DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15-16 THÁNG 8 NĂM CANH TÍ

08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5116)

HỘI YẾN DIÊU TRÌ

Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường Dự Đàn

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn
 

Đàn Giờ Mão
Ngày 15 Tháng 8 Năm Canh Tí
Ngày 01 tháng 10 năm 2020

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
HỘI YẾN 2020_1


 KHƯU GIÁ CHIM LOAN LỘNG VÔ HƯ

VÔ SANH HOÀNG MẪU TÁC TRUNG THU

TÂM THIỀN ĐOÁI THỬ CHƯƠNG TIẾNG TỎA

NHANH TIẾP LOAN CÔNG RẢI HOA ƯU [ĐÀM].

 

HỮU LỘNG BẠCH HẠC NGẬM CHUỖI XÂU

BAY LƯỢN KHÔNG TRUNG ĐƯA KIỆU CHẦU

VÔ SANH LÃO MẪU GIÁNG HẠ THẾ

VÌ CHÚNG BAN ƠN CHIẾU ĐỊA CẦU.

 

PHỤNG RỒNG BAY LƯỢN PHỦ CUNG YẾN [ÁNH]

TIẾP GIÁ MẪU HOÀNG GIÁNG LẠY [ĐÀN] TIỀN

PHÙ SINH TÂM GIẢ LOẠN NGÃ KHẤU

TÂY DI SỨ MẠNG TỌA PHẨM HUYỀN [THIÊN].

 

Thánh Thần Tiên Phật chư vị hiển

Hạ hựu thanh pháp nói trung liên

BẠCH CUNG DIÊU PHẨM tỏa ánh chói

Thu nhạn tròn căng kén màng khen.

 

Bồng Lai an tốt phù sinh cạn

Tâm giả phiền ưu dĩ đoái nan

Đa Trung Thu đa cao lâu [lầu cao] QUỐC

PHỤNG GIÁ MẪU LOAN ĐẠI ĐẠO SAN [SỬA SANG LẠI].

 

Trung Ngươn phút cuối theo xu thế

Lưỡng giả tàn thu tiết gian mê

Giữa thu tháng tám du thẩm thuyết

LÃO MẪU độ từ lương thiện về.

 

CƠ PHÁP LỄ NGHI sẽ phục hành

KIM BẢNG PHÂN ĐỀ lai vĩ sanh

Cáo phả trăng thu quang điệp khúc

CẨM NANG TRỌNG ĐẠI TRẠM DẠ LÀNH.

 

LONG HOA phải chịu ngửa nghiêng đời

HOA LONG thử thách mới ra khơi

THỊ căn mang chữ gặp đời khó

HIỆN sắc âm thinh phía cõi trời.

 

ràng vực thẩm THIÊN OAI chuyển

mật định tâm sức lực san [sửa sang lại]

TRỜI TỎA Canh niên vắng tiếng đàn

ÂN CƠ nhắc nhở trống Hội Yến.

 

TRIỂN khai căn điểm diễn hết màn

THẾ đời tái cổ thể tự năng

BÁO hồi sáng suốt thân lạc kẻ

ĐỘNG pháp duy trì mở mục san [sửa sang lại].

 

KHẮP CHÂU TRỐNG ĐIỂM luận xem kỹ

MỌI TẠNG KINH TRỜI bao phủ quanh

NƠI ải LONG HỘI xoay định nhánh

THÀNH lầu dựng cột lập hạn kỳ.

 

CỬU CỬU NƯƠNG DIÊU CUNG TRÌ HOA

VỊ lai CỬU báo mới vui nhà

NƯƠNG thần chỉ thiện KỲ ĐẠI ĐẠO

NƯƠNG bóng NAM SƠN tỏa pháp hoà.

 

ĐỜI như một giấc chiêm bao tỉnh

TẠM theo CHƠN ĐẠO chuyển tục linh

LÁNH tục ra Tiên mà tu chỉnh

đời lung khổ vướng nghiệp mình.

 

TỚI gần huệ phước sống đạo tâm

NIỆM TRÌ PHẬT HỘ LÊN CỰC LẠC

DI niệm một lời tâm giải thoát

ĐÀ vẹn mùi sen hết tánh phàm.

 

KHÓ gặp ĐẠI MÔN chữa thiện tu

GẶP khó TAM KỲ nắm lấy lưu

ĐẠI KỲ PHỔ ĐỘ ĐANG RỘNG MỞ

ĐẠO mầu biến khổ CỰC LẠC TỪ.

 

TAM QUI tuy khó trong đời sống

KỲ CHÓT bước tu trược hóa thanh

PHỔ biến lấy chánh độ nhơn sanh

ĐỘ đời tu được giũa tâm lòng.

 

biết mượn phàm tục kiếp xoay

KHỔ chớ mê trần công đức xây

NÊN tu đục phá PHẬT TRỢ GIÚP

TU được kiếp này gặp phước thay.

 

TĨNH tâm GIẢI THOÁT TA BÀ KHỔ

ĐỂ đạo một lòng ĐỜI TỪ BI

TAN biến xa đời một bước đi

đạo phát tâm thiện tánh hò.

 

Trung Thu tạm vén DIÊU CUNG vân

ĐƯƠNG NIÊN ĐẮC NHỨT QUI PHÁP THẦN

THIÊN HẠ QUÂN THỤ KỲ HỘ GIÁ

HOÀNG MẪU TỪ ÂN GIÁNG ĐÁO TRẦN.

 

THIÊN ĐÌNH nhứt lộ trung kỳ biến

Tát quán tể thi điện ân diên

Giáng niên tùng liệt vô thiên hạ

Càn côn [chiếu sáng] âm phích [sấm sét] lực OAI KIỀN [THIÊN].

 

Càn côn lôi [sấm] chuộng mộ dung phong

Cẩm vân chi khí diệt loạn hồng

GIÁM SÁT QUÂN PHÁP THIÊN TRỜI MỆNH

Xoay chuyển lộn quyền lôi trường phòng.

 

Thiên địa huyền hoàng tôn giả tôn

VƯƠNG THIÊN đàn pháp chiếu phả dồn

Phẩm tôn nguyên TỨ THIÊN THIÊN SÁT

Loạn thần loạn quỷ quét thiểm [chớp lóe] không [gian].

 

Dạ yến phong ba một cung trời

Rượu xinh đào mộng ắt thêm hơi

Chung ba chén nồng say cảnh đẹp

Phút hoan yến tiệc DIÊU MẪU rời.

 

Tinh hoa phù mộng trỗi muôn nơi

XUÂN HOA THU ấm từ Thiên Cõi

Đây cõi vĩnh hằng DIÊU CUNG TÂY

Xoay chuyển gang tấc HƯ KHÔNG TRỜI.

 

HUỲNH HOA sớm tàn khác chi người

Khúc đoạn kim phù khuynh đảo thôi

Rồi đây trống vắng vô tận thấu

Một kiếp bi ai dưới nguyệt lôi [ngọc].

 

Ánh trăng huyền ảo LẤP ÁNH TRỜI

Đêm nay bầu trời khoảng không rơi

Giọt lệ màn đêm rơi giữa khí

DIÊU MẪU QUAY LƯNG SÓNG CUỘN RỒI!

 

Ngộ nhận cho lòng nhẹ nhàng không

Giác ngộ mọi thứ hiểu rõ lòng

Buông bỏ điên đảo mộng tưởng phiếm

VÔ DUYÊN CHẲNG THẤY MẪU GIÁNG HỒNG [TRẦN].

Trăng thu dạ khúc trổi tiếng đàn

Âm vang trổi vọng khai nhiệm bàn

Bầu trời chín cõi hòa đồng khí

Hương thơm khởi ánh động MẪU HOÀNG.

Tiêu diêu làn khói bay hương tỏa

Thánh Thần Tiên Phật hiện TAM TÒA

TIÊN ĐỒNG NGỌC NỮ khai bửu khúc

Tánh diệu Hội Thu kiến MẪU HOA.

Trung ương rực cảnh quang Tây phổ [rộng khắp]

Bát Nhã Tuần Xa phủ phục hô

KIM HOÀNG MẪU tỏa luân khai trí

Trăng Rằm lai bổn tảo trận đồ.
 

Tây chu Nam tạo đến Tí Canh

DIÊU MẪU ĐỊA CẦU thạnh một bầu

Trung lai thời khắc hiệu DIÊU MẪU

Mở địa muôn phương giáo ất [ghi chú] đồng.

 

Đồng nhi MẪU rải chờ hồi trống

Ánh thiêng liêng phủ rộng muôn phương

MẪU khai chuyển hóa giải không đường

Chín tầng trời lộng phương tám hướng.

 

PHẨM 1:
LUẬT TÔN THÁNH MẪU CỬU TÒA CHƯƠNG


Bạch long bạch phụng đương linh hiển

Thiên Long Thiên Phụng lẫy lừng tên

MẪU rằng chứng giữ nền chơn tử

Biết cội sỏi sành lắng nghe thơ.

Thư nang chỉ kết TỪ MẪU kể

Mau kỳ đón nhận trí bồ đề

Màng the vô hữu kề mọi cách

Trung Thu mở cửu kim ngưu bạch.
 

Bạch hạc vô vi bạch phụng long

Ba trăm sáu vạn [360 ngàn] thiện căn chơn

Thiệt thà chơn chất LONG HOA sòng

Ấn sắc đủ đầy trổ mặt chớ.

Kim phụng xòe cánh vô hình biến

Thưa thỉnh lịnh thiên DIÊU MẪU hiền

Biết đường đến ngõ nguyên quy hóa

KINH MẪU ÂM THẦM PHỔ BIẾN XA.
 

Đại căn duyên phúc hòa một mối

Điển quang độ tận lộng đậu nơi

Linh thông giác ngộ lời HOÀNG MẪU

Kịp kỳ bông trổ thiểm [lấp lánh] Tây Lầu.
 

Nay mở cửa chí mầu chí sáng

Dụng đức hiền lương thiện cưu ban

Đời đắc Đạo duyên trần xong đạt

Không nhiễm mê phải chơn tâm thật.

HÀNH TỪ BI Tiên Phật hạnh gương

CHUYỂN LONG HOA muôn triệu cung trường

Đạo chơn lý thông đường lộng chữ

Tứ trụ truyền KIM MẪU hạnh nhu.

Thương đàn con giấc ngũ phụng kỳ

Ương [ươm] mầm sáng nhất tâm định trí

Màn lọc lừa thế kỷ chuyển gần

MẪU DÀNH CHO TỤC THẾ LINH CHÂN.

SỐ TỒN TẠI đạo trần hồi điểm

HỘI LONG HOA nguyên linh Tây thiểm [lấp lánh]

CHUYỂN TAM THANH ứng hiện Tốn Đông

ĐỨC HỒNG QUÂN xoay chuyển BÀNG HỒNG.

Chờ trống điểm vi chơn hấp thụ

Thất tầng Canh MẪU định thu dư

Điển vô vi trội tứ [ý] đúng giờ

MẪU bày sắp ngày đêm khắc rõ.

 

Nay thiên thời địa mở muôn phương

Giáng lâm ĐIỆN KIM LOAN ứng hiện

Canh Tí niên trăng tròn phủ mệnh

Phóng huệ tâm linh điện MẪU khai.

 

Giá đồng ngự tất ứng TAM ĐÀI

GIÁM BỘ ĐẠO hạ lai triều củng [chầu về]

Tuân mệnh lệnh giá đàng điện phụng

Khánh các Thiên tọa CUNG VÔ LỰC.

 

Khắp hòa thiên sen quang nở rực

Người cảnh thiên nhơn đức trân châu

Hóa kỳ thay phép nhiệm muôn màu

Lầu đài các KIM LÂU CỬU PHẨM.

 

PHẨM 2:
THUYẾT CHƠN KINH BAN PHƯỚC DIỆU THÂM


Rành nẻo tu ngàn năm khó thấy

Gặp điển lành mới rõ MẪU đây

Tiết Trung Thu loan tại bổn khai

Khai hóa độ kiểm định nhi tài

Trong từng đợt đêm ngày diệu ứng

Cầu TỪ MẪU chuyển ban không chứng

Thỉnh MẸ HIỀN minh chứng đàn con

Nhỏ dòng châu nhơn thế ngày mòn

Tuông dòng lệ thách non ngạn thế

Nạn thê lương thời rõ mải mê

Biết tiêu mòn nhân thế mất còn

Biết rơi xuống đớn đau ngược chổng

Thuyền còn đậu sau không nương bám

MẪU rẽ cơ bức phá cạnh tầm

Rõ chiếu điển Canh năm hồ chuyển

NAY MẪU BÁO HUYỀN XOAY ẨN HIỆN

Phủ trùm trần hóa chuyển mất còn

THIÊN NHAI CÔNG tiến giới Đại Đồng

Nguyên chơn tử chung công đạo đức

Màn hạ buổi CAO THIÊN OAI LỰC

CHÈO GHE chưa chánh trực vượt qua

Lúc đảo điên mê trược mê tà

Đáo thuyết lý nở hoa tuệ trí

Phúc ngàn muôn THIÊN PHÁT ÂN TRÌ
 

Buổi hội về chiếu chỉ diệu linh

Khai hoằng đỉnh càn khôn thượng đỉnh

Mau mau nhớ công binh chiều MẸ

Hẹn ngày về tinh tấn bỏ mê

Điển linh khai NGŨ ĐẾ khai bờ

Xuân thu tiết dựng xây rực rỡ

Lời vàng ngọc giác bờ theo gót

Tánh làm hiền nạn sầu tu thoát
 

Khỏi trầm luân khỏi lọt phần hồn

CỬU THIÊN MẪU LIÊN HOA thúc vọng

Cảnh TAM ĐỒ [KHỔ] gắng công THIỆN ĐẠO

Sửa lỗi mình bền lòng ngay thảo

MẪU đem thoàn cảnh dạo rước con

Đồng ban khai MẪU điện cung son

MẸ THIÊN THAI chứng con tâm hướng

Vén màn tiên MẸ cứu Đài Chương
 

Quyết tu hiền TÒA CHƯƠNG HOÀNG MẪU

MỞ [LONG] HOA [LONG] VÂN giữ trọn kim bâu

Phân ba giềng HOÀNG MẪU mở tràng

Thiện kịp giờ sống cảnh Tây đàng

Màn huê dự trường ngàn HOÀNG MẪU

MẸ TỪ BI chỉ truyền trần cấu

Nhớ kim thuyền HOÀNG MẪU cứu nàn

Bỏ trược trần tỉnh ngộ ơn ban

Màn hoa rộng ngươn tàn tơi tả

NHỜ CÓ MẸ TRẬN TÌNH DỨT DẠ

MỞ CÔNG ĐỒNG PHONG TỎA DẠI MÊ

TU CHO XONG MẸ MỞ ĐƯỜNG VỀ

MẸ DIÊU CUNG BỒNG BẾ CON HIỀN

SANH HAY TỬ CŨNG VỀ KỊP CHUYỂN

Tu đạt thành hướng thiện vẹt đàng

MẸ NGỌC KINH chờ mãi con sang
 

Thân dầu có tan tành MẸ độ

MẸ hủy hoang tội trần MẸ mở

Mở khoa thi cam lồ MẸ rưới

MẸ màn Rồng cảnh đoạn xét soi
 

MẪU chứng minh độ đời báo bổ

ĐẠO HUYỀN cơ giải thoát hải hồ

Nhẹ xác hồn nam mô con nguyện

Chiếu oai linh chánh đức người hiền.

PHẨM 3:
TRÊN CỬU PHẨM ĐÀI LIÊN THÀNH ĐẮC


ĐỨC MẪU phân nhỏ Đạo an lành

CỘI BỒ ĐỀ gìn giữ an thanh

Trên THÁNH ĐẾ CHƯƠNG TÒA soi chiếu

CỰC LẠC về chung tựu đồng thành.

TỨ THẬP NHỊ LIÊN BỔN GIÁNG TRẦN

Chuyển hóa tam cực chiêu phàm vân

Mở cửa vân hành cùng độ chúng

Vô Cực Càn Khôn MẪU giáng phần.

TÂY CUNG TẤN TIỆP DŨNG LỘ MẪU

Cung nhứt mục như xác chiếu thâu

Tam Thế Giới Tôn Liên Hoa Điện

Đoan nghiêm tòng diệu hiện hoa mầu.


CUNG TÂY THU TIÊU LĂNG NGUYỆT MẪU

Ưu bi thời tụ chuyển túc cầu

Viên mãn phọt biến thù thắng hiện

Tinh túc như thiên quang siêu mầu.

TÂY CUNG TỬ MA KIM SẮC MẪU ***

Diệt giả thí trần hạnh tịch sâu

Định hành cạnh MẪU trang nghiêm sắc

Liên hoa diệu thắng mạch nước cầu.

 

CUNG TÂY ĐỐT ĐA RỊ HỒNG TỰ

Sở biến tất năng tận vô dư

Hư không thiên giới vận túc biến

Biên lý thất thanh ái thương ư.

 

TÂY CUNG KHẨU PHÁT TRÁC PHƯỢC MẪU

Minh diệu ư tha đọng một bầu

Hữu tác hành cực nghiêm kính lễ

Giá hành cực toái đảnh kế lầu.

 

CUNG TÂY TAM BẢO NGHIÊM ỨNG MẪU **

Oai nghiêm tướng thủ chỉ tâm cầu

Vô dư luôn tận quang tụ lễ

Trí thạnh tự thân nghiêm xuất thâu.

 

TÂY CUNG NHƯ LAI ĐẢNH KẾ MẪU *

Vô biên thắng đế nhiệm cơ mầu

Biên hạnh vô mãn cực sở ái

Thăng thế Phật từ đắc đáo lầu.

 

CUNG TÂY AN ỔN NHU THIỆN MẪU

Lạc cảnh tương ân nét thi đầu

Xóa ha án thanh tịnh tương cảnh

Thiện năng tiêu diệt khuôn phép mầu.

 

TÂY CUNG THỦ HỘ CHỨNG ĐỊA MẪU

Diệt năng hành chúng diệt năng câu

Diêu tần mị diện hồng tự thánh

Bại linh độ thoát nhứt thiết lâu.

 

CUNG TÂY THẤT PHẠM HỎA THIÊN MẪU

Khởi thí tầm hương đẳng đẳng châu

Phong thần tự tại bộ đa khởi

Chung tác xuân tán dược xoa mầu.

 

TÂY CUNG ĐỐT RỊ ĐẠI ÚY MẪU

Liên hoa điển tác tối hoại cấu

Tần mi nhất thiết oan gia chúng

Dũng mãnh ư liên lược giải thâu.

 

CUNG TÂY THỦ ÁN ĐẠI ĐỊA MẪU

Năng phá hàng phục tiễn đạp thâu

Hiện tầng mây phục tác xoay hình

Thất hiểm chấn dĩ thủ tác hấu.

 

CUNG TÂY NHƯ TẦN KIẾP HỌA MẪU

Bảo quang minh thắng diệu phục sâu

Thường phóng chúng quang chung hiện hữu

Phổ biến hủy diệt diệu bảo lâu.

 

CUNG TÂY ĐẢNH QUÁN BẢO NGUYỆT MẪU

Quang trung hiện thắng mây tỏa lầu

Duyệt bản phu thỏa ngoại oan hốt

An trú trí thạnh hoa kế bầu.

 

TÂY CUNG PHỔ BIẾN CỰC HỈ MẪU

Chủ hoán thoát ly lăng diệu sâu

Chơn ngôn nghiêm bổ chi thể hội

Minh chú hồng thanh thường lạc cầu.

 

CUNG TÂY ĐỐT RỊ BA ĐẾ MẪU

Túc nhiếp tương thể sắc sắc sâu

Tu Di cập bảo mạng đà bảo

Ư thử tam giới diêu năng thâu.

 

TÂY CUNG TÁT ĐA THIÊN HẢI MẪU

Hữu trung chấp trụ tượng thú phâu

Đa Ri cát phược thanh đồng hóa

Năng tiêu chư độc tận vô lầu.

 

CUNG TÂY CHƯ THIÊN TẬP HỘI MẪU

Ma la sở y hái khẩn tâu

Nhược nhược thiên khải oai đức diệt

Trừ đấu ác mộng tranh cập đầu.

 

TÂY CUNG NHỰT NGUYỆT QUẢNG VIÊN MẪU

Thiện tiêu ác độc thinh mục đầu

Mục đồ do thắng phổ quang chiếu

Ha Rị Đốt Ra Rị Đốt Mông.

 

CUNG TÂY CỤ TAM CHÂN PHẬT MẪU

Cụ tát dĩ giai thiện oai thâu

Dạ Xoa mẫu thị cố tán thán

Ly mị khởi thí cực trừ đầu.

 

TÂY CUNG PHẤN TẤN CỨU ĐỘ MẪU

Mục như sát na thiểm [vụt sáng] thiện châu

Tam vật hội chủ liên hoa diện

Hoa nhụy trán phóng tổng chung bầu.

 

CUNG TÂY NGUYỆT SẮC BẠCH ĐỘ MẪU

Quần tinh đồng hối tụ liễm thâu

Tận phóng oai quang cực nhiên sản

Thu bá tiên quần tinh đồng hầu.

 

TÂY CUNG TỬ MA KIM SẮC MẪU ***

Diệu thủ nghiêm kỳ lực sắc sâu

Liên hoa an nhẫn hành cảnh tánh

Hội yến huyền linh hỏa tinh châu.

 

CUNG TÂY NHƯ LAI ĐẢNH KẾ MẪU *

Thắng hạnh vô dư hoạch sắc thâu

Vô biên tôn thắng hạnh vương liễu

Cận y chỉ nhứt thiết tác cầu.

 

TÂY CUNG HỒNG ÂM SẮC TRÁ MẪU

Kỳ túc ác phục thất thế chầu

Thanh biến dục sắc hư không giới

Ba La Mật triệu tận năng câu.

 

CUNG TÂY ĐẾ PHẠM CUNG PHỤNG MẪU

Quỷ Vương khởi thí tầm hương cầu

Dạ Xoa chúng hội giai tán thán
Hỏa Thần Phong Thần pháp kỷ đầu.

 

TÂY CUNG THẮNG PHỤC THA PHƯƠNG MẪU

Huy địch hoạt luân ác phục thâu

Hữu khuất tả thán túc áp phục

Hạnh nhiên liệt hỏa trác phược mầu.

 

CUNG TÂY ĐẠI BỐ CỨU ĐỘ MẪU

Tối hỉ nhứt thiết mảnh ma hầu

Liên hoa dung nhãn hiện tầng bủa

Vô dư cảm tận cứu hoán bâu.

 

TÂY CUNG TAM BẢO NGHIÊM ỨNG MẪU **

Oai nghiêm vô di phủ chỉ thâu

Chư phương luân đổ phổ oanh nhiễu

Hoang mang căn lưới rải nắm đầu.

 

CUNG TÂY HOAN DIỆT OAI ĐỨC MẪU

Mãnh tức thành ban chú âm lâu

Nhu quần ma dữ thế gian hống

Ban lan hỉ tiếu đại tiếu lầu.

 

TÂY CUNG GIẢI ÍCH THÁNH ĐỘ MẪU

Năng triệu kịp thần nhứt thiết bâu

Thủ đổng hồng quang tiêu trừ sở

Thủ chư thao lược tông nan sầu.

 

CUNG TÂY NGUYỆT TƯỚNG QUANG MIỆN MẪU

Chất phẩm cực trung kế nhiệm sâu

Vô lượng quang phật hằng thường sáng

Diệu nhãn như hoa tỏa nhiệm mầu.

 

TÂY CUNG LIỆT DIỆM THÁNH ĐỘ MẪU

Trụ quán bửu thân phúc hỉ châu

Mặc kiếp hỏa trụ hoang mang chúng

Thiết chư địch quân kích thủy cầu.

 

CUNG TÂY TẦN MỴ THÁNH ĐỘ MẪU

Địa túc hải đạt khiết xứ hầu

Hồng thanh dụng phát diện nổ lộ

Kích phá thất trùng mở rộng sâu.

 

TÂY CUNG AN LẠC NHU THIỆN MẪU

Tịch diệt Niết Bàn hành cảnh đâu

Chơn thật chú ngữ Án Xóa Ha

Tối hỉ nhứt thiết nan chuẩn làu.

 

CUNG TÂY CHẤN HÁ TAM GIỚI MẪU

Hiệu nguyệt vô dư thủ trì thâu

Đa Rị Đa Rị nhứt thiết độc

Cát phược diệt trừ thiên hải lầu.

 

TÂY CUNG MINH GIÁC HỒNG ĐỘ MẪU

Chốn hội kích toái cát môn hấu

Túc đạp hồng tứ vi chủng tử

Tuyết Mạn Đà La Tu Di cầu.

 

CUNG TÂY DIỆT ĐỘC THÁNH ĐỘ MẪU

Hiệu nguyệt thủ kỳ tam thế đầu

Vô dư diệt trừ nhứt kỳ độc

Túc đạp tứ vi chủng tử lâu.

 

TÂY CUNG THIÊN VƯƠNG SỞ KÍCH MẪU

Chi oai đức hoan hỉ tranh đấu

Y chỉ phi nhân thiên nhân mâu

Hiển trừ dữ ác mộng sắc sâu.

 

CUNG TÂY TIÊU TỊCH THÁNH ĐỘ MẪU

Nhật nguyệt song mâu viễn cảnh lầu

Ha Rị Đốt Ra Rị minh tiễn

Tiêu trừ kịch mãn ôn dịch thâu.

 

TÂY CUNG CỤ QUANG THÁNH ĐỘ MẪU

Khởi thí Dạ Xoa chúng bắt cầu

An định nhứt thiết tam chân phúc

Thần lực chánh cụ diệt oai thâu.

 

Cửa vân hành mở rộng THIÊN HOÀNG

TỨ THẬP NHỊ tức BÁT KIM CANG

Truyền mật độ chúng nhơn tự khắp

Xuất hiện tòa sen cuộc sắp bàn.

 

MẸ GIÁNG PHÁP MÔN XUẤT THẾ CƠ

NGƯỜI NGHE NGƯỜI ĐẮC GIÁNG THUYỀN CHỜ

TIÊN PHẬT CÙNG TU NƠI HỘI NGHỊ

TÍNH TOÁN ĐỊNH QUẢ KỲ VỊ NHỜ.

 

KỲ NÀY QUÉT SẠCH GOM CẢ THẾ [GIAN]

CHỈ LƯU NGƯỜI HIỀN TỨ THÁNH HỆ

Hoa sen rực rỡ biến thành Tây

Tây Thiên Cực Lạc trổ hoa về.

 

Kỳ công lập vị thăng tiến hạng

VÔ SANH LÃO MẪU, TỨ NHỊ sang

Đưa tay dìu dắt vớt quả THIÊN

DIỆU PHÁP MẪU BAN ẩn bức màng.

 

Đến đây dấu tích không hình bóng

VÔ VI THIÊN ĐẠO MẪU HƯ KHÔNG

Yến tiệc trãi sẵn CUNG VÔ CỰC

Tham dự LONG HOA MẪU TUYÊN PHONG.

 

TỨ THẬP NHỊ MẪU PHONG ĐỘ HÓA

LAI XUẤT GIÁNG TRẦN KHÚC HÒA CA

VÔ SANH LÃO MẪU BAN PHÂN ĐỊNH

HÓA ĐỘ NGƯỜI HIỀN NGỒI LIÊN HOA.

 

Lên đến bồ đề công thành toại

Chúc NỮ NHI KIM khải hoàn châu
Lập công đức khuyến hóa toàn cầu

Nhìn dòng chảy vai đầu Canh Tí.

 

[Nữ nhi Kim = Thái Kim Anh, thiên danh Thiên Nhứt Kim, phong danh Tây Mẫu Tiên Nương, hiện là Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường kiêm Chánh Giáo của chi đạo Bửu Sơn Huỳnh Đạo.]

 

Bức màn đã rũ gìn đạo lý

Cửa trời mở rộng Lý Thiên Tâm

ÁNH VÔ HÌNH RÕ BÓNG HUYỀN THÂM

TRONG XÁC TỤC GIỮ ÂM THINH GIÁC.

 

Sen khai búp lập nên vị [Bồ] Tát

Thiên Linh Kỳ Tây lã [luật lữ] HỘI [LONG] HOA

Bồi vun đức chơn tâm tuyệt dạ

Tụ nơi đây chiếu cả ánh quang.

 

[Kỳ Tây = Tây Kỳ = Vùng đất hứa Phương Tây, nói chính xác hơn là Vùng Đất Vàng, Golden State California, Hoa Kỳ, là nơi thiên cơ dĩ định Quốc Khách Đại Đạo ra đời tại đây năm Đinh Dậu và là nơi đặt trụ sở Tòa Đình Trung Ương của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

TỨ THẬP NHỊ TÂY MẪU giáng đàn

Khai linh mở MẪU HOÀNG dẫn hướng

Lên pháp thuyền hữu duyên mau tưởng

Khắc thời gian phương hướng trở về.

 

Đem tinh thần TU ĐẠO THOÁT MÊ

VÔ SANH LÃO ân đề nhứt chỉ

Nhìn thấu trần tâm tánh mộng thùy

ĐẠO LÝ THIÊN định ý phân phân.

 

Nào ai rõ biết THIÊN CƠ MẠNG

NAY MẸ GIÁNG PHÁP ĐÀN XUẤT THẾ

NGHE DIỆU PHÁP CÀN KHÔN ẨN LỆ [ĐẸP]

CHÂN PHÁP NÀY TÍCH ĐỂ CÒN NÊU.

 

CUNG VÔ CỰC LONG HOA PHỦ CHIẾU

Đánh thức người tỉnh liệu sửa sai

Tiên Phật cứu thế giáng điển hài

Hạ đàng hiệu HOÀNG LAI PHỔ BIẾN.

 

Tâm ý ai dao động đảo điên

Nay trường cửu đài liên thay đổi

Lặng im nghe MẮT THẤY HOA ĐỜI

LÊN PHÁP THUYỀN sáng soi tươi đẹp.

 

Điều khó tránh Địa Ngục tuy hẹp

Mất hướng phương khảo kiếp lấp che

Nẻo Thiên Đàng rộng lớn không về

Bị mê muội nặng nề mất tánh.


Đàn Giờ  Tí

Ngày 16 Tháng 8 Năm Canh Tí
Ngày 02 tháng 10 năm 2020Bấm Vào Thanh Để Nghe
HỘI YẾN 2020_2

Tích tụ tam thời thiện hạnh căn
KỲ THANH THƯỢNG SƯ chi gia đằng

Vưu kỳ [vưu diệu, kỳ diệu] năng đạt chi chánh kiến

Chiều hướng luật công cố chuyên cần.

 

Nhứt thiết tâm trung trở nguyện thành

Giáo pháp tu trì tựu hoán thanh

Tịnh năng như thư tiêu trừ vất

Lục tứ kim sinh diệu liên sanh.

 

Pháp giới chúng sanh năng huân hạnh

Tâm trung vưu kỳ thâm đạt hành

Nhứt thiết kinh yếu phân biệt quán

Sung mãn THƯỢNG SƯ lai diện thành.

 

Sân hận chi nộ khủng tiêu trừ

Đố chi cuồng phong bình tất tư

Lẫn sắc phiền não chi tốc phược [trói buộc]

Cầu thoát luân hồi nệ chịu như.

 

Hạnh phúc an lạc sung mãn sở

TIÊN SOÁI TAM THIÊN pháp vũ cơ

Hằng thời tự nhiên trung sở nguyện

Hư không pháp giới cước tường phô.

 

MẪU ban dụ chỉ chấn mê trần

Tứ môn binh thủ bảo nguyên thần

THIÊN LÔI pháp cổ xế ngã bóng

Phất Đông Tây Bắc Nam thủ phân.

 

THIÊN BINH THIÊN TƯỚNG hầu đàn giá

NHỊ CỬU bàn cung sắp Long Hoa

Thiên Cơ Bát Quái lô [lò] nội chủ

Thâu trợ viên kỳ túc đẩu xà.

 

NHỊ THẬP BÁT túc thâu nguyên động

Sớm nghiêm định luật tuyệt bức không

CHƯ THẦN khánh lịnh hành thưởng phạt

ĐẠI ĐẠO TOÀN NĂNG thắm cảnh lòng.

 

QUAN CÔNG TRƯƠNG PHI LỮ động binh

Tuân thủ Tam Úy tốc thâu bình

Hoán hoán diên thủ chưởng bổn tánh

Vô động khảo ma bổn khiến …

 

Tam Thiên đủ phương thăng đức tánh

Ngũ Bát luân hành Giáo Tứ thành

VÔ THA SÚC PHẬT tế phàm trần

ĐỨC THIÊN mệnh THÁNH đạo mô thanh.

 

NGŨ GIÁO THÁNH NHÂN oai tự thinh

Như như thị thị quyên [dòng nước nhỏ] lai đình

Bồ đề đại giác nguyệt minh thủy

Hiển hiển tác đạo thị tâm kinh.

 

NGUYỆT TUỆ BỒ TÁT nhân chi túc

Đón hạ phong thu tiện nhân phùng

Hiện thể giả thành chơn phi sắc

SÁT ĐỊA QUAN THIÊN  hồi khấu phục.

 

NAM HẢI CỔ PHẬT liên hoa rộ

Giáng lâm ĐẠI ĐẠO kiến KIM [MẪU][CỰC]

Long Hoa BÀN CỔ THIÊN khai hội

PHẬT THÂN LAI BỔN vạn đức lồ [lộ].

 

THIÊN NHIÊN CỔ PHẬT vân khai minh

Nguyệt hiện bửu điện bức giải trình

Nhị Pháp hồng tâm Phật chờ ngõ

Hữu duyên độ hữu nhập thể hình.

 

VĂN BỬU nhị đồng huyền cơ thấy

Tam giới thập phương nghiệm xem hài

Khai di chánh giới HOÀNG TÔN THƯỢNG

THƯỢNG MẪU NHƯ LAI định lực oai.

 

MINH MINH THƯỢNG ĐẾ CHỦ TỂ LINH

Phổ CHIẾU kim liên diệu pháp MINH

ĐẾ QUAN QUAN ĐẾ mục điều cảnh

Thượng Thừa Diệu Pháp giáng lâm thinh.

 

Vận hội thời khai cổ chân cơ

ĐẠI ĐẠO uẩn kiến NHƯ LAI chờ

Hiền tài thời chí tam thiên giới

Tứ hải quán minh ngộ kịp bờ.

 

Tiếng chuông vàng thời kỳ biện tỉnh

Tam Kỳ mạt kiếp chịu khổ linh

Chịu cực hành công bồi đức quả

Viên mãn trở về CỰC LẠC ĐÌNH.

 

CHỦ TỂ thanh MINH CHIẾU linh đài

Hành mãn tam thí tướng khoan thai

THIỆN ÔNG tâm hộ xuân song mộc [song mộc = lâm]

Kỳ công mạng kiến như ý xoay.

 

Cơ diệu tâm tàng tam xoa lộ [đường rẽ]

Càn khôn phong bát nhất niệm vô

Bi ai cư túc phàm giới thí

Bất bất trụ âm đầu sơn hồ.

 

Trần ai sanh nhược hoát ngộ tâm

Chân cơ ảo diệu phổ độ phàm

LÁI THUYỀN trước cảnh diên [lan tràn] động khói

Nhựt nguyệt kết đài THƯỢNG ĐẾ lâm.

 

Pháp tác phong cổ dị phất thần

Thế gian Phật ấn chứng hành ban

Nhân sầu quanh quẩn không lối thoát

Cảm nghiệm THIÊN ÂN MẸ PHÂN THÂN.

 

TẾ ĐIÊN HÒA THƯỢNG thiên mệnh cơ

THIÊN ĐẠO GIÁNG XUỐNG thế gian chờ

Cực khổ tu luyện hành công đức

TẾ ĐIÊN HÒA THƯỢNG nhứt tiếng cờ.

 

TAM KỲ MẠT KIẾP TAM PHỔ ĐỘ

SẮC LỊNH LÃO MẪU kíp khó ngơ

THIÊN ĐẠO HIỂN PHÁP sâu giải cảnh

NGÀN ĐỜI VẠN KIẾP KHÓ MONG CHỜ.

 

Trời đất đã già sắp tàn khí

Bàng môn qui chánh khải niệm y

Khí số sắp hết dừng Tốn [gió] hoắc [nước nổi sóng]

DI LẶC CHẤP TRƯỜNG THIÊN BÀN QUI.

 

Sinh khắc chế hóa MẸ PHÂN THÂN

Tam giới thập phương KHAI HỘI LẦN

Linh căn phàm thánh gởi gang tấc

Pháp bảo đất trời khẩn tùy cân.

 

TỔ SƯ BỒ ĐỀ đều cảnh không

Xem coi sức sống thế gian hồng

Sáng tỏa từ bi Tam Tịnh Địa [samādhi]

Bến hẹn hội kỳ khai điệu không.

 

LÃO TỬ cạn bởi thoàn từ bi

CỬU LIÊN THÁNH GIÁO chứng khai kỳ

Cấn hội lầu son cổ ẩn kim

Kim quang lộng trụ chốn Tây di.

 

[Tây di = ám chỉ California, Hoa Kỳ, nơi đặt trụ sở Tòa Đình Trung Ương của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

DI LẠC HẠ THẾ bảo tề linh

THIÊN TRUNG HOA MẪU bức cửu thinh

Thiên chân viên quải [đeo bên mình] vô cảnh đối

DI LẠC PHẬT quyết [chấm chọn] chứng khảo minh.

 

Tam tinh [tâm] lạc tại Linh Sơn địa

Kỳ thổ CHẤN khai thượng thừa chia

Đại đãi [nhân dịp] thời chí [tới] xin thần điểm

DI LẠC an ninh bất phương huyền.

 

Niêm hoa ấn chứng Tam Thừa khảo

Đẳng đẳng vân lôi sắc quang hào

Thánh hiệu THIÊN CHÂN LIÊN CÔNG TỰ

Vô ảnh cổ nguyên tứ xuyên đào [sóng lớn].

 

THIÊN TRUNG HOA MẪU viên thu hiển

DI LẠC đương lai điện chiếu liên

THIÊN HOA LÃO MẪU thùy khai CHẤN

Hiển hóa đào tâm [tâm son] lạc tại tiền.

 

Bửu khúc nhân xa kiếm kiếp hoa

BẠCH DƯƠNG Tây lai thúc đắc hòa

Kim liên đóa đóa OAI CHẤN BẮC [ĐẨU]

Vương lai trợ đảo qui khứ đà.

 

DI LẠC khứ đảo Đại Tạng Kinh

Lưỡng biến thập qui … phương sinh

DI LẠC TÔN nhứt biến bất cảm

Sắc lệnh VÔ [CỰC] HOÀNG tầm lộ thinh.

 

THIÊN TÔN LAI THẾ khẩn vi thủ

Đằng không vân xứ OAI CHẤN cư

Nhứt biến lưỡng biến QUY PHẬT LỆNH

TAM THẬP NGŨ BẮC ĐẠI ĐẠO như.

 

THƯỢNG ĐẾ VÔ [CỰC] HOÀNG mở giác trường

Phổ hóa nguyên linh chói sáu trường

Tam Nguyên VẬN HỘI LONG HOA tuyển

Tam Kỳ mạt kiếp mở khoa trường.

 

[CỰC] HOÀNG LÃO MẪU vạn cổ kỳ

Duyên diệu vô phùng KIM tỏa nghi

Độ hóa chúng sanh lên thuyền pháp

Thất dứt năng thoàn đỉnh xiêm y.

 

NGŨ MA nhiệt thế rất nguy tàn

Nhân lúc còn NGƯỜI mau sửa sang

Tu tánh giữ mạng chớ đùa cợt

Mau kịp đạo đường đại kiếp tan.

 

LÃO MẪU TỪ BI khai thị tâm

Vi thâu Thánh Lịnh MẪU GIÁNG PHÀM

MINH ĐĂNG THIÊN HỮU PHẬT đường tấu

Diện kiến LÃO MẪU giá đàn lâm.

 

THIÊN ĐỨC LÃO NHÂN tiếng trống Canh

Một nhành hấp thụ bốn trụ thành

Tứ liễu dương mai sang Canh [Tí] điểm

Bể nguồn huyền bí tiếng chuông thanh.

 

VÔ CỰC TỪ MẪU TÂY THIÊN CHỦ

LONG HOA THỊ HIỆN rõ cơ như

Chuyển thế báo động mọi nơi khắp

CƠ QUI NHỨT THỐNG MẸ GIÁNG TỪ [LỜI].

 

Tam Ngươn phần định ở hay về

VƯƠNG CUNG TÂY MẪU giáng cơ đề

Một tồn chín mất quy trăng thất [quy trước năm Ngọ 2026]

MẸ BAN VÔ CỰC ĐIỂN PHÂN PHÊ.

 

CHA LÂM MẸ GIÁNG PHÁP hò nhiều

Tam Ngươn MẸ ĐỢI cảnh hẩm hiu

… chín sáu một nhà chuyển

THIÊN ÂN giáng ngự ký danh điều.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHÍN BỆ VƯƠNG

KHẢO THÚC BÀN CỜ GIÁO QUI TRƯỜNG

Vạn kỳ khai tước TRỌN NHẬP THỂ

TRỌN NGHĨA ĐẠO TIÊN phép linh tường.

 

VÔ SANH LÃO MẪU LẠI GIÁNG TRẦN

Mạt kiếp thay đổi Trời Đất phân

Bởi người MÊ TÀ TẠO ÁC NGHIỆP

Toàn không tỉnh ngộ vận định tân.

 

VƯƠNG CUNG TÂY MẪU CÔNG BUỔI KHÓ

Nơi [phương] Tây tịnh tả xa không nở

Ba phẩm đủ lời kẻ vượt qua

Trống hồi vinh qui long kỳ chờ.

 

DIÊU TRÌ PHẬT MẪU LẬU [LỘ] HUYỀN CƠ

Phân tỏa HỘI HOA MẸ dặn dò

Hoa tràng thi cử trau dồi Đạo

HẠ MÀN DỨT HỘI LONG HOA LO.

 

THIÊN ĐÌNH TAM GIÁO NAY ĐÃ MỞ

Học tu thi cử năm Dậu khó

Luật trời phân xử biết bao khổ

ĐẠI ĐỨC MẪU HOÀNG THÚC HUỲNH ĐÒ.

 

THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT PHÓNG NHIẾP QUANG

Chánh tà phân rõ cảnh dương gian

Đói no chẳng biết yên thân lánh

Chơn lý chúng chê thế chẳng cần.

 

LỤC THĂNG BỒ TÁT cứu chúng sanh

Nạn tai khói lửa khổ bá hành

Bồ Tát hết lòng cứu nhơn chúng

Khôn ngoan trong suốt Đạo làm lành.

 

TÂY PHANG PHẬT TỔ hộ nhân sinh

Ban phép cứu cho khỏi bịnh tình

HUYỀN VI PHẬT TỔ oai linh hiển

XEM NGHE TẬN THẤY tỉnh khứ linh.

 

DI ĐÀ PHẬT TỔ lộ bình an

Người tu sẽ được chuyển mọi phần

Giúp người rửa sạch lòng trần cấu

THỂ NHẬP DIỆU ĐỀ lạc an nhàn.

 

CHUẨN ĐỀ TỔ MẪU hạ bàn phân

Cảnh trần đoạn tận ngã hữu đàng

Một pháp TRĂM CÂU THỌ TRÌ đắc

Lòng từ tu tập phước ân ban.

 

PHẬT THẦY PHẬT TỔ thầm giúp chúng

TRỌN NGHĨA ĐẠO TIÊN đảnh Tòa Cung

Đời tàn nổi trôi thi thể sắp

Nhớ điều nhơn đức làm ... trung.

 

CỬU THIÊN HUYỀN NỮ vén màn ba

Trẻ già nam nữ đến LONG HOA

Thế giới chúng nhân từ bi diệu

Giác ngộ đắc tâm pháp tin hòa.

 

HỎA VÂN THÁNH MẪU CHÁNH THỦY LÔI

Vạn vật chúng sanh sắp đến hồi

Gió phong thủy hỏa chiêu tuyệt phẩm

Thu mật chuông ngân ba mặt đôi.

 

VĂN THÙ SƯ LỢI xả trần ai

Phép thuật huyền vi bủa trong ngoài

Phước duyên dụng pháp chơn điện thể

Xạ xạ trần ai pháp hồi lai.

 

TÂY PHƯƠNG PHẬT TỔ quả đào linh

Diệt trừ ma quỷ chuyển cơ hình

Ma quỷ không còn HỘ PHÁP lai

Đông Tây Nam Bắc tốc hiển thinh.

 

NAM PHƯƠNG PHẬT TỔ xạ tiễn thần

Quỷ trừ ma diệt trỗi hạt nhân

Đức duyên … tài ... huyền …

Quảng pháp trực đài đến phụng đàn.

 

ĐÔNG PHƯƠNG PHẬT TỔ lập bồ đề

Ban phước điển lành pháp lực phê

Chúng sanh ngộ thoát tai ương thế

Bể khổ tội trần khá kinh ghê.

 

BẮC PHƯƠNG PHẬT TỔ chuyển quy cơ

Linh phù phủ xuống cấp kỳ giờ

Hỏa phong thủy thổ đại qui chánh

Đau bịnh ngã xuống biết đâu dò.

 

TRUNG ƯƠNG PHẬT TỔ chấn Ngũ Hành

Bảo hộ muôn dân kệ qui lành

Thiên La Địa Võng bao phủ khắp

Khó đặng vào ra xét tiêu nhanh.

 

QUAN ÂM NAM HẢI nhũ cành dương

Từ bi bác ái rải Chú [Kiết] Tường

Cam Lồ nước rải tu thiện nghĩa

Hư vô tâm lành toại kỳ ngươn.

 

NGỌC THANH BỒ TÁT lãnh LỊNH TRỜI

Hội kỳ chớ kể khổ thân ôi

ĐẠI ĐẠO TÂY HUYỀN RA xuất hiện

Thiên vọng cung thương chiếu phản rồi.

 

ĐẠI BI NGUYÊN THỦY mở pháp thu

Dắt dìu sanh chúng bước qui từ

Mở ra PHÁP ĐẠO TU TIÊN trở

Hội tài tề tảo danh thơm lưu.

 

TIÊN ÔNG THÁI THƯỢNG phép linh đơn

Cứu dưỡng nhơn sinh CHƠN LÃO quờn

Sống đời tuổi thọ thuần thiên vạn

Mầu nhiệm phép linh THÁNH THIÊN NHƠN.

 

LÊ SƠN THÁNH MẪU phép nhiệm mầu

Rải thấu càn khôn khắc định sâu

Kỳ Ba khuyên chúng hồn giữ lấy

Bặt lộ MINH QUÂN chấp kỷ đâu.

 

TỬ NHA THÁI THƯỢNG lãnh LỊNH TRỜI

Tóm lai kỳ phướn định mệnh thôi

Thiên tai dẫn lớp ngộ kỳ cảm

Tiên Đồng Ngọc Nữ lót trải phơi.

 

NAM TÀO BẮC ĐẨU thiện do lành

Phân chia đỗ lệ thay tục sanh

Hiền lương ĐẨU BẮC đem về hết

Hung hăng đầm đìa máu chảy phanh.

 

TIÊN ÔNG BẠCH HẠC vẫy phất trần

Xòe quạt quang phóng mở lịnh căn

Chơn tu tâm pháp lòng tỏ ý

Chấn thủ bình an thủ hườn bàn.

 

CHƠN NHƠN NGỌC ĐẢNH thọ LỊNH TRỜI

Chấn thủ hoa tiên khúc khai hồi

Đảo huyền xoay chuyển vi sắc mệnh

Hấp thụ âm dương chẳng tách rời.

 

LỊNH BÀ CỬU PHẨM chấn ngàn trùng

Oai phong binh mã xạ thế cung

Xem coi thuần đức ác hung thế

Bước một bước hai đến DIÊU CUNG.

 

XÍCH TINH LÃO TỔ ban phép mầu

Vận an đạo nghĩa rộng nhân sâu

Sông toàn biển cạn châu nhi tựa

Bước tới một màn huyết mạch lau.

 

MINH CHÂU NGỌC TƯỚNG hạ phàm trần

Luận phăng trang sử cạnh đạo thân

Diệt trừ yêu quỷ ra tay dắt

Gạn đục tầm trong rán luyện phần.

 

LÃO TÔN ĐẠI THÁNH lãnh LỊNH TRỜI

Diệt quỷ trừ ma cảm nơi nơi

Cây thiết bảng đánh tan hồn xác

Chữ sân gốc chịu khảo công đời.

 

CHƠN NHƠN THÁI ẤT hạ phàm trần

Vạn vật phù linh hiển Canh Tân

Quốc thần vẫy lộng lan tận mất

Hội Yến điển linh hiệu khâm thân.

 

PHỔ HIỀN BỒ TÁT giúp nhân đời

Từ bi hai chữ Thiên Cước ngơi

Kỳ Yên DIÊU MẪU CUNG nhạc trổi

Hậu đức kim thuyền bước lên nơi.

 

PHỔ ĐÀ BỒ TÁT thương chúng nhân

Trường thi trải sẵn mật bảo thuần

Qui y hai chữ ai vào bước

Diện pháp đồng lai oai tác hân.

 

MINH HOÀNG XUẤT THẾ KHAI HỘI THÁNH

Kỳ yến [ánh sáng] PHẬT phân độ khai sanh

LẬP ĐỜI ĐẠI HỘI DUY ĐẠO ĐỨC

Tiêm quang [hào quang thanh trong] lộng cảnh phủ trời xanh.

 

LÂU NAY XUẤT THẾ PHƯƠNG TÂY CHÓI

HUYỀN LINH KINH TỰ CHÁNH PHÁP NGÔI

Long lầu giải cứu cung di bịnh

XUẤT THẾ GIAN TRUÂN hiển linh bồi.

 

CUNG HOA NƯƠNG TRƯỞNG hạ Tỳ Bà

Tiếng Tỳ báo hiệu nạn gần xa

Cảnh đời tạm cảnh hồi qui cáo

Tiếng Tỳ báo hiệu chẳng an nhà.

 

NGŨ HÀNH NĂM MẪU tức Năm Bà

Lên xuống trời địa thử thách ra

Hiện căn mang chữ ma ha vội

Cung Tiên bà dốc dạo LONG HOA.

 

NHIÊN ĐĂNG BỒ TÁT lai PHẬT miền

Biết bao loạn lạc đời chẳng yên

NHIÊN ĐĂNG BỒ TÁT từ bi cứu

Lai trào trở giấc gọi nhuần duyên.

 

BỒ ĐỀ SƯ TỔ khuyết nhiệm mầu

Qui y tu luyện lộ anh sâu

Cổ vầng đưa đón ĐẠI HUYỀN ĐỨC

Học đạo quyết tâm mở khai cầu.

 

THÔNG THIÊN GIÁO CHỦ ban lịnh kỳ

Bốn phương vũ lộng tạc huyền y

Rán xem cho kỹ màn đột phá

Hội đủ Chư Thiên đổi vận y.

 

ĐẠI ĐỒNG LÃO TỬ sai Tiên Thần

Chấn giữ Trung Ương chuyển tố xan [không công mà ăn lộc]

Cuộc trần tóm được kẻ hung ác

Tích trữ thiện lương mở lộng thân.

 

HỒNG HÀ chi LÃO LỬA TAM THANH

Diệt bạo trừ gian cứu nhơn lành

Đốt thiêu ma quỷ giăng bủa lưới

Tu hạnh huyền an đến mây xanh.

 

PHẬT, TRỜI, THẦN, THÁNH, TỨ THIÊN VƯƠNG

THẬP BÁT LA HÁN hạ trần trường

Phủ vây tứ phía hào ai thoát

BINH THIÊN nhận lãnh tóm thâu trường.

 

XÓA SỔ HẠ MÀN LONG HOA HỘI

Diệt kẻ hung hăng xử do TRỜI

Cứu người tu niệm dương gian giải

Sống sót thiệt thà nhơn đức người.

 

Lập TRẬN CHIẾN MÀN BA KẾT THÚC

Giục địa thiên giăng phủ thâu phục

Cung vàng xa cũng đảo điên suy

Định chiều tủa lịnh cánh phục trùng.

 

Năm châu lo lắng cực khổ hành

Nhận lịnh THƯỢNG THỪA phân đảo khoanh

ĐỨC LINH hồn ác khai cuộc chiến

Nam Bắc Tây Đông TRỜI giáng Canh.

 

MINH HOA TÔN PHẬT ẨN TÂY PHƯƠNG

MÀN BA GIÁNG HẠ THẾ MÔN TRƯỜNG

Giúp người tu hạnh Tây Phương bước

Ẩn dật bấy lâu chuyển hướng đường.


[Minh Hoa Tôn Phật lần này giáng thế trong phàm thân, ẩn dật bấy lâu nơi Tây Phương (Hoa Kỳ) nay hiện thân nơi giáo hội của thế gian (thế môn trường).]

 

LỤC TỀ LÃNH CHÚA phép nhiệm mầu

Vây bủa tứ phương diệt gom thâu

Sửa đổi lập đời Thượng Ngươn phép

Vâng lịnh Phật Trời chuyển Long Châu.

 

CHƠN NHƠN TRUNG TỬ lập Phong Thần

Màn ba thi cử tĩnh tâm phân

Thiên Cơ tiết lậu mau mau chóng

Luật Trời ban trải thức tỉnh lần.

 

Địa cầu thay đổi cảnh điền phong

Binh đao khói lửa máu chảy dòng

Biến hóa vô phong huyền đạo sinh

LẬP ĐỜI THƯỢNG QUỐC CHẦU NGỰ LÂM.

 

BẠCH LIÊN THÁNH MẪU vận cảnh đồng

Trật bước lạc đàng tận mất công

THÁNH MẪU thương phàm lâm đàn dắt

Hạ thế Phật đường cứu muôn dòng.

 

THIÊN NAM MINH NGUYỆT trừ tà tinh

Chúng sinh vương phải mảnh lưới tình

Răn lòng sanh chúng ngộ về Phật

Ban chút mầu linh cứu nhân sinh.

 

THÁNH QUAN TAM ĐẾ hội kỳ này

Vô kể tai ương giáng trần sanh

Chúng nhân mắc nạn lơ quơ thế

QUAN ĐẾ xót thương cứu nhân loài.

 

THIÊN CƠ ĐẠO TRƯỞNG phất lịnh cờ

Kỳ phướn tung bay chớ có ngơ

Gái trai nam nữ hăng say đó

Rõ ý thần cơ NGỌC PHỤ CHỜ.

 

THIÊN CƠ mở lối hộ chúng sanh

Cải hối từ tâm Đạo thi hành

Nay nhờ ĐẠO TRƯỞNG tậm tâm chở

Trải đàn vọng chiếu hãn kỳ thanh.

 

LỤC NƯƠNG THÁNH MẪU xét soi lòng

Mở đường TRỜI rọi thấu Tây phong

Soi lòng dạ chúng khai bổn thiện

OAI LINH khai độ chói bầu vòng.

 

Năm châu tội ác đường tất tử

THÁNH MẪU ban hành lưới phá trừ

Huyền vi THÁNH MẪU định luật hướng

Tu niệm mới yên gắng công từ.

 

VƯƠNG NGÔ TRƯỞNG LÃO phép nhiệm mầu

HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO cứu năm châu

Cõi rộng trời cao hồn trống mật

Vang lên xoay lượng tiếng âm thâu.

 

TAM THANH VƯƠNG TỬ lãnh LỊNH TRỜI

Sẵn sàng bảo hộ nhân thiện nơi

Canh [Tí] niên Phật biểu kinh thư rải

Chào đón kỳ tài LÃO MẪU soi.

 

Đường nào về cung vi LÃO MẪU

Người tu hiền hiểu rõ cung đăng

Thoát khỏi lưới căn đến kịp thời

Yên niên kinh mạng gặp phúc sâu.

 

TAM THANH tự dắt hồn dắt xác

Hương tỏa linh tang bồng giải giấc

Trước ngọn đèn chiếu sáng sĩ tu

Đưa chân bước cảnh nương cửa Phật.

 

Đại chào THƯỢNG CÕI ban cẩm [nang] rồng

Trần gian lương thiện tu lãnh trong

Kim khôi đầu đội tòa sen hiệu

Hồi lịnh chuôi đèn ẩn bóng đồng.

 

HỒNG QUÂN LÃO TỔ hộ chúng sanh

LONG HOA cận kề diệt lần hành

HỒNG QUÂN LÃO TỔ chờ đợi cứu

Sợ rằng khó thoát tận diệt nhanh.

 

KHAI MỐI ĐẠO LÀM TRÒN THIÊN MỆNH

ĐẠO MẸ GIÀ THI CỬ ĐỀ TÊN

Chữ đắc tu diện kiến Cung Rồng

Đời tàn dứt HỘI LONG HOA nên.

 

THÁNH ANH VƯƠNG MẪU trải vọng đàn

Giục thúc vận thời xuất thế gian

Tứ chuyển kỹ năng hồi lai pháp

Diễn pháp đàn lai thấu tâm nhân.

 

Tiên Thánh hộ chúng cảnh binh đao

Tròn câu Phật pháp kỷ ninh vào

Trái đất luân chuyển tư lương ngộ

Tiên Thánh bao vây thế hầu đào.

 

ĐỊA CẦU NHỨT ĐẾ TRỪNG PHẠT HÀNH

Khó dễ chúng sanh rán vượt nhanh

Kỳ công rõ mặt ĐẠO KHAI HẠNH

NHỨT ĐẾ TÂY TRÀO MẦU NHIỆM SANH.

 

THƯỢNG MINH ĐẠI HẢI giải qua tai

Mênh mông sóng biển chuyển đúng ngày

Cẩm chiết chiêu an tràn vực cảnh

Thạch điệp khai đề tử phụng vầy.

 

ĐẠI ĐIỀN BỒ TÁT ban ngọc trời

Chúng sanh sống chết giờ thay đổi

Xuống pháp tự tin tỏ ứng cơ

Xử thế âm dương xoay chiều mơi.

 

THANH HƯ ĐẠI TIẾT diệt bủa vây

ĐẠI TIẾT hiển linh tiếp vòng tay

THANH HƯ ĐẠI ĐẾ xót thương chúng

Tục thế mất còn một không hay.

 

TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT vĩnh tường thiên

Khai năng chi ngộ thảo kinh huyền

KỲ DUYÊN CÓ MỘT LÔI ÂM PHẬT

Mùa Thu lập Canh [Tí] trạm lưu niên.

 

LỊNH ÔNG NAM HẢI lập cảnh khai

Qui môn không tướng sắc NHƯ LAI

NGÀI thương độ đạt cơ bổn thể

Mỗi câu huyền tạng lượng sắc hài.

 

THÁNH BAN GIÁO CHỦ HỘI THÁNH THẦN

Chấn an SẮP SỬA HẠ MÀN TÂN

LONG HOA Thần Thánh qui hiền đức

Khai mở qui lai một cảnh phần.

 

THỦY CUNG BÍCH HẢI rải nhiệm mầu

Sai bảy nàng tiên cung phép thâu

Hô phong hoán vũ Phong Thần cuộc

Báo động máy thiên càn khôn bầu.

 

ĐẠI HUỶ TƯỚNG tay côn tay võ

Hạ màn phân chấn thủ cập cờ

Vũ lộng cầu múa võ giương oai

Phân an thủy hướng nhiễm bể đồ.

 

THẤT NƯƠNG bảo hộ y nguyên in

CĂN DUYÊN KHÓ ĐƯỢC GẦN MÀNG MINH

KIM BÀI HỘ LÝ nang thuyền một

Mật thiết tinh hoa nhập thể hình.

 

Địa môn âm phủ Ngươn Ba tỉnh

Sống trong cõi tạm cảnh U Minh

LONG HOA DỨT HỘI khổ quay gót

Ngày lẫn đêm luôn giục thúc linh.

 

LONG HOA HỘI ủ ê thi thể

Vực thẩm sâu chào thủ lớp bề

Theo chơn giáo pháp từ bi mở

Địa phủ tử vong thả hồn mê.

 

LONG THẦN HỘ PHÁP giữ Cửa Thiền

Chấn án yêu ma đời tạm yên

Nhờ HỘ PHÁP độ qua chỉ dẫn

Phụng diệu chay đàng cảnh lạc tiên.

 

BẠCH HỒNG NGŨ HỔ SƠN THẦN hộ

Giữ gìn rừng núi mấy ai rõ

Trăng đầu tàn lại cuối thu sang

Lẫm [oai nghiêm] hoắc [sáng rực] tứ trụ quan hộ lộ.

 

NGŨ HỔ quảng trường kỳ bảo hộ

Lên non xuống vịnh tu hành vô

Trường kỷ NGŨ HỔ thụ thất hành

Can qua phận sự non xanh hồ.

 

Nghĩ rằng THẦN GIÓ cuồng phong sợ

Ngó lơ một chút gió sóng to

Hiểu rõ cuồng phong lo tu tập

Tận thế Cù Rồng sấm sét dò.

 

TẠO SANH ĐỘ TỬ NGỌC ĐẾ HOÀNG

Màn ba thi cử thuyền bước sang

Nhân sanh chui nhủi đi đâu thế

CHA ngự Tây Lầu phủ địa càn.

 

TỪ MẪU cung son vớt chúng nhân

Đinh ninh tu bỏ hại bản thân

TỪ MẪU thương xót linh căn dại

Chữ tu tận tường MẪU xuống phân.

 

Thần thông KIM MẪU hộ phù sanh

PHẢI BỎ DIÊU CUNG HẠ THẾ rành

Dòng châu lệ lụy không đành BỘT [BỤT]

VÔ SANH LÃO MẪU chứng chiếu hành.

 

TAM GIÁO CỘNG ĐỒNG chứng tựa [THIÊN] HOÀNG

Sửa lòng cải hối đảnh tương ban

PHÁP ĐẠO ĐẠI HIỀN phong danh thượng

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ MẪU HOÀNG.

 

LONG HOA THỊ HIỆN RÕ CƠ TRỜI

Chuyển thế báo động khắp mọi nơi

Màn này MÀN CHÓT ráng tu a

Tích lũy Đạo Mầu đèn lòng soi.

 

CHUYỂN LONG HOA KINH

Chúng sinh giải thoát

Màn chót lập thân

HỒNG TRẦN TẮM GỘI

Tấn hội Canh niên

Lựa tuyển anh tài

Giữ ngay lòng thảo

Đạo giáo ước mơ

Đua nở hoa tiên

Tịnh hiền cố gắng

Ngày hằng tu sửa

Lọc thinh ứng xác

Phép lành phù hộ

Cứu khổ kỳ kinh

Tận tình khuyên giải

RA TAY LẬP HỘI

Mão đội hoàng bào

Mau mau tắm gội

Dứt khỏi nợ trần

Hoa đăng nở vàng

LÃO TỔ đợi đi

DIÊU TRÌ HOÀNG MẪU

LÃO MẪU VÔ SANH

Cung thành điển pháp

Đàn lập cung Tây.

 

Chiều tàn bóng xế chúng còn mê

Mê muội lạc lầm đường đi về

MÀN BA DỨT HỘI tu hành hối

Cảnh trần là chỗ thảm với thê.

 

Vô ải trần ai cảm tiếc thay

Sanh phàm vô dụng lo liệu dài

LÃO đây biết đời nan nguy khổ

MẪU MƯỢN ĐẠO PHÀM DẠY CĂN LAI.

 

Nước bạch [thủy] ma ha MẪU rải tưới

Mắt nguyệt như trăng cỡi [cưỡi] hạc chờ

Chảy dòng suối mát từ bi độ

Trần gian bợn sạch sáng muôn đời.

 

PHẨM 4:
AI VẸN ĐẠO TỪ CÓ PHẬT LAI

 

Xoay thời Đạo Chánh cứu nhơn sanh

Thời xoay sống lối từ bi lành

Loạn cuộc gian nguy đời khó sống

Yên đổi khổ vui đạo đức then.

 

Mở mắt thần soi ngó đêm ngày

Rộng mở Phật từ tưởng Như Lai

Tình đạo quyết dắt về Tây Lạc

Thương mượn đường tu biết mình ai.

 

Cửu cửu bảo châu cảnh Tây Liêu

Vị kíp tìm sang ĐẠO LƯU TRUYỀN

TIÊN NƯƠNG CỬU VỊ là chí cả

NƯƠNG DIÊU CUNG TRÌ gởi bóng niên.

 

Huyền cơ xoay chuyển vẫn an thay

Thiện phước thiện duyên chơn bản tài

Hữu đáo KHAI CƠ mầm ĐẠI ĐẠO

TỲ BÀ ĐÀN KHẢI NHỨT NƯƠNG XOAY.

 

Điển ân ĐẠI HỘI [HOA] LONG Kỳ Ba

Huyễn giả trần ai chìm đắm xa

Trong cơn thử thách KHAI MÀN CHÍNH

TRƯỜNG SINH DỰNG CẢNH NHỊ NƯƠNG HOA.

 

Trống liên hồi Tây Kỳ [ám chỉ nơi Cali] bốn cửa

Tam Kỳ khai bổ sự linh thưa

Vai Canh Tí QUỐC đài đột phá

LONG PHIẾN MỞ ÂM TAM NƯƠNG THỪA.

 

Xem coi mầu đạo nhiệm kỳ an

Trăng lên ngồi ngắm ánh chiếu nhàn

Bát Nhã mơ ước thiên tâm thấu

GIÁM KHẢO LÝ CÔNG TỨ NƯƠNG PHÂN.

 

Giờ khắc trăng tròn ánh tủa nhiên

Sang tâm phước đến kiếp sâu duyên

Lâm phàm thử thách Thiên Môn thế

KHẢO SÁT TRONG NGOÀI NGŨ NƯƠNG TIÊN.

 

Thế tục lập đường Đại Hội Yến

Chúc phúc ĐẠO TAM TUYỂN NHÂN HIỀN

Cố hiểu ánh trăng thu dạ khúc

Phướn lạc Tiêu Diêu LỤC NƯƠNG phiên.

 

HỘI YẾN DIÊU CUNG đàn lộng xoay

Hội Yến điển linh thân diệu hoài

Chuông bon khai mở huệ căn điểm

Xuân hồng tâm đề THẤT NƯƠNG lai.

 

Cõi lộng trời cao DIÊU CUNG lâm

Đêm thanh nhựt nguyệt chỉ không tam

Văn khúc qui lòng ánh đạo tràng

Hoa thơm hương ngát BÁT NƯƠNG thành.

 

Chúc câu hiệp khách cả năm châu

Đêm cơ giục thúc mở thiện lầu

Tây Kỳ [ám chỉ nơi Cali] thiên cảnh kim quang lộng [bao trùm]

Tiếng sáo tiêu diêu CỬU NƯƠNG bâu.

 

HỘI YẾN KHOA THI tiếng đàn hò

ĐỨC TÀI HIỆP NGHỊ định kỳ lo

Đón khắp ba quân diễn đàn pháp

CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG TẤN HỘI DÒ.


Bấm Vào Thanh Để Nghe
HỘI YẾN 2020_3

Quanh đời vẫn nhớ mãi không thôi

Người bạn đạo tu đứng bên đồi

Vầng trăng soi nhánh [cây] người hữu ý

Gió Xuân đan [len] nhẹ nến HOA TRỜI.

 

VÔ THƯỢNG HOA NGHIÊM NHỨT THẾ GIAN

ĐÓA SEN trong nước đến lúc vàng

Chỉ mong được ngắm hoa sen nở

VÔ THƯỢNG HOA NGHIÊM nở ánh ban.

 

Con đường đến lúc tu chỉ nguyện

Nhựt nguyệt trên không cõi HOA LIÊN

Một niệm thiềm [ánh trăng] kinh Phật câu để

Đời người như sương mai giọt huyền.


[Nhựt Nguyệt Trên Không = Nhựt Nguyệt Lăng Không = chữ Nhựt + chữ Nguyệt nằm trên chữ Không = thành chữ Chiếu ]

 

Bể dục mênh mông không bị mê

Đời người không tranh cầu lợi thế

Tùy duyên vui vẻ về bến giác

Ít nói một câu niệm Phật về.

 

Khổ hải thăng trầm không sa ngã

Tin nguyện niệm Phật bước Long Hoa

Đời này kiếp này không lui thoái

Tin vào nhân quả chẳng đâu xa.

 

Vật [không nên!] [ngũ] ấm cung điện [thân ta] dọn dẹp [sạch] ra

Tâm linh nay có nhớ bình hòa?

Phật Tổ trong lòng luôn luôn nhớ

Một nén tâm nhang Phật tâm ta.

 

Tâm sinh sáng suốt tu đường thiện

Biển trời lồng lộng biết đạo duyên

Tấm lòng từ bi ta luôn mãi

Âm thanh tiếng phạm hát lên thuyền.

 

Hào quang chiếu rọi khắp đất trời

Phật chuyển du dương thuyền mãi khơi

Mấy ai kính trọng từ bi đức

Bốn phương tứ trụ vô lượng mời.

 

Lòng ta có Phật, Phật ở lòng

Tinh thần từ bi mãi sáng trong

Công đức vô lượng vì sanh chúng

Cầu phúc chiếu rọi ánh quang không.

 

Chấp bút phê bao ước mộng huyền

Khó lòng nguyện vọng khó yên duyên

Trời sinh ngày tháng đã nhiều phúc

Biệt ly nổi sầu tu đạo xuyên.

 
PHẨM 5:
CHUYỂN HOA LIÊN

 

LIÊN TRÌ CUNG PHẨM CHUYỂN HOA LIÊN

Thế giới bao la Phật pháp truyền

Tâm nếu có tuệ [tha] hồ tung cánh

Bên bờ bỉ ngạn trỗi đàn thuyền.

 

Trồng xuống đóa sen KHIẾT THANH trong

Lương thiện tùy duyên buông xuống dòng

Nếu lòng chơn thành tu công đức

Ánh sáng tỏa chiếu trái tim bồng [lông bông không bến].

 

Nay chuyển thế, LINH đến nhân gian

Mang theo tâm nguyện cứu thế nàn

Tâm trong thuần khiết không nhiễm bụi

Mong được lãm [hãy rõ nhé] bỏ [nhiễm ô nhé] đến Tây Phang.

 

Cách ngọn diệu [thủy] lục nhứt [số Hà Đồ] bao xa

Một đời biết khó được tồn [tại][đã]

Tấm thân mòn mỏi "bên kia" thấy

Cảnh sắc xuân thu kiếp mau qua.

 

Sao chẳng bỏ???

 

Lìa ma Phật nhập ma quậy thế

Chẳng sợ kiếp này mãi HỒNG mê?

Bao năm Phật vẫn thương xót chúng

VẬY SAO THÀNH MA CẢN LỐI VỀ?!

 

NGỌN LỬA ĐỊA NGỤC ĐANG RỰC CHÁY

Một kiếp tạm trần nào có hay

Nhập ma bỏ Phật bao hoài phí!

Tiêu sái hồng trần địa phủ vây.

 

Hỗn độn triền miên trên trần thế

Thiện ác ứng báo mãi không về

Người chưa từng thấy lệ Phật chảy

CHÙA VIỆN RƠI ĐẦY LÁ HẠT [BỒ] ĐỀ.

 

Hoang hủy tùy duyên MẪU ban khai

Lưu luyến thế gian mãi đau hoài

Cả đời bị quấn HỒNG trần lạc [lối]

Buông được chấp niệm kịp liên đài.

 

Thế gian hận thù bao người khổ

Tâm LINH oán dầy thâm thù hô

Nhìn thấu HỒNG trần bao ách cuộc

Quán tâm tự tại tọa sen hồ.

 

LINH hội Phật pháp thuyền môn này [GHTT]

Hoa hỷ tùy duyên ngộ đạo xoay

Được mất chân tâm do ta đổi

Ai sẽ tuân theo pháp lý đây.

 

Ta hỏi chúng nhân sao mãi mê?

Hỏi chốn dương trần lửa khóa bề

Hân hoan nước mắt lặng [lẽ] dài chảy

Cuồng si tạo hóa vốn khó về.

 

Xuất theo tự nhiên vì quả nhân

Phủi bỏ khổ đau hà tất gần

Con đường giải thoát sao không bước?

Duyên khởi duyên tan chớ luyến trần.

 

Ngàn năm tiêu minh tiếng DIÊU CUNG

Ngồi tựa song thưa nỗi thảm cùng

Bao lâu mới được CUNG DIÊU tiếng

Biết đâu ngày sau diện kiến phùng.

 

Nhân gian ngàn hận bao nỗi đau

Trong tay tu đạo phiêu bạt thấu

Chân ai không lụi tàn năm tháng

Hoang phí ngàn năm được thân cầu.

 

Khó buông giấc mộng ải trần ai

Nỗi sầu bao lâu mộng giấc dài

Thề nguyện tu chí nhờ oai lực

MẪU chấm điểm công tỉnh thức lai.

 

Vô nhai phong thính cổ vị lai

Chấm bút MẸ phê giấy lụa hài

Lớp màn khe hở nhìn trần thế

Sắc nguyệt phụng xòe thấu màn khai.

 

Xuân tàn đông đến bao xương hóa

Nhấn bút họa nên cổ phong tòa

Tranh thủy Tây cảnh đài NGUYỆT CỔ

Hư vô không sắc sắc LIÊN HOA.


[Nguyệt Cổ = Chữ Cổ + chữ Nguyệt thành chữ Hồ. Liên Hoa = Bạch Liên Hoa.  Hồ Hớn, Hồ Đề và Hớn Liên Bạch, là hai tên trong tiền kiếp của Bát Nương Diêu Trì Cung mà bà thường dùng để báo danh khi giáng đàn, phong danh của bà là Bạch Liên Hoa, một trong Cửu Phẩm Lịnh Bà.]

 

Mộng phồn hoa tiêu tán nhân tâm

Chốn này dưới trăng sáng tỏ phàm

Thiên địa to lớn nơi nào lặn

Thế gian không tưởng mối đạo tầm.

 

TỊNH THẾ PHẬT QUANG gởi chúng sanh

Chôn vùi thời gian tạo đức lành

Thong thả buông xuống bao phù phiếm

Kinh Phật luôn thầm vô cầu thành.

 

Lữ khách qua thời gian chẳng ngừng

Cô đơn lầm lạc bước đi [lung] tung

Đến khi đánh mất ý niệm tưởng

Biết lối nào về cảnh DIÊU CUNG.

 

Tiếng ai đàn hát ca dương thế

Ngát hương sen trăm hoa nở kệ

Đời tu hạnh phúc tận hưởng lạc

HOA vạn vi THIÊN chim hót về.

 

Gõ chuông nhẹ nhàng đánh thức khai

QUẢNG HÀN CUNG TÂY LÃO MẪU ĐÀI

Tiếp nghinh THÁNH GIÁ VÔ SANH MẪU

Ngàn dặm thấu lòng tọa Bửu Đài.

 

Đàn kêu khúc biệt bi ai

Dù non sông loạn cảnh thay thế trần

Đàn kêu vang vọng thấu lâng

Nỗi thương quặn thắt xa gần hiển nghe

 

Đàn kêu LÃO MẪU khai đề

Mau ghi danh mục bút phê dứt đàn

Đàn kêu ba sáu [36] âm vang

Muốn tìm gương chiếu MẪU HOÀNG tiến phong

 

Đàn kêu cuộc thế lửa hồng

Khách đâu qua kịp thần thông lưới trời

Đàn kêu tỉnh lại lội bơi

Qua sông bỉ ngạn cuộc chơi tan tành

 

Đàn kêu tay án khúc nhanh

Dù bi dù thảm tu lành thiện lương

Đàn kêu nghe tiếng bi thương

Ba sáu [36] lôi hiển tàn tương thưa trần

 

Đàn kêu chín sáu [96] ức nhân

Phong lôi cổ kiếm hủy trần ngửa nghiêng

Đàn kêu vinh sức vân thiên

Lưỡi đao tung tóe đảo điên tơi bời

 

Đàn kêu viễn vọng mộng trôi

Thiên nhai minh nguyệt cung hồi ba chuông

Đàn kêu tựa khói mây sương

Tỉnh ngộ tu tánh thiện lương MẪU chờ

 

Đàn kêu trống nhịp trỗi cơ

Mộng sầu ai dệt tầm tơ ngọt bùi

Đàn kêu phủ kín tháo lui

Mê cung lung [đầm] mộng tanh mùi trần vơi

 

Đàn kêu cố chấp vọng vô

Ngửi mùi tanh thúi sình hồ vị đen

Đàn kêu ma ác một phen

Lai đề qui khứ tu lên Thiên Tòa

 

Đàn kêu số kiếp trần sa

Liên Hoa hoàn cốt bước đà đảo điên

Đàn kêu ba sáu (36) Lôi Kiền

Đổi người đổi kiếp phong thiên thế phàn

 

Đàn kêu LÃO MẪU hạ san

Tây Bửu đạo hóa thúc lần thiện căn

Đàn kêu dạ khúc trăng rằm

Trung Thu DIÊU Yến MẪU tầm thiện nhân.

 

Canh tàn chiêu lễ MẪU phẩm cung

Màn hạ tàn hơi dĩ tương phùng

CHƯ VỊ THIÊN TÂY đồng hộ giá

Kính lượng TỪ ÂN trở gót [Cửu] Trùng.

 

BÚT CHUẨN ĐẠO TRƯỜNG PHÁP HỘI QUI

Kim giai sắc lược khai giải trí

Vận chuyển thanh thiên mở nguyệt HOA

Huyền quang phong giải nhứt lượng KỲ.

 

[Đạo Trường Pháp Hội = Giáo Hội Thiên Trường, nơi đang thiết lập lễ đàn và được chư vị giáng điển ban kinh này.  Khoán: Bút chuẩn Đạo Trường Pháp Hội Qui Hoa Kỳ (USA).]

 

Tạm giả trần ai một cảnh thuần

Chư vị chư ban hậu giá ân

VÔ SANH LÃO MẪU lui ngọc gót

Hẹn [con] thảo vi lai thuyết đạo phân.

 

TÒA ĐÌNH động chuyển diệu diệu linh

Đừng hờn mạn chớ nhẹ coi khinh

Ai ai [rồi] cũng [sẽ] biết PHƯƠNG TÂY ĐẠO

CUNG BẠCH BẢO CHÂN MẪU THẦY MINH.

 

[Tòa Đình = Giáo Hội Thiên Trường, Tòa Đình Trung Ương tại California, Hoa Kỳ.  Phương Tây Đạo = nền Đại Đạo mở ở phương Tây, chính xác là tại Nam California, Hoa Kỳ. Thầy Mẫu Minh = là Thầy Thượng Đế và  Mẫu Vô Cực Diêu Trì nói cho biết (minh).]

 

LỊNH THƯỢNG TAM THANH CẢM THIÊN CỬU

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG toán [tiên đoán] phúc tu

Ai tỉnh một giờ qui tu đức

PHẬT TỔ QUÁN ÂM xuất lòng từ.

 

HƯ KHÔNG PHẬT TỔ cửu tầng linh

Sửa tâm sáng suốt sạch trong mình

Đắm chìm bể khổ sông mê thảm

Qui y PHẬT TỔ QUÁN ÂM minh.

 

Ai rõ tuồng xưa MẪU CHA lành

HỘI YẾN DIÊU TRÌ lướt qua nhanh

Đến ngày bế lễ tục hồng buổi

AI VÀO AI RỚT lẹ khôn lanh.

 

Khuyên ai tâm phải luyện rèn thân

Tu trì một dạ quyết phủi trần

Ngày giờ giây phút [tự] xét suy vấn

Tâm mau luyện dạ đạo mới gần.

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ ai chọn lựa

VÔ SANH LÃO MẪU chỉ điểm chưa

Long vũ loan ca phượng khiếu [hót, kêu] chỉ

Ngôi báu hiệu trụ đắc thụ thừa.

 

Cuộc thế như sương sa mây nổi

Xót kẻ thế mê si tăm tối

XA GẦN CŨNG BỞI TỰ LÒNG GIAN [TÀ]

BIẾT BAO NHIÊU ĐOẠN THẢM TÌNH ĐỜI!

Huyền huyền diệu diệu cảm ứng linh

Tâm chay cẩn mật ĐẾ CUNG MINH

BÚT PHÁP NGỌC ĐẾ HOÀNG MINH CẨN

Cảm đạt Thượng Đình văn bí trình.

 

Phúc đức liên hoa HOA xuất hiện

Nghênh lai mạng thất toại danh yên

Ứng điển y ngữ THƯỢNG ĐẾ giáng

Càn khôn sáng tạo TAM HOA LIÊN.

 

TAM GIỚI THIÊN TÔN PHẢ HỘI ĐỒNG

THƯỢNG CỔ NHIÊN ĐĂNG khải giác không

Tòng tiện soạn cảm tri ngô đạo

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ giám chứng lòng.

 

TAM THIÊN THIÊN ĐẾ liệt đài cung

Canh Tí minh niên chính kỳ trùng

LÂM ĐÀN CÁO [THÔNG BÁO] NHỨT CHƠN MINH ĐẠO

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG LÂM KHUNG.

 

Cẩn chi! cẩn chi! cẩn chi nhân!

Tụ trình NGỌC ĐẾ GIÁNG LAI TRẦN

Chung thông cú đậu công đồng giá

Quyết cầu tất ấn từ bi lân [mẫn].

 

Phật Tiên Ma Quỷ tự lòng ta

Non Tiên cảnh Phật khó chi mà

Ăn năn sám hối TRỜI CAO chứng

Thiên Đàng Địa Ngục đâu xa là.

 

Kìa thuyền tế độ đợi chờ ai

Kìa người không chút tâm lành thảy

Kìa người ăn ở bất nhân thế

Kìa người tranh phận bất tánh tài.

 

Tăm tối nan trị ta chớ khinh

Ngẫm nghĩ xét suy giũa nắn mình

TÂM TRONG TRÍ SÁNG LÀ THUỐC DƯỢC

ĐAN [THUỐC] TẠI THÂN TA THUỐC TRƯỜNG SINH.

 

NGỌC ĐẾ loan dư giá [lâm] Điện Đường

THÁI THƯỢNG di la giám Hội Chương

Tam Viên môn hạ nhứt bộ triệu

Hoàng hoàng đăng chúc lạc pháp tường.

 

Năng đắc sự hữu sở tắc cần

Định kỳ tri chỉ hậu năng an

MINH ĐỨC y thiên hạ giá kiến

Tiên Thánh kỳ tâm di hậu thân.

 

Tự thiên dĩ chí y nhứt thị

Sở bạt giả hậu vi chi kỳ

Khang cáo nhược khắc tự minh giả

Câu "NHỰT NHỰT TÂN" cử ban duy.Chú Thích:
* Có hai vị đồng một danh hiệu Tây Cung Như Lai Đảnh Kế Mẫu
** Có hai vị đồng một danh hiệu Cung Tây Tam Bảo Nghiêm Ứng Mẫu
*** Có hai vị đồng một danh hiệu Tây Cung Tử Ma Kim Sắc Mẫu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 947)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 705)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 577)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 617)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 552)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 536)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1518)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1542)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1964)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1372)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1496)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2053)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1870)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3480)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3382)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2867)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3876)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2871)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4279)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2925)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3066)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3386)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3299)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2894)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3177)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2835)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2944)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3153)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2725)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3014)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2883)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2748)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2733)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2669)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3027)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2930)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3252)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3060)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3196)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3815)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3754)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3605)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3584)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3723)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4764)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4456)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4558)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4983)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5047)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4620)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4538)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4892)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5089)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4602)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4424)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4817)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4517)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4467)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4666)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4828)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4723)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5483)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4997)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4968)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.