DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM CANH TÍ - HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2020

08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 1874)
LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2020
ĐÀN GIỜ TÍ

Ngày 15 tháng 8 năm Canh Tí
Ngày 1 tháng 10 năm 2020
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Giáo Lý 
(bấm vào thanh audio này để nghe)

Báo Đàn:

Khưu giá chim loan lộng vô hư

VÔ SANH HOÀNG MẪU tác Trung Thu

Tâm ... đoái thử chương tiếng tỏa

Nhanh tiếp Loan Công rải hoa ưu. [hoa ưu đàm]


Thi Bài:

Hữu lộng bạch hạc ngậm chuỗi xâu

Bay lượn không trung đưa kiệu chầu

VÔ SANH LÃO MẪU GIÁNG HẠ THẾ

Vì chúng ban ân chiếu địa cầu.

 

Phụng rồng bay lượn phủ cung yến [yến = ánh sáng]

Tiếp giá MẪU HOÀNG giáng lạy tiền

Phù sinh tâm giả loạn ngã khấu

Tây di sứ mạng tọa phẩm HUYỀN [THIÊN].

 

Thánh Thần Tiên Phật chư vị hiển

Hạ hựu thanh pháp nói trung liên

BẠCH  CUNG DIÊU phẩm tỏa anh chói

Thu nhạn tròn can kén màn khen.

Bồng Lai an tốt phù sinh cạn

Tâm giả phiền ưu dĩ đoái nan

Đa Trung Thu đa cao lâu bất

Phụng giá MẪU LOAN ĐẠI ĐẠO xan. [xan = chuyến, bận]

Trung ngươn phút cuối theo xu thế

Lưỡng giả tàn Thu tiết gian nan

Giữa Thu tháng tám du thẩm thuyết

LÃO MẪU độ từ lương thiện về.

CƠ PHÁP LỄ NGHI SẼ PHỤC HÀNH

KIM BẢNG PHÂN ĐỀ lai vĩ sanh

Cáo phả trăng Thu quang điệp khúc

CẨM NANG TRỌNG ĐẠI TRẠM DẠ LÀNH.

LONG HOA phải chịu ngửa nghiêng đời

HOA LONG thử thách mới ra khơi

Thị căn mang chữ gặp đời khó

Hiện sắc âm thinh phía cõi Trời.

Rõ ràng vực thẩm THIÊN OAI chuyển

Cơ mật định tâm sức lực sang

TRỜI tỏa Canh niên vắng tiếng đàn

ÂN CƠ nhắc nhở trống HỘI YÊN.

Triển khai căn điểm diễn hết màn

Thế đời tái cổ thể tự năng

Bao hồi sáng suốt thân lạc kẻ

Động pháp duy trì mở mục sang.

KHẮP CHÂU TRỐNG ĐIỂM luận xem kỷ

MỌI TẠNG KINH TRỜI bao phủ quanh

Nơi ải LONG HỘI xoay định nhánh

Thành lầu dựng cột lập hạn kỳ.

CỬU CỬU NƯƠNG DIÊU CUNG TRÌ HOA

Vị lai cửu báo mới vui nhà

Nương thần chí thiện KỲ ĐẠI ĐẠO

Nương bóng Nam Sơn tỏa pháp hoà.

Đời như một giấc chiêm bao tỉnh

Tạm theo CHƠN ĐẠO chuyển tục linh

Lánh tục ra Tiên mà tu chỉnh

Mê đời lung khổ vướng nghiệp mình.

Tới gần huệ phước sống đạo tâm

NIỆM trì PHẬT hộ lên CỰC LẠC

DI niệm một lời tâm giải thoát

ĐÀ vẹn mùi sen hết tánh phàm.

Khó gặp đại môn chửa thiện tu

Gặp khó TAM KỲ nắm lấy lưu

ĐẠI KỲ PHỔ ĐỘ đang rộng mở

Đạo mầu biến khổ CỰC LẠC TỪ.

TAM QUI tuy khó trong đời sống

KỲ CHÓT bước tu trược hóa thanh

Phổ biến lấy chánh độ nhơn sanh

Độ đời tu được giũa tâm lòng.

Vì biết mượn phàm tục kiếp xoay

Khổ chớ mê trần công đức xây

Nên tu đục phá PHẬT trợ giúp

Tu được kiếp này gặp phước thay.

Tỉnh tâm giải thoát Ta Bà khổ

Để ĐẠO một lòng đời TỪ BI

Tan biến xa đời một bước đi

Mê ĐẠO phát tâm THIỆN tánh hò.

Trung Thu tạm vén DIÊU CUNG VÂN

ĐƯƠNG NIÊN ĐẮC NHỨT QUI PHÁP THẦN

THIÊN HẠ QUÂN THỤ KỲ HỘ GIÁ

HOÀNG MẪU từ ân giáng đáo trần.

THIÊN ĐÌNH nhứt lộ trung kỳ biến

Tát quán tể thi điện ân diên

Giáng niên tùng liệt vô thiên hạ

CÀN côn ÂM phích lực OAI KIỀN.

CÀN côn LÔI chuộng mộ dung phong

Cẩm vân chi khí diệt loạn hồng

GIÁM SÁT QUÂN PHÁP THIÊN TRỜI MỆNH

Xoay chuyển lộn quyền lôi trường phòng.

Thiên địa huyền hoàng tôn giả tôn

VƯƠNG THIÊN đàn pháp chiếu tỏa dồn

Phẩm tôn nguyên TỨ THIÊN THIÊN SÁT

Loạn thần loạn quỷ quét thiểm không.

Dạ yến phong ba một cung trời

Rượu xinh đào mộng ắt thêm hơi

Chung ba chén nồng say cảnh đẹp

Phút tan yến tiệc DIÊU MẪU rời.

Tinh hoa phù mộng trổi muôn nơi

Trưng hoa thâu ánh từ thiên cõi

Đây cõi vĩnh hằng DIÊU CUNG TÂY

Xoay chuyển gang tấc hư không trời.

Huỳnh hoa sớm tàn khác chi người

Khúc đoạn kim phù khuynh đảo thôi

Rồi đây trống vắng vô tận thấu

Một kiếp bi ai dưới nguyệt lôi.

Ánh trăng huyền ảo lấp ánh trời

Đêm nay bầu trời khoảng không rơi

Giọt lệ màn đêm rơi giữa khí

DIÊU MẪU quay lưng SÓNG CUỘN RỒI!

Ngộ nhận cho lòng nhẹ nhàng không

Giác ngộ mọi thứ hiểu rõ lòng

Buông bỏ điên đảo mộng tưởng phiếm

Vô duyên chẳng thấy MẪU giáng hồng.

Trăng Thu dạ khúc trổi tiếng đàn

Âm vang trổi giọng khai nhiệm bàn

Bầu trời chín cõi hòa đồng khí

Hương thơm khởi ánh động MẪU HOÀNG.

Tiêu diêu làn khói bay hương tỏa

Thánh Thần Tiên Phật hiện TAM TÒA

TIÊN ĐỒNG NGỌC NỮ khai bửu khúc

Tánh diệu Hội Thu kiến MẪU HOA.

Trung ương rực cảnh quang Tây phủ

Bát Nhã Tuần Xa phủ phục hô

KIM HOÀNG MẪU tỏa luân khai trí

Trăng rằm lai bổn tảo trận đồ.
 

Tây chu Nam tạo đến Tí Canh

DIÊU MẪU ĐỊA CẦU thạnh một bầu

Trung lai thời khắc hiệu DIÊU MẪU

Mở địa muôn phương giáo ất đồng.

Đồng nhi MẪU rải chờ hồi trống

Ánh thiêng liêng phủ rộng muôn phương

MẪU khai chuyển hóa giải thông đường

Chín tầng trời lộng phương tám hướng

LUẬT TÔN THÁNH MẪU CỬU TÒA CHƯƠNG

Bạch long bạch phụng đương linh hiển

Thiên Long Thiên Phụng lẫy lừng tên

MẪU rằng chứng giữ nền chơn tử

Biết cội sỏi sành lắng nghe thơ

Thư nang chỉ kết TỪ MẪU kể

Mao kỳ đón nhận trí bồ đề

Màng the vô hữu kề mọi cách

Trung Thu mở Cửu Kim Ngưu Bạch

Bạch hạc vô vi bạch phụng long

Ba trăm sáu vạn thiện căn chơn

Thiệt thà chơn chất LONG HOA sòng

Ân sắc đủ đầy trổ mặt chớ

Kim phụng xòe cánh vô hình biến

Thưa thỉnh lịnh thiên DIÊU MẪU hiền

Biết đường đến ngõ nguyên quy hóa

KINH MẪU âm thầm phổ biến xa

Đại căn duyên phúc hòa một mối

Điển quang độ tận lộng đậu nơi

Linh thông giác ngộ lời HOÀNG MẪU

Kịp kỳ bông trổ thiểm Tây Lầu [thiểm = diễm = đẹp]

Nay mở cửa chí mầu chí sáng

Dụng đất hiền lương thiện cưu bang

Đời đắc Đạo duyên trần thông đạt

Không nhiễm mê phải chơn tâm thật

Hành từ bi Tiên Phật hạnh gương

Chuyện LONG HOA muôn triệu cung trường

Đạo chơn lý thông đường lộng chữ

Tứ trụ truyền KIM MẪU hạnh nhu

Thương đàn con giấc ngũ phụng kỳ

Ương mầm sáng nhất tâm định trí

Màn lọc lừa thế kỷ chuyển gần

MẪU dành cho tục thế linh chân

SỐ TỒN TẠI Đạo trần hồi điểm

HỘI LONG HOA nguyên linh Tây thiểm

CHUYỂN TAM THANH ứng hiện Tốn Đông

ĐỨC HỒNG QUÂN xoay chuyển Bàng Hồng

Chờ trống điểm vi chơn hấp thụ

Thất tầng canh MẪU định Thu dư

Điển vô vi trội tứ đúng giờ

MẪU BÀY SẮP ngày đêm khắc rõ

Nay thiên thời địa mở muôn phương

Giáng lâm ĐIỆN KIM LOAN ứng hiện

Canh Tí niên trăng tròn phủ mệnh

Phóng huệ tâm linh điện MẪU khai

Giá đồng ngự tất ứng TAM ĐÀI

GIÁM BỘ ĐẠO hạ lai triều củng [củng = cùng]

Tuân mệnh lệnh giá đàng điện phụng

Khánh các thiên tọa CUNG VÔ LỰC

Sắp hòa thiên sen quang nở rực

Người cảnh tiên nhơn đức trân châu

Hóa kỳ thay phép nhiệm muôn màu

Lầu đài các KIM LÂU CỬU PHẨM

THUYẾT CHƠN KINH BAN PHƯỚC DIỆU THÂM

Rành nẻo tu ngàn năm khó thấy

Gặp điển lành mới rõ MẪU đây

Tiết Trung Thu loan tại bổn khai

Khai hóa độ kiểm định nhi tài

Trong từng đợt đêm ngày diệu ứng

Cầu TỪ MẪU chuyển ban không chứng

Thỉnh MẸ HIỀN minh chứng đàn con

Nhỏ dòng châu nhơn thế ngày mòn

Tuông dòng lệ thách non ngạn thế

Nạn thê lương thời rõ mải mê

Biết tiêu mòn nhân thế mất còn

Biết rơi xuống đớn đau ngược chổng

Thuyền còn đậu sau không nương bám

MẪU rẽ cơ bức phá cạnh tầm

Rõ chiếu điển canh năm hồ chuyển

NAY MẪU BÁO HUYỀN XOAY ẨN HIỆN

Phủ trùm trần hóa chuyển mất còn

THIÊN NHAI CÔNG tiến giới Đại Đồng

Nguyên chơn tử chung công đạo đức

Màn hạ buổi CAO THIÊN OAI LỰC

CHÈO GHE ĐƯA chánh trực vượt qua

Lúc đảo điên mê trược mê tà

Đáo thuyết lý nở hoa tuệ trí

Phúc ngàn muôn THIÊN PHÁT ÂN TRÌ

Cuối hội về chiếu chỉ diệu linh

Khai hoằng đỉnh càn khôn thượng đỉnh

Mau mau nhớ công binh chiều MẸ

Hẹn ngày về tin tấn bỏ mê

Điển linh khai NGŨ ĐẾ khai bờ

Xuân Thu tiết dựng xây rực rỡ

Lời vàng ngọc giác bờ theo gót

Tánh làm hiền nạn sầu tu thoát

Khỏi trầm luân khỏi lọt phần hồn

CỬU THIÊN MẪU LIÊN HOA thúc vọng

Cảnh TAM ĐỒ gắng công THIỆN ĐẠO

Sửa lỗi mình bền lòng ngay thảo

MẪU đem thoàn cảnh dạo rước con

Đồng ban khai MẪU điện cung son

MẸ THIÊN THAI chứng con tâm hướng

Vén màn tiên MẸ cứu Đài Chương

Quyết tu hiền TÒA CHƯƠNG HOÀNG MẪU

MỞ HOA VÂN giữ trọn kim bâu

Phân ba giềng HOÀNG MẪU mở tràng

Thiện kịp giờ sống cảnh Tây đàng

Màn huê dự trường ngàn HOÀNG MẪU

MẸ TỪ BI chỉ truyền trần cấu

Nhớ kim thuyền HOÀNG MẪU cứu nàn

Bỏ trược trần tỉnh ngộ ơn ban

Màn hoa rộng ngươn tàn tơi tả

NHỜ CÓ MẸ TRẬN TÌNH DỨT DẠ 

MỞ CÔNG ĐỒNG PHONG TỎA DẠI MÊ

TU CHO XONG MẸ MỞ ĐƯỜNG VỀ

MẸ DIÊU CUNG BỒNG BẾ CON HIỀN

SANH HAY TỬ CŨNG VỀ KỊP CHUYỂN

Tu đạt thành hướng thiện vẹt đàng

MẸ NGỌC KINH chờ mãi con sang

Thân dầu có tan tành MẸ độ

MẸ hủy hoang tội trần MẸ mở

Mở khoa thi cam lồ MẸ rưới

MẸ màn rồng cảnh đoạn xét soi

MẪU chứng minh độ đời báo bổ

Đạo huyền cơ giải thoát hải hồ

Nhẹ xác hồn nam mô con nguyện

Chiếu oai linh chánh đức người hiền

Trên Cửu Phẩm Đài Liên thành đắc

ĐỨC MẪU phân nhỏ Đạo an lành

Cội Bồ Đề gìn giữ an thanh

Trên THÁNH ĐẾ CHƯƠNG TÒA soi chiếu

CỰC LẠC về chung tựu đồng thành.

TỨ THẬP NHỊ LIÊN BỔN GIÁNG TRẦN

Chuyển hóa tam cực chiêu phàm vân

Mở cửa vân hành cùng độ chúng

VÔ CỰC CÀN KHÔN MẪU giáng phần.

Tây Cung Tấn Tiệp Dũng Lộ Mẫu

Khung nhứt mục như xác chiếu thâu

TAM THẾ GIỚI TÔN LIÊN HOA ĐIỆN

Đoan nghiêm tòng diệu hiện hoa mầu.

 
Cung Tây Thu Tiêu Lăng Nguyệt Mẫu

Ưu bi thời tụ chuyển túc cầu

Viên mãn phọt biến thù thắng hiện

Tinh túc như nhiên quang siêu mầu.
 

Tây Cung Tử Ma Kim Sắc Mẫu

Diệt giả thí trần hạnh tịch sâu

Định hành cạnh MẪU trang nghiêm sắc

Liên hoa diệu thắng mạch nước cầu.

 

Cung Tây Đốt Đa Rị Hồng Tự

Trợ biến tất năng tận vô dư

Hư không thiên giới vận túc biến

Biên lý thất thanh ái thương ngư.

 

Tây Cung Khẩu Phát Trác Phược Mẫu

Minh diệu ư tha đọng một bầu

Hữu tác hành cực nghiêm kính lễ

Giá hành cực toái đảnh kế lầu.

 

Cung Tây Tam Bảo Nghiêm Ứng Mẫu

Oai nghiêm tướng hữu chỉ tâm cầu

Vô dư luôn tận quang tụ lễ

Trí thạnh tự thân nghiêm sức thâu.

 

Tây Cung Như Lai Đảnh Kế Mẫu

Vô biên thắng đế nhiệm cơ mầu

Biên hạnh vô mãn cực sở ái

Thăng THẾ PHẬT từ đắc đáo lầu.

 

Cung Tây An Ổn Nhu Thiện Mẫu

Lạc cảnh tương ân nét thi đầu

Xóa ha án thanh tịnh tương cảnh

Thiện năng tiêu diệt khuôn phép mầu.

 

Tây Cung Thủ Hộ Chứng Địa Mẫu

Diệt năng hành chúng diệt năng câu

Diêu tần mị diện HỒNG tự THÁNH

Bại linh độ thoát nhứt thiết lâu.

 

Cung Tây Hất Phạm Hỏa Thiên Mẫu

Khởi thí tầm hương đẳng đẳng châu

Phong thần tự tại bộ đa khởi

Chung tát xuân tán dược xoa mầu.

 

Tây Cung Đốt Rị Đại Úy Mẫu

Liên hoa điển tát tối hoại cấu

Tần mi nhất thiết oan gia chúng

Dũng mảnh ư liên lược giải thâu.

 

Cung Tây Thủ Hán Đại Địa Mẫu

Năng phá hàng phục tiễn đạp thâu

Hiện tầng mây phục tác xoay hình

Thất hiểm chấn dĩ thủ tác hấu.

 

Cung Tây Như Tần Kiếp Họa Mẫu

Bảo quang minh thắng diệu phục sâu

Thường phóng chúng quang chung hiện hữu

Phổ biến hủy diệt diệu bảo lâu.

 

Cung Tây Đảnh Quán Bảo Nguyệt Mẫu

Quang trung hiện thắng mây tỏa lầu

Diệt bản phu thỏa ngoại oan hốt

An trú xí thạnh hoa kế bầu.

 

Tây Cung Phổ Biến Cực Hỉ Mẫu

Chủ hoán thoát ly lăng diệu sâu

Chơn ngôn nghiêm bổ chi thể hội

Minh chú hồng thanh thường lạc cầu.

 

Cung Tây Đốt Rị Ba Đế Mẫu

Túc nhiếp tương thể sắc sắc sâu

Tu Di cập bảo mạng đà bảo

Ư thử Tam Giới diêu năng thâu.

 

Tây Cung Tát Đa Thiên Hải Mẫu

Hữu tung chấp trụ tượng thú phâu

Đa ri cát phược thanh đồng hóa

Năng tiêu chư độc tận vô lầu.

 

Cung Tây Chư Thiên Tập Hội Mẫu

Ma la sở y ái khẩn tâu

Nhược nhược thiên khải oai đức diệt

Trừ đấu ác mộng tranh cập đầu.

 

Tây Cung Nhựt Nguyệt Quảng Viên Mẫu

Thiện tiêu ác độc thinh mục đầu

Mục đồ do thắng phổ quang chiếu

Ha rị đốt ra rị đốt mông.

 

Cung Tây Cụ Tam Chân Phật Mẫu

Cụ tát diệt giai thiện oai thâu

Dọa xoa mẫu thị cố tán thán

Ly mị khởi thi cực trừ đầu.

 

Tây Cung Phấn Tấn Cứu Độ Mẫu

Mục như sát na thiểm thiện châu

Tam vật hội chủ liên hoa diện

Hoa nhụy chán sống tọng chung bầu.

 

Cung Tây Nguyệt Sắc Bạch Độ Mẫu

Quần tinh đồng hối tụ liễm thâu

TẬN PHÓNG OAI QUANG cực nhiên sảng

Thu bá tiên quần tinh đồng hầu.

 

Tây Cung Tứ Ma Kim Sắc Mẫu

Diệu thủ nghiêm kỳ lực sắc sâu

Liên hoa an nhẫn hành cảnh tánh

Hội yến huyền linh HỎA TINH CHÂU.

 

Cung Tây Như Lai Đảnh Kế Mẫu

Thắng hạnh vô dư hoạch sắc thâu

VÔ BIÊN TÔN THẮNG HẠNH VƯƠNG liễu

Cận y chỉ nhứt thiết tác cầu.

 

Tây Cung Hồng Âm Sắc Chá Mẫu

Kỳ túc ác phục thất thế chầu

Thanh biến giục sắc hư không giới

Ba la mật triệu tận năng câu.

 

Cung Tây Đế Phạm Cung Phụng Mẫu

Quỷ vương khởi thí tầm hương cầu

Dạ Xoa chúng hội giai tán thán
Hỏa Thần Phong Thần pháp kỷ đầu.

 

Tây Cung Thắng Phục Tha Phương Mẫu

Huy địch hoạt luân ác phục thâu

Hữu phúc tả thán tốc áp phục

Hạnh nhiên liệt hỏa trác phược mầu.

 

Cung Tây Đại Bố Cứu Độ Mẫu

Tối hỉ nhứt thiết mảnh ma hầu

Liên hoa dung nhãn hiện tầng bủa

Vô dư cảm tận cứu hoán bâu.

 

Tây Cung Tam Bảo Nghiêm Ứng Mẫu

Oai nghiêm vô di phủ chỉ thâu

Chư phương luân đổ phổ oanh nhiễu

Hoang mang căn lưới rải nắm đầu.

 

Cung Tây Hoan Diệt Oai Đức Mẫu

Mãnh sức thành ban chú âm lâu

Nhu quần ma giữ thế gian hống

Ban lan hỉ tiếu đãi tiếu lầu.

 

Tây Cung Giải Ách Thánh Độ Mẫu

Năng triều kịp thần nhứt thiết bâu

THỦ ĐỔNG HỒNG QUANG tiêu trừ sở

Thủ chư thao lược tông nan sầu.

 

Cung Tây Nguyệt Tướng Hoan Miện Mẫu

Chất phẩm cực trung kế nhiệm sâu

VÔ LƯỢNG QUANG PHẬT hằng thường sáng

Diệu nhãn như hoa tỏa nhiệm mầu.

 

Tây Cung Liệt Diệm Thánh Độ Mẫu

Trụ quán bửu thân phúc hỉ châu

Mặc kiếp hỏa trụ hoang mang chúng

Thiết chư địch quân kích thủy cầu.

 

Cung Tây Tần Mỵ Thánh Độ Mẫu

Địa túc hải đạt khiết xứ hầu

Hồng thanh dụng phát diện nổ lộ

Kích phá thất trùng mở rộng sâu.

 

Tây Cung An Lạc Nhu Thiện Mẫu

Tịch diệt Niết Bàn hành cảnh đâu

Chơn thật chú ngữ án xóa ha

Tối hỉ nhứt thiết nan chuẩn làu.

 

Cung Tây Chấn Hán Tam Giới Mẫu

Hiệu nguyệt vô dư thu trì thâu

Đa rị đa rị nhứt thiết độc

Các phược diệt trừ thiên hải lầu.

 

Tây Cung Minh Giấc Hồng Độ Mẫu

Chốn hội kích toái các môn hấu

Túc đạp hồng tướng uy chủng tử

Tuyết mạn đà la Tu Di cầu.

 

Cung Tây Diệt Độc Thánh Độ Mẫu

Hiệu nguyệt thủ kỳ tam thế đầu

Vô dư diệt trừ nhứt kỳ độc

Túc đạt tướng vi chủng tử lâu.

 

Tây Cung Thiên Vương Sở Kích Mẫu

Chi oai đức hoan hỉ tranh đấu

Y chỉ phi nhân thiên nhân mâu

Hiển trừ dữ ác mộng sắc sâu.

 

Cung Tây Tiêu Tịch Thánh Độ Mẫu

Nhật nguyệt song mâu viễn cảnh lầu

Ha rị đốt ra rị minh tiễn

Tiêu trừ kịch mãn ôn dịch thâu.

 

Tây Cung Cụ Quang Thánh Độ Mẫu

Hỏi thí Dạ Xoa chúng bắt cầu

An định nhứt thiết tam chân phúc

Thần lực chánh cụ diệt oai thâu.

 

Cửa vân hành mở rộng THIÊN HOÀNG

TỨ THẬP NHỊ tức BÁT KIM CANG

Truyền mật độ chúng nhơn tự khắp

Xuất hiện tòa sen cuộc sắp bàn.

 

MẸ GIÁNG PHÁP MÔN XUẤT THẾ CƠ

NGƯỜI NGHE NGƯỜI ĐẮC giáng thuyền chờ

TIÊN PHẬT CÙNG TU NƠI HỘI NGHỊ

Tính toán định quả kỳ vị nhờ.

 

Kỳ này quét sạch gom cả thế

Chỉ lưu người hiền tứ thánh hệ

Hoa sen rực rỡ biến thành tây

TÂY THIÊN CỰC LẠC trổ hoa về.

Kỳ công lập vị thăng tiến hạng

VÔ SANH LÃO MẪU, TỨ NHỊ xan

Đưa tay dìu dắt vớt quả Thiên

DIỆU PHÁP MẪU BAN ẩn bức màng.

 

Đến đây dấu tích không hình bóng

VÔ VI THIÊN ĐẠO MẪU HƯ KHÔNG

YẾN TIỆC TRẢI SẴN CUNG VÔ CỰC

THAM DỰ LONG HOA MẪU TUYÊN PHONG.

 

TỨ THẬP NHỊ MẪU phong độ hóa

Lai xuất giáng trần khúc hòa ca

VÔ SANH LÃO MẪU ban phân định

Hóa độ người hiền ngồi liên hoa.

 

Lên đến Bồ Đề công thành toại

Chúc nữ nhi KIM khải hoàn châu
[Nữ nhi Kim = Thái Kim Anh, thiên danh Thiên Nhứt Kim, Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường]

Lập công đức khuyến hóa toàn cầu

Nhìn dòng chảy vai đầu Canh Tí

Bức màng đã rũ gìn đạo lý

CỬA TRỜI MỞ RỘNG LÝ THIÊN TÂM

ÁNH VÔ HÌNH RÕ BÓNG HUYỀN THÂM

TRONG XÁC TỤC GIỮ ÂM THINH GIÁC

Sen khai búp lập nên vị [Bồ] Tát

Thiên Linh Kỳ  Tây Nã hội hoa [Tây nã = Phương Tây, California]

Bồi vun ĐỨC CHƠN TÂM tuyệt dạ

Tụ nơi đây chiếu cả ánh quang

TỨ THẬP NHỊ TÂY MẪU giáo đàn

Khai linh mở MẪU HOÀNG vận hướng

Lên pháp thuyền hữu duyên mau tưởng

Khắc thời gian phương hướng trở về

Đem tinh thần tu ĐẠO THOÁT MÊ

VÔ SANH LÃO ân đề nhứt chỉ

Nhìn thấu trần tâm tánh mộng thùy

ĐẠO LÝ THIÊN định ý phân phân

Nào ai rõ biết THIÊN CƠ MẠNG

NAY MẸ GIÁNG PHÁP ĐÀN XUẤT THẾ

NGHE DIỆU PHÁP CÀN KHÔN ẨN LỆ [lệ = đẹp đẽ]

CHÂN PHÁP NÀY CÁCH ĐỂ CÒN NÊU

CUNG VÔ CỰC LONG HOA PHỦ CHIẾU

Đánh thức người tỉnh liệu sửa sai

Tiên Phật cứu thế giáng điển hài

Hạ đàng hiệu HOÀNG LAI PHỔ BIẾN

Tâm ý ai giao động đảo điên

Nay trường cửu đài liên thay đổi

Lặng im nghe MẮT THẤY HOA ĐỜI

LÊN PHÁP THUYỀN sáng soi tươi đẹp

Điều khó tránh Địa Ngục tuy hẹp

Mất hướng phương khảo kiếp lấp che

Nẻo Thiên Đàng rộng lớn không về

Bị mê muội nặng nề mất tánh.

(còn tiếp)LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2020 - TIẾP THEO

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI, NAM CALIFORNIA, ĐÀN GIỜ TÍ, HIỆP THIÊN HUYỀN NỮ KIM NGỌC THANH HUYỀN TIẾP ĐIỂN ỨNG KHẨU LƯU XUẤT GIÁO LÝ.(bấm vào thanh audio này để nghe)

Thi Bài:

Tích tụ tam thời thiện hạnh căn

KỲ THANH THƯỢNG SƯ chi gia đằng

Vưu kỳ năng đạt chi chánh kiến

Chiều hướng luật công cố chuyên cần.

 

Nhứt thiết tâm công trở nguyện thành

Giáo pháp tu trì tựu hoán thanh

Tịnh năng như thư tiêu trừ vất

Lục tứ kim sinh diệu liên sanh.

 

Pháp giới chúng sanh năng huân hạnh

Tâm trung vưu kỳ thâm đạt hành

Nhứt thiết kinh yếu phân biệt quán

Sung mãn THƯỢNG SƯ lai diện thành.

 

Sân hận chi nộ khủng tiêu trừ

Đố chi cuồng không bình tất tư

Lẫn sắc phiền não chi tốc phược

Cầu thoát luân hồi ngại chịu như.

 

Hạnh phúc an lạc sung mãn sở

TIÊN SOÁI TAM THIÊN pháp vũ cơ

Hằng thời tự nhiên trung sở nguyện

Hư không pháp giới cước tường phô.

 

MẪU ban dụ chỉ chấn mê trần

Tứ môn binh thủ bảo nguyên thần

THIÊN LÔI pháp cổ xế ngã bóng

Phất Đông Tây Bắc Nam thủ phân.

 

THIÊN BINH THIÊN TƯỚNG hầu đàn giá

Nhị Cửu bàn cung sắp LONG HOA

Thiên Cơ Bát Quái lô nội chủ

Thâu trợ viên kỳ túc đẩu xà.

 

NHỊ THẬP BÁT túc thâu nguyên động

Sớm nghiêm định luật tuyệt bức thâm

Chư Thần khánh lịnh hành thưởng phạt

ĐẠI ĐẠO toàn năng thắm cảnh lòng.

 

QUAN CÔNG TRƯƠNG PHI LỮ động binh

Tuân thủ Tam Úy tất thâu bình

Hoán hoán diên thủ lượng bổn tánh

Vô động khảo ma bổn kiến …

 

TAM THIÊN CHỦ VƯƠNG THĂNG ĐỨC TÁNH

Ngũ Bát luân hành giáo tứ thành

VÔ THA SÚC PHẬT tế phàm trần

ĐỨC THIÊN MỆNH THÁNH ĐẠO MÔ THANH.

 

NGŨ GIÁO THÁNH NHÂN oai tự thinh

Như như thị thị uyên lai đình

Bồ đề đại giác nguyệt minh thủy

Hiển hiển tác đạo thị tâm kinh.

 

NGUYỆT TUỆ BỒ TÁT nhân chi túc

Đón Hạ phong Thu tiện nhân phùng

Hiện thể giả thành chơn phi sắc

Sát Địa Quan Thiên hồi khấu phục.

 

NAM HẢI CỔ PHẬT liên hoa rộ

Giáng lâm ĐẠI ĐẠO kiến KIM VÔ

LONG HOA BÀN CỔ THIÊN khai hội

Phật thân lai bổn vạn đức đồn.

 

THIÊN NHIÊN CỔ PHẬT vân khai minh

Nguyệt hiện bửu điện bức giải trình

Nhị Pháp đồng tâm Phật chờ ngõ

Hữu duyên độ hữu nhập thể hình.

 

VĂN BỬU nhị đồng huyền cơ thấy

Tam Giới Thập Phương nghiệm xem hài

Khai di chánh giới HOÀNG TÔN THƯỢNG

THƯỢNG MẪU NHƯ LAI định lực oai.

 

MINH MINH THƯỢNG ĐẾ CHỦ TỂ LINH

Phổ chiếu kim liên diệu pháp minh

ĐẾ QUAN QUAN ĐẾ mục điều cảnh

Thượng Thừa Diệu Pháp giáng lâm thinh.

 

Vận hội thời khai cổ chân cơ

ĐẠI ĐẠO uẩn kiến NHƯ LAI chờ

Hiền tài thời chí Tam Thiên Giới

Tứ hải quán minh ngộ kịp bờ.

 

Tiếng chuông vàng thời kỳ biện tỉnh

Tam Kỳ mạt kiếp chịu khổ linh

Chịu cực hành công bồi đức quả

Viêm mạng trở về CỰC LẠC ĐÌNH.

 

Chủ Tể thanh minh chiếu linh đài

Hành mã tam thí tướng khoan thai

THIỆN ÔNG tâm hộ Xuân song MỘC

Kỳ công mạng kiến như ý xoay.

 

Cơ diệu tâm tàng tam xoa lộ

Càn khôn phong bát nhất niệm vô

Bi ai cư túc phàm giới thí

Bất bất trụ âm đầu sơn hồ.

 

TRẦN AI SANH NHƯỢC HOÁT NGỘ TÂM

CHÂN CƠ ẢO DIỆU PHỔ ĐỘ PHÀM

LÁI THUYỀN trước cảnh nhiên động khói

Nhựt nguyệt kết đài THƯỢNG ĐẾ lâm.  [Nhựt nguyệt kết đài = minh đài]

 

Pháp tác phong cổ dị phất thần

Thế gian Phật ấn chứng hành ban

Nhân sầu quanh quẩn không lối thoát

Cảm nghiệm THIÊN ÂN MẸ phân thân.

 

TẾ ĐIÊN HÒA THƯỢNG thiên mệnh cơ

THIÊN ĐẠO giáng xuống thế gian chờ

Cực khổ tu luyện hành công đức

TẾ ĐIÊN HÒA THƯỢNG nhứt tiếng cờ.

 

Tam Kỳ mạt kiếp TAM PHỔ ĐỘ

SẮC LỊNH LÃO MẪU kíp khó ngơ

THIÊN ĐẠO hiển pháp sâu giải cảnh

Ngàn đời vạn kiếp khó mong chờ.

 

Trời đất đã già sắp tàn khí

Bàn môn qui chánh khải niệm y

Khí số sắp hết dừng Tốn quắc

DI LẠC CHẤP TRƯỜNG THIÊN BÀN QUI.

 

Tinh khắc chế hóa MẸ phân thân

Tam Giới Thập Phương khai hội lần

Linh căn phàm thánh gởi gang tấc

Pháp bảo đất trời khẩn tùy cân.

 

TỔ SƯ BỒ ĐỀ đều cảnh không

Xem coi sức sống thế gian hồng

Sáng tỏa từ bi tam tịnh địa

Bến hẹn hội kỳ khai điệu không.

 

LÃO TỬ cạn bởi thoàn từ bi

CỬU LIÊN THÁNH GIÁO chứng khai kỳ

Cấn hội lầu son cổ ẩn kim

Kim quang lộng trụ chốn Tây di. [Tây di = ám chi California, Hoa Kỳ]

 

DI LẠC HẠ THẾ BẢO TỀ LINH

THIÊN TRUNG HOA MẪU bức cửu thinh

THIÊN CHÂN viên quải vô cảnh đối [quải = treo lên]

DI LẠC PHẬT khuyết chứng khảo minh. [khuyết = hết, xong]

 

TAM TINH lạc tại LINH SƠN địa

Kỳ thổ Chấn khai phượng thừa chia

Đại đãi thời chí xin thần điểm

DI LẠC an ninh bất phương huyền.

 

Niêm hoa ấn chứng Tam Thừa khảo

Đẳng đẳng vân lôi sắc quang hào

THÁNH HIỆU THIÊN CHÂN LIÊN CÔNG TỰ

Vô ảnh cổ nguyên Tứ Xuyên đào.

 

THIÊN TRUNG HOA MẪU VIÊN THU hiển

DI LẠC đương lai điện chiếu liên

THIÊN HOA LÃO MẪU thùy khai Chấn

Hiển hóa đào tâm lạc tại tiền.

 

Hữu phúc nhân xa kiếm kiết hoa

BẠCH DƯƠNG Tây lai thúc đắc hòa

Kim liên đóa đóa oai chấn BẮC

VƯƠNG lai trợ đảo VI khứ ĐÀ.

 

DI LẠC khứ đảo Đại Tạng Kinh

Lưỡng biến thập qui … phương sinh

DI LẠC TÔN NHỨT biến bất cảm

Sắc lệnh VÔ [CỰC] HOÀNG tầm lộ thinh.

 

THIÊN TÔN LAI THẾ khẩn vi thủ

Đằng không vân xứ oai chấn cư

Nhứt biến lưỡng biến uy PHẬT LỆNH

TAM THẬP NGŨ BẮC ĐẠI ĐẠO như.

 

THƯỢNG ĐẾ VÔ [CỰC] HOÀNG MỞ GIÁC ĐƯỜNG

Phổ hóa nguyên linh chói sáu trường

Tam nguyên VẬN HỘI LONG HOA tuyển

Tam kỳ mạt kiếp mở khoa trường.

 

VÔ HOÀNG LÃO MẪU vạn cổ kỳ

Viên diệu vô cùng kim tỏa nghi

Độ hóa chúng sanh lên thuyền pháp

Thất dứt năng thoàn đỉnh xiêm y.

 

NGŨ MA nhiệt thế rất nguy tàn

Nhân lúc còn NGƯỜI mau sửa sang

Tu tánh giữ mạng chớ đùa cợt

Mau kịp Đạo đường đại kiếp tan.

 

LÃO MẪU TỪ BI khai thị tâm

Vi thâu Thánh Lịnh MẪU giáng phàm

MINH ĐĂNG THIÊN HỮU PHẬT đường tấu

Diện kiến LÃO MẪU giá đàn lâm.

 

THIÊN ĐỨC LÃO NHÂN tiếng trống Canh

Một nhành hấp thụ bốn trụ thành

Tứ liễu dương mai sang Canh điểm

Bể nguồn huyền bí tiếng chuông thanh.

 

VÔ CỰC TỪ MẪU TÂY THIÊN CHỦ

LONG HOA THỊ HIỆN rõ cơ như

Hiển thế báo động mọi nơi khắp

CƠ QUI NHỨT THỐNG, MẸ giáng từ.

 

Tam Ngươn phần định ở Tây về

VƯƠNG CUNG TÂY MẪU giáng cơ đề

Một tồn chín mất qui trăng thất

MẸ ban Vô Cực Điển phân phê.

 

CHA lâm MẸ giáng pháp hò nhiều

Tam Ngươn MẸ đợi cảnh hẩm hiu

… chín sáu một nhà chuyển

THIÊN ÂN giáng ngự ký danh điều.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHÍN BỆ VƯƠNG

KHẢO THÚC BÀN CỜ GIÁO QUI TRƯỜNG

Vạn kỳ khai tước TRỌN NHẬP THỂ

Trọn nghĩa ĐẠO TIÊN phép linh tường.

 

VÔ SANH LÃO MẪU LẠI GIÁNG TRẦN

Mạt kiếp thay đổi Trời Đất phân

Bởi người mê tà tạo ác nghiệt

Toàn không tỉnh ngộ vận định tân.

 

VƯƠNG CUNG TÂY MẪU CÔNG BUỔI KHÓ

Nơi Tây tịnh tả xa không nở  [Tây = Tây phương = California, Hoa Kỳ]

Ba phẩm đủ lời kẻ vượt qua

Trống hồi vinh qui long kỳ chờ.

 

DIÊU TRÌ PHẬT MẪU LẬU HUYỀN CƠ [lậu = lộ, làm lộ]

Phân tỏa HỘI [LONG] HOA MẸ dặn dò

Khoa tràng thi cử trau dồi Đạo

Hạ màn DỨT HỘI LONG HOA lo.

 

THIÊN ĐÌNH TAM GIÁO nay đã mở

Học tu thi cử năm Dậu khó

Luật trời phân xử … bao khổ

ĐẠI ĐỨC MẪU HOÀNG thúc huỳnh đò.

 

THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT phóng nhiếp quang

Chánh tà phân rõ cảnh dương gian

Đói no chẳng biết yên thân lắm

Chơn lý chúng chê thế chẳng cần.

 

LỤC THĂNG BỒ TÁT cứu chúng sanh

Nạn tai khói lửa khổ bá hành

Bồ Tát hết lòng cứu nhơn chúng

Khôn ngoan trong suốt Đạo làm lành.

 

TÂY PHANG PHẬT TỔ hộ nhân sinh

Ban phép cứu cho khỏi bịnh tình

Huyền vi PHẬT TỔ oai linh hiển

Xem nghe tận thấy tỉnh khứ linh.

 

DI ĐÀ PHẬT TỔ lộ bình an

Người tu sẽ được chuyển mọi phần

Giúp người rửa sạch lòng trần cấu

Thể nhập diệu đề lạc an nhàn.

 

CHUẨN ĐỀ TỔ MẪU hạ bàn phân

Cảnh trần đoạn tận ngã hữu đàng

Một pháp trăm câu thọ trì đắc

Lòng từ tu tập phước ân ban.

 

PHẬT THẦY PHẬT TỔ thầm giúp chúng

Trọn nghĩa Đạo Tiên đảnh Tòa Cung

Đời tàn nổi trôi thi thể sắp

Nhớ điều nhơn đức … làm trung.

 

CỬU THIÊN HUYỀN NỮ vén màn ba

Trẻ già nam nữ đến LONG HOA     

Thế giới chúng nhân từ bi diệu

Giác ngộ đắc tâm pháp tin hòa.

 

HỎA VÂN THÁNH MẪU CHÁNH THỦY LÔI

Vạn vật chúng sanh sắp đến hồi

Gió phân thủy hỏa chiêu tuyệt phẩm

Thu mật chuông ngân ba mặt đôi.

 

VĂN THÙ SƯ LỢI xả trần ai

Phép thuật huyền vi bủa trong ngoài

Phước duyên dụng pháp CHƠN ĐIỆN THỂ

Xạ xạ trần ai pháp hồi lai.

 

TÂY PHƯƠNG PHẬT TỔ quả đào linh

Diệt trừ ma quỷ chuyện cơ hình

Ma quỷ không còn Hộ Pháp lai

Đông Tây Nam Bắc tốc hiển thinh.

 

NAM PHƯƠNG PHẬT TỔ xạ tiễn thần

Quỷ trừ ma diệt trổi hạt nhân

Đức duyên … tài ... huyền …

Quảng Pháp Trực Đài đến phụng đàn.

 

ĐÔNG PHƯƠNG PHẬT TỔ lập Bồ Đề

Ban phước điển lành pháp lực phê

Chúng sanh ngộ thoát tai ương thế

Bể khổ tội trần khá kinh ghê.

 

BẮC PHƯƠNG PHẬT TỔ chuyển Quy Cơ