠN HÀO QUANG CHÓI HIỂN 

PHỤC LÔI THIÊN XUỐNG BIỂN RỒNG KIA

NÚI LINH [THỨU] SAN KHÔNG ĐỔI KHÔNG LÌA 

PHẢI BỒI ĐỨC THUYỀN KIA SANG RƯỚC.

[PHỤC LÔI = nhắc đến Quẻ Địa Lôi Phục. Quẻ Phục là một quẻ quan trọng trong Kinh Dịch. PHỤC là trở lại. PHỤC là lúc con người trở nên minh giác, giác ngộ, biết được Thiên Mệnh, biết được rằng trong lòng mình vốn có sẵn Lòng Trời.  Ngoài nghĩa hiển nhiên, bốn câu trên còn ẩn bí pháp luyện đạo. Thí dụ như LINH THỨU SAN ám chỉ Thượng Đình, RỒNG KIA = ám chỉ Thần, XUỐNG BIỂN = ám chỉ đem xuống Khí Hải, PHẢI BỒI ĐỨC = ám chỉ chuyển pháp xoay Vòng Càn Khôn, ĐỪNG GIÁN ĐOẠN HÀO QUANG CHÓI RẠNG = ám chỉ thường xuyên liên tục khử trược lưu thanh.]

 
Người trăm năm này sóng cao trược

Nặng năm giây bọt nước chốc tan

Cõi bờ nay sóng bủa điêu tàn

TRẢI LÔI ÂM CHO RẠNG PHẢI SOI.

CẦU CHUNG ĐÃI LÔI ÂM MỚI TỚI

Biết giả chơn nên mười chưa đặng

QUA ĐỜI NÀY LẤY ĐÓ MÀ RĂN

TRỜI RỘNG MỞ SÁU VẠN [60K] THU DƯ.

KINH BẠCH TỰ CHUÔNG LINH KÊU GIỮ

Đờn không dây khải thử khó nghe

Tịch tịch tan VÔ PHƯỚC KHÔNG DÈ 

Ngâm chỉ sợi ông vè thoái thoát.

Kiếp duyên tàn DIÊM PHÙ kiếp thác

TRỐNG ĐẠI HÙNG KHAI MẠT buồn xem

Oan duyên nặng quỷ CHA tưởng liệm

Mắc nạn rồi linh [lực] kém phải toang.

Chữ A DI lòng niệm tâm nhàn

CỬA BÁT NHÃ SEN VÀNG THẤY PHẬT

CHÍN PHẨM KHAI BỒNG THÁP TIÊN PHẬT 

ĐÂY HUYỀN CƠ SÊNH ĐẤT BỒ ĐỀ.

 

Đàn kêu khổ ải mà qua

TU HÀNH CHO RẠNG LONG HOA CỬA LẦU

Đàn kêu trần độc hang sâu

Tiếng đờn tai lóng nghe câu đạo mùi.

Đàn kêu chớ có bước lui

Ngựa không bóng sước [chạy] nằm chui sải bày

Đàn kêu PHẢI TRẢ [NGHIỆP] BUỔI NÀY

Một phen đời khổ lọc thay năm ba.

Đàn kêu ách nạn gần xa

Phù huê nhắm cuộc phong ba hủy tàn

Đàn kêu bảy phần tan hoang

Lọc sàng sảy mãi rả tan vật người.

Đàn kêu xét lại mà coi

Câu rằng bất phải hẳn hồi lộ ra

Đàn kêu hai bốn [2024] tiết đề

Chỉ mành căng rộng gần kề làm ngơ.

Đàn kêu hờn một cội cờ

Tất thảo đồng thịnh nam mô bước vào

Đàn kêu phục xuất nan thao

XƯƠNG [Tây] Kỳ khởi đáo CƠ nào LƯU lai.

[KỲ = Tây Kỳ là nơi phát tích của nhà Chu. CƠ XƯƠNG =
được gọi là Chu Văn Vương (周文王). Cơ Xương (姬昌, 1154 TCN - 1046 TCN) là một thủ lĩnh bộ tộc Chu cuối thời nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người, được sự trợ giúp của Khương Tử Nha (Khương Thượng, Khương Thái Công), đã xây nền móng triều đại nhà Chu tồn tại 800 năm.  Về sau con ông là CƠ PHÁT kế nghiệp, thực hiện được ý nguyện của ông, diệt Vua Trụ nhà Thương, xây dựng lên nhà Chu, trở thành thiên tử đầu tiên, truy tôn CƠ XƯƠNG là Văn Vương (文王). LƯU = có lẻ ám chỉ LƯU BỊ (劉備) tức LƯU HUYỀN ĐỨC thời đầu Tam Quốc (điển tích đào viên kết nghĩa của ba anh em Lưu Bị, Quan Vân Trường và  Trương Phi). LƯU HUYỀN ĐỨC là một chính trị gia và thủ lĩnh quân phiệt vào cuối thời Đông Hán, sau trở thành Hoàng đế khai quốc của nước Thục Hán trong lịch sử Trung Quốc với danh xưng Hán Liệt Đế, Hán Tiên Chủ.]

 
Đàn kêu CÀN [THIÊN TRỜI] VỌNG ÂM GIAI

Tốc kỳ tan hóa phản sai động CÀN

Đàn kêu hai bãi bầu tan
LIÊN HOA SỬA ĐỔI HOA QUANG LƯỢNG KỲ.

Đàn kêu vang dội nổi quy

Thất bề trần lụy đói kỳ phân ly

Đàn kêu tam lục chỉ cư

Tiết vào Thu lãm dụng từ sắc ân.

Đàn kêu cấp thiểm [chớp lóe] thiêu tan

Cơn phong mây rẽ nạn trần loạn ly

Đàn kêu bể sắc chiếu vi

TAM THIÊN thương xót trần ni cuộc nàn.

Đàn kêu hồi cứ LINH [THỨU] SAN

CỬU CUNG lâm giáng bảo toàn thế nhân

Đàn kêu ai trí khôn ngoan

TIÊN ÔNG NAM CỰC giáng đàng độ khai.

Đàn kêu nguy kiếp trần hài

Tam Kỳ điên đảo mới hay tục trần

Đàn kêu Canh [Tí 2020] NGỌC [ĐẾ] xa gần

Chúng dân biết sự điêu tàn lánh xa.

Đàn kêu PHỔ ĐỘ HỒI BA

PHONG VÂN hữu tiết THIÊN TÒA NGOẠI XUYÊN [HẢI NGOẠI] [GHTT CALI]  

Đàn kêu ba tiếng tiêu biền

NGỌC KỲ HÀNH DỄ TU HIỀN GIÁC AN.

Đàn kêu ba sáu cung đàn

Dụng đàn khải tấu TAM QUAN xử biền

Đàn kêu KHẤU THỦ [DẬP ĐẦU LẠY] THƯỢNG THIÊN

Phong xuân khứ lộ ban yên phú thành.

Đàn kêu nhân loại chúng sanh

THIÊN KHAI phước hữu quần sanh an nhàn

Đàn kêu đổi xác LẬP THOÀN

NHÀ TIÊN LIỆU BƯỚC KHAI BÀN QUY CĂN.

Đàn kêu Hai Tám [2028] GIÁO NĂM

Phàm tại ký nhựt HÀNH BAN BỬU HUỲNH

Đàn kêu vọng tiếng phen kinh

Biến hình chuyển xoáy thình lình chia phân.

Đàn kêu xa chạy hóa thần

Kíp mau bước đến PHẬT ÂN HỘI NÀY

Đàn kêu Nam Bắc Đông Tây

THỈNH CẦU PHẬT ĐẠO phước may sanh hườn.

 

QUAN ÂM BỒ TÁT giáng hạ [PHONG] ĐÔ

ĐẠI ĐẾ thập phương chiếu dụ cồ

QUAN ÂM ĐỨC pháp lòng thanh tịnh

KHUYÊN GIẢI ĐỘ NGƯỜI NIỆM NAM MÔ.

 

Tu hành bạt tiếng tiêu nạn khổ

VÂNG CHỈ THƯỢNG ĐẾ niệm nam mô

THƯỢNG ĐẾ PHÊ CHỈ rồi đây hiểu

Thuật lý thích mình biết sự vô.

 

TRỜI biết lòng nghe hiểu nhơn hình

Ngực ta năng sự vấn di binh

Thùy hóa Canh [Tí 2020] giáng tợ cách tiếng

Nhân cầu suy mãn phục lư đình.

 

Tháng Giêng DI LẠC Thiên Lạp trời

Phục lư ngoại tác hạ canh khôi

TÔN CHƠN NHƠN TỔ cấp hủy biến

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ phục khứ hồi.

 

GIANG ĐÔNG MÃNH TƯỚNG QUÂN nhữ huyễn

Vận cách tiêu suy ngộ CẢNH THIÊN

THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ hựu khánh ấn

ĐỊNH CHƠN PHẬT oai phong ký niên.

 

Trăng Hai THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN ứng

THÁNH PHỦ MINH CHƠN ĐẾ khiết khung

THỦY LONG THÁNH MẪU NƯƠNG NƯƠNG cát

Khai sanh tử tôn TRƯỜNG CHƠN CUNG.

 

[Trăng Hai Thái Thượng Lão Quân ứng = 15 Tháng 2 là ngày Vía Thái Thượng Lão Quân.]

 

QUAN ĐẾ, VƯƠNG LINH QUAN THÁI ÚY

THÁNH MẪU HUYỀN ĐÀN TRUNG ƯƠNG kỳ

CHUẨN ĐỀ THƯỢNG LÃO, ĐẠI THẾ CHÍ

Tăng phước THẦN TÀI, THÁI TUẾ y.

 

DIÊU TRÌ TÂY VƯƠNG MẪU NƯƠNG NƯƠNG

Nữa cảnh không còn dập dìu ương

Hảo nguyệt phân tác lai như bất

Khấu thủ khấu thủ LÃO MẪU VƯƠNG.

 

HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ TRUNG ƯƠNG ĐẾ

LÔI ĐÌNH NGŨ ĐẠO chương thiên đề

NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT ĐÔNG HOÀNG TUẾ

NGŨ ĐẾ giáng hạ hội lập tề.

 
Kệ

PHỤC THỈNH HOÀNG MINH TÔN

Giai biến khôn vô biến

Nhứt nhứt kiềng [thiềng] cầu PHẬT

Thập đạo tất thị giai

Tánh khả mài thành Phật

ĐẠI TỪ lực TỪ BI

Nhứt tâm trì kim bảo

Trực tánh hảo nhu hòa

Khéo giải đạo hạnh chơn

Ba pháp hườn sáng suốt

THIỆN THỆ được đời này

Kiến NHƯ LAI ĐỨC PHẬT

Làm lành Phật pháp theo

Xa đời neo một kệ

ĐẠO BỒ ĐỀ an lạc

Vóc sáng phát trí vô

Tiêu trừ khổ thường đói

Học nhiều giỏi đúng pháp

THÁNH ĐẾ lập khó ai

Mong rằng tài rộng lớn

Đạm bạc khôn ngoan hòa

Tựu LONG HOA hạnh phúc

THIÊN GIỚI thực hư không

Đẹp ý lòng cẩn thận.


Giảng
 

Thiên cơ CỬU PHẨM trỗi phụng cơ

NGŨ ĐẾ TAM HOÀNG chuyển sắp giờ

Bát Quái Đài hòa Đông Nam Bắc

Hòa chặt âm dương ĐẾ khai bờ.

 

Thiên khai địa mở rõ tám mười

Càn khôn định cấu LONG HOA khôi

THÁNH PHẬT THẦN TIÊN mười phương tỏa

Khởi ánh LONG DIÊU CHÍN PHẨM ngôi.

 

Ngày đêm thời khắc rõ tường âu

Mở ra tâm trí điển linh hầu

HOÀNG MẪU PHÓNG QUANG CHƠN NGUYÊN MỞ 

THÁNH THẦN TIÊN PHẬT giải bờ sâu.

 

Có duyên định lực MẸ dìu sang

An lạc hỉ xả hộ pháp gần

Muôn đường hoa nở mau cất bước

Tịnh Thủy Ma Ha rải mát thân.

 

Vô hình rành dạy chuyển hóa linh

Ngày về đã hẹn hướng Thượng Đình

Thức tâm tinh tấn từ bi diệu

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC MINH.

 

DIÊU TRÌ HOÀNG MẪU tỏa diệu âm

CHÍN CÕI TRỜI hòa khí khai mầm

Lâm triều BÁT BỬU vạn năng khiếu

Nhiệm ý LONG HOA triệu tiên tầm.

 

Chư PHẬT chư THÁNH chư TIÊN hiện

Trực kiến MẪU HOÀNG DIỆU HOA LIÊN

BAN VUI CỨU KHỔ thi hành hạnh

BÁT NHÃ THUYỀN TỪ NAY THỜI THIÊN.

 

TẠO CÀN KHÔN PHỤNG RỒNG HIỂN THÁNH

Mở cõi đường LONG LẠC QUÂN sanh

ÂU CƠ phụng trỗi đầy TIÊN THÁNH

Buổi hạ màn xoay chuyển TAM THANH.

 

ĐỨC HỒNG QUÂN oai thinh khai giải

Tửu chung linh nhiều bận đổi thay

Chín Hai [92] ức số truyền mật ý

DI LẠC VỀ NAM [VIỆT] ĐIỂM ĐỨC TÀI.

 

Điển vô vi chơn tình hấp thụ

Muốn giao hòa phải lọc lý dư

MẪU án công hòa điệu dưới trên

Nhứt tâm đảnh trí khởi lậu từ.

 

Nay danh sắc KIM TRÌ HOÀNG MẪU

HẠ ĐÁO TRẦN tụ đỉnh một bầu

Mở lục hòa hô hấp ngoài trong

Nguyên chơn tử chớ ngại thủ khấu.

 

THẦY ĐÂY MỞ ĐẠO KỲ BA

Trò trung phụng tá giác tha đưa người

THẦY đây năng tại vị thời

Trò từ lộng chữ vọng nơi cơ hàn.

THẦY đây phút cuối rạng tầm

Trò vai hiển thị trí thâm tái kỳ

THẦY đây tạm xác thế ni

Trò qua cơ thấu từ bi lực cầu.

THẦY đây tầm rõ quán sâu

Trò hành thiên lịnh đối đầu nghiệp thân

THẦY đây xoay thấu khắp đàng

Trò thiện tín hiệp chẳng màng khổ nhơn.

THẦY đây vô hóa Thánh quờn

Trò học nhơn thiện xác ngươn thoát đời

THẦY đây hiện ẩn chí bồi

Trò cùng trì bảo biết hồi tỉnh tu.

THẦY đây thay lực vô từ

Trò công tâm sắc xuất từ MỆNH THIÊN

THẦY đây khẩu chỉ khai truyền

Trò về Thiên Cửa ức nguyên phục hồi.

 

Mê tâm loạn tánh ngạ quỷ gần

Từ bi nhẫn nhục bỏ tham sân

Gieo tình thương giúp người giúp bạn

Đoạn ly trần CHÂN MỸ THIỆN căn.

 

Điểm hóa khai quang nhãn tinh tường

Ngưỡng TÒA ĐẠI ĐẠO lộng lầu chương

Rõ trong vô ảnh chiêm bao đẹp

Có đủ hay chưa giấc ngũ trường.

 

LINH SƠN TỔ MẪU mở trí hùng

LONG HOA sáng rực phụng xòe ân

Ngất ngây điển lành ĐỨC KIM TRÌ

LỤC CUNG THÁNH MẪU trấn bảo an.

 

Kho tàng NGỌC [ĐẾ] lộ đuốc mà soi

Nơi trần muôn cảnh lạc tâm người

CHỚ MONG VỌNG TƯỞNG TÊN LỪNG LẪY 

TÁM CHỮ VÀNG chân điển khí trời.

 
Thi

TẠM TIẾNG HỒI LÂM GIÁ KHUNG KHÂU 

CUNG TRÌ HƯỜN PHẢN NGUYÊN GIÁP ĐẦU 

NGỌC [ĐẾ] [HUYỀN] KHUNG BÀN CŨ LUI TẠM THẾ 

THỐNG LƯỢC CỜ ĐỒ HIỂN KHƯƠNG BẦU.

[Tái Đàn 29/8/2020]

Thi

TỪ BI CHA ĐỢI MẸ DÌU ĐI

MẾN THƯƠNG TÌNH MẸ LẠC KHẢ KỲ

CUỘC ĐỜI HAI CHỮ HIỀN VỚI ĐỨC

ĐIỂN LINH KHAI MỞ CHƠN NGUYÊN Y.

 

CÓ DUYÊN LÃO MẪU ÂM THẦM MỞ 

TỊNH THỦY MA HA LỰC ĐỊNH GIỜ

VÔ HÌNH THIÊN CHUYỂN TINH ANH NHIỆM

GIẢI MÊ GIÁC BỜ TẠO THIÊN CƠ.

Giảng

 

TAM THANH GIÁO CHỦ phân việc giải

ĐỨC HỒNG QUÂN LÃO TỔ thượng giai

ĐẠI TIÊN, TRUNG TIÊN đồ tác lưỡng

Nhân gian biết sự đáo hạ vai.

 

NGŨ CÔNG VƯƠNG PHẬT phương tế độ

Tam Kỳ điên đảo năm canh hồn

TAM VỊ THÁNH TỔ đời thạnh sửa

CHÁNH SOÁI ĐẠI CÀN luật trị vô.

 

CỬU PHẨM LỊNH BÀ TIÊN đồng rải

Căn biết cội sỡi rõ rành phải

Đây cơ nghe lắng tụ đỉnh bầu

BẢY VỊ NƯƠNG NƯƠNG phân quới lai.

 

NĂM VỊ NGŨ HÀNH niên khoán nhung

THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỈ tác diện cung

Như như thật lý chánh Tây bảo

LÃNH CÔ, TỔ CÔ, TIÊN CÔ tùng.

 

TỔ PHỤ LẠC LONG QUÂN VƯƠNG HÙNG

TÁI THẾ PHỤC HỒI LƯỢC THẦN CUNG

Quy đồ hồi vận chờ lưỡng ý

XOAY TRỞ MÁY THIÊN CHÁNH TÂY [GHTT CALI] TRÙNG.

 

TỔ MẪU ÂU CƠ khứ qui chí

Mộc trang tất dụng cấp giai trị

Vô phá định chương phụng thông hảo

TRIỆU LÃ HUYNH tề điểm phục kỳ.

 

TAM HOÀNG NGŨ ĐẾ chiêu từ rưới

LINH THẦN, LINH KHÍ NGŨ [HÀNH] hiện thời

Linh đồng bầu LỊNH KHAI NGŨ SẮC 

LONG THẦN HỘ PHÁP độ khắp nơi.

 

THẬP BÁT LA HÁN phủ vây chỉ

Hồi cẩn mật từ pháp chuyển thi

Càn khôn ứng đỉnh thay sắc báu

TỨ ĐẠI KIM CANG phục lãnh kỳ.

 

CHƯ VỊ NĂM ÔNG bốn phương hướng

Dĩ hành thiên chão lộn Ngũ Cương

Lộ lưu huy khả tại ngũ đoài

Thiết thủ vị cơ tại phàm đường.

 

Chớ động mười phương đỉnh LONG HOA

CHÍN CÕI TRỜI ÂU NGHIỆP CHUNG HÒA 

Khúc mầm tỏ diệu QUAN ÂM tấu

THÍCH CA lai bổn bình an nhà.

 

PHỤC HỘI LONG HOA CHƠN KHÍ NGUYÊN

Phụng gáy ban vui tánh diệu liên

TỨ LINH phủ phục nhơn tiếp giá

Bố đức lập công chở lên thuyền.

 

KIM CANG BỒ TÁT thi hành hạnh

Tỏ rõ phước lành đắp bồi thành

Trần ai xét lẽ mau học bước

THIÊN THỜI ĐỊA LỢI ĐÚNG GIỜ LÀNH. 

 

Hiển tiếp thiên cơ CỬU PHẨM LIÊN

DIÊU MẪU tầm con thả Bát [Nhã] Thuyền

Một bầu hỗn độn chín sáu [96] ức [100k]

HIỂN THÁNH TIÊN THẦN KỲ HỘI LIÊN.

 

Chánh Tây [uyên] bác [lịch] lãm DI ĐÀ bảo

Kiệu oai thinh DI [HẠ PHÀM] PHẬT ngôi nào

HẤP THỤ CHƠN KHÍ ĐIỂN TIÊN THIÊN

LONG HOA ĐIỂM ĐẠO HỒI TRỐNG TRÀO.

 

Mỗi màn the tri tường lời MẸ

Khổ trần gian kiểm sổ chúng mê

TAM THANH GIÁO CHỦ MINH HUYỀN QUYẾT

NƠI TRẦN CẢNH LẠC ĐẠO BƯỚC VỀ.

 

LÊ SƠN THÁNH MẪU đang cơ hộ

Ly trần mê giác rán bền vô

LÊ SƠN THÁNH MẪU tầm phượng hướng

Đức tài mở trí phụng [hỷ] thước hô.

 

Khởi đầu DI LẠC chỉ [dạy] Tam KHÔNG

LINH SƠN gương PHẬT trong nắng tầm

Đuốc huệ hình năng chuông ngân thấm

Xoay cuộc Tam Kỳ tạm giục hân.

 

THÍCH CA MÂU NI hạ điển dời

Lực xem kinh tự thổi đồng chỗ

MỞ ĐẠO PHẬT XÂY NHỊP CẦU Ô.

 

Thủ lễ mới khôn lo xây trại

PHẬT TỔ phổ âm thập lực xoay

QUAN ÂM cứu khổ giai BỒ TÁT

PHỔ HIỀN khai độ lướt sóng dài.


Khuôn phép mục đầu sai đề bảng

LIÊN HOA CỬU PHẨM đến giờ bàn

THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ nâng căng lưới

TỬ ĐỒNG VĂN XƯƠNG hộ phúc người.

 

TỊNH ẤN CHƠN QUÂN thời lộ bóng

THIÊN bủa biển TRỜI giăng lưới đồng

Nơi nơi toan tính song kỳ trận

ĐỊNH CHƠN PHẬT mở mạch như thần.

 

Nghe pháp dụng tâm căn khai mở

CHƠN NHƠN DOÃN ĐỊNH một nét cờ

ÔN NGUYÊN SOÁI lượng chờ ba trận

Bầu đất một phen hồi định nhân.

 

THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN phân cuộc thấu

THIÊN QUÂN THÁI ÚY tỏa hồng châu

CƠ TRỜI MỞ RỘNG LẦU SON CHẠM [TRỔ]

QUI TAM THỦ PHÂN kiến tánh tâm.

 

QUAN ĐẾ, VƯƠNG QUAN tầm thiện sĩ

Cuộc trần được gì giả tiếc chi

Tầm Đạo ăn năn qui căn đạo

LINH TỂ CHƠN QUÂN Canh [Tí 2020] niên cáo.

 

KIM ĐÀI CỔ ĐỨC CHÀO THỦ LỚP

Sắc [thân] CẦM KINH THƯ thinh âm chớp

Năm Phương chiêu phép hợp lịnh truyền

THIÊN TRIỀU SẮC MỆNH MỘT NANG THUYỀN.

 

QUAN ĐẾ MINH THÁNH tiếng đàn định

Máy tạo huyền thâm thúc tâm linh

TÂY NHẠC ĐẠI ĐẾ chính giáo an

Duyên căn cố hiểu định luật Càn.

 

THỦY QUAN ĐẠI ĐẾ phân mô dạy

Lý sử công hầu riêng rõ hay

PHONG ĐÔ ĐẠI ĐẾ oai Canh điểm

Từ bi thế độ Phật Đường kiến.

 

Cõi trần thức tỉnh niên Canh [Tí 2020] thảy

Chuột chạy án bào chẳng một ai

BẠCH THỦY ĐẠI ĐẾ TÂY CHƠN cửa

CHÂU TƯỚNG QUÂN TỬ THÁNH tam thừa.
 

Rầm mây sấm người xưa chuyển cảnh

Hợi niên Canh niên phận tu hành

TIÊN ÔNG NAM CỰC nhanh sử giải

CHƠN VÕ HUYỀN THIÊN tái lập vai.

 

NHỨT ĐIỆN VƯƠNG hành phải lọc sàng
...

 
Thi

LẶNG LẼ TU HÀNH chỉ nẻo sâu

THẢO NGAY TRỌNG ĐẠO pháp nhiệm mầu

Đừng hư sanh uổng công đường đến

Khuyên người noi đạo bước ngân cầu.

 

CÔNG BÌNH tư vị an một chỗ

PHẢI ĐẠO tùy lời chữ hóa vô

Chữ dễ khó nói sao thông thạo

GIỮ CHO TRỌN VẸN ĐẠO TẤT VÀO.

 

Đừng có mơ màng hồ huyễn vọng

Vào ra công khó nghèo dưỡng thông

TU HÀNH nên việc TRUNG với HIẾU

Giúp nhau ngộ biến trở LAI BỒNG.

 

LÀM LÀNH LÁNH DỮ CHÁNH TU HÀNH

Cảnh nào cũng vậy TU CHO THÀNH 

NĂM ĐIỀU [5 GIỚI] giữ vẹn không sai phạm

Ngũ Đạo nhứt tâm giúp tận dành.

 
Giảng

Đờn kêu TRỜI ĐÃ PHÁN PHÂN

Thử lòng nhân thế phép thoàn vượt qua

Đờn kêu ba bảy gần xa

Thủy cầu bao nỡ rán xà chồi lên.

Đờn kêu ơi hỡi xoay Kiền

Xương gom một chỗ máu lềnh đầy sông

Đờn kêu trống giục Tây Đông

Nhìn xem cuộc thế sống còn ra sao.

Đờn kêu linh lửa máu đào

Nước trong rồi đục gạn sao mai chiều

Đờn kêu may một quạnh hiu

Lọc sàng tẩy rửa rã rều tục nhân.

Đờn kêu tang tích nạn trần

Tam Kỳ chầu ĐỨC lược thân hội này

Đờn kêu chắc vững chiều thay

Sóng ào nhô nhấp cuộc này Canh sang.

Đờn kêu CÒN Ý THƯỢNG HOÀNG

TRẬN ĐỒ LINH KHÍ THẺ BAN ĐÃ RỒI 

Đờn kêu mau tỉnh tâm thời

Nhiễm mê mau trở bước dời PHẬT KHAI.

Đờn kêu vang mãi bi ai

BỆNH ĐAU ĐAU BỆNH TÌM THẦY SAO RA 

Đờn kêu IN PHÁP NHÌN TA

RÕ TRONG VÔ ẢNH DI ĐÀ LẬP PHÊ.

Đờn kêu GIỮ BỔN BỒ ĐỀ

Thuyền Loan Bát Nhã rướt về THIÊN SƠN

Đờn kêu bắt chuột trùng quờn [Tí 2032]

Tấu đàn chìu lực một cơn hẩm điều.

Đờn kêu hết đất xế chiều

Trống vang chiêng đợi đàn kêu từ thành

Đờn kêu họa đến mau nhanh

TRẦN GIAN SỨC SỐNG CHẲNG LÀNH HỒI THAY.

 

NAY TAM KỲ PHỔ ĐỘ GIỤC KHAI

KHAI BẢNG ĐẠO CHỌN TÀI NHƠN ĐẠO 

Trong thời kỳ người ta điên đảo

Khó hành tu nhơn đạo cuộc đời

Khổ nay chịu kiếp tàn lụn tới

Cảnh khó tu mệt mỏi sông mê

Cơn loạn lạc chớ để ê chề

Dù lắm đoạn vượt mê trọn sáng

NAY TAM KỲ PHỔ ĐỘ GẦN TAN

SẼ ĐÓNG CHẶT CỬA MÀN NGƯƠN ĐỘ 

Tuồng đời hết ta mau tầm cố

Nương TAM KỲ PHỔ ĐỘ chuyển lay

Thúc gần xa cứu khổ nhân tài

Mong ai nhớ lời hay trở lại

Ngày mạt hậu không sao thoát giải

Bao tham ác dẫy đầy chất tội

Khổ muôn người không riêng mình thôi

Người mê thế thôi rồi mãi khổ

Mãi ngũ mê giấc ngũ mơ hồ

MAU CHÓNG TỈNH BƯỚC VÔ ĐƯỜNG PHẬT

Kẻ ...

Người rán ghi chuyển thân tâm ý

Rồi không còn sống huyễn xác thân

Muốn được qua sông khổ bể trần

TU HỒI TỚI PHẬT ÂN [PHƯƠNG] TÂY  VÁI

Trước chẳng tu NAY TU PHẬT GIẢI

Tự quyết hành tự lái quyết tâm

Tự giải mê tu tiến học tầm

Tu cho hết loạn tâm trong sáng

Tưởng lòng tin chí đạt một đàng

Giải thoát khổ trần gian giải thoát

Đời thời nhiệm muôn đời thấu đạt

Nhiễm ai ơi TIÊN PHẬT LÀ ĐƯỜNG

THÁNH THẦN TIÊN PHẬT RỘNG TÌNH THƯƠNG

Dang tay đón nhận đường lộ nhi

GẶP NHƯ LAI GIẢI KHỔ TU HIỀN

SỐNG NHƠN ĐỨC HUÊ LIÊN PHẬT CHỜ

Tu giải khổ giũa mài sáng tỏ

Tu nghiệp tan phàm ô trược hóa

Đạo không chắt rán kềm tâm dạ

GIỮA ĐẢO ĐIÊN TRĂM CẢ HỌA NHIỀU

RÁN SỐNG HIỀN NIỆM PHẬT SỚM CHIỀU

Gió bụi đời càng hiu càng quạnh

Cảnh rũ người ai bước mau nhanh

Tự đặt bước cạnh tranh công quả

Đời giác ngộ sống trông bạo chúa

Họa bao nhiêu ta tựa cả bằng

Chốn LINH SƠN PHẬT TỔ oai linh

Xin người thông tạng THỈNH DI ĐÀ

Nay CỰC LẠC quyết tìm cho ra

Chí chẳng ngu PHẬT RA [hãy] cầu cứu

Cảnh sớm tan ngoại cảnh than u

Mỗi ngày qua tầm trụ đạo ba

Thương thế giái phong ba tiếng bả

Tiếng khóc than trẻ già rữa nát

Khổ đau đời ắt tiêu loạn lạc

Cảnh đảo điên ta thác thân này

Nước đao binh khắp nơi đầy dẫy

PHẢI TỪ BI nhìn lại đớn đau!

ĐỌC LỜI KINH chơn định trươc sau 

Buồn THIẾU ĐẠO nhìn đâu cũng loạn!

Sự quay cuồng trong vòng ách nạn

Số tang thương dân nạn mỗi ngày

Khi còn sống trẻ già suy lại

BỚ TRẺ GIÀ ĐẠO LẤY ĐƯỢC DUYÊN

SỐNG CHÁNH TÂM VỀ PHẬT HOA LIÊN

TU CHƠN CHÁNH NHƠN HIỀN GIEO GIỐNG

GẶP TAM KỲ PHỔ ĐỘ THÚC GIỌNG

TU PHẬT VÀO ĐIỂN VỌNG THIÊNG LIÊNG

Mấy lời khuyên RÁN CHÍ TU HIỀN

Vui tầm đạo vi huyền vạn lẽ

Kỳ niệm PHẬT mạt kỳ đừng kể

PHẬT LIÊN HOA DỰA BỂ MẤY PHEN

PHẬT HÓA THÂN CỨU ĐỘ CHÚNG QUI

TÂM CẦU PHẬT ẮT THÌ GIẢI THOÁT

ĐƯỢC MẤY AI TAI NGHE THINH PHẬT

Lời khuyến nhơn tu thật vọng tan

Giữa mộng trần tam độc vướng mang

Kẻ trong mộng hoang tàn đau khổ

Kẻ tỉnh đời kiên niệm nam mô

Muôn việc thiện đem vô can giải

Theo từ bi nhân nghĩa tốt thay

Yên thanh tịnh ngày ngày liên tự

Một đồng bào lãnh thổ chung từ

Đạo đời vẹn an tu lượng mở

Nên để mắt chí hành giải rõ

Mạt pháp đời điều khổ thêm nhiều

Việc tu hành có được bao nhiêu

Đời sắp hết hẩm hiu sắp chết

Phải tu nhiều sớm đời chớ lệch

Phước do mình sống chết nhơn gian

Tâm mê mãi diệt không sạch rạng

Tối bầu trời trần gian kiếp khổ

Kiếp khổ rồi mình ráng lo tu

Sống theo cách đường tu nhơn thiện

CỨ TU ĐI PHẬT TRỜI XOAY CHUYỂN

CHUYỂN NHẸ NHÀNG BƯỚC TIẾN AN VUI

NGUYỆN ƠN TRÊN NGHIỆP CHƯỚNG TAN LÙI

XÁC HỒN GỞI SỐNG VUI TRỌN ĐẠO

Thuyền Bát Nhã khắp nơi toàn hảo

Đợi chờ người đức đạo thiện lương

Mặc ngược xuôi bền chí kiên cường

Xuôi ngược nước rẽ đường nhìn cảnh

Thuyền mỗi kẻ tuông dòng sóng mạnh

Khách đàng xa lằn tắn rán tạo

Tự ngộ mình tu cho thành Đạo

Cõi đài sen ta rõ bước vô

Nhớ SÁU CÂU LỤC TỰ nam mô

Tu được phước điểm tô công đức

GỞI THÂN RỒI ĐẠO MẦU DUY NHỨT

TỰ ĐỘ TA TỰ LỰC VƯƠN LÊN

ĐẠO VÀO ĐỜI THIỆN VUI AN THIỆN

DÙ GẦN XA TINH LUYỆN TINH THẦN

KHỎI KIẾP PHÀM TA GẶP THÁNH ÂN

NHỜ TÀI ĐỨC ĐẠO THUẦN PHƯỚC HUỆ

TỈNH CHƠN TÂM THIỆN ẤN BỒ ĐỀ 

Chuông LINH [SƠN] THỨU vọng về mãi thức

Trụ PHẬT TÒA khai ngộ tâm túc

Rõ thâm trầm hạnh phúc đạo mang

Đời mạt pháp yêu ma tan sạch

NHỜ PHẬT che rẽ vạch cho đi

Được bình yên NHỜ PHẬT phổ kỳ

Che chở cứu lâm nguy nhân thế.

 

Vì tâm động nên thấy cảnh động

TÂM ĐỘNG nguyên nhân PHIỀN NÃO LỘNG

TỰ BIẾT CƯƠNG VỊ LẤY GIÁC NHẪN 

CHẤN TÂM CHỦ TÂM PHẢN CHIẾU TẦM

 

Được tâm thân huệ yêu tha lực

Mình muốn hóa người tỉnh tâm thức

Kệ mở cát duyên một tự thi

KHÉO TÙY CHÂN BƯỚC NỐI LIỀN PHẬT

 

Tu tâm minh tánh đến DI ĐÀ

Đổi thay kiếp tục trở tiên hoa

Kiếp người ngắn ngủi nên nhứt trí

TIÊN ĐÀI HIỆN TẠI ấy khôn là

 

Đồng tâm đạo ráng mở lấy mình

DỰ HỘI LONG HOA cánh cửa sinh

HOA HỘI TRẢI SẴN CHỜ CHƠN THIỆN

LIÊN HOA ĐỀ THỌ TIẾNG TRỐNG THÌNH

 

TỪ TÂM buông xuống nhẹ lòng ta

BI TỪ tắt lửa tự nhiên hòa

Hủy bỏ biển khổ ta tự diệt

XẢ TÂM TOÀN THIỆN PHẬT VẠCH RA

 

PHẬT DẠY TỪ BI dạy từ bi biết che mang

PHÁP DIỆU QUANH MÌNH BƯỚC ĐẠO THẦY

ĐỂ TÂM ĐỂ MẮT PHƯƠNG PHẬT ĐÁO

Hòa nhịp song ca gió nhẹ lay

 

Vui học đạo tu thoát phàm phu

ĐƯỢC GẶP PHẬT TỎ NGỘ CHÍ TU

Biết biến khổ lấy vui CỰC LẠC

TU CHO LÒNG GIẢI THOÁT TỤC MÙ

 

PHẬT HIỆN tâm soi sáng hiểu thông

Pháp diệu lóng tâm PHẬT HỘ TẦM

Cho vui đường đạo xoay thành quả

Nhau cùng một hẹn trở LAI BỒNG

 

Soi ra chốn tục biết rõ đời

Sáng khi NIỆM PHẬT đặt chơn tới

Loài người đời nay chung sức tạo

Người biết một tâm phúc đến nơi.

 

Đàn kêu bởi nghiệp tiền thân

Người sống đau khổ trầm luân kiếp người

Đàn kêu thời loạn khắp nơi

Khổ nhau họa chiến con người đọa sa

Đàn kêu lần diệt ác tà

Lựa ra đếm kỹ muôn hà hạng cân

ĐÀN KÊU THÚC GIỤC MAU GẦN 

QUANG ÂM KHAI ĐẠO THẦY ÂN BI TỪ

Đàn kêu vang vọng không tu

Gian đầy khổ nẩy ác mưu bạo tàn

ĐÀN KÊU TÍCH TỊCH TÌNH TANG 

CUỘC ĐẦY MÁU LỬA TRẦN GIAN BƯỚC VÀO 

ĐÀN KÊU XÚM LẠI ĐỒNG BÀO

TƯƠNG LIÊN CẦU NGUYỆN THIÊN TRÀO CAO MINH

Đàn kêu lương nhẫn thân mình

Rán tu chánh đạo xin mình thoáng qua

Đàn kêu lục kỵ kháng ca

Thế tình đời tạm biết ra phổ đời

ĐÀN KÊU BỐN TỚ THẦM XUÔI

HỢP TAN TAN HỢP HẾT RỒI Ở ĐÂY 

Đàn kêu Đông Bắc Nam Tây

Cảnh đau cảnh khổ kiêm ngày lo âu

ĐÀN KÊU THAY ĐỔI ĐỊA CẦU

DÙ ĐỜI CÓ NGHỊCH GIÚP NHAU LÀM TRÒN.
 

Thi

NHẸ NHÀNG THANH THOÁT BƯỚC CHÂN ĐI

NÊN TƯỞNG NIỆM PHẬT KHỔ QUẢN CHI 

RÁN TU PHẬT ĐỢI VỀ CỰC LẠC 

HẠNH PHÚC AN BÌNH LẠC TỪ BI.

 

BỒ TÁT NHƯ LAI GIÁNG NHÂN GIAN

DƯƠNG LIỄU CAM LỒ PHÚC BAN BAN 

NHÂN CHÚNG TÙY ỨNG DỤNG NHỨT NIỆM

GIÁNG LÂM TỪ BI TẠI CAO VÂN.

 

NGUYỆT SƠ CANH TÍ TẠM LUI ĐÀN

DI ĐÀ LINH ĐIỂN PHONG THIÊN QUANG

TẠM LUI CHÀO KHÁCH TẠM THIÊN GIỚI 

TRẦN TÂM THỦ NHỨT DI ĐÀ THOÀN.

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. (3)

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn