THIÊN THƠ THÁNG 11 NĂM 2020

02 Tháng Mười Một 20201:44 CH(Xem: 6362)

TẤT CẢ TÔNG ĐỒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG CÙNG ĐỨC NGÀI HOÀNG DI THIÊN

XIN CHÀO MỪNG "BAN NGHI LỄ" CỦA TAM GIÁO TÒA ĐẾN VỚI GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG!

"BAN THIÊN THƠ" CỦA TAM GIÁO TÒA ĐÃ GIAO XONG TẤT CẢ "THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN" VÀO
TAY ĐỨC NGÀI VÀ ĐÃ TỪ BIỆT GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG ĐỂ TRỞ VỀ PHỤC LỆNH TAM GIÁO
TÒA TỪ ĐẦU THÁNG MƯỜI 2020. TẤT CẢ TÔNG ĐỒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG
XIN ĐÊ ĐẦU TẠ ƠN CHƯ VỊ ĐÃ GIÁNG HẠ VÀ LÀM VIỆC VỚI
GIÁO HỘI THIÊN  TRƯỜNG
TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA.  

NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
 
 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 29 tháng 11 năm 2020 lúc 4:53 AM.US.

 

 

BÀI NGUYỆN KỈNH THẦY

Định mắt trần gian thấy điển Thầy

Tâm thường trụ đạo thẫm điều hay

Thân đời cung nguyện hành y vậy

Ngọc Đế hoá sinh định chỗ này

Phước lớn lộc dày duyên thuận lấy

An nhàn thanh thái vững bền thay

Lành thay! con nguyện sinh trường mãi

Ánh sáng chơn tâm hiệp mắt Thầy.

 

Đến với Đạo Thầy dạ sắc son

Trường niên vĩnh cữu vẫn vuông tròn

Long Hoa chủng tử dương âm chọn

Thế giới Hoa Nghiêm thuỷ hoả đoàn

Bát Quái Khôn Càn thiên thượng hoán

Châu hồng nội ngoại chiếu đàn con

Thầy trao Thái Cực lòng son đón

Ngộ đạt nơi tâm thẩm thấu còn.

 

Đăng thiên chiếu diệu tự tâm sanh

Bước đạo Hoàng Thiên ngọc bửu dành

Định hoá chu kỳ thiên địa cảnh

Sinh dòng suối đạo được trường sanh

Đường đời đạo đức nguyền tu lãnh

Hạnh đạo chơn tâm dốc chí thành

Nhứt thể đạo thầy dung hữu cảnh

Trường quang chúng đẳng nguyện điều lành.

 

Lập tự văn ngôn kỉnh lễ thầy

Cung nguyền đắc pháp đạo tâm xoay

Thiêng liêng phổ hoá hào quang thấy

Hiện tại nơi tâm gặp được thầy.

Tái thế dương trần hằng sống vậy

Trên nền hạnh đạo đạt lý hay

Trường sinh nhất nguyện tam thiên thấy

Gởi điếu văn ngôn ánh sáng này.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 18 tháng 11 năm 2020 lúc 4:15 AM.US.


KHAI LỄ THỰC THIỀN

Trăng Huyền gởi đến đạo đồng môn

Cửa Khổng khai tâm kỉnh Chí Tôn

Thánh chúng suy tầm kim khế bổn

Tiên nhơn thực hiện mới trường tồn

Gia minh giáo lịnh Thiên Trường Tổng

Đạo Pháp Đăng Thiên mở thánh ngôn

Giáo hữu chuyên cần tâm ngộ đốn

Hoà đồng tôn chỉ Đạo Càn Khôn.

 

Khai lời thị hiện chỉnh biên thư

Giáo đức ân thiên rõ phụ từ

Thẩm thấu thánh ngôn hằng thực sự

Loan truyền tâm hạnh giác minh sư

Cầu nguyền mực thước thời lai khứ

Vận chuyển không gian hiệp chí như

Đuốc Mộc tại trần ghi thánh chữ

Hoàn cầu đổi chủ lễ kinh thư.

 

Nam mô Thầy Mẫu Đại La Thiên

Chánh ấn Liên Sơn Pháp Bửu truyền

Thượng đức thời kỳ Quốc Khách chuyển

Càn khôn đoạn thế hiện nhơn tiên

Tam Hoàng hội tựu nguyên nhân kiến

Thọ dụng dưỡng sinh khí bửu huyền

Thực tập sẵn dành khi hữu chuyện

Tâm thân thấy biết đạo nhơn tiên.

 

BÀI THỌ THỰC PHẨM

Thực tướng thiên nhiên túc thọ trường

Tâm lành chủng loại ngộ tình thương

Thân dung cảm ứng đồng tâm dưỡng

Thể cả càn khôn ngọc báu đường

Lạc tánh chay tâm đời đạo hướng

Chơn như diệu dược đất trời nương

Linh châu phước huệ hồng nguyên thượng

Thiện nghiệp hoá sinh tánh mạng thường.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 7 tháng 11 năm 2020 lúc 16:02 PM.US.


TRIỆU HỒI LINH TIÊU


NƯƠNG CÔNG TAM GIÁO chọn về ngôi

ĐẤT PHẬT THÁNH TIÊN ĐÚNG CHỖ RỒI

Thế giới Ta Bà nay khổ ách

Đồng bào chủng loại khó tầm tôi.

 

Bát Quái Càn Khôn thiên địa linh

Minh tâm sư đệ nhắn THIÊN BÌNH

HỢP HÒA BỒN ĐẠO MAU TẦM BÍCH

NGỌC phụng cơ loan giáng điển huỳnh.

 

ĐẤT NƯỚC TAN ĐÀN BỞI CHỢ ĐÔNG

TIỀU CHÂU MUỐN ĐẾN ĐẢO TIÊN RỒNG

NGÔ ÔNG lai đáo THIÊN TRƯỜNG TỔNG

Sắc chỉ đại đồng pháp GIÁO TÔNG.

 

Trở lại lần ni CHIẾU VĂN NGÔ

Thiên thơ NGỌC ĐẾ MỞ CƠ ĐỒ

Pháp thông công tánh khai thiên khố

MẬT ĐẠO ÔNG TIÊN ĐẠI CỰC VÔ.

 

NGỌC MẪU NƯƠNG tần khứ đạo sư

Minh tâm sư đệ khỏi chần chừ

MÙNG HAI NĂM SỬU THAY ĐÀN NỘI

NGỌC QUẾ NƯƠNG CÔNG lễ bái từ.

 

THÁNG vận NĂM NHUẦN MỘT LẺ BA

CÒN THIÊN NĂM TRƯỚC Đạo trần dà

Về ngôi CUNG BÍCH [VÂN] nhìn thiên hạ

LỊNH MẪU y tùng phủ chí gia.

 

CAO đàn trình sớ các đồ thi

Nghĩa đạo tâm linh Sấm lịnh kỳ

Trọn bộ thơ văn biên tập kỹ

Phần dành thế sự ngẫm tường ni.

 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 3 tháng 11 năm 2020 lúc 17:02 PM.US.
 

NGỌC BỬU CHÂU THIÊN

NGỌC sắc huyền linh phụng chỉ ba

BỬU TÒA TAM GIÁO giải lễ đà

CHÂU hồng Đức mộc giao ân lộc

THIÊN địa nhơn đồng thể MẸ CHA.

 

Kiến lễ Thiên Trường hội Giáo Tông

Đồ môn sư đệ tịnh tâm đồng

Thiêng liêng Giáo Lễ tường nhơn rộng

Đạo mới Tân niên được đại đồng.

 

Giáo chúng môn qui hiện hữu thành

Hình tròn thái cực đỏ vàng xanh

Trong vòng tứ tượng thêm màu trắng

Bát quái vòng quanh chấn ngũ hành.

 

Ngọc Bửu Châu Thiên chuyển đạo tâm

Tiên nhơn anh chưởng đứng trung tâm

Tiên nhơn em kế theo hàm phẩm

Xếp lại khối nguyên phát lực âm.

 

Ấn tý ngang mài tâm thể thiên

Mắt nhìn chóp mũi định trường nguyên

Tâm hoà võ trụ tuỳ tần số

Hiệp nhất chơn như đọc nguyện liền:

 

BÀI NGUYỆN ĐĂNG HƯƠNG

"Không gian giới định tuệ kỳ hương

Vô ngại thời gian sóng điện trường

Bát nhã âm quang thường tịch tướng

Càn khôn vốn vậy thể âm dương

Đăng tâm thắp sáng hào quang thượng

Giác ngộ tâm không cảnh liễu thường

Bửu pháp linh thông hoà thất tượng

Châu thiên hoàn thể tánh chơn lương."

 

Xong đàn hành lễ rồng thành hai

Uống lượn lưỡng nghi phục vị bài

Thẳng đứng hai hàng chầu chánh bái

Âm dương lưỡng cực được phân vai.

 

Kết thúc lễ đàn đọc bài thi

Trường nguyên độn khí đạo tân kỳ

Sóng tần điện não hoà võ trụ

Phát huy tối thượng điển vô vi.

 

BÀI THI NGUYỆN TÂM NHÃN

"Tánh ngã vô vi tự tướng đầu

Thân hoà võ trụ đạo thiền câu

Kim long sư mã nê hoàn thấu

Ngọc phụng qui lân bát nhã chầu

Mắt thấy lam kiều tiên cảnh hậu

Tâm nhìn chơn pháp dạ minh châu

Thiên nhiên tự tánh khai tâm khẩu

Thượng ngoạn thông linh thất đại cầu."
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 11 năm 2020 lúc 04:40 AM.US.

KHAI LỄ NHƠN HOÀNG

Ngô đồng đức trọng nghĩa làng thôn

Đạo MẪU THẦY tôn lĩnh chỉ tồn

Giáo lễ Nhơn Hoàng chu chỉnh đốn

Cờ dà Phật ngự lễ thiên tôn.

 

Đông Xuân niên mới đạo mừng thay

Đổi mới tư tâm điển MẪU THẦY

Giáo chúng hữu hình siêng tịch tịnh

Đồng bào chủng loại nhớ lời hay.

 

Tam Tòa hạ, thể điển hoàng nhơn

Giáo chúng quy nguyên phước lộc quờn

Lễ Đạo đón chào Tam Thể lớn

Nhơn thiên địa hiệp tại tâm chơn.

 

Tiên nhân xuất thế Tân Sửu niên

Đạo Hội Trường Thiên giáo pháp truyền

Hóa giải Đại Đồng lịnh ứng hiện

Duyên thừa phước ngọc gặp nhơn tiên.

 

Cơ mừng đồng đạo thuận tâm thiên

Ngã tánh như lai đến hiện tiền

PHÁP ĐẠO VÔ VI thường đẳng chuyển

Tâm đời đạo hạnh thủ cơ thiên.
 

Trần miền ĐẠO MỚI buổi đầu tiên

CẢNH SẮC LINH THIÊNG CHỖ PHÁP TRUYỀN

Đức hạnh lễ đàn tôn nhứt nguyện

An lành tâm thể ngọc niên viên.

 

Tam Tòa trao ấn LỄ về đây

Chỉnh sửa Đông Tây đặng gặp THẦY

Giáo bế hữu hình người Mới thấy

HUYỀN THIÊN dần hiện buổi Tân này.

 

Khải lời mời đến cảnh trần gian

Đạo hữu xem qua tập lễ đàn

Ngọc Bửu Châu Thiên chào bạn đạo

Hoàng Tam định thế mới an nhàn.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 280)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 2664)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 3027)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 4143)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 3826)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 3419)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 4916)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 4917)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 5138)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 6448)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 6091)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 4162)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3036)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 8085)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 8550)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 8570)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 8752)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 7923)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 7321)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 4459)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 9059)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 11393)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 7726)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 7074)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 7559)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 5418)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 6414)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 7510)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 10484)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 8008)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 7136)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 6681)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 10724)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 11618)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 13191)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.
02 Tháng Mười 2018(Xem: 10746)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 10 năm 2018.
02 Tháng Chín 2018(Xem: 12004)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 9 năm 2018.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 11114)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 14470)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7 năm 2018.
02 Tháng Sáu 2018(Xem: 11125)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6.
05 Tháng Năm 2018(Xem: 38344)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 5 năm 2018 từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2018(Xem: 41112)
Tất cả thiên thơ tháng 4 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 34138)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35912)
tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2018.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 32586)
03 Tháng Ba 2018(Xem: 16241)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 12 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười Một 2017(Xem: 28894)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng
01 Tháng Mười 2017(Xem: 32643)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Chín 2017(Xem: 34659)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 9 năm 2017. Mật điển của Huyền Không Thiên Thượng.